Vyvolání porodu: Proč se někdy musí indukovat? A jaká rizika hrozí?

Vyvolání porodu (lékařsky tzv. indukovaný porod)  je umělé vyvolání činnosti dělohy s cílem ukončení těhotenství, a tedy narození dítěte.

Porod se vyvolává, když pokračování těhotenství zvyšuje riziko ohrožení zdraví matky a plodu. Vyvolání porodu může zabránit poškození plodu nebo zlepšit zdravotní stav matky.

Porod lze vyvolat podáváním specifických léků nebo pomocí metod, které jmenuji níže v článku. Lékař nejčastěji doporučuje vyvolání porodu v případě, že má žena již po termínu, a tedy po 42. týdnu těhotenství. Takový porod lze definovat jako opožděný. Vyvolaný porod je vhodný také pro ženy, které mají určité zdravotní komplikace nebo jiné těhotenské problémy.

vyvolání porodu, indukce porodu

 

Co přesně je vyvolání porodu?

Vyvolání, a tedy indukce porodu je krok, který musí udělat lékař v případě, že porod nezačne spontánně sám od sebe tak, jak je normální. Pokud porodní specialista usoudí, že je ohroženo zdraví dítěte nebo těhotné, bude se snažit porod urychlit, aby hrozící rizika zmírnil.

Dalším z důvodů je tzv. přenášení dítěte a tedy stav, kdy k očekávanému porodu kvůli nějaké příčině nedošlo. Vyvolání porodu může být vhodné i tehdy, když se porod zastaví a dále nijak nepostupuje.

 

Běžné způsoby umělého vyvolání porodu

Vyvolání porodu může zároveň vyvolat i některá zdravotní rizika. Proto lékař nejdříve zkontroluje hrdlo dělohy (děložní čípek) a podle jeho stavu rozhodne o konkrétním způsobu vyvolání porodu.

Během indukovaného porodu bude lékař pomocí zobrazovacího zařízení soustavně sledovat plod, aby měl jistotu, že celý proces snáší a dobře na něj reaguje.

Pokud je vyvolání porodu nezbytné i ve vašem případě, lékař nejčastěji doporučí tyto metody:

 

Běžné důvody pro vyvolání porodu

Hlavním cílem vyvolání porodu je vždy ochrana zdraví matky, dítěte a jeho úspěšného narození.

Těhotenství přesáhlo 41 týdnů a porod musí být po termínu. Rizikem zde je, že po 41. týdnu placenta nemusí fungovat správně, kvůli čemu plod nedostává dostatek živin a kyslíku.
Předčasný únik plodové vody bez potřebných kontrakcí, bez kterých se plod nedovede dostat na svět. Lékařsky se jedná o předčasné prasknutí plodových obalů.
Těhotenská cukrovka, preeklampsie, vysoký krevní tlak v těhotenství. Ohrožují bezproblémový průběh porodu.
Plod přestal růst. Je potřeba dostat jej ven a nechat dorůst v inkubátoru.
Nedostatek plodové vody (oligohydramnion). Bez dostatku plodové vody je plod ohrožen a je potřeba dostat jej ven.
Poruchy placenty. Typicky když se placenta odděluje od děložní stěny.
Infekce dělohy (chorioamnionitida). Infekce ohrožuje i plod, kvůli čemu se musí porod indukovat.
Pokud jste již někdy zažila překotný porod. Porod, který trval méně než 2 hodiny, i když probíhal spontánně.
Pokud porod spontánně nepostupuje. Porodní cesta již je otevřená (dilatovaná), ale pro další postup potřebuje pomoc lékaře.

Tabulka častých důvodů pro vyvolání porodu

 

Které ženy budou potřebovat vyvolání porodu a kdy?

Pomocí vyvolání porodu se bude lékař snažit snížit riziko zdravotních komplikací při i po porodu. Indukovaný porod se velmi často doporučuje ženám, které již zažily potrat a dítě se jim narodilo mrtvé, nebo měly jiné porodní komplikace. O vyvolání vždy rozhoduje lékař a těhotná si jej nemůže „naplánovat“ sama.

Přesný termín vyvolaného porodu závisí od zdravotního stavu těhotné a dítěte. Lékař vždy zváží všechna rizika a posoudí, zda převažují výhody vyvolání porodu. S vyvoláním porodu typicky počkají do 39. týdne těhotenství. Pokud se zdá, že je zdraví plodu ohroženo, porod lze indukovat ještě před 39. týdnem.

 

Průběh vyvolání porodu

Přesný průběh krok za krokem bude záviset od toho, kterou metodu vyvolání porodu lékař zvolí. Orientovat se bude hlavně podle zralosti a otevřenosti děložního čípku. Pokud je dostatečně zralý, rozšíří se a zprůchodní porodní cestu.

Pokud totiž zatím není dostatečně zralý, je příliš tvrdý, uzavřený a tím pádem pro dítě neprůchodný. Lékař tedy bude usilovat o jeho co nejrychlejší dozrání a uvolnění.

