Jízda bez pásu je méně riziková než sex bez ochrany, Češi se ale chrání neradi

Čechy více ohrožuje jízda autem bez pásu než sex bez ochrany. Data doložil průzkum NN Životní pojišťovny. Odpovídalo 1000 Čechů.

Podle průzkumu Češi vnímají různá rizika a nebezpečí intenzivněji, než třeba naši západní sousedé. Hlasitěji také řeší etické a morální otázky. Po nich následují obavy zdravotní a finanční.

Průzkum tvrdí, že Češi pociťují nejvyšší riziko v situacích, které mohou odhalit jejich pravý charakter. Až 25% dotázaných by klidně nevrátilo nalezenou peněženku s penězi. 8% by klidně lhalo a přivlastnilo si výsledky práce někoho jiného.

Otázky zdraví a bezpečnosti ale Češi řeší důkladněji a zodpovědněji. Rizika, které mohou ohrožovat zdraví nebo finance si lidé plně uvědomují a nahlížejí na ně zodpovědně. Bohužel horší je to s finančním zabezpečením Čechů. V případě náhlého úrazu, ztráty zaměstnání nebo jiné příčině, která zasahuje do domácího rozpočtu, je schopnost Čechů tato období vykrýt slabší. Podle NN nemá rizikové nebo životní pojištění zřízena ani polovina občanů. Upozornil na to generální ředitel pojišťovny Maurick Schellekens.

Zajímavý je fakt, že Češi považují jízdu bez zapnutého pásu za méně nebezpečnou než nechráněný sex a to klidně i s cizím člověkem.

Bezpečně se Češi cítí ve společnosti přátel a dokazuje to i jejich neochota odstěhovat se někam daleko od nich. 75% dotázaných nemá problém svým přátelům odporovat, pokud řeší nějaký problém. Věc se ale mění v zaměstnání, kde má problém s konfrontací až 33% dotázaných. Lidé se bojí oponovat vedení nebo přiznat své upřímné názory před kolegy.

Vyzýváme vás proto řádně se chránit jak během jízdy, tak v posteli a to i pokud máte stabilního sexuálního partnera. Nikdy totiž nemáte jistotu, že se pohlavní nemocí nenakazil někde potají.

DÁLE ČTĚTE: Sex bez ochrany je pro dnešní mláděz úplně normální. Jeden z deseti jej odmítá úplně.

sex bez ochrany a bez kondomu

 

erekce_cz na facebooku

Leave a Reply