Impotence – příčiny, metody léčby a prevence před omezením schopnosti souložit

Impotence představuje zvláště choulostivý mužský problém.

 • Jak vzniká?
 • Jaké jsou příznaky impotence?
 • Je impotence permanentní?
 • Jaké jsou příčiny impotence?
 • Jak se pozná impotence?
 • A hlavně jaké jsou možnosti řešení impotence?
 • Jaké jsou nejlepší léky na potenci?

To všechno a mnohem víc najdete právě v tomto článku.

impotence

 

Co je impotence?

Impotence je erektilní poruchou. Definována je jako neschopnost dosáhnout erekci nebo ji udržet. Z fyziologického hlediska se tedy jedná o problém.

Nicméně daleko závažnější mohou být dopady na mužskou psychiku.

 

Jak se impotence projevuje a co impotencí není?

Jak poznat impotenci? Jak již bylo řečeno, vliv má primárně na ztopoření penisu. Nikoli ovšem na sexuální touhu nebo na schopnost dosahovat orgasmus.

Impotence také nesouvisí se sterilitou, muž je tedy normálně plodný a je schopný mít vlastní potomky.

Lidově bychom mohli říci, že muž „chce, ale nemůže“, na rozdíl od situace, kdy dochází ke snížení libida a muž o intimní styk ztrácí zájem.

V praxi však jdou tyto dva problémy ruku v ruce, partnerka zaznamená snížený zájem svého protějšku a ten v čase začne trpět i poruchou erekce. Závěr vyplývá ze studie realizované na New England Research Institutes.

Ne každý neuspokojivý pohlavní styk však znamená, že muž trpí impotencí. Občasné selhání, například z důvodu únavy či přemíry alkoholu, je naprosto normální.

Impotence je definována jako dlouhodobé potíže s erekcí. Za problém se tak tento stav pokládá tehdy, skončí-li cca 50 až 75 % pokusů o pohlavní styk neúspěchem.

výskyt poruch erekce

 

Jak vzniká impotence?

Najít příčinu impotence může být poměrně komplikované. Právě původce je rozhodujícím faktorem pro zodpovězení otázky, zda je impotence trvalá.

Potenciálních spouštěčů existuje celá řada a rozdělit bychom je mohli následovně:

 

Negativní psychologické aspekty

Velmi často je původcem psychika. V minulosti se dokonce tradovalo, že psychické příčiny hrají v impotenci nejvýznamnější roli.

Únava, stres a psychický tlak patří k výrazným spouštěčům problémů s erekcí.

S každým dalším neuspokojivým intimním prožitkem se však tyto faktory zostřují a impotentní muž se tak dostává do „začarovaného kruhu“.

Impotence úzce souvisí s vaším psychickým rozpoložením, jak uvádí uznávaný odborník v oblasti sexuologie MUDr. Václav Urbánek, CSc:

Při vzniku výrazných poruch ztopoření penisu (odborně řečeno při vzniku erektilní dysfunkce) se může uplatňovat celá řada rozmanitých příčin, které se v mnoha případech různě kombinují.

Podílet se mohou jednak faktory psychické, a to „nejistota z očekávání“, partnerské či manželské konflikty, nedostatek sebedůvěry a pokles nálady v důsledku stresu, deprese, situační či generalizované úzkosti.

Svou roli mohou hrát také problémy v partnerském vztahu, případně dávná psychická traumata, například z dětství.

Duševní choroby jako například deprese jsou zase typickým příkladem situace, kdy se spojují oba vlivy: Muž o sex ztrácí zájem a jestliže o navázání intimního prožitku s partnerkou stojí, často to není možné po fyzické stránce.

znají muži příčinu oslabené erekce?

 

Důsledek choroby

Impotence může být také projevem dalšího onemocnění, například cukrovky (diabetu). Stejně tak máte-li vysoký cholesterol, může se to odrazit na schopnosti dosáhnout erekce.

Erektilní dysfunkce mohou být provázány i se srdeční chorobou. Je to z toho důvodu, že na cévách penisu se většinou s předstihem projeví ateroskleróza, tedy jejich kornatění. A ta dříve či později začne nemalou měrou ohrožovat právě i srdce.

Sexuolog MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM z TH kliniky Praha doplňuje:

Erekce je záležitost krevní mechaniky. Když je v cévách něco v nepořádku, projeví se to na citlivém a jemném orgánu, jakým je penis.

Podobně se mohou manifestovat také nezhoubné změny na prostatě nebo v krajním případě nádorová onemocnění. Příznaky impotence proto jistě není vhodné podceňovat.