V případě, že děložní čípek není zralý, otevřený ani připravený na porod, lékař může jeho otevření podpořit:

Odstranění plodových blan: Plodový vak s dělohou spojují tzv. plodové obaly či plodové blány. Lékař tyto blány prohmátne rukou v gumové rukavici. Tato stimulace vyvolá uvolnění prostaglandinů, a tedy skupinu látek podobných hormonům. Pomáhají uvolnit děložní čípek a zahájit děložní kontrakce. Metoda není účinná u každé ženy, zpravidla ale lékař začne nejprve tímto postupem.
Podávání prostaglandinů: Pokud se lékaři nepovede stimulovat produkci prostaglandinů první metodou, může vám je podat ve formě pilulky nebo v podobě čípku aplikovaného do pochvy. Prostaglandiny uvolní a změkčí děložní čípek a urychlí jeho dozrání.
Aplikace balonkového katétru (lidově balonku): Lékař do vrchní části děložního čípku zavede úzkou hadičku s balonkem na konci. Následně balonek napustí tekutinou, díky čemu se roztáhne a zprůchodní tak porodní cesty.

Tabulka průběhu úkonů při různých metodách vyvolávání porodu

Jakmile se lékaři povede rozšířit děložní čípek, bude se dále snažit zvýšit intenzitu děložních kontrakcí. Kontrakce dělohy jsou nezbytné, protože právě díky nim může plod projít svou porodní cestu bez překážek.

Amniotomie: Lékař pomocí nástroje s háčkem přes děložní čípek přetrhne plodový vak. Čípek musí být uvolněný a otevřený. Metoda je bezbolestná.
Podávání oxytocinu: Oxytocin je hormon zodpovědný za vznik děložních kontrakcí. Pokud má žena sníženou hladinu, lékař podá oxytocin injekčně. Tím kontrakce zahájí nebo je urychlí.

Tabulka úkonů při snaze vyvolat a zvýšit sílu děložních kontrakcí

Některé ženy zareagují na vyvolání porodu velmi rychle. Jiným však může porod zabrat až několik hodin. Žádný normovaný čas neexistuje, takže se nestresujte, pokud vám zabere více času. Většina těhotných žen vstoupí do procesu porodu do 24 hodin od jeho vyvolání.

 

Rizika a výhody vyvolání porodu

Za výhodu lze považovat významné snížení rizika komplikací, které by jinak hrozily, pokud by se těhotenství zachovalo. Zároveň snižuje riziko spontánního porodu, pokud je porodní specialista předpokládá.

Vždy ale existují i různá rizika. Závisí na konkrétní metodě vyvolání porodu. Obecně většina porodních lékařů zvolí vyvolání porodu, protože pozitiva zvyknou převažovat rizika a negativa.

 • Pokud bude těhotné podáván oxytocin pro podporu kontrakcí dělohy, příliš velké množství nebo příliš rychlé podání může způsobit nadměrnou stimulaci aktivity dělohy. Kvůli tomu mohou začít kontrakce příliš brzy a tehdy mohou způsobit problémy s pupeční šňůrou a ovlivňovat také srdeční frekvenci plodu.
 • Indukce porodu může zároveň způsobit infekci, jelikož se do dělohy dostávají nástroje nebo dokonce ruce lékaře, které by se v ní za normálních okolností neobjevily.
 • Prasknutí dělohy, což je pro matku i dítě život ohrožující stav.
 • Nezbytnost porodu formou císařského řezu.

V některých případech lékař uzná, že nemůže nebo nedovede porod indukovat. Pokud rizika převýší výhody, lékař může doporučit asistovaný vaginální porod nebo císařský řez.

Doba zotavení je po indukovaném porodu přibližně stejná jako u spontánního porodu, který proběhl sám od sebe bez indukce.

 

Je vyvolaný porod bolestivý?

Indukovaný porod může i nemusí být bolestivý. Záleží na tom, zda vám lékař podal nebo nepodal anestetikum pro snížení bolesti a také na tom, pro kterou metodu vyvolání se nakonec rozhodl.

 • Pokud vám nejdříve manuálně odstraní plodové blány, tato cesta k vyvolání porodu není bolestivá, ale může být lehce nepříjemná. Zároveň může vyvolat křeče a krátkodobé špinění.
 • Pokud lékař narušil plodový vak pro uvolnění plodové vody, můžete cítit jemný tlak doprovázený únikem plodové tekutiny z pochvy. Tento proces není bolestivý.
 • Výraznější bolest již může vyvolat podávání léků pro stimulaci aktivity dělohy a vyvolání kontrakcí. Děložní kontrakce mohou být silně bolestivé. Lze je srovnat s velmi silnými menstruačními křečemi, které již možná znáte.

Možná vás uklidní informace, že ještě před vyvoláním porodu vám lékař pravděpodobně podá léky proti porodní bolesti. Pokud se tak stane, žádnou bolest ani dyskomfort cítit nebudete. Pokud vám léky nepodá před porodem, může je podat dodatečně během porodu, pokud budou až příliš silné.

