Fetální alkoholový syndrom poškozuje mozek a orgány dítěte. V těhotenství alkohol vůbec nepijte. Vady si dítě ponese doživotně.

Fetální alkoholový syndrom (FAS) ohrožuje děti matek, které během těhotenství pijí nadměrné množství alkoholu. Nehrozí pouze dětem alkoholiček, ale také ženám, které pijí ve velkém nárazově a pravidelně. Pokud jste nyní těhotná, určitě alkohol nepijte. Alkohol se těhotným ženám nedoporučuje, protože bezpečné množství neexistuje. Odborníci radí nepít během ani před těhotenstvím.

Článek vyjmenuje vady, které fetální alkoholový syndrom dětem způsobuje. Vysvětlíme, jak bude dítě vypadat, jak postižení ovlivní jeho dospělý život i to, kolik let se lidé s FAS průměrně dožívají.

fetální alkoholový syndrom

VÍTE, že ročně se v Česku narodí až 3000 dětí s fetálním alkoholovým syndromem? Celosvětově je to až 100 000 novorozenců ročně.

V Česku připadá Den fetálního alkoholového syndromu na 9. září. Den spadá pod informační kampaň, která má zvýšit povědomí o syndromu a podpořit prevenci před pitím těhotných žen a rodičů obecně.

 

Co je fetální alkoholový syndrom?

Fetální alkoholový syndrom vzniká jako důsledek vystavování plodu alkoholu během těhotenství. Škodlivý je hlavně ethylalkohol (ethanol). Zodpovědnost nesou právě ženy, které se alkoholu nevzdaly během těhotenství.

Syndrom FAS poškozuje mozek plodu a způsobuje růstové vady, nedostatky a deformace. Každé postižené dítě může mít jiné důsledky, bohužel je nelze zvrátit (nejsou reverzibilní) a kvalitu života omezují trvale.

Neexistuje bezpečné množství alkoholu, které by dítě před FAS syndromem ochránilo. Riziko roste s každou vypitou sklenicí. Lékaři doporučují nepít během těhotenství vůbec, a ideálně ani před ním ani po něm. Život bez alkoholu je zodpovědný, zdravější a zcela normální.

Pokud máte podezření, že dítě syndromem trpí, po narození vyhledejte centrum rané péče (zde najdete seznam poboček ve větších městech). Tam vás naučí, jak postižené dítě učit, vychovávat a jak s ním dobře vycházet.

Upozorňujeme, že před snahou o dítě by se měl alkoholu vyhýbat rovněž muž, protože alkohol zhoršuje kvalitu spermií. Před těhotenstvím by proto neměl pít žádný z partnerů.

 

Příznaky fetálního alkoholového syndromu

Postižené dítě trpí fyzickými vadami a deformacemi, poruchami chování, vnímání a pozornosti, často má problém socializovat se a vycházet s lidmi včetně rodičů.

Příznaky FAS jsou různě závažné a u postižených dětí se mohou lišit.

příznaky fetálního alkoholového syndromu

Vzhled dětí s fetálním alkoholovým syndromem

 

Fyzické příznaky (vzhled) fetálního alkoholového syndromu

Obličej a tělo může mít různé vady a deformace a nemusí se projevovat všechny společně. Tyto deformace mohou způsobovat i jiné vady, takže až lékař potvrdí, zda jde skutečně o syndrom FAS nebo jinou příčinu.

 • deformace obličeje – malá hlava, malé oči, tenký horní ret, plochý, krátký a zvednutý nos, prodloužený úsek mezi horním rtem a nosem
 • malé oční štěrbiny, horní víčko překrývá koutek oka, pokleslé víčko
 • nízko položené uši, odstávající uši, malé nebo chybějící boltce
 • malý a nevyvinutý mozek (mikrocefalie)
 • nízká porodní váha
 • ochablé svaly a snížené napětí v nich
 • zpomalený růst – postižené děti jsou obecně menší
 • deformace kloubů
 • problémy s kostmi
 • deformace rukou a nohou
 • problémy s orgány, často ledviny a srdce

 

Psychické příznaky fetálního alkoholového syndromu

Postižené děti mají zhoršené chápání, vnímání, paměť a soustředění.

