Alzheimerova choroba a sexuální zdraví: Pacienti, počítejte s komplikacemi

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění. Vyvolává postupný úbytek nervových buněk, a dokonce se kvůli ní může zmenšovat mozek (tzv. mozková atrofie). Příčinou Alzheimerovy nemoci je bílkovina amyloid beta, která se shlukuje do amyloidních plaků a poškozuje nervové buňky. Důvody, proč k tvorbě plaku dochází, jsou pro lékaře zatím neznámé. Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou vzniku stařecké demence a to až v 56 % případů.

Pacienti s Alzheimerovou nemocí mívají zvýšenou chuť na sex. Změny a poškození mozku ale ovlivňují způsob, jakým pacienti jednají. Častý je nárůst zájmu o sex ve srovnání s minulostí. Postižení lidé se mohou nepřiměřeně snažit dotýkat se a objímat jiné lidi, často i neznámé. Zároveň se mohou dotýkat svých genitálií, masturbovat na veřejnosti nebo se snažit dotknout genitálií ostatních.

Postižení mohou být velmi hrubí, vulgární a mít nevhodné sexuální narážky a poznámky. Mohou se dokonce svlékat na veřejnosti nebo vyrazit do ulic nazí.

Pokud jste sami postižení nebo postižené lidi znáte, vždy pamatujte, že jsou nemocní a špatné chování je důsledkem nemoci. Alzheimerova choroba negativně působí na jejich mozky a chování.

V článku vyjmenuji, jaké změny sexuálního zdraví a kondice Alzheimer způsobuje, jak se na ně připravit a jak se s nimi naučit žít.

alzheimerova choroba a sexuální zdraví

 

Proč se pacienti s Alzheimerovou chorobou chovají nepříčetně?

Zhoršené chování je velmi často signálem nějaké potřeby, kterou postižený nedovede vyjádřit normálním a přijatelným způsobem. Mohou takto vyjadřovat třeba nepohodlí, bolest nebo vlastní zmatenost, přičemž jim ve skutečnosti vůbec nemusí jít o sex samotný.

Mohou tak vyjadřovat smutek a trápení nebo i radost, pocity osamělosti a nedostatek lásky, náklonnosti a fyzického spojení s jiným člověkem. Toto chování může odzrcadlovat i dlouhodobou sexuální frustraci, o které příčinách a projevech jsme sepsali podrobný článek.

Zvýšenou sexuální touhu mohou způsobovat i některé léky na předpis, zároveň mohou vyvolávat agresivní chování. Pacient ztrácí kontrolu nad svým jednáním.

 

Jak s Alzheimerem zvládat různé situace?

Pokud se vy jako pacient nebo postižený ve vašem okolí svlékáte do naha na veřejnosti, dotýkáte se na intimních místech nebo přímo masturbujete, nemusí to ihned znamenat, že vy nebo postižený chcete sex. Často jde pouze o znamení, že se cítíte nepohodlně a třeba si jenom potřebujete dojít na záchod.

Zůstaňte v klidu a zbytečně nad věcí nepřemýšlejte. Pokud se postižený svlékl, pomozte mu znovu se obléknout. Pokud chcete rozptýlit jeho pozornost, dejte mu něco dělat. Třeba ať připraví jídlo nebo ať se věnuje oblíbenému koníčku. Pokud se vám jej nepodaří uklidnit, vezměte jej do soukromí pryč z veřejnosti.

Pacienta nechte nosit oblečení bez zipů a knoflíků, které se hůře svléká. Zároveň mu vyčleňte čas v soukromí, kdy může nepozorovaně masturbovat nebo být nahý. Pokud si všimnete známky úrazů nebo bolest, přičemž se nezlepšuje, informujte ošetřujícího lékaře.

Jiné lidi na veřejnosti poproste, aby omluvili vaše chování nebo chování jiného postiženého. Postiženého příliš nenapomínejte ani se mu nesnažte v ničem bránit. Odpor jej může rozzlobit, vyvolat agresivní jednání a útok z jeho strany.

PACIENTOVI KLAĎTE OTÁZKY: Pokud se budou tyto epizody opakovat, snažte se zjistit, co je u postiženého vyvolává.

Není mu příliš chladno nebo horko? Cítí se příjemně ve svém oblečení? Nemá hlad? Nepotřebuje na záchod? Není zraněn? Nepociťuje bolest? A je si vědomý, kde vlastně je? Není dezorientovaný? Následně se mu snažte pomoct podle svého zjištění.

 

Co pokud pacient sexuálně obtěžuje jiné lidi?

Postiženého citlivě upozorněte, že jeho chování není v pořádku. Opakovaně mu říkejte, že se chová nepřiměřeně. Snažte se jej rozptýlit a dát mu práci, která odkloní jeho pozornost na něco jiného.