 

Jaké způsoby vyvolání porodu jsou normální a přirozené?

Na závěr článku chci všechny čtenářky varovat, aby se za žádných okolností nepokoušely vyvolat porod vlastními silami pomocí doplňků stravy, léků, na které nedostaly předpis nebo podle nějakých „babských rad“ z internetu. Jsou nebezpečné a mohou vám jenom uškodit. Vždy poslouchejte lékaře, který zná přesně váš zdravotní stav i průběh vašeho těhotenství.

Podle některých zdrojů může porod vyvolat třeba masírování bradavek. Neexistuje ale žádný vědecký důkaz, který by to potvrzoval.

Pokud myslíte, že u vás může být nezbytné porod vyvolat, mluvte pouze se svým lékařem. Poradí vám, jak můžete porodu sama dopomoct, ale my v redakci to bohužel netušíme. Celkový průběh těhotenství je u každé ženy jiný.

 

Vyvolání porodu a často kladené otázky FAQ

Proč někdy lékaři trvají na vyvolaném porodu?
V některých situacích se vám může zdát, že vás lékař doslova tlačí do vyvolání porodu. Ve skutečnosti jde lékaři o jediné a to zajistit, abyste vy sama i dítě zůstali zdraví a v bezpečí. V některých případech je právě indukce porodu způsob, jak zdraví uchovat.
Co se děje při vyvolaném porodu?
Porodní lékař vyvolá porod uměle. Jako první zavede k děloze drobný nástroj s háčkem, kterým vytvoří otvor v plodovém vaku. Plodová voda odteče a tím se zvýší tlak hlavičky na hrdlo dělohy, což může samo o sobě stačit k zahájení porodu. Pokud se to nepovede, lékař bude postupovat dalšími kroky.
Jak bolestivý je vyvolaný porod?
Indukovaný porod může být bolestivější než spontánní porod. Proto lékař podává anestetika proti bolesti. Ničeho se ale nebojte, v porodnici pro vás mají nachystaných několik možností tlumení i velmi silných bolestí.
Jak dlouho trvá vyvolání porodu?
Těhotná žena zareaguje na vyvolání porodu zpravidla do 24 hodin. Ojediněle může porod trvat až 2 nebo 3 dny.
Je císařský řez lepší než vyvolání porodu?
Indukce porodu brání tomu, aby dítě narostlo až do velikosti, kdy by již byl potřebný císařský řez.

Nicméně i císařský řez považujte za bezpečný, a pokud vám jej lékař doporučí, doporučuji vyslechnout jeho slova. Rizika císařského řezu obvykle nepřevažují jeho výhody.

Je vyvolaný porod rychlejší než spontánní porod?
Pokud se děložní čípek rozevřel ještě před vyvoláním porodu, dítě by se mělo narodit rychleji, než pokud by děložní čípek nebyl dilatován vůbec.

Pokud by ale porod proběhl spontánně, nebyl by důvod jej vyvolat a tím pádem by byl rychlejší.

Jaká jsou rizika a negativa vyvolaného porodu?
Vyvolaný porod může být neúspěšný, pokud žádná z metod nezabere a dítěti se nepovede narodit do 24 hodin. Dále hrozí infekce či roztržení dělohy, silné poporodní krvácení a problémy se srdcem dítěte.
Co se stane, když vyvolání porodu selže?
Indukce porodu selhává u přibližně 1 % případů. U jedné ze sta žen se tak vyvolání nepovede.

Když se tak stane, porodní lékař vyzkouší ještě jedno vyvolání, a pokud se nepovede ani to, může doporučit porod císařským řezem.

VIDEO (anglicky): Klady a zápory vyvolaného porodu

 

Co jsme zjistili o vyvolání porodu?

 • Vyvolání, a tedy indukce porodu je v některých případech nezbytná pro ochranu zdraví matky a plodu.
 • Nejčastěji se doporučuje ženám, které již mají termín porodu za sebou.
 • Doporučuje se také ženám, které měly v těhotenství nějaké komplikace.
 • Lékař porod vyvolá pomocí léků nebo jiných technik, typicky pomocí stimulace kontrakcí dělohy.
 • Lékař může doporučit vyvolat porod i v případě, že se doposud zdálo, že bude porod bezproblémový. Lékař vám jej doporučí pouze v případě, že bude přesvědčený, že jde o tu nejlepší metodu pro ochranu zdraví vás i plodu. Ptejte se jej, kterou metodu zvolí a co všechno můžete očekávat.

Máte vlastní zkušenost s vyvolaným porodem? Jak probíhal a jak se dnes vede vám a děťátku?

Na vaše zkušenosti jsme v redakci Erekce.cz zvědaví v komentářích pod článkem. Děkuji vám za ně a přeji porod bez problémů a bez potřeby jej uměle vyvolávat 🙂

 

DÁLE ČTĚTE: Sex po porodu: Kdy s ním začít? Je bezpečný? A kdy mohu znovu otěhotnět?

sex po porodu

Leave a Reply