 • zpomalený vývoj mozkových funkcí
 • zhoršená rovnováha a koordinace
 • poruchy intelektu a učení
 • poruchy paměti, problémy zapamatovat si i běžné věci
 • zhoršená pozornost a problémy se soustředěním
 • problémy s řešením i jednoduchých úkolů a problémů
 • problém uvědomovat si následky svých rozhodnutí, špatné úsudky
 • nervozita, neklid a hyperaktivita
 • časté změny nálad v rychlém čase

Syndrom se o různých dětí projevuje různě. Jedno dítě tak může být nezvladatelné a vyžadovat odbornou pomoc, jiné naopak téměř bezproblémové.

 

Poruchy chování a sociální dopady syndromu FAS

Jak dítě roste, přichází do kontaktu s učiteli, jinými dětmi nebo lékaři. Syndrom FAS může být pro tyto vazby a známosti problémem.

 • problémy ve škole kvůli nezvládání učiva a zhoršenému chování
 • problém navazovat a udržovat známost a přátelství
 • problémy s chováním
 • problém zvládat své emoce a jejich projevováním
 • neschopnost věnovat se více úkolům a problém střídat mezi jednotlivými úkoly
 • problém udržet pozornost a soustředit se na dokončení úkolu
 • zhoršené vnímání času
 • problém naplánovat si čas a dosáhnout vytyčený cíl

 

Další příznaky, které se mohou projevit během dětství nebo života s FAS

Jak dítě stárne, mohou se objevit další negativní příznaky. Bohužel je nelze předem předpovídat:

 • hyperaktivita, ADHD
 • nepřiměřené chování k lidem
 • nespolečenské chování
 • porušování pravidel a nezákonné chování
 • negativní emoce jako deprese, úzkost, smutek
 • návaly agresivity
 • útoky na jiné lidi i bez zjevné příčiny
 • riziko vzniku závislosti (alkohol, kouření, drogy)
 • poruchy příjmu potravy
 • problémy zvládat školu nebo zaměstnání (pokud je)
 • celkový problém žít a postarat se o sebe samostatně
 • rizikové sexuální chování
 • riziko sebevraždy, zavinění úrazů a nehod

fetální alkoholový syndrom, příznaky

Mladé děvče s fetálním alkoholovým syndromem (zdroj)

 

Příčiny vzniku fetálního alkoholového syndromu a vliv alkoholu na plod

Opakujeme, že FAS syndrom je důsledkem pití alkoholu v těhotenství.

 • alkohol se vstřebá do krve a přes placentu se dostává přímo k plodu
 • alkohol v závažné míře působí na plod, a i když matka nemusí být rizikově opilá, dítě opilé je
 • drobné tělíčko plodu nedovede alkohol zpracovat tak rychle, proto je pod jeho vlivem mnohem déle, než opilá matka
 • alkohol omezuje dostatečnou výživu a okysličení plodu ve vývoji, což je jedním z důvodů poruch růstu a mentálního vývoje
 • nedostatečný a narušený vývoj orgánů a tkání má za následek mentální a tělesné defekty

Je důležité chápat, že tělo dítěte se začne vyvíjet dříve, než zjistíte, že jste těhotná. Dítě roste rychle a již v prvních týdnech těhotenství se vyvíjí mozek, srdce a cévy, které potřebují být zdravé a ničím neohrožené. Pití v prvním trimestru způsobuje deformace orgánů, kostí, obličeje a poškozuje nervový systém. Alkohol samozřejmé škodí i v dalších trimestrech až do porodu. Čím více alkoholu během této doby vypijete, tím vyšší je riziko vzniku FAS syndromu.

