Od hodného ňoumy k neodolatelnému muži – 23. DÍL – Základy etikety pro gentlemany

Současný moderní muž, který chce být úspěšný ve světě žen, by měl mít jeden důležitý předpoklad. Tím je jeho společenský status a úspěch ve společnosti. Ten se ovšem neobejde bez styku s lidmi na denní bázi. Jinými slovy je třeba znát alespoň základy etikety.

Doposud jsem vás učil, jak se chovat hezky k ženě. Nyní seriál rozšíříme o další nezbytné znalosti, uplatňované ve společnosti.

Od narození jsme určitým způsobem formováni. Jak už víme z předchozích dílů, jsou některé zvyky ke škodě a jiné k užitku. Pravidla etikety patří mezi znalosti, které život jednoznačně ulehčují a jsou ku prospěchu muže.

Od ňoumy k alfasamci 23

 

Co dělat, když jdete do společnosti?

Co vlastně tento pojem znamená? V podstatě jde o to dobře se obléct a náležitě se chovat. Soubor těchto pravidel shrnuje právě etiketa. Jak jsme psali v předchozích dílech, není třeba být za každou cenu James Bond, ale znalost pravidel je něco, co by měl každý muž mít v malíčku.

Slovo etiketa vychází pravděpodobně z francouzštiny a označoval ceremoniál na dvoře Ludvíka XIV. V dnešním článku se naučíme, jak 2 muži doprovází dámu, jak se chovat na návštěvách a plesech. Kdo se jak zdraví a kdo má přednost.

Jak oslovit nejen dívky, ale i jiné osoby ve společnosti. Dozvíte se, co se hodí a co už je moc. Až budete se svojí slečnou na významnější události, tato pravidla vám přijdou nesmírně vhod.

 

Společenské pravidlo číslo 1

Toto pravidlo platí, ať už jsme kdekoliv a zní: “Ve společnosti si nejsme všichni rovni.” Možná se vám toto rčení nelíbí jako mě, ale je to fakt, s kterým je třeba počítat.  V společnosti je vždy obecně významnější:

 • žena
 • starší
 • nadřízený

Tito lidé mají mít vaší větší pozornost, úctu a měli byste jim vždy dávat přednost. Správný gentleman se stará o to, aby tito lidé měli veškerý servis.

 

Jak je to s podáním ruky?

Společensky významnější osoba podává ruku jako první. Stejně tak si jako první sedá a vstupuje do dveří. Když této osobě něco spadne na zem, máte být pohotoví a předmět podat.

Jak se zachovat v situaci, kdy jdete s ženou a potkáte staršího významného muže? Správně je tedy nejprve představit svou partnerku jemu.

Podání ruky má být pevné, krátké a sebevědomé, ale ne zdrcující či leklé

 

Pravidlo pravé ruky platí i v etiketě

Po naší pravé ruce přenecháváme místo společensky významnějším osobám a také svým hostům. Přesně proto chodí žena po pravici muže. Samozřejmě to neplatí vždy. Jsou situace, kde je lepší pro bezpečí a pohodlí toto pravidlo přizpůsobit dané situaci. Vždy je třeba situaci s citem posoudit a jednat.

PERLIČKA: Pravidlo pravé ruky neplatí také v situaci, kdy by žena musela sedět na konci řady. To samé platí v případě, kdyby žena měla sedět vedle podivného individua 🙂

Společensky významná osoba by vždy měla mít pocit bezpečí. Proto ze schodů i do schodů chodí muž vždy níž, aby pomohl při případném pádu. Vždy ovšem tak, abyste se dámy nedotkly. V tomhle je etiketa velmi přísná.

PERLIČKA: Při vstupu do výtahových dveří sice žena jde první, ale muž musí pohlídat, aby se dveře nezavřely.

 

Co když se sejde víc VIP?

Před dveřmi stojí nejstarší pán, pak žena a pan ředitel. Dveře otevře pan ředitel, protože je muž a nejmladší. Poté bude vstupovat žena, která je nepochybně nejdůležitější. Proto ji nejstarší pán pustí do dveří jako první. Poslední půjde pan ředitel, protože zastává pozici, kterou už za pár dní mít nemusí.

