Chirurgie při bolestech zad snižuje problémy s bolestí související se sexuálním životem

Pro pacienty s degenerativním onemocněním páteře je chirurgie účinnější při snižování bolesti, která narušuje sexuální aktivitu než nechirurgická léčba. Uvádí to studie publikovaná Wolterem Kluwerem v patnáctém vydání časopisu Spine.

Sexuální život je relevantní pro většinu pacientů s degenerativní spondylolistézou a spinální stenózou,” píše Shane Burch z University of California. Operativní léčba podle něj vede kromě snížení bolesti a invalidity z degenerativních stavů páteře i ke zlepšení bolesti související s pohlavním životem.

chirurgie zad a bolest při sexu

 

Nižší míra bolesti související s pohlavním životem po spinální chirurgii (operace páteře)

Výzkumníci analyzovali data z výzkumné studie Spine Outcomes Research Trial (SPORT) – jedné z největších klinických studií chirurgického zákroku pro poruchy páteře. Pacienti, kteří splňovali přísná kritéria pro spinální stenózu nebo degenerativní spondylolistézu, byli náhodně rozděleni na chirurgickou nebo nechirurgickou léčbu.

Pacienti se spinální stenózou nebo degenerativní spondylolistézou mají zúžení nebo tlak na spinální kanál, což způsobuje bolest zad, bolest nohou a další symptomy. Ve studii SPORT byla pacientům, kteří se neuzdravili s počáteční nechirurgickou léčbou, nabídnuta možnost přejít na chirurgickou léčbu.

V reakci na dotazníky asi 30 % pacientů uvedlo, že sexuální funkce pro ně není relevantní. Tito pacienti byli starší (průměrně 70 let oproti 63 letům), s větší pravděpodobností ženy a nesezdané, a častěji se u nich vyskytly související kloubní problémy.

NÁKUPNÍ TIP PRO SILNÉ KLOUBY: Oslabené klouby potřebují silné živiny. Český doplněk KLOUBUS posiluje nejenom klouby, ale i kosti a svaly.

Chraňte je, poslouží vám déle a bez bolestí.  

doplněk kloubus

 

 

Z 825 pacientů, kteří uvedli, že sexuální funkce je relevantní, 531 podstoupilo určitý druh chirurgického zákroku. Před léčbou 55 % pacientů uvedlo, že mají alespoň nějakou bolest ovlivňující jejich sexuální život.

Podnětem naší studie bylo zahájit proces chápání toho, jak operace zad ovlivňuje životy pacientů,“ dodal Burch.

Tři měsíce po operaci v zádech, méně než 20 % pacientů mělo stále sexuální život. Naproti tomu asi 40 % pacientů léčených bez chirurgického zákroku stále trpí bolestí spojenou se sexuální aktivitou. Zlepšení přetrvávalo po čtyřech letech sledování a bylo významné u pacientů podstupujících dekompresi páteře oproti fúzi.

Studie SPORT byla navržena tak, aby objasnila přínosy chirurgické léčby ve srovnání s nechirurgickou léčbou u pacientů s pečlivě definovanými poruchami páteře. Předchozí výsledky u pacientů se spinální stenózou a degenerativní spondylolistézou naznačují, že operace poskytuje větší zlepšení v ústupu bolesti.

PŘEDEŠLÁ ZPRÁVA: Ženy jsou sexuálně aktivní a připravené na sex i po sedmdesátce, dokazují studie.

sex u žen po 70

 

/ZDROJ ZPRÁVY/

erekce_cz na facebooku

Leave a Reply