Odhadnout „přiměřenou ani bezpečnou“ dávku alkoholu během těhotenství jednoduše nelze. Plod je křehký a ihned reaguje na škodlivé vlivy. Proto nemá smysl nic riskovat a omluvit nelze ani minimální či občasné pití alkoholu.

ČTĚTE TAKÉ: Jak alkohol škodí ženské a mužské plodnosti? Jak přestat pít a vzdát se alkoholu trvale?

alkohol a plodnost

 

Diagnostika FAS syndromu

Fetální alkoholový syndrom lze novorozenci zjistit až po narození. Během těhotenství lékař zjistí pouze „náznaky“ a zvýšené riziko, ale syndrom dokáže potvrdit až po porodu díky řadě vyšetření a sledování dítěte.

Diskuze s lékaři je proto důležitá během těhotenství i po porodu. Pokud alkohol pijete těhotná, lékaři přiznejte kolik a jak často.

Po porodu si dítě důkladně všímejte a sledujte, zda na něm nevidíte zvláštní vzhled nebo chování. Pozorování dítěte by mělo trvat první dny, týdny, měsíce a roky. Některé vady se mohou projevit až po nějaké době, proto pokud jste pila alkohol těhotná, je vhodné hlídat dítě pečlivěji.

Některé vývojové vady mohou mít i jiné příčiny, takže se připravte, že si vás mohou mezi sebou „vyměňovat“ různí lékaři.

 

Existuje prevence před vznikem fetálního alkoholového syndromu?

Dítě v matčině břiše se samozřejmě nedovede nijak bránit. Veškerá zodpovědnost je tedy na matce a její sebekontrole. Nepijte před  během těhotenství, a ideálně ani po porodu.

Alkohol nepijte:

 • pokud jste těhotná – děti, kterých matky vůbec nepijí, fetální alkoholový syndrom nepostihuje
 • pokud si myslíte, že jste těhotná, aby se riziko nezvyšovalo
 • pokud chcete otěhotnět a snažíte se – platí, že čím dříve se alkoholu vzdáte, o to nižší riziko FAS syndromu a o to lepší zdraví dítěte
 • pokud se vám nedaří otěhotnět

Alkohol doporučujeme nepít ani pokud souložíte bez ochrany (kondom, antikoncepce). Dnes je mnoho těhotenství neplánovaných, kdy mohou matky alkohol bagatelizovat a nepřikládat mu dostatečnou váhu. Buď se před otěhotněním chraňte, a pokud ne, nepijte alkohol.

VIDEO: Život holčičky s fetálním alkoholovým syndromem

 

Léčba fetálního alkoholového syndromu

Léčba syndromu ani konkrétní lék bohužel neexistuje. Jelikož jde o souhrn tělesných a duševních vad, lze se na ně zaměřit a snažit se je léčit nebo aspoň zmírnit jejich dopady jednotlivě. Možnosti ale existují a i člověk s FAS může prožít šťastný a naplněný život. Potřebuje k tomu ale pomoc rodiny, blízkých, a často i odborníků.

Určitě si v okolí najděte Centrum služeb časné intervence, kde s postiženým dítětem budou pracovat odborníci a vás navedou správným směrem ve výchově a péči o něj.

 

Jak dítěti s FAS pomůžou služby časné intervence?

 • v týmu se o něj bude starat speciální pedagog, psycholog, logoped a učitel tělesné výchovy
 • dítě se naučí pohybovat, chodit, mluvit, lépe učit i chovat a zvládat své úkoly
 • získá trénink a nácvik svých budoucích studijních či zaměstnaneckých povinností
 • dítě může dostat předepsané léky pro zmírnění některých příznaků
 • dostane také péči o zdravotní problémy, třeba se zrakem, pohyblivostí, srdcem a dalšími
 • dostane odbornou pomoc v případě užívání alkoholu nebo drog
 • tyto lekce a sezení s profesionály pomohou i rodičům postižených dětí lépe je pochopit a naučit se s nimi vyjít a pečovat o ně

 

Kdy je vhodná doba vyhledat lékařskou pomoc?