 

Někdy to není úplně jisté

Jsou také chvíle, kdy není situace jasná. Třeba při setkání dvou královen, tedy žen, které jsou stejně staré. V této situaci nemá cenu dlouho váhat. Lepší je vše řešit s klidem a v přátelské atmosféře.

Shrneme si ještě jednou pravidla:

 • žena je významnější, než muž
 • starší je významnější, než mladší
 • nadřízený je důležitější, než podřízený
 • VIP osoba je důležitější

PERLIČKA: Pokud společensky významnější osoba projeví zájem, abyste šli do dveří první vy, nehádejte se s ní o etiketě. S pokoru a ctí tuto poctu přijměte.

 

Jak na zdravení?

Kolikrát jste už někomu podali ruku? Pravděpodobně to nespočítáte. Otázkou je, zda to bylo vždy správně. Podání ruky je nejrozšířenější formou pozdravu na celém světě.

ZAJÍMAVOST: Kdysi podání ruky dokazovalo, že v ruce nedržíte zbraň. Proto je symbolika podání ruky tak čistá. Kdy naopak ruku nepodávat?

 • v sedě
 • v leže
 • se špinavýma rukama
 • přes stůl
 • do kříže a přes jinou osobu
 • s rukou v sádře
 • s rukou v rukavici

Jestliže máte ruku zpocenou, nenápadně ji utřete v kapse do kapesníku. Proti pravidlům jsou taky následující prohřešky:

 • stisk jako zápasník
 • stisk ve stylu leklá ryba
 • nepřiměřeně dlouhé třesení rukou
 • familiární plácání po ramenech

Ruku podávejte vždy s úsměvem a lehkým úklonem. Udržujte stálý oční kontakt. Ruce jsou lehce nad úrovní pasu. Stisk je pevný, ale ne drtivý a trvá přibližně 1 vteřinu.

Pokud se stane trapas, dále jej nerozvíjejte a přejděte k něčemu jinému

Kdo komu nabídne ruku?

Představte si dva páry, které se potkají na večírku. První pár je starší a druhý mladší. Kdo začne s podáním ruky? No přece společensky nejvýznamnější, tedy starší žena. Podá ruku nejprve ženě z druhého páru a pak mladšímu muži.

Dále bude podávat ruku mladší žena staršímu muži. Poté následuje s podáním ruky starší muž, který nabídne ruku mladšímu.

Pamatujte, že o tom kdo komu podá ruku rozhoduje vždy nejvýznamnější osoba. Především nad tím moc nepřemýšlejte. Dlouhé čekání může působit trapně.

 

Ještě trochu jiná situace

Když se potkají dva páry. Starší a mladší a oba muži se znají, probíhá to takhle:

 1. Pánové se pozdraví
 2. Mladší muž představí svou partnerku starší ženě
 3. Starší dáma podává ruku mladšímu muži
 4. Mladší žena podává ruku staršímu muži

Muž při podání ruky vždy stojí. Dáma má ovšem tu výsadu, že může při podání zůstat sedět. Také si mohou při podání ponechat rukavici.

Sice je to diskriminace, ale i leváci podávají ruku pravou. Tedy až na skauty, kteří podávají ruku, která je blíže k srdci.

Ruka se také nepodává personálu. Pouze tehdy, když se znáte opravdu dlouho. Stejné pravidlo platí, když protějšek třeba zrovna něco jí na rautu.

 

Jak to je s kloboukem a čepicí?

Když potkáte známého na ulici s klouboukem stačí lehce pozvednout a smeknout. Pamatujte, že do místnosti se s čepicí nechodí. Stejně to platí při státní hymně a na pohřbu.

Tohle gesto vám s kloboukem bude bohatě stačit

 

Jak zvolit slovní pozdrav?

