Předčasný porod: Proč k němu dochází a jaké má důsledky na zdraví dítěte?

Předčasný porod označuje nechtěný stav, kdy se dítě narodí příliš brzy. O předčasném porodu mluvíme, pokud se dítě narodí dříve než před 37. týdnem těhotenství. Normální těhotenství totiž trvá až 40 týdnů.

Zásadním negativem předčasných porodů je fakt, ze předčasně narozené děti velmi často trpí závažnými zdravotními problémy. Čím dřívěji se dítě narodí, o to závažnější zdravotní komplikace jej budou trápit a to klidně i po celý život. Problémy se mohou lišit a různě kombinovat.

předčasný porod

 

Kdy lze porod považovat za předčasný?

Aktuálně se většina předčasných porodů odehraje mezi 34. až 36. týdnem, a tedy v pozdním předčasném období.

Pozdě předčasně narozené dítě: narození mezi 34. až 36. týdnem
Středně nedonošené dítě: narození mezi 32. až 34. týdnem
Velmi nedonošené dítě: narození mezi 28. až 32. týdnem
Extrémně nedonošené dítě: narození před 28. týdnem

Tabulka časových okruhů předčasných porodů

 

Příznaky předčasného porodu na dítěti

Vaše předčasně narozené dítě může mít velmi mírné, až téměř neviditelné příznaky, stejně tak ale mohou být i velmi závažné. Předem nelze nikdy přesně určit, jaký bude mít předčasný porod vliv na zdraví a vývoj dítěte.

Předčasně narozené dítě typicky trpí:

 • malou velikostí hlavy ve srovnání s normálně narozenými dětmi,
 • méně zaoblenými rysy, které jsou u normálně narozených dětí oblejší a „tlustší“ (jde o důsledek nižšího objemu tělesného tuku, protože nedonošenec nemá dostatek buněk, které tuk ukládají),
 • jemnějšími vlasy a chlupy, které ale zároveň pokrývají velkou část těla,
 • sníženou tělesnou teplotou,
 • problematickým dýcháním (respiračními problémy),
 • problematickým krmením a poruchami příjmu potravy.
Gestační stáří v týdnech: Hmotnost: Délka: Obvod hlavy:
40 3,6 kg 51 cm 35 cm
35 2,5 kg 46 cm 32 cm
32 1,8 kg 42 cm 29,5 cm
28 1,1 kg 36,5 cm 26 cm
24 0,65 kg 31 cm 22 cm

Tabulka rozměrů novorozených kloučků i děvčátek podle termínu jejich narození

CO JE TO GESTAČNÍ STÁŘÍ? Gestační stáří (gestační věk) je odhadované stáří plodu v děloze těhotné ženy. Udává se v týdnech a počítá se od prvního dne poslední menstruace.

 

Příznaky předčasného porodu na ženě

V naprosté většině případů přichází předčasný porod zcela nečekaně, přičemž příčina obvykle není známá. Předčasný porod se ale projevuje takřka stejně jako normální porod v normálním čase.

 • kontrakce břicha, které se objevují každých 10 minut nebo i častěji,
 • změny v poševním výtoku, významně větší objem výtoku a silnější krvácení z pochvy,
 • silný tlak v oblasti pánve s pocitem, že „něco“ se tlačí ven,
 • tupá bolest v dolní části zad,
 • výrazné křeče v břiše, někdy spojené i s průjmem.

 

Jakou speciální péči potřebuje předčasné narozené dítě?

Předčasně narozené dítě typicky putuje hned po porodu do inkubátoru v nemocnici. Inkubátor je speciální přístroj, který se o dítě „stará“ a soustavně sleduje jeho zdravotní stav a všechny životní funkce. Odborně se zařízení nazývá neonatální jednotka intenzivní péče.

V případě méně závažných případů předčasných porodů putuje novorozenec do speciální školky se středně intenzivní péčí. V tomto zařízení je personál poskytovatelů zdravotní péče, který předčasně narozeným dětem pomáhá po celou dobu pobytu.

