Erotomanie vyvolá falešnou představu, že vás někdo miluje. Proč vzniká a jak se léčí?

Erotomanie je nadměrná, někdy až chorobná touha po sexuálních aktivitách. Častěji ale postižený trpí bludnou představou, že je do něj někdo zamilován. Tyto představy jsou mylné a neobjektivní. Erotomanií trpí muži i ženy. Mluvíme tedy o erotomanech a erotomankách.

Porucha se označuje také jako Clérambaultův syndrom podle francouzského psychiatra, který poruchu poprvé popsal nebo jako syndrom neopětované lásky.

Erotoman se často fixuje na celebrity a osoby s vyšším společenským postavením. Věří, že s ním tato osoba komunikuje a potvrzuje mu lásku přes tajné zprávy a signály. Ve většině případů se erotoman s danou osobou nikdy nesetkal, a dokonce si myslí, že s ním komunikuje telepaticky přes myšlenky. Někteří si myslí, že je do nich zamilovaná osoba, kterou potkali pouze jednou. Erotomani se své představy nevzdají ani navzdory chybějícím důkazům o lásce.

V článku se podíváme na příznaky a projevy erotomanie, možné komplikace a dostupné metody léčby.

erotomanie

VÍTE, ŽE erotomanie postihuje častěji ženy, než muže? Porucha se objevuje již v pubertě, ale statisticky nejčastější je ve středním věku nebo ještě později.

 

Příznaky erotomanie

Hlavním příznakem je falešné přesvědčení erotomana o tom, že jej někdo silně až posedle miluje. Většinou o tom ale neexistuje žádný pravdivý důkaz a erotoman si své představy pouze vymýšlí. Objekt zájmu nemusí vůbec tušit, ze daný erotoman existuje a většinou se nikdy neviděli. Pokud ano, objekt zájmu si setkání obvykle vůbec nepamatuje.

Pokud se erotoman s osobou zájmu setká, přičemž ta dá najevo, že je jí přítomnost erotomana nepříjemná a není vítaný, paradoxně i toto odmítnutí vyvolá v erotomanovi ještě větší zájem a pocit, že mu osoba projevuje náklonnost. Ve skutečnosti od něj žádá pravý opak.

Erotoman nemluví o ničem jiném, než o osobě svého fanatického zájmu. Často se snaží s osobou setkat, navázat s ní kontakt a dostat se do její blízkosti.

Zajímavé je, že objektem náklonnosti je většinou starší a méně přístupná osoba s vyšším společenským statusem.

Erotomanie je formou paranoidního bludu. Nejčastěji se projevuje:

 • přílišným sledováním médií, ve kterých se osoba objevuje, pokud jde o známou osobnost,
 • soustavnou a vytrvalou snahou navázat s ní kontakt přes dopisy, zprávy, e-maily, telefonáty nebo sociální sítě,
 • přesvědčením, že s postiženým osoba tajně komunikuje přes pohledy a gesta, tajné zprávy v médiích, filmech nebo sociálních sítích,
 • vytvářením nereálných scénářů, ve kterých je osoba pronásleduje a snaží se je zkontaktovat,
 • žárlivostí na jiné lidi, které se s vysněnou osobou setkávají, a dokonce přesvědčením, že osoba erotomana podvádí a má milence,
 • obtěžováním lidí, často i cizích výplody své fantazie,
 • ztrátou zájmu o běžné každodenní činnosti, práci nebo koníčky.

Na erotomanech jejich poruchu někdy vůbec nepoznáte, protože působí, že mají nízké sebevědomí, jsou osamělí, izolují se od společnosti a mají problém chápat názorům jiných lidí. Mohou to být „tiché myšky“, o kterých by si nikdy nikdo nemyslel, že dovedou někoho fanaticky pronásledovat.

 

Příčiny erotomanie

Příčina může být někdy neznámá. Obvykle se ale erotomanie vyvine jako důsledek psychiatrického onemocnění. Typicky jde o schizofrenii, depresivní poruchu, bipolární poruchy či dokonce Alzheimerovu chorobu.

Když člověk trpí bludy, jeho mozek nezpracovává signály správným způsobem. Nedovede číst řeč těla, nerozumí gestům a mimice. Domnívá se, že s ním někdo flirtuje a svádí ho, ale není to pravda. Jednoduše si jinak vykládá vjemy a informace.

