Nízká porodní hmotnost: Méně než 2,5 kg ohrožuje zdraví i v dospělosti.

Nízká porodní hmotnost miminka je definovaná jako narození dítěte s hmotností pod 2,5 kilogramu. S nízkou porodní váhou se rodí statisticky každé 12. dítě, takže vůbec nejde o ojedinělý problém.

Hlavní příčinou nízké porodní hmotnosti je velmi často stav zvaný omezení růstu plodu (odborně růstová restrikce plodu, fetální růstová restrikce).

Nízká hmotnost novorozence velmi pravděpodobně povede k řadě zdravotních komplikací, které si dítě může přenést až do dospělosti a budou jej trápit po celý život.

Typicky potřebuje novorozenec s nízkou porodní hmotností okamžitou péči a odbornou léčbu. Jak bude probíhat vám vysvětlím v článku.

nízká porodní hmotnost

 

Co je to nízká porodní hmotnost?

nízká porodní hmotnost pod 2500 gramů

Miminko s nízkou porodní hmotností ihned po porodu neváží přes 2500 gramů

Novorozenec je zvážen okamžitě po narození. Pokud je jeho hmotnost nižší, než 2500 g, lékař diagnostikuje nízkou porodní hmotnost. Porodní hmotnost je tedy váha dítěte zaznamenaná bezprostředně po porodu.

Až 80 % dětí narozených ve správném termínu (37 až 41 týden těhotenství) váží typicky mezi 2600 až 3800 gramy.

Nízká porodní hmotnost automaticky neznamená, že bude dítě mít podprůměrnou hmotnost i v dospělosti. Mnohé postižené děti jsou naprosto zdravé i přes nízkou porodní hmotnost. Zaručené to ale není.

Nízká porodní váha pomáhá lékařům zjistit, zda děti potřebují zvýšenou pozornost a péči ihned po narození. Je nutno myslet na to, že většině dětí nízká váha způsobuje zdravotní problémy. Velmi často jde o různé poruchy příjmu potravy, problém s přibíráním na váze a se správným vývojem, či dokonce zhoršenou obranyschopnost a tendenci ke vzniku imunitních problémů. Ve většině případů tyto komplikace přetrvají po celý život a stanou se chronickými.

VÝSKYT NÍZKÉ PORODNÍ HMOTNOSTI V ČESKU:

Procento dětí s nízkou porodní hmotností v Česku stoupá. Podle stránky Deník.cz se pouze za rok 2015 narodilo 7,6 % ze všech novorozenců s nízkou porodní hmotností, konkrétně šlo o 8466 dětí.

Celková průměrná porodní hmotnost je daleko vyšší, konkrétně 3,3 kg.

 

Příznaky nízké porodní hmotnosti

Jednoznačným důkazem je porodní hmotnost pod 2,5 kg. Dítě je lehčí, a zároveň očividně menší než zdraví novorozenci.

Větší se může jevit hlava, která může být dokonce tak veliká, jako zbytek tělíčka. Postižené děti vypadají mnohem hubenější, protože mají problém udržet si dostatek tělesného tuku.

 

Hlavní příčiny nízké porodní váhy

Přesnou příčinu s jistotou odhalí až lékař, nicméně v naprosté většině případů jde o tyto 2:

 

Předčasný porod

Pokud se dítě narodilo předčasně, znamená to, že se narodilo ještě před 37. týdnem těhotenství. Strávilo tak méně času růstem a přibíráním na váze v děloze. Plod sice obvykle těsně před porodem výrazněji přibere, obvykle ale nestihne přibrat tolik, aby hmotnost dorovnalo.

MĚJTE PŘEHLED: Předčasný porod: Proč k němu dochází a jaké má důsledky na zdraví dítěte?

předčasný porod

Omezení růstu plodu

Odborně omezení intrauterinního růstu plodu označuje stav, kdy se dítěti nepovedlo vyrůst ani přibrat dostatečně na váze, kterou porodní specialisté uznávají jako normální.

Některá děťátka mají nízkou porodní váhu, protože i jejich rodičové byli malí a jde o důsledek dědičnosti. U jiných dětí se může ještě během těhotenství stát něco, co jejich růst a vývoj zpomalilo nebo zcela zastavilo. Příčinou může být i zhoršené zdraví matky, typicky některé problémy s placentou.