Jde zde o to, že předčasně narozené dítě potřebuje zvýšenou péči ihned po porodu. Bude potřebovat pomoc jak s krmením, tak na bezproblémové adaptování se v „novém světě“. Školený personál vás zároveň naučí pečovat o dítě, pomůže vám pochopit, co takové dítě potřebuje a jak se o něj budete později sami starat. Jsou připravení zodpovědět vám jakékoliv dotazy, takže si je připravte předem, ať na nic důležitého nezapomenete.

 

Rizikové faktory předčasného porodu

Příčina předčasného porodu je velmi často neznámá a tehdy mluvíme o idiopatickém předčasném porodu. Existují ale faktory, které riziko zvyšují.

Mezi ty nejznámější patří:

 • očekávání dvojčat, trojčat nebo několikaterčat,
 • doba mezi dvěma těhotenstvími je kratší než půl roku (ideální rozmezí je 18 až 24 měsíců, klidně i později),
 • asistovaná reprodukce, typicky in vitro (oplodnění ve zkumavce), což je vlastně specifická léčba, která vám má ve skutečnosti urychlit a zjednodušit otěhotnění, ale předčasný porod může být její negativním vedlejším účinkem,
 • jeden nebo více prodělaných potratů,
 • předchozí předčasný porod nebo předčasné porody u jiných žen v rodině (tzv. předčasné porody v rodinné anamnéze).

Riziko může zvyšovat i váš zdravotní stav a nejčastěji je to:

 • zdravotní problémy s dělohou, placentou (plodovým lůžkem) nebo děložním čípkem,
 • intimní infekce, infekce plodové vody, infekce dolního genitálního traktu,
 • chronické zdravotní problémy (cukrovka, vysoký krevní tlak a další),
 • úrazy intimního charakteru.

Ke zvýšenému riziku zcela logicky přispívají i faktory vaší životosprávy:

 • kouření tabáku a jeho náhrad, pití alkoholu a užívání drog během těhotenství,
 • podváha nebo nadváha před i během těhotenství,
 • příliš brzké otěhotnění před 17. rokem nebo příliš pozdní otěhotnění po 35. roce,
 • silně stresující události jako je třeba smrt blízké osoby a podobně.

ZAJÍMAVOST: Černoši v Americe a původní indiánští obyvatelé mají až 2,5x vyšší pravděpodobnost předčasných porodů než ženy jiných ras. Důvod je zatím neznámý, a pořád platí, že předčasně může porodit kterákoliv žena.

 

Zdravotní komplikace, které může u dítěte předčasný porod vyvolat

Jak jsem psala v úvodu, ne každé předčasně narozené dítě musí automaticky trpět nějakými zdravotními následky. Vzniklé problémy mohou být krátkodobé, ale také dlouhodobé. Patrné mohou být hned po narození, některé se ale objeví až později.

Obecně platí fakt, že čím dřívější porod je, o to vyšší je riziko komplikací. Velmi důležitá je porodní váha.

Respirační (dýchací) problémy: Plíce jsou malá a nedostatečně vyvinutá. Tento stav lze léčit. Předčasně narození trpí často tzv. apnoe, což jsou nechtěné pauzy v dýchání nedonošence. I apnoe lze úspěšně léčit a lékařům se to obvykle i povede.
Kardiovaskulární problémy se srdcem a cévami: Nedonošenci často trpí nízkým krevním tlakem a vrozenými vadami srdce. Stav je nutno léčit, jinak hrozí uzavření cév a tepen a s ním i selhání srdce.
Cerebrální problémy s mozkem: Předčasně narozené dítě má vysoké riziko krvácení do mozku. Většina případů je mírná, ale pokud jsou závažnější, mohou mozek poškodit i trvale.
Potíže s termoregulací: Předčasně narození rychleji ztrácejí tělesnou teplotu. Nemají tolik tuku a nedokážou vytvořit tolik tepla, aby si jej udrželi v organismu. Rizikem je zde novorozenecká hypotermie, která vyvolává problémy s dýcháním a sníženou hladinu krevního cukru (hypoglykémii). I to je důvod, proč se tyto děti umísťují do inkubátorů, které teplotu nepřetržitě hlídají.
Zažívací problémy: Ani trávící systém není dokonale vyvinutý. Po začetí s krmením se mohou objevit problémy se zpracováním mateřského mléka či dětské výživy.
Problémy se zdravím krve: Zde dětem hrozí chudokrevnost (anémie) a novorozenecká žloutenka (hepatitida).
Problémy s metabolismem: Postižené děti mívají problém správně proměňovat potravu na energii. Kvůli tomu rizikově klesá hladina krevního cukru, tělo děťátka jej navíc nedovede správně metabolizovat na aktivní využitelnou formu.
Problémy s imunitou: Ani imunitní systém se nestihne dostatečně vyvinout, takže děti jsou častěji nemocné a napadají je infekce se záněty. Infekce může napadnout i krev a způsobit sepsi, a tedy otravu krve.