Zároveň se snažte zajistit, aby měl naplněné svoje potřeby a to každý jeden den. Pokud potřebuje masturbovat, určete vhodný čas. Pokud máte pocit, že touží po doteku a blízkosti, držte jej za ruku, obejměte ho nebo jej aspoň poplácejte po zádech.

 

Co pokud má pacient nemístné poznámky na jiné lidi?

Vždy se snažte zůstat pokojní a pacientovi nic nevyčítejte. Tehdy zůstane v klidu i on. Opět šetrně řekněte, že takové chování není vhodné. Snažte se změnit téma rozhovoru a opět se snažte odreagovat jeho pozornost. S pacientem se na veřejnosti pohybujte v době, kdy je tam méně lidí.

Ostatním lidem se ve jménu postiženého omluvte a vysvětlete, že je nemocný. Můžete si dokonce nachystat několik kartiček s omluvou, abyste nemuseli pokaždé rozvíjet debatu s cizími lidmi.

 

Jak reagovat na sexuální požadavky postiženého partnera?

Pacienti s Alzheimerem mají často snížené sexuální libido a o sex se příliš nezajímají. Může to být ale i naopak s až nadměrně silným sexuálním chtíčem. Vliv nemoci nelze nikdy předem předpovědět.

Pokud z nějakého důvodu nechcete splnit všechny sexuální požadavky svého partnera, nemusíte. Tyto návrhy slušně, ale dostatečně důrazně odmítněte. Snažte se partnera nerozčílit, ale za svým rozhodnutím si vždy pevně stůjte.

Dopřejte mu vždy dostatek prostoru, dokud se choutky opět neztratí. Možná ve skutečnosti nechce sex, ale chybí mu pouze dotek a důkaz vaší náklonnosti. Držte jej za ruce, masírujte a hlaďte jej nebo spolu pouze ležte v posteli a mazlete se. Vyzkoušet můžete i vzájemnou masturbaci.

Pokud partnera rozzlobíte, počkejte, dokud se neuklidní. Pokud se jeho nepříjemné chování nezlepší a omezuje váš život nebo životy lidí v okolí, zároveň se bojíte o své zdraví a bezpečnost, kontaktujte jeho lékaře. Někdy můžete při péči potřebovat přítomnost dalšího člověka. Z celé domácnosti seberte nebezpečné předměty jako nůžky, nože, ostré předměty nebo sklo a zamkněte je na nepřístupné místo.

Doma se totiž musíte cítit vždy bezpečně a to i pokud rizikové chování není chybou postiženého. Držte se od něj dál až do doby, než se neuklidní. Pro partnery pacientů existují různé podpůrní skupiny, kde dostanete cenné rady a odbornou pomoc. Vyhledejte je na internetu nebo se zeptejte ošetřujícího lékaře.

 

Co dělat, pokud si postižený začne jiný sexuální vztah?

Někdy se stává, že pacient bydlící v pečovatelském domě nebo v asistovaném bydlení naváže nový sexuální vztah s jiným pacientem. Tato nová známost je často velmi těžká pro stávajícího partnera nebo členy rodiny. I zde ale zůstaňte nad věcí a snažte se chápat, že pacient pouze hledá lásku a náklonnost, která mu možná schází. Intimní potřeby pacientů v pečovatelských domech často nejsou uspokojeny.

Postižený může dokonce zapomenout, že již partnera má a nemyslet na něj. Děje se to, pokud jste od sebe příliš dlouho odloučení. Je jistě velmi náročné smířit se skutečností takového vztahu, mnohdy je to ale jedinou možností, jak se se situací vyrovnat.

Samozřejmě je pouze na vás, zda budete ochotní tuto situaci přijmout a tolerovat ji. Někdy je jediným řešením rozchod s postiženým. Nikdo totiž nesmí nijak využívat toho druhého. Pokud se ale rozhodnete situaci tolerovat, postiženému pomůžete, protože je to často jediný způsob, jak uspokojit jeho potřebu intimity a náklonnosti.

Nevnímejte to jako urážku ani jako nevěru. Pokud je postižený partner šťastný, buďte také šťastní a dopřejte mu jeho potřeby. Nového sexuálního partnera si rovněž můžete najít i vy sami, abyste také zažívali sexuální uspokojení. Nechceme vás do ničeho nutit ani vás přesvědčovat. Jednejte vždy podle svého uvážení.

 

Co pokud si vás postižený partner splete s jiným člověkem?

Je běžné, když si vás pacient splete s někým jiným. Mozková činnost je oslabená a stejně tak mohou selhávat některé poznávací (kognitivní) schopnosti jako paměť, poznávání a vjemy, soustředěnost, řeč, rychlost myšlení a podobně.

Mohou si třeba splést dceru s manželkou nebo sousedku s přítelkyní. Pokud se to stane i vám, nechovejte se uraženě a postiženému nenadávejte, protože se může dostat do rozpaků. Citlivě mu připomeňte, kdo jste a řekněte, že se určitě nezlobíte. Čím déle Alzheimerova choroba trvá, tím častější jsou výpadky paměti a poznávání. Určitě na ně proto myslete a nebuďte překvapení, až se objeví znovu.