 

Rizikové faktory nízké porodní hmotnosti dítěte

Existuje řada faktorů, které zvyšují riziko, že se dítě narodí s nízkou hmotností. Pokud již jste těhotná nebo nad dítětem přemýšlíte, snažte se těmto vlivům v co největší míře vyhýbat a to ideálně i po porodu.

 • chronické zdravotní problémy těhotné ženy, zvlášť ty, které neřeší s lékařem a vyhýbají se léčbě,
 • infekce v průběhu těhotenství,
 • užívání některých léků na předpis během těhotenství,
 • pití alkoholu, kouření a užívání drog,
 • problém s příjmem potravy a přibíráním na váze, extrémní diety a hladovění před a během těhotenství,
 • očekávání několikaterčat,
 • dlouhodobé vystavování se olovu či jiným těžkým kovům a škodlivinám,
 • porod před dovršením 17. roku nebo po 35. roce,
 • předčasný porod,
 • ZAJÍMAVOST: Nízká porodní hmotnost je až 2x častější u žen černé pleti.

ALKOHOL V TĚHOTENSTVÍ NIKDY NEPIJTE, jinak zvýšíte riziko, že bude dítě trpět fetálním alkoholovým syndromem, jehož důsledky si ponese po celý život.

fetální alkoholový syndrom

 

Jaké komplikace může nízká porodní hmotnost vyvolat v budoucnu?

Novorozenci s nízkou porodní hmotností nejsou tak silní ani velcí jako normálně narozené děti. Kvůli oslabení jsou náchylnější na vznik nejrůznějších zdravotních problémů.

Velmi často mají pozdější problémy s příjmem potravy, ze které nakonec skoro nic nepřiberou, dále mají slabou imunitu, takže rychleji nastydnou a déle se léčí.

Typicky mají novorozenci s podváhou problém udržet si tělesnou teplotu právě kvůli nedostatečné zásobě tělesného tuku. Čím lehčí se dítě narodí, o to vyšší je riziko komplikací. Typicky jde o následovné poruchy:

 • nízká koncentrace kyslíku v krvi při narození kvůli malým a nedostatečně vyvinutým plicím,
 • slabá imunita a zvýšené riziko infekcí,
 • novorozenecká žloutenka (hepatitida),
 • problémy s dýcháním kvůli nedostatečně vyvinutým plicím,
 • problémy s nervovým systémem, riziko krvácení do mozku,
 • problémy s trávícím systémem, střevní záněty,
 • celoživotní opoždění pohybových schopností a sociálního vývoje (komunikace s lidmi),
 • problematické učení a potřeba výrazně delší doby cokoliv se naučit,
 • negativní zdravotní stavy spojené s poruchou příjmu potravy, často vysoký krevní tlak (hypertenze), nemoci srdce a cév, obezita a cukrovka (diabetes).

 

Jak lékař diagnostikuje nízkou porodní hmotnost?

Lékař ještě před porodem odhadne velikost a váhu dítěte různými způsoby.

 • Nejjednodušší možností je pravidelně vás vážit a značit si přírůstek hmotnosti.
 • Dále může lékař sledovat a měřit měnící se vzdálenost mezi horní části dělohy a stydkou kostí.
 • Hmotnost a velikost dítěte pomůže změřit i ultrazvukové vyšetření.

Dále lékař dítě zváží a změří bezprostředně po narození. Váhu porovná s gestačním věkem dítěte (odhadované stáří plodu v děloze těhotné ženy) a zaznamená do zdravotní dokumentace. Pokud dítěti naměří porodní váhu pod 2500 g, vyhlásí ji za nízkou. Velmi nízká porodní hmotnost je cokoliv pod 1500 gramů.

 

Lze po porodu nízkou porodní hmotnost léčit?

Ano, lékař se bude snažit stav léčit ihned po narození. Léčba bude zohledňovat zdravotní stav novorozence, jeho gestační věk, zdravotní historii a případné intolerance či alergie na léky či určité léčebné metody.

Léčba obvykle zahrnuje:

 • péči na jednotce intenzivní péče,
 • typicky umístění dítěte do inkubátoru, kde lze regulovat jeho tělesnou teplotu,
 • speciální stravovací režim, přičemž pokud dítě nedovede sát mléko z prsou, výživu mu lze podávat i transfuzně nebo přímo do žaludku pomocí speciální sondy,
 • a souběžnou léčbu případných dalších komplikací.

Pokud se povede s léčbou začít včas, je velmi vysoká šance, že díte chybějící hmotnost rychle dožene. Pokud nedojde k dalším komplikacím, může být zcela zdravé a na poporodní komplikaci si ani nevzpomene.