 

Impotence vlivem úrazu

Impotence muže postihuje nejen vlivem onemocnění, ale také po úrazu, zejména v oblasti míchy a pánve. Dojde-li vlivem úrazu k porušení cév a nervů, má to negativní vliv právě na mužskou potenci. Jedná se o jednu z nejzávažnějších příčin, která nemusí být již řešitelná.

 

Léky jakožto příčina impotence

Impotenci mohou způsobovat taktéž některé léky. Do této kategorie řadíme například antidepresiva, chemoterapeutika či léky na žaludeční vředy.

Vedlejší účinky se mohou projevit i v důsledku užívání diuretik a celé řady dalších léků.

Má-li pacient podezření, že příčinou jeho problémů je právě užívání léčiv, měl by se o tomto poradit se svým ošetřujícím lékařem.

Ten se pro vás pokusí najít vhodnou alternativu, která tento nežádoucí efekt mít nebude. Předepsané léky svévolně nevysazujeme.

 

Špatná životospráva

Kouření, nadměrná konzumace alkoholu nebo celkově špatná životospráva představují další příslovečnou „metlu“ mužské potenci.

MUDr. Václav Urbánek, CSc. zmiňuje:

Jedinci holdující alkoholu mívají ztopoření nespolehlivé a posléze mizivé. V prvé řadě mám teď na mysli „přeborníky – pivaře“. Takže se od alkoholu odtahujte.

Úprava životosprávy bývá obvykle jednou z prvních cest, jak napomoci zlepšení impotence.

Ostatně zařazení nutričně hodnotných potravin, přiměřená pohybová aktivita a dostatek odpočinku pomohou nejen vašim výkonům v posteli.

MUDr. Josef Stolz MBA, primář UroKlinikum Praha, proto doporučuje:

Podobně jako u jiných nemocí je nejlepší prevence – tedy vyvarovat se všech rizikových faktorů, například kouření, alkoholu, přejídání a dalším civilizačním nešvarům, které vedou k obezitě, hypertenzi nebo ateroskleróze.

 

Koho se impotence týká a existuje impotence i u mladých mužů?

Podíl na schopnosti dosahování erekce má nepopiratelně především věk, neboť vlivem stárnutí dochází ke snížení produkce testosteronu a ke zhoršování krevního oběhu.

Osvětluje to sexuolog Jaroslav Zvěřina:

Musíme si uvědomit, že s věkem se stále snižuje výskyt zcela zdravých lidí. Poruchy erekce se u mužů starších 65 roků vyskytují až v 80 % případů.

U mužů dále převládají problémy, které souvisejí s nemocemi srdce a cév a také prostaty.

U žen pak bolesti při styku, způsobené suchou pochvou při výpadku tvorby hormonů po přechodu.

Potřebný čas pro dosažení erekce se v čase prodlužuje. I muž ve věku seniora však může vést uspokojivý sexuální život a neznamená to, že by nižší četnost pohlavního styku bylo možné označit za impotenci.

I výskyt impotence tudíž s věkem přirozeně stoupá. V určité míře jí trpí dle dostupných údajů přibližně polovina mužů ve věku nad 45 let.

Výlučně s věkem však tato potíž nesouvisí. Ohroženi jsou i mladší muži ve věku nad 30 let.

impotence a věk

 

Příčiny impotence

Mezi základní příčiny impotence patří:

 • věk,
 • nezdravý životní styl,
 • prodělaná operace,
 • onemocnění,
 • cukrovka,
 • sterilizace,
 • prodělané zranění,
 • psychické potíže,
 • deprese,
 • či rakovina.

 

Diagnostika impotence

Vždy je nutné při problémech s potencí navštívit lékaře. Ten musí v první řadě vyloučit, že pacient zároveň trpí další přidruženou chorobou.

Vyšetření u odborníka je komplexní. Lékař se bude ptát na vaši zdravotní anamnézu, provede vyšetření genitálu i prostaty.

To je asi nejméně příjemná část návštěvy v ordinaci, nicméně vyšetření prostaty nebolí.

Urolog Jakub Fejfar z Nemocnice Nový Jičín všechny uklidňuje:

Obavy mužů z vyšetření nejsou na místě, není sice zvlášť příjemné, ale jedná se jen o zhruba dvaceti minutovou kontrolu, která ale může dotyčnému zachránit život.

V rámci laboratorního vyšetření se dále zkoumá hladina glykémie, hormonální hladiny, případně také hodnoty spermiogramu.