 

Na co u pacienta s Alzheimerem dávat pozor?

Pokud postižený partner nedostane to, co chce, nebo se budete snažit zastavit jeho chování, může se zlobit, křičet, nadávat a dokonce vás fyzicky napadnout. Je nepravděpodobné, aby vás pacient s Alzheimerem zneužíval sexuálně nebo jinak. Kdyby k tomu ale každopádně došlo, kontaktujte lékaře, párového poradce nebo i policii, pokud by jeho chování porušovalo dobré mravy a bezpečnost.

Kvůli svlékání se a častému tření si pacient může podráždit pokožku a zavést do ní infekci. Pokud by k tomu došlo a stav se do několika dnů nezlepšil, kontaktujte lékaře.

 

Alzheimerova nemoc a hypersexualita

Někteří pacienti s Alzheimerem mají nadměrný zájem či dokonce závislost na sexu a tento stav se nazývá hypersexualita. Postižený velmi často masturbuje a může se snažit svádět, často nevhodně i jiné lidi.

Takové chování patří mezi příznaky Alzheimera a ne vždy prokazuje, že má pacient reálný zájem o sex.

Abyste se jako partner lépe vyrovnal s hypersexualitou, věnujte partnerovi více pozornosti a ujištění, že ho pořád milujete i přes nemoc. Dotýkejte se ho a projevte svou náklonnost, díky čemu naplníte jeho emocionální potřeby.

Někteří pacienti mohou potřebovat léky, aby zvládli kontrolovat své chování. Na vhodné doporučení se vždy zeptejte ošetřujícího lékaře.

 

Jak předcházet problémům ve vztahu s pacientem s Alzheimerovou chorobou?

V rámci prevence před rizikovým chováním pacienta můžete podniknout tyto kroky:

  • Omezte výrazné změny v životě postiženého. Ty jej totiž mohou zmást a vyvolat odlišné sexuální chování.
  • Postiženého se často dotýkejte. Každý člověk včetně těch nemocných potřebuje fyzický kontakt a pocit, že je milován. Najděte si pro vás vhodný způsob, jak se ho dotknout a na dotek si vzpomeňte každý den. Postačí držení za ruku, pohlazení, objetí nebo polibek.
  • Věnujte pacientovi dostatek času a zabavte ho. Stačí koukat společně na televizi, prohlížet si staré fotografie, hrát deskové hry, připravit spolu jídlo, procházet se nebo společně sportovat. Tyto činnosti zabrání nudě, která by jinak mohla vyvolat nevhodné sexuální chování.
  • Vyhněte se situacím, které vyvolávají negativní sexuální chování. Pokud se nevhodné chování objevuje opakovaně, snažte se zjistit, co je jeho spouštěčem a v maximální míře pomozte pacientovi vyhýbat se mu.
  • Dovolte postiženému určité činnosti v soukromí. Masturbace je často jedinou možností, jak se pacient s Alzheimerem může potěšit a ulevit si od sexuálního napětí. Pokud bude masturbovat v soukromí a nebude si nijak ubližovat, umožněte mu to a dopřejte mu dostatek soukromí.

 

Alzheimerova nemoc a sexuální zdraví – často kladené otázky FAQ

Způsobuje Alzheimerova choroba erektilní dysfunkci?
Předepisuje se pacientům s Alzheimerem Viagra na léčbu erektilní dysfunkce?
Ano. Pomocí sildenafilu ve Viagře se lékařům povedlo snížit ukazatele Alzheimerovy nemoci, mezi které patří i erektilní dysfunkce.
Může Viagra zpomalit rozvoj Alzheimerovy nemoci?
Bohužel ne. Studie zjistila, že Viagra ani jiné podobné léky riziko Alzheimerovy choroby nijak nesnižuje.
Podle jakých příznaků poznám, že se Alzheimerova choroba zhoršuje?
Při postupné progresi onemocnění se mohou objevit příznaky jako potíže s jedením a polykáním, potíže pohybovat se bez pomoci, ztráta hmotnosti, močová nebo i fekální inkontinence, postupná ztráta řeči a problémy s pamětí.
Snižuje Alzheimerova nemoc hladinu testosteronu?
Může nedostatek testosteronu vyvolat Alzheimerovu nemoc?
Ano. Nízká hladina testosteronu je významně spojena se zvýšeným rizikem Alzheimerovy nemoci u starších mužů.
Jaké jsou poslední příznaky těžké Alzheimerovy nemoci?
Ve své poslední fázi jsou příznaky závažné. Pacient přestává reagovat na své okolí, nedovede vést konverzaci a nedokáže ovládat své pohyby.

DÁLE ČTĚTE: Parkinsonova choroba sníží libido, vyvolá sexuální dysfunkce a zhorší sex u mužských i ženských pacientů.

parkinsonova choroba a sex

 

Leave a Reply