Dobrý sex zažene stresy, hádky i nespokojenost ve vztahu

Častý sex prospívá vztahům. Prohlubuje je a dělá je šťastnějšími. Američtí vědci tvrdí, že sice nezachrání vztah těsně před zhroucením, ale dovede zklidnit nervózní a hádající se partnery. Lidé tak lépe zvládají vlastní náladovost a snadněji se přenesou přes vzájemné problémy, hádky a nespokojenost.

Americká studie sledovala sexuální životy novomanželů. Vědci zjistili, že novomanželé měli na začátku manželství sex průměrně jednou za týden. Po 4 letech manželství to bylo již pouze 3x měsíčně. Tento pokles sice neměl vliv na jejich spokojenost se vztahem, častější sex ale pomáhal „vymazat“ nespokojené a podrážděné chvilky.

Nervozita je ve vztahu spojená se špatným soužitím partnerů. Sex v tomto směru představuje naději na delší a spokojenější vztah a to i u lidí s neurotickou povahou.

Intimita je základovým kamenem pro spokojený vztah, nicméně není lékem na úplně každý problém. Sexem nejde spravit všechno, ale může udělat partnery šťastnějšími, posílí jejich sebevědomí a to posilní i manželství samotné.

DÁLE ČTĚTE: Nízké libido u mužů – všechny příčiny a instantní rady, jak libido zvýšit pro záchranu milostného vztahu.

nízké libido u mužů, příčiny

Leave a Reply