Aby mohl lékař určit, zda nejsou vaše obtíže psychického původu, měli byste mu také popsat, zda trpíte nějakou duševní chorobou a jak je na tom váš sexuální život, případně zda nemáte problémy ve stávajícím partnerském vztahu.

Tyto otázky jsou nutnou součástí anamnézy, ne každý lékař jim však i v dnešní době dokáže věnovat adekvátní pozornost.

REDAKTORA EREKCE.CZ JSME VYSLALI NA SPERMIOGRAM: Klikněte a čtěte, jak spermiogram probíhá a co přesně vám ze spermií budou zjišťovat.

jak probíhá spermiogram?

 

Diagnostický test

Napovědět o původu impotence může test noční erekce. Ten se neprovádí u lékaře, muž jej absolvuje v pohodlí domova. Samozřejmě je zcela bezbolestný.

Kolem penisu si muž upevní papírový testovací proužek. Jestliže se vlivem spontánní noční erekce, kterou má každý zdravý muž, proužek přetrhne, napovídá to primárně psychologické příčině.

V noci totiž psychické faktory při vzniku erekce přítomny nejsou, tento stav spouštějí přirozené biologické mechanismy.

RYCHLÝ TEST IMPOTENCE:

Zodpovězte 15 rychlých otázek, zjistěte stupeň rozvoje impotence a nechte si poradit, co dělat.

 

 

Jak na impotenci aneb kde najít pomoc?

Největší chybou, kterou může postižený muž udělat, je rezignace a stud. Impotence je problémem, který je řešitelný.

Muže neohrožuje na životě (byť významně snižuje jeho kvalitu), může však být průvodním jevem i velice závažného onemocnění.

Návštěva lékařské ordinace je rozhodně první volbou. K urologovi se můžete objednat i sami, žádanku od praktického lékaře nepotřebujete.

proč muži neřeší impotenci?

 

Typy léčby impotence

Léčba léky

Nejčastější formou terapie je ta farmakologická. Pacient zpravidla dostává léky na uvolnění hladkého svalstva. Za to je zodpovědný oxid dusnatý.

Zcela průlomovým objevem v tomto směru bylo působení účinné látky sildenafilu (komerčně známé jako Viagra).

Uznávaný odborník v oblasti sexuologie MUDr. Václav Urbánek, CSc. upozorňuje:

Léky k podpoře ztopoření užívejte vždy v souladu s přiloženým návodem, a to nejlépe před každým sexuálním aktem, nikoli tedy pravidelně či každodenně.

Přitom časový interval mezi jejich dvěma aplikovanými jednotlivými dávkami nesmí být kratší než čtyřiadvacet hodin.

Jestliže ani nejlepší léky nezaberou, lze účinnou látku aplikovat také injekčně do penisu, případně zavedením do močové trubice.

Pacient dostává prostaglandin E1. Jedná se o tkáňový hormon, jehož primární funkcí je rozšíření cév a zároveň uvolnění svalstva.

 

Léčba rázovou vlnou

Pro zlepšení cévního zásobení penisu se používá i moderní léčba tzv. rázovou vlnou. Ta využívá princip akustické vlny podobně jako ultrazvuk.

Založena je především na zlepšení prokrvení, protože dochází ke zvýšení průtoku krve cévami a současně i k jejich regeneraci.

Úspěšnost této léčby je udávána v rozmezí 50 – 82 %.

Primář kliniky UroKlinikum, MUDr. Josef Stolz, MBA, vysvětluje:

Bezbolestná léčba spočívá v přiložení sondy podobné ultrazvuku na penis a do oblasti hráze, pod varlaty.

Sonda vydává rázové vlny, které přispívají k regeneraci cév, zvýšení průtoku krve a tím k lepšímu prokrvení topořivých tělísek.

 

Psychoterapie

Vzhledem k tomu, jak často tkví příčina pacientových obtíží v psychice, může být velmi účinným způsobem, jak impotenci léčit, taktéž psychoterapie.

Problém je za těchto okolností navíc často párový. Neuspokojivý sexuální život se zcela jistě přenáší i na partnerku.

Ke zvážení proto může být taktéž snaha o vyřešení případných vztahových krizí u párového terapeuta.

Uznávaný odborník v oblasti sexuologie MUDr. Václav Urbánek, CSc. potvrzuje:

Psychologická nadstavba hraje při sexu obrovskou roli. Nejistota z očekávání, partnerské či manželské konflikty, nedostatek sebedůvěry a pokles nálady v důsledku stresu, deprese, situační či generalizované úzkosti to všechno může vaši sexualitu přechodně ochromit.