 

Na co se lékaře ptát ještě před léčbou nízké porodní váhy?

Lékaře se ptejte na cokoliv, co vás zajímá. Určitě se nezapomeňte zeptat:

 • Co můžete udělat pro snížení rizika, že se dítě narodí s nízkou porodní hmotností.
 • Pokud se dítě s nízkou váhou již narodilo, co můžete udělat, aby ji co nejrychleji dohnalo.
 • Zda může mít kvůli nízké váze nějaké zdravotní komplikace v budoucnosti.
 • Zda dítě potřebuje speciální vyšetření nebo léčbu.
 • Jaký druh léčby je pro vaše dítě nejvhodnější.
 • Zda musí dítě užívat nějaké další léky a zda a v jaké míře na nich přispívá zdravotní pojišťovna.

 

Lze se před nízkou porodní hmotností bránit v rámci prevence?

Tyto rady doporučuji dodržet všem matkám, které se chtějí vyhnout riziku nízké porodní hmotnosti novorozence. Jako zodpovědná matka se ujistěte, že:

 • chodíte na pravidelné preventivní zdravotní prohlídky u porodního specialisty a praktického lékaře,
 • stravujete se pestře, zdravě, čerstvě a dostatečně bez extrémních restrikčních diet,
 • pokud trpíte cukrovkou, hlídáte si hladinu krevního cukru,
 • během těhotenství nepijete alkohol, nekouříte tabák ani jeho náhrady a neužíváte žádné drogy.

 

Jaký je výhled do budoucnosti, pokud se vám narodí dítě s nízkou porodní váhou?

S největší pravděpodobností bude novorozenec potřebovat zvýšenou péči a pobyt na neonatální jednotce intenzivní péče. Tam zůstane až do doby, než výrazně nepřibere na váze a odborníci jej neprohlásí za tak zdravého, aby směl s rodiči domů.

Přežití těchto dětí závisí na tom, kolik přesně dítě vážilo po porodu. Nejnižší míru přežití mají děti, které při porodu vážili pod 500 gramů.

 

Jak se později starat o novorozence s nízkou porodní váhou?

Vždy se informujte u lékaře, který se o novorozence s podváhou stará. Poradí vám, jak váhu dohnat a co všechno dělat pro zachování zdraví.

Vždy mějte důkladný přehled o tom, co dítě jí a zda jde o zdravé potraviny v přiměřeném množství. Zároveň dbejte na jeho pohybovou aktivitu, chodívejte často na výlety, sportujte spolu a přihlaste do zájmového kroužku, ideálně také v oblasti sportu.

Hlídejte si, aby dítě pravidelně navštěvovalo všechny lékaře a chodilo na preventivní zdravotní prohlídky. Tam totiž může lékař i dodatečně najít zdravotní komplikace, které se vyvinou až časem. Dítě by mělo rovněž absolvovat všechna očkování, protože nízká porodní váha oslabuje imunitu a dítě je náchylnější na některé nemoci.

 

Co jsme zjistili o nízké porodní hmotnosti?

 • Nízká porodní hmotnost po narození se může „vyřešit“ i sama a dítě nakonec bude zdravé. Vždy je ale nutná léčba a sledování malého pacienta.
 • Pomocí měření hmotnosti lékař zjistí, zda dítě potřebuje nějakou speciální péči.
 • Nízká hmotnost může vyvolat zdravotní problémy, které si bude postižený nést až do dospělosti.
 • Pokud se vaše dítě s nízkou porodní hmotností narodilo, obvykle bude okamžitě umístěno do inkubátoru na neonatální jednotce intenzivní péče.
 • Jako mladému rodiči vám jistě nebude příjemný pohled na své miminko v inkubátoru, vždy ale důsledně dodržujte všechna doporučení lékaře. Udělají vše pro to, aby dítě rychle nabralo váhu a co nejrychleji s vámi odešlo domů.

Narodilo se vám také dítě s nízkou porodní hmotností? Jak se mu vede dnes? Je zdravé nebo se na něm komplikace nějak projevuje?

Na vaše zkušenosti jsme v redakci Erekce.cz zvědaví i s našimi čtenáři. Děkujeme za každý váš příspěvek do diskuze pod článkem 🙂 Děkujeme.

 

DÁLE ČTĚTE: Nechtěné těhotenství: Co hned dělat a jak ho vlastně oznámit?

nechtěné těhotenství

 

erekce_cz na facebooku

 

Leave a Reply