Sexuální expertka: Lékaři začnou brzy předepisovat sexuální roboty na sexuální dysfunkce

Sexuální roboti budou brzy pomáhat pacientům překonávat sexuální dysfunkce. Otázkou je, zda nedojte k zániků klasických vztahů mezi lidmi.

sexuální roboti

 

Obor sexuální robotiky je dnes na vzestupu. Sexuální terapeutka Marianne Brandon tvrdí, že by je dokonce v blízké budoucnosti měly proplácet zdravotní pojišťovny. Během své přednášky na Applied Evolutionary Psychology Society uvedla, že lékaři budou již za několik let pacientům se sexuálními dysfunkcemi předepisovat hyperrealistické sexuální roboty. Terapeutka předpokládá, že velice složití hi-tech roboti dorazí do 10, maximálně 20 let.

 

Sexuální robot jako perfektní partner?

Na první pohled se tyto vyhlídky mohou zdát jako neškodné a pro pacienty prospěšné. Věc má ale stinné stránky a dopad na globální společnost může být zcela zničující. Roboti totiž budou dokonale zvládat jakékoliv sexuální metody, polohy a techniky. Navíc budou vybaveni vlastním „charakterem“, a tedy umělou osobností. Bude s nimi možné mluvit a bavit se.

Brandon také předpokládá, že zákonodárci přijmou legislativu a zařazení robotů do sexuálních terapií podpoří. Myslí si však, že všechen tento pokrok povede ke značným problémům.

 

Živé ženy až na posledním místě?

Brandon vyjmenovala seznam možných problémů, o kterých předpokládá, že se mohou společně s roboty objevit. V první řadě si myslí, že budou sexuální roboti zaměření hlavně na mužskou část pacientů podobně, jako je nastavena současná pornografie. Přínos pro ženskou část je pro ní zatím nejasný a obává se, že roboti mohou způsobit značné škody v tradičních mezilidských vztazích. Obává se společenské katastrofy.

 

Čeká nás dystopická budoucnost?

Sexuální roboti se nyní mohou jevit jako dokonalí sexuální partneři. Jsou krásní, zvládají to, co člověk nikdy nezvládne, jsou pohodlní. Lidé si proto podle terapeutky budou s roboty vytvářet skutečné vztahy a citové vazby. Předpovídá, že vymizí „lidská“ intimita a lidé budou mít obrovský problém navazovat skutečné vztahy. Lidé začnou ztrácet zájem a motivaci pracovat na vztazích, protože pro ně budou příliš komplikované. 

Někteří lidé se možná zcela vzdají vztahů s lidmi právě v prospěch robotů. To dále povede ke snížení porodnosti a lidstvo tak udělá další krok k populační krizi. Porodnost klesne, přestanou se vytvářet nové rodiny.

Sečteno a podtrženo, roboti mohou mít prospěch pro jednotlivce, zejména pro pacienty se sexuální dysfunkcí. Pokud se na věc podíváme globálně, řítíme se k zániku společnosti jak ji známe dnes a to je alarmující.

erekce_cz na facebooku

/ZDROJ/

 

Leave a Reply

Realistické silikonové panny jako živé na vás čekají v salonech Naughty Harbor. Podívejte se na ty krásky.