 

Chirurgická léčba

Krajním řešením tam, kde jiné postupy selžou, je léčba chirurgická. S její pomocí se do penisu zavede speciální penisový (penilní) implantát.

Takovýchto implantátů existuje několik typů. Zákrok je invazivní metodou, která má svá rizika, proto by se k němu mělo takto přistupovat.

Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky, popisuje:

Problémy s erekcí bývají pouze z jedné pětiny psychogenního původu, ač jde často o spojité nádoby, za zbylých 80 procent případů mohou především strukturální, tedy tělesné příčiny.

Ty nejčastěji souvisí se stavem cévní stěny. K poruchám dochází, když topořivá tělíska v penisu nejsou dostatečně naplněna krví, což znemožňuje aktivaci spouštěcího nebo udržovacího mechanismu erekce.

Stav a průchodnost drobných cév, které přivádějí krev do topořivých tělísek, závisí na věku a životním stylu jedince.

 

Fungují „zázračné“ léky na potenci?

Nejprve je potřeba rozlišit, co je to vlastně lék. Skutečné léky jsou dostupné pouze na lékařský předpis. Mezi ně se řadí například i ona zmíněná Viagra, která skutečně s impotencí dokáže pánovi pomoci.

Volně prodejné preparáty, které lze běžně koupit v lékárnách, se označují pouze jakožto doplňky stravy.

To znamená, že slouží k doplnění určitých látek do organismu (vitamíny, minerály) s cílem udržet zdraví.

Nemají preventivní účinek, tím méně určitě neslouží k léčbě určitých obtíží.

Doplňky stravy sice nejsou certifikované, nemusí splnit deklarovanou účinnost, ale jsou samozřejmě jinak zcela neškodné a zkusit je můžete.

Odborníci doporučují se jim vyhnout už jen z toho důvodu, že pacient, který je užívá, odkládá návštěvu lékaře, čímž často nejen odsouvá léčbu, ale důsledky impotence si naopak v čase ještě zhoršuje.

Čemu byste se měli jednoznačně vyhnout, to je nákup neprověřených „zázračných“ léků na podporu potence přes internet.

Velmi populární jsou například generika oblíbené modré pilulky. Tyto plagiáty však mohou být v krajním případě zdraví nebezpečné.

MĚJTE PŘEHLED: Jak poznat falešnou Viagru? Originál koupíte pouze v lékárně, vše ostatní je nebezpečný falzifikát.

jak poznat falešnou Viagru?

 

Může existovat impotence také u žen?

U ženy se nejedná o impotenci. Může však být postižena určitou formou sexuální dysfunkce a z tohoto důvodu není schopna dostatečného vzrušení, případně dosažení orgasmu. Častěji než u mužů se u žen projevuje ztráta zájmu o sex.

Také pro ženy platí, že riziko sexuálních poruch stoupá s věkem. Navíc je, jak již bylo řečeno, žena velmi snadno ovlivnitelná situací svého partnera.

Příčiny mohou dále tkvět v působení hormonů androgenů (tj. mužských pohlavních hormonů). Častým důvodem ztráty libida u žen jsou i psychologické důvody, tedy zejména stres a případné problémy v partnerském svazku.

SLOVO AUTORKY:

Natálie Markovská

Máte pravidelné potíže s erekcí?

Bojíte se, že byste mohl být impotentní?

Zachovejte klid. Impotence nemusí být konečnou stanicí, nemusí být permanentní. Stačí se obrátit na svého ošetřujícího lékaře a svěřit se mu s vašimi problémy.

Uvidíte, že společně najdete nejen příčinu vašich potíží, ale i jejich řešení.

 

Další články o erekci, léčbě a podpoře

OTESTOVÁNO: 10 nejsilnějších prášků na erekci
Jak udržet erekci co nejdéle a mít jí tvrdou až do "vítězného" orgasmu ženy?
10 příčin problematické erekce u mladých mužů
Pro koho jsou vhodné léky na erekci a komu je nepředepíší?
Vše důležité o bezpečnosti léků a prášků na erekci
Ranní erekce jako důkaz pevného zdraví penisu
Rychlá erekce – jak ji dosáhnout nebo naopak zpomalit?
Noční erekce – je problém, pokud penis během noci nestojí?

erekce_cz na facebooku

 

Použité zdroje:

 

Leave a Reply