Autor - MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.

MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.Vystudovala jsem Lékařskou fakultu v Brně. Složila jsem atestaci z psychiatrie a ze sexuologie. Mám specializovanou způsobilost pro obor sexuologie a psychiatrie.

V roce 2010 a 2015 jsem získala Diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Získala jsem licenci České lékařské komory pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru sexuologie. V roce 1999 jsem obhájila titul kandidát věd, dizertační práce byla věnována problematice sexuálních funkcí po úraze míchy.

V současné době pracuji na Sexuologickém oddělení FN Brno, kde vedu Ambulanci onkologické sexuologie a Ambulanci pro míšní léze. Působím rovněž na Urologické klinice a na Sexuologickém ústavu 1. Lékařské fakulty Karlovy univerzity a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jsem odborným asistentem Urologické kliniky a Sexuologického ústavu 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze a Kliniky traumatologie Masarykovy univerzity v Brně.

Jsem členem Výboru Sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti pro sexuální medicínu, ISSM (International Society for Sexual Medicine), ESSM (European Society for Sexual Medicine), Urologické společnosti a Společnosti pro míšní léze.

Publikuji intenzivně v domácích i zahraničních odborných časopisech, přednáším na domácích i zahraničních kongresech. První monografii jsem věnovala ochrnutým po úraze míchy, Poranění míchy pohledem sexuologa, vydalo centrum Paraple v roce 1999.

Dvě monografie Poruchy sexuality somaticky nemocných a jejich léčba (Grada 2013) a Sexuologie pro zdravotníky (Galén 2015) získaly cenu Josefa Hynieho jako nejlepší publikace v oboru sexuologie za roky 2013 a 2015.