V dnešní době může být spouštěčem erotomanie i nadměrné sledování sociálních sítí, kde postižený sleduje svůj idol prakticky denně. Lidé, kteří byli kdysi téměř nedostupní, se díky sítím otevřeli široké veřejnosti. Z určitého pohledu tak sociální sítě pomáhají rozvoji erotomanie. Pro erotomana je pronásledování své oběti velice jednoduché a lehce dostupné.

Dále může bludné poruchy vyvolat genetická predispozice nebo i některé úrazy a vystavování se extrémně silnému stresu. Mezi takové stresové vlivy patří třeba rozchod nebo ztráta někoho, ke komu byl postižený duševně připoután (partner, rodina, přátelé). Erotoman si tehdy hledá někoho, kdo by jej ochránil. Hledá pocit bezpečí a to často u starších a společensky vysoce postavených lidí.

 

Psychotické erotomanské přestávky

Erotomanie může být trvalá a dlouhodobá, nebo se může objevovat pouze v krátkých etapách. Bludy a představy se mohou náhle zhoršit nebo i vytratit. Někdy je nahrazují jiné psychotické poruchy. Erotomani mají často náběh na schizofrenii, schizoafektivní poruchu nebo bipolární poruchu. Tyto poruchy mohou erotomanii zároveň přímo vyvolávat.

Uvedené poruchy se mohou projevovat:

 • nadměrným množstvím energie
 • neschopností usnout
 • zapájením se do množství aktivit, které člověk běžně najednou nezvládá
 • mluvením o mnohých tématech najednou v krátkém čase
 • nadměrným přemýšlením a problémem soustředit se na všechny myšlenky
 • riskantním chováním, jako třeba rychlá jízda v autě, utrácení množství peněz nebo i rizikovými sexuálními vztahy

 

Známé a zdokumentované případy erotomanie

Studie z roku 1980 popisuje případ ženy z již z roku 1885, která trpěla představou, že je do ní zamilovaných několik mužů, kteří ji zároveň pronásledují. Trvalo celých 8 let, než se erotomanku povedlo vyléčit.

Další případ již byl současnější a pojednával o případu erotomana a bezdomovce Roberta Hoskinse. Ten v roce 1995 pronásledoval populární zpěvačku Madonnu. Posedle věřil, že se stane jeho manželkou. Opakovaně vnikal na její pozemek a násilně jí vyhrožoval. Soud jej poslal na 10 let za mříže. Trestná činnost není ojedinělým důsledkem erotomanie.

Ve třetím případě z roku 2016 vyšetřovali psychiatři padesátiletou ženu, která utkvěle věřila, že ji miluje její bývalý nadřízený. Dokonce podezírala vlastního manžela, že se jí snaží ve vztahu s bývalým šéfem zabránit.

 

Jak lékař diagnostikuje erotomanii?

výskyt erotomanie ve světě

Celosvětově trpí erotomanií asi 0,2 % lidí

Erotomanie je velmi vzácná a neobvyklá. Celosvětově poruchou trpí přibližně 0,2 % populace. Kvůli tomu se s ní většina psychiatrů ve své praxi reálně nikdy nesetká. Je tak pro ně problém rozpoznat příznaky, i když jsou jinak dobře viditelné.

Diagnózu erotomanie lze stanovit až pokud jsou splněny tyto podmínky:

 • Bludy musí zahrnovat události, ke kterým může reálně dojít, i když jsou značně nepravděpodobné. Ano, je možné, že celebrita někdy bude v manželství s erotomanem, takže nejde o zcela nereálný scénář.
 • Blud se musí vztahovat pouze na jednu konkrétní problematiku, a tedy „Tito lidé mě skutečně tajně milují„. Ostatní aspekty života postiženého fungují normálně.
 • U postiženého musí být vyloučena schizofrenie, poruchy nálady a intoxikace (tzn. že není pod vlivem alkoholu ani drog).

 

Léčba erotomanie

Léčba se zaměřuje primárně na psychózu a bludné představy. Erotomanie se léčí kombinací psychoterapie a léků. Psychoterapii lékař vyzkouší ještě před tím, než erotomanii diagnostikuje.

Článek jsme převzali ze zahraničního zdroje. Jako běžně používané léky uvádí antipsychotika Pimozid, Olanzapin, Risperidon a Klozapin.

