Indie je „hlavní krajinou impotence“. Vyšetření je tam tabu a muži ignorují léčbu.

Nejnovější studie zjistily vysoký nárůst erektilní dysfunkce mezi indickými muži. Indie se právě stala krajinou s nejvyšším výskytem impotence na světě.

impotence v Indii

 

Podle statistik počtu obyvatel je těžké uvěřit, že je v Indii impotence tak rozvinutá. Bohužel jde o krajinu, kde je pro muže mluvení o erektilní dysfunkci a sexuálních problémech naprosté tabu. Problémy zůstávají nevyřčené, kvůli čemu nedochází ani k adekvátní léčbě.

Studie společnosti Pfizer Upjohn odhalila fakta o obrovském rozvoji impotence a také o tom, jak ženy zajišťují, aby jejich partneři podstoupili řádné vyšetření. Erektilní dysfunkce totiž brání dosáhnout nebo udržet erekci, což vede k neuspokojivému intimnímu životu mužů i jejich partnerek.

Léčba je nyní moderní, dobře dostupná a účinná. Muži se ale stejně vyšetření brání, kvůli čemu se nemoc dále prohlubuje a šance na doléčení se snižuje. Společnost proto zahájila průzkum, který má posoudit znalosti lidí o ED, její léčbě a faktorech, které léčbu ovlivňují.

Podle dalšího výzkumu má asi 30 % mužů do 40 let a 20 % v různých věkových skupinách potíže s erekcí nebo přímo erektilní dysfunkci.

53 % si svůj problém řádně neuvědomuje a 42 % je ochotno nahradit předepsané léky levnější alternativou. Také jsou otevření přijmout návrhy lékařů na změnu léčby. 35 % mužů se domnívá, že příčinou ED je stres.

Průzkum dokázal, že ženy se pořád hlasitěji dožadují vyjádření svých názorů a pocitů. Až 78 % žen si partnerovu ED uvědomuje a až 82 % z nich slíbilo, že si s partnery o problému promluví, aby navštívili lékaře.

21 % žen si není jistých, zda je jejich partneři pokaždé dostatečně uspokojí. 28 % žen je ochotno se rozejít, pokud partner nepodnikne kroky ke zlepšení svého stavu.

96 % dotázaných lékařů souhlasilo, že partnerky hrají významnou roli v úspěchu či neúspěchu léčby ED a mají rozhodující vliv na rozhodnutí ohledem vyšetření a léčby.

Studie se zúčastnilo 1042 mužů a 307 lékařů.

erekce_cz na facebooku

Leave a Reply