Začínáte se v posteli nudit? Dělejte to jako asijští bohové a ozvláštněte svůj milostný život.

Různí sex-kouči a odborníci přes erotiku vám budou doporučovat nové milostné polohy nebo erotické hračky od výmyslu světa. My vás ale navedeme směrem na východ a poradíme tipy pro zpestření sexu podle hinduistické, taoistické nebo buddhistické víry.

Tyto směry doporučují více vnímat své potřeby, svou sexuální energii a její správné nasměrování pro získání rovnováhy a spokojenosti s intimním životem.

sex podle asijských naboženství

 

Sex podle hinduismu

Hinduismus se snaží dosáhnout naprostou jednotu mezi všemi aspekty života. Sexuální energie je silná lidská síla ukrytá v těle, kterou je potřeba uvolnit a to pravidelně. Sex je podle hinduismu přirozený, potřebný, není tabu a neměl by vytvářet žádný stud. Hinduističtí bozi tvoří páry, které se spolu sexuálně spojují a tak se pořád obnovuje základ našeho světa.

 

Sex podle zen buddhismu

Zen buddhismus se podobá spíše na lidskou meditaci, než na náboženství v pravém smyslu slova. Jeho cílem je očistit lidské bytí od všech konzumních a materialistických pokušení a navrátit se k podstatě a existenčním potřebám vlastního já.

V buddhismu sex nemá tolik prostoru, kolik mu my „moderní lidé“ ve svém životě věnujeme. Sex není hnacím motorem vztahů ani lidského kontaktu, co možná překvapí mnohé české sexuchtivce, kteří kladou sex na první místo svých zájmů nebo potřeb.

Buddhismus vnímá tělo a duši jako jeden nerozlučný celek a věří, že i náhodný sex by měl vést k pevnému vztahu. Tento směr sice nenakazuje celoživotní monogamii, ale zdůrazňuje, že pomocí sexu člověk vytváří hluboké pouto mezi dvěma lidmi a měl by jej udržovat a pěstovat.

 

Sex podle taoismu

Podle této víry spojuje lidi do jednotné harmonie jednotná síla, přičemž sex je zde pouze způsobem výměny pozitivních životních energií.

Taoisté se pomocí sexu snaží vždy energeticky nabíjet a ne vyčerpávat. Proto je sex podle taoismu dlouhý, uvolněný, nikam se nespěchá a jde mnohem více o duševní procítění, než rychlou výměnu tělesných šťáv.

 

Sex podle konfucianismu

Ani zde nejde o klasické náboženství, ale spíše o myšlenkový směr. Ten příznivce učí lidskosti, věrnosti a oddanosti partnerům i rodinám, spokojenosti se sebou a svými blízkými, vnitřnímu klidu a spokojenosti se svými činy.

I v tomto směru je sex pomalý a něžný. Člověk by se neměl fixovat pouze na sex, ale by měl být schopen dokázat žít spokojeně i bez něj na nějaký čas, a zároveň se na něj těšit a umět si ho patřičně vychutnat. Jde tedy o jakýsi zlatý střed.

Pro konfucianisty je sex naprosto přirozená biologická potřeba stejně jako spánek a strava. Tvrdí, že jakékoliv omezování či vyhýbání se sexu je proti přírodě a jde o záměrné nenaplňování svých přirozených potřeb.

K dosažení sexuální rovnováhy zde dochází tehdy, pokud se nám povede dostat do rovnováhy mezi našimi představami a očekáváním a tím, zda je reálně naplníme. Šťastní a naplnění tak budeme až tehdy, když se v otázce sexu budeme věnovat přesně tomu, čemu se věnovat chceme. Jinak bychom omezili a nenaplnili svou přirozenost a to je proti konfucianistickému učení.

 

Sex podle šintoismu

Japonské náboženství šintoismus sex nepovažuje za důležitý a nezbytný. Důležití jsou právě jednotliví lidé, kteří spolu souloží. Tento směr příznivcům káže být hrdí na své tělo, na své přednosti i nedostatky. Cílem je najít harmonii vlastní sexuality a přijetí sebe sama jako samostatné jednotky. To má vést nalezení vlastní sexuality.

Jak tedy vidíte, většina asijských náboženství sex povoluje a dokonce zcela doporučuje. To je rozdíl oproti tradičnímu křesťanství, které sex dovoluje pouze pro účely plození potomků. Jinak sex považuje za hříšný, nečistý, a tedy nevhodný pro „každodenní provoz“.

Jelikož ale v Česku máme téměř nejméně věřících v Evropě, doporučujeme souložit dle svých vlastních preferencí a zmíněnými směry se inspirovat pro lepší pochopení svých vlastních potřeb.

DÁLE ČTĚTE: Až pětina dospělých se vyhýbá sexu. Důvody jsou různé, některé však velmi nečekané.

důvody vyhýbání se sexu

 

erekce_cz na facebooku

3 Comments

  1. Hana Mladějovská 3.6.2021
  2. Hana Mladějovská 3.6.2021
    • Redakce Erekce.cz 4.6.2021

Leave a Reply