 Tabluka krátkodobých následků předčasného porodu

Mozková obrna: Mozková obrna vyvolá následné problémy s pohybem držením těla i napětím svalstva. Příčinou je často infekce nebo špatné prokrvení organismu.
Problém s vnímáním a učením se: Postižené dítě typicky zaostává za spolužáky a pravděpodobně bude mít problémy učit se správně.
Zrakové poruchy: Děti může trápit novorozenecká retinopatie, což je postižení cév v sítnici oka. Hrozí také odchlípení sítnice, a dokonce oslepnutí.
Sluchové poruchy: Děti mají zvýšené riziko ztráty sluchu, a tedy ohluchnutí.
Problémy se zuby: Zde jsou problémem vady na zubní sklovině, které vedou k zubním kazům. Zároveň se dětem mohou zuby vyvíjet neúměrně dlouho.
Problémy s chováním a psychickým zdravím: Předpokládá se opožděný mentální vývoj a problémy duševního zdraví.
Dlouhodobé a pokračující zdravotní komplikace: Uvedené problémy a nemoci mají u předčasně narozených tendenci objevovat se pravidelněji a trápit je déle, často doživotně. Zároveň je přítomno riziko syndromu náhlého úmrtí kojenců, kdy dítě umírá bez zjevných důvodů, nejčastěji během spánku.

 Tabluka dlouhodobých následků předčasného porodu

BUDE VÁS ZAJÍMAT: Vyvolání porodu: Proč se někdy musí indukovat? A jaká rizika hrozí?

vyvolání porodu, indukce porodu

 

Existuje prevence předčasného porodu?

Je poměrně složité udělat jakékoliv preventivní kroky. Jako budoucí rodičové se proto vždy snažte udržet si zásady zdravé životosprávy, protože v čím lepší kondici budete, o to nižší je riziko předčasného porodu. Absolvujte všechna doporučená vyšetření a vždy dodržujte všechna doporučení.

Riziko předčasného porodu snižuje:

 • Užívání doplňků stravy s progesteronem: Progesteron je v těhotenství velmi důležitý hormon. Jeho syntetická verze může riziko předčasného porodu snížit, zvlášť pokud jste již předčasně narozené dítě někdy měli. Snižuje riziko i v případě zkráceného děložního čípku, který se otevírá během porodu a dítě přes něj putuje ven z dělohy.
 • Cerkláž děložního hrdla: Speciální operace prováděná během těhotenství. Lékař vám zákrok doporučí, pokud zjistí, že máte krátký děložní čípek nebo pokud jste již předčasný porod někdy překonala. Během operace se děložní čípek sešije a proces děloze přináší podporu navíc. Až nastane čas a zájem mít dítě, lékař stehy odstraní. Z důvodu bezpečnosti je rozumné vyhýbat se těžší fyzické aktivitě. Nesmíte ale být ani úplně nečinná, protože lenošení a klid doma na lůžku zvyšuje riziko vzniku krevních sraženin, oslabení pevnosti kostí, oslabení svalstva, a také riziko předčasného porodu.

Máte vlastní zkušenost s předčasným porodem? Je dítě v pořádku nebo mu zůstaly nějaké zdravotní komplikace?

Na vaše zkušenosti jsme v redakci Erekce.cz zvědaví i s věrnými čtenáři. Napište nám do komentáře pod článkem. Děkujeme a přejeme hlavně hodně zdraví vám i předčasně narozenému děťátku 🙂

 

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT: Opožděný porod po termínu: Ohrozí zdraví dítěte narození po 42. týdnu?

 

erekce_cz na facebooku

 

Leave a Reply