Pokud jste těhotná, pomocnou ruku podá váš gynekolog, obvodní lékař, dětský lékař (pediatr) nebo specialista duševního zdraví. Každý z nich vás ochotně doporučí k specialistovi na alkoholickou závislost.

Pokud zatím nejste těhotná, ale dítě plánujete a máte problém s alkoholem, oslovte stejné odborníky. Přestat pít ještě před otěhotněním je základním předpokladem, aby se dítě nenarodilo se syndromem FAS.

Lékaře navštivte i pokud se dítě již narodilo, ale zatím si nejste jistá, zda trpí FAS syndromem nebo ne. Určitě nečekejte, zda se jeho stav zhorší. Raději si nechat podezření vyvrátit než zanedbat a nechat příznaky zhoršit. Platí, že čím dříve se začne syndrom odborně řešit, o to lepších výsledků dítě dosáhne a zvýší se kvalita jeho (i vašeho) života.

Stejné rady platí i pokud jste dítě adoptovala nebo jej máte v pěstounské péči a nevíte, zda jeho matka pila alkohol v těhotenství.

Pomoc s nezvládáním alkoholu najdete na bezplatné Národní lince pro odvykání (mail: poradte@chciodvykat.cz, bezplatná linka: 800 350 000).

 

Poruchy fetálního alkoholového spektra

(Fetal alcohol spectrum disorders, zkratka FASD). Jde o o všechny důsledky pití alkoholu během těhotenství, a tedy ne pouze o fetální alkoholový syndrom. Některé vady tak mohou zároveň spadat pod jinou poruchu spektra a nejedná se pouze o důsledky FAS.

 • Poruchy nervového vývoje kvůli alkoholu: poruchy intelektu, vady chování a učení kvůli alkoholu v těhotenství
 • Poruchy fyzického vývoje: nesprávný vývoj orgánů, tkání, kostí, deformace hlavy a obličeje, končetin a pod.
 • Parciální fetální alkoholový syndrom: dítě vykazuje známky některých poruch, ale nejsou dostatečně průkazné pro diagnózu
 • Fetální alkoholový syndrom: označuje ukončení vlivu poruch fetálního spektra narozením. Syndrom souhrnně označuje „škody“, které syndrom napáchal během těhotenství a po porodu se projevují.

 