Vždy je třeba přizpůsobit ho dané osobě a situaci. Když chcete dodat srdečnost, přidejte do pozdravu jméno dané osoby. Když si tykáte, klidně použijte “ahoj” nebo “čau”. Případně jiný osobitý pozdrav. Asi už máte představu 🙂

 

Jak je to s představením při tanci?

Tanec je specifický. Pokud tančíte s neznámou ženou, má právo při prvním tanci odmítnout prozradit své jméno. Při opakovaném tanci už se sluší se představit plně a to včetně své profese.

 

Seznámení

Pokud se chcete seznámit, bývá společensky nejobratnější požádat třetí osobu, aby vás představila.

Platí, že:

 • představujete muže ženě
 • muž se sám představuje ženě
 • mladší osobu představíte starší
 • mladší se představuje starší osobě
 • představujete služebně níže postavenou osobu té služebně starší

Když někoho představujete ve společnosti, nezapomeňte uvést pár detailů o obou osobách. Mohou pak lépe navázat vzájemnou konverzaci.

 

Vizitky jsou stále platná pomůcka

Když se někomu představujete a chcete zanechat kontakt na sebe, je vizitka skvělý pomocník. Říká se, že v dnešní době je vizitka přežitek, já na ní ale stále věřím. Navíc je skvělá v situaci, kdy máte třeba složitější jméno na vyslovení.

Nechte si vyrobit takovou vizitku, která nevzbudí více otázek, než dá odpovědí

 

Porušení zlatého pravidla

Žena musí být výrazně mladší a muž o dost starší, aby se žena představila jako první.

A co když chce dáma oslovit muže? Když chce mladší oslovit staršího, nebo méně významná osoba významnější osobu? Ano. Možné to je, ale méně významná osoba se musí představí jako první.  

 

Jak je to na úřadech?

Při vstupu do kanceláře je dle etikety správné představit se. Úředník se představovat nemusí, protože jeho jméno stojí na dveřích. Pokud je slušný, může se vám představit znovu.

 

Jak je to při nástupu do práce?

V této situaci by vám měl být přidělen pracovník, který nás seznámí se všemi budoucími kolegy.

RADA NAD ZLATO: Nepředstavujte se při náhodných setkáních, kde víte, že se konverzace nebude rozvíjet dále konstruktivním směrem. Určitě se nepředstavujte na veřejných místech, pokud tedy zrovna nejedete cvičení na vystoupení z komfortní zóny 🙂

 

Jak oslovovat?

Oslovování je důležitou součástí každé společenské konverzace. Osoby oslovujeme tak, jak si sami nejvíce přejí. Pokud má nějaká osoba titul, ale nepředstavuje se tak a nemá to ani na vizitce, oslovujte ho bez titulu.

KAŽDÁ JE PANÍ: Oslovujte každou ženu paní. Oslovení “slečna” použijte pouze u velmi mladé ženy, nebo pokud si žena o toto oslovení sama řekne. Ve společnosti tedy oslovujte pane/paní. Pokud chcete ještě více zanechat dojem, doplňte příjmení.

 

Jak na tituly?

“Paní doktorko” oslovujeme i velmi mladou lékařku, oslovení “slečno” by znělo velmi zvláštně. U akademických titulů oslovujeme tím nejvýznamnějším titulem.

 

Plynulý přechod z vykání na tykání

Platí stejná pravidla jako u podání ruky. Nabízí ho tedy společensky významnější osoba. Pozor ovšem na to. Při častém potkávání se s mnoha lidmi můžete někdy zapomenout, komu jste tykali a komu vykali. Pak je to otázkou opravdového mistrovství, abyste se z dané situace dostali.

To je z dnešního dílu vše a budu se těšit příště v dalších lekcích etikety.  

ABYCH NEZAPOMĚL: Správný gentleman má vždy pevnou erekci, aby partnerku dokonale uspokojil. Pokud chcete mít jistotu, zásobte se českou Proerectou s bylinným složením. Rozšiřuje cévy a zlepšuje průtok krve penisem pro pevnou erekci. 

proerecta

Leave a Reply