Pro postiženého může být léčba náročná, protože si sám neuvědomuje, že jeho představy jsou falešné. Nemá tak pocit, že se potřebuje léčit a to léčbu ztěžuje. Velmi málo postižených proto vyhledá léčbu dobrovolně. Zároveň se mohou vyhýbat užívání léků, čímž se léčba prodlužuje.

Pokud erotomanii vyvolává jiná porucha, třeba bipolární porucha, léčba se zaměří na ni. Předepisují se stabilizátory nálady (lithium v léku Lithonia nebo kyselina valproová v léku Depakene).

V Česku se konkrétní léky mohou lišit. Pokud budete léčbu podstupovat, vždy dodržujte svoje předepsané léky a dávkovaní. Nikdy léky neshánějte bez předpisu přes různé bazary ani po známosti.

Léčba je obecně úspěšná a je velmi vzácné, že by se porucha opět vrátila.

 

Další komplikace, které může erotomanie vyvolat

Erotomanie může vyvolávat nebezpečné situace. Erotoman se může chovat nebezpečně a agresivně. Mnozí erotomani již skončili ve vězení kvůli obtěžování, stalkování a pronásledování svých obětí. Vzácně se může erotoman pokusit někoho zabít.

Erotomanie se velmi často objevuje u lidí s bipolární poruchou. Tato kombinace může způsobit:

 

Erotomanie a často kladené otázky FAQ

gaetan gatian de clerambault objevitel erotomanie

Erotomanii poprvé popsal francouzský psychiatr Gaëtan Gatian de Clérambault

Co je myšleno pod pojmem erotomanie?
Erotomanie je falešná představa o tom, že je do vás někdo zamilovaný. Objektem zájmu jsou často celebrity a známé osoby s vyšším postavením.

Postižený se někdy domnívá, že je s danou osobou ve vztahu.

Kdo je erotoman?
Člověk postižený erotomanií. Je posedlý sexem a bludnou představou, že je do něj někdo zamilovaný, přičemž ve skutečnosti není.
Postihuje erotomanie muže nebo ženy?
Dávněji byla erotomanie považována za ženskou poruchu. Později byla ale porucha diagnostikovaná i mužům. Erotomanie se dokonce běžně objevovala u mužských sexuálních delikventů.
Je erotomanie dušení nemoc?
Ano. Erotomanie je vzácná duševní porucha, kterou trpí zhruba 0,2 % světové populace.
Jaké typy erotomanie existují?
Erotomanie může být primární a sekundární.

Primární se objevuje bez dalších poruch a nastupuje rychle. Sekundární se vyskytuje s dalšími duševními poruchami.

Co způsobuje erotomanii?
Erotomanie může být příznakem psychiatrického onemocnění jako schizofrenie, velká depresivní porucha, bipolární porucha nebo Alzheimerova nemoc.
Jak se erotomanie zbavit?
V rámci léčby erotomanie se podávají antipsychotika. Léky se obvykle kombinují s psychoterapií. V některých případech je nutná hospitalizace.
Jaký je příklad erotomanie?
Vzorová situace: Erotoman se domnívá, že televizní moderátor používá tajný kód, třeba v titulcích nebo reklamě, aby s ním komunikoval.
Kdy byla erotomanie objevena?
Syndrom poprvé popsal francouzský psychiatr Gaëtan Gatian de Clérambault v roce 1885.

 

Co jsme o erotomanii zjistili?

Erotomanie může trvat krátkodobě několik dnů, ale také dlouhá léta, pokud ji způsobuje některá duševní porucha. Pokud na sobě nebo na svých známých zpozorujete příznaky podobné chování erotomana, navštivte psychologa nebo k němu doporučte osobu, která splňuje příznaky.

Zásadním krokem je snažit se problém diagnostikovat a začat jej léčit dříve, než se postižený začne chovat nebezpečně a kromě vlastního zdraví nebo postavení ohrožovat své okolí.

Erotomanie je psychická porucha, která omezuje kvalitu života. Získat správnou léčbu včas je naprosto prvořadé.

Pokud máte jakýkoliv dotaz na erotomanii, zeptejte se nás v komentářích pod článkem. Zároveň nás zajímá vaše vlastní zkušenost, pokud jste erotomanií trpěli nebo víte o někom, kdo erotomanií trpěl. Děkujeme 🙂 Redakce Erekce.cz.

DÁLE ČTĚTE: Závislost na sexu u mužů a žen – projevy, příznaky a metody léčby.

závislost na sexu

erekce_cz na facebooku

Leave a Reply