Fetální alkoholový syndrom a nejčastěji kladené otázky

Jaké jsou příznaky a důsledky fetálního alkoholového syndromu?
Mentální poruchy a zpomalený mentální vývoj, tělesné deformace, poškození tkání a orgánů.
Kolika procentům rodičů alkoholiků se narodí dítě s fetálním alkoholovým syndromem?
Zhruba jde o 5% nadměrně pijících matek, rodičů a alkoholiků.
Mohu během těhotenství pít aspoň skleničku vínka nebo piva?
Odborníci se shodují, že pro těhotné ženy není bezpečné žádné množství alkoholu.
Může být fetální alkoholový syndrom i na vině otce?
Postižení způsobuje hlavně nadměrně pijící matka, ale pokud pije otec, spermie mohu být nekvalitní, poškozené a slabé. To logicky ohrožuje plodnost, otěhotnění a po oplodnění taky vývoj plodu. Před těhotenstvím by neměla pít matka ani otec.
Jak fetální alkoholový syndrom ovlivňuje vzhled dítěte?
Postižené dítě mívá plochý nos, úzký horní ret, zmenšenou hlavu a malé oční štěrbiny. Vzhled je na pohled poznat.
Existuje spojitost mezi syndromem FAS a mentální retardací?
Ano, FAS syndrom je častou příčinou mentální retardace a rovněž fyzických postižení.
Lze fetální alkoholový syndrom poznat před narozením již na ultrazvuku během těhotenství?
Lékař může pomocí ultrazvuku zjistit, zda plod správně roste nebo nemá vady srdce. Vady ale může způsobit i jiná příčina, takže syndrom FAS lékař na ultrazvuku nezjistí. Riziko zvyšuje, pokud matka během těhotenství pije alkohol, proto jí lékař .
V jakém věku lze fetální alkoholový syndrom diagnostikovat?
Podle charakteristických vývojových vad lze syndrom zjistit již při narození. Nejzávažněji se projevuje mezi 8. měsícem až 8. rokem života.
Jsou dopady syndromu celoživotní?
Ano, jak fyzické tak psychické poruchy trápí postiženého po celý život.
Existuje léčba fetálního alkoholového syndromu?
Léčba syndromu bohužel neexistuje. Je ale vhodné dítě do 3 let učit základním dovednostem v centrech rané péče (centra rané intervence) a péči nezanedbávat.
Jaké problémy může syndrom FAS způsobit ve vyšším věku dítěte?
Kromě různých deformací, které zůstanou viditelné, může mít dítě poruchy intelektu, zhoršenou schopnost učení, zhoršenou paměť a pozornost, problém začlenit se do kolektivu a vycházet s lidmi.
Jaká délka života se předpokládá lidem se syndromem FAS?
Postiženým lidem se předpokládá doba dožití 31 až 37 let. V průměru je to 34 let.
Může dítě vyrůst a překonat fetální alkoholový syndrom?
Bohužel ne. Ze syndromu FAS dítě nevyroste a jeho důsledky si sebou ponese celý život.
Může se fetální alkoholový syndrom přenést z postižené matky na dítě?
Postižená matka může mít zdravé děti, pokud během těhotenství nepije alkohol. Porucha není genetická ani dědičná.
Může dítě dostat fetální alkoholový syndrom v prvním měsíci těhotenství?
Riziko FAS syndromu zvyšuje každé pití během těhotenství. Za největší riziko se označuje pití během druhé poloviny prvního trimestru.
Může se fetální alkoholový syndrom věkem zhoršovat?
Dopady syndromu jsou na celý život. Některé se mohou věkem zlepšit a zmírnit, ale i zhoršit. Proto je rozumné dítě pravidelně vyšetřovat a mít přehled o celkovém zdraví.
Mohou dospělí s FAS syndromem žít plnohodnotně a nezávisle od pomoci jiných lidí?
Bohužel až 80% postižených žije s někým a nedovedou žít bez pomoci ostatních. FAS tak ovlivňuje život postiženého i lidí, kteří o něj pečují.
Může fetální alkoholový syndrom vyvolat i použití dezinfekčních prostředků, kosmetika a drogerie s obsahem alkoholu během těhotenství?
Ne. Přípravky, které těhotná žena používá zevně syndrom FAS nezpůsobí.
Ve kterých krajinách se syndrom FAS objevuje nejčastěji?
Nejčastěji v Jižní Africe, Chorvatsku, Francii, Itálii, Irsku a Norsku. V Česku se každoročně objevuje zhruba 3000 nových případů.
Je fetální alkoholový syndrom na vzestupu?
Podle důkazů ano a výskyt FAS se za dobu měření (asi 16 let) až ztrojnásobil.
Existuje prevence před fetálním alkoholovým syndromem?

 

Další články o podpoře plodnosti, kvalitě spermií a ejakulátu

Množství a objem ejakulátu – proč se snižuje, proč je to veliký problém a co si o tom myslí vaše žena?
Poruchy ejakulace – 6 intimních mužských trápení
Mohu otěhotnět, pokud se ejakulát pouze otře o vagínu? Jaká je šance?
Co se stane, pokud nebudete ejakulovat a zadržovat spermie?
Vitamíny a minerály pro muže na plodnost – co nesmí chybět v jídelníčku plodného chlapa?

erekce_cz na facebooku

 

Leave a Reply