Sex se zvířaty – nechutná úchylka není nezákonná

Ne o všech aspektech sexuality se hovoří snadno. Když narazíte ve společnosti na takové téma, máte snahu ho rychle zamést pod koberec, nebo ho probrat co nejrychleji.

Sex se zvířaty je právě tím tématem. Někteří lidé na takové věci nechtějí myslet nebo o nich mluvit. Osobně zastávám názor, že společnost dělá z celého tématu velké tabu a záhadu. Lidé by se měli spíše snažit porozumět a pochopit. Proč někteří z nás takové praktiky provozují a jak to lze to změnit.

zoofilie

 

Pohled vědy na sex se zvířaty

Po celé roky byli vědci brzděni na jejich cestě ke zjištění, proč někteří lidé sexuálně vystupují proti dětem. Společnost má takové lidi za monstra. Lidé nechtějí, aby se plýtvalo jejich penězi z daní na výzkum pedofilie. V určitém rozsahu platí to samé pro lidi, kteří mají sex se zvířaty.

 

Definice zoofilie a sodomie

Jak spolu tyto dva termíny souvisí? Jsou podobné a přitom odlišné.

Sodomie odkazuje na akt sexu člověka se zvířetem. Veškerá aktivita je činěna pouze za  účelem vlastního uspokojení. Jde o sobecké uspokojení vlastní potřeby. Bez ohledu na následky pro zvíře.

Pojem zoofilie užívají sexuologové k popisu člověka, kterého sexuálně vzrušuje zvíře. Vyjadřuje sexuální pouto osoby ke zvířeti. Někteří lidé dokonce dávají přednost zvířeti před lidským druhem.

Sodomie je tedy spíše to, co člověk dělá. Zoofilie je to, co cítí. Ne každý, kdo provozuje sodomii, trpí zoofilií a naopak. Je také nutno vzít v úvahu, že sexuální představy ani sex se zvířetem nejsou u nás protiprávní. Na území České Republiky nejde o nelegální činnost, pokud není posouzena jako týrání zvířat.

AKTUALITA: Muž se ukájel nad koňmi na veřejnosti. Za pohoršování jde na 8 měsíců do vězení.

zoofil se ukájel nad koňem

 

Orientace na konkrétní zvíře

Někteří zoofilové necítí blízký vztah ke všem zvířatům. Přitahují je jen určité druhy. Tito lidé pak mohou být nazýváni právě dle druhu svého sexuálního zájmu:

  • kynofilové – psovité šelmy
  • gatfilové – kočkovité šelmy
  • hipfilové – koně

Nejčastěji se případy sexu se zvířetem týkají psů, koní a hospodářských zvířat. Jsou známé i případy sexu s delfínem a velkými kočkovitými šelmami.

 

Jak zoofilie vzniká?

Není dostatek důkazů, že jde o vrozený sklon. Zoofilie se rovněž nevyskytuje v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Citové projevy lidí ke zvířatům jsou poměrně běžné, takže pokud nezahrnují genitální aktivity, neposuzuje je naše společnost jako sexuální deviaci.

Sex se zvířaty není běžným jevem. Zároveň lékaři zoofilii neposuzují jako klinicky významný problém. Touha po zvířeti, která je větší než po člověku, je velmi vzácná. Člověk toužící po sexu se zvířetem pomoc psychiatra sám od sebe nevyhledá. Nemá pro to sebemenší motiv. Necítí vinu, ale může také pociťovat veliký stud a společenský tlak.  

 

VIDEO: Jistý Slovák neodolal sousedovic beranovi. 

 

Je zoofilie to úchylka nebo sexuální orientace?

Debata odborníků zašla tak daleko, že se přou, zda jde o úchylku, nebo o sexuální orientaci. Pokud jev není doprovázen distresem a nenarušuje normální fungování osoby, nejde dle definic o úchylku. Tyto pocity údajně neoficiálně potvrdili i někteří zoofilové.

Kritici této teorie tvrdí, že se zapomíná na postoj samotného zvířete. Dle nich jde vždy o akt znásilnění, který je maximálně neetický.

Obránci této myšlenky opětují názorem, že vztah člověk – zvíře přesahuje samotnou sexualitu a zvířata jsou schopna utvořit s člověkem opravdový láskyplný vztah, který je dlouhodobý. Tvrdí tedy, že zoofilii lze přirovnat k sexuální orientaci.

 

Statistiky zoofilie 

Alfred Kinsey popisuje své závěry o zoofilii ve svých dvou knihách s názvem Kinseyovy zprávy. Z jeho průzkumu vyplývá, že sexuální zkušenost se zvířetem zažilo 8% mužů a 5% žen z testovaného vzorku. Na vesnici toto číslo ještě vzrostlo na 40 až 50%!

Spisovatelka Nancy Friday popisuje ve své knize Moje tajemná zahrada 190 sexuálních fantazií. Je zda zahrnuta také zoofilie. Odhaluje, že sexuální fantazie ohledně zvířat mají i lidé, kteří by v reálném životě nic takového nepodstoupili. Fantazie představuje únik pramenící z kulturních a sexuálních omezení dané společnosti.

 

Zoofilie znamená vytříbenou neverbální komunikaci

Doktorka Andrea Beetz zkoumala celkem 113 mužů. Všichni účastníci měli sexuální kontakt se zvířetem. Zajímavé je, že se u nich vyskytovala daleko menší míra psychopatie, než u běžné populace. Naopak měli výraznou empatii vůči druhým a dokázali se dobře vcítit do jejich pocitů. Měli tendenci ostatním pomáhat.

Pravděpodobně je tato jejich schopnost dána zkušeností s interpretací nonverbální komunikace se zvířatyn nebo jde o výsledek řešení osobních krizí, které zrychlují vývoj v této oblasti.

Účastníci vykazovali vyšší známky uzavřenosti v porovnání s normálem. Méně uznávali pravidla nastavená společností. Celých 76% účastníků uvedlo, že vztah se zvířetem je pro ně stejně významný jako vztah s člověkem.

 

Sex se zvířaty a zákon

V České republice je zákon proti šíření a výrobě materiálů znázorňujících sex se zvířaty. Za toto jednání hrozí dané osobě trest odnětí svobody až v délce jednoho roku. Na držení takového materiálu zákon nepamatuje a nejde o trestný čin.

Sex se zvířetem není v ČR trestný. Tak by tomu bylo pouze v případě, že by šlo o týraní zvířete. V historii u nás takovéto případy byly souzeny na základě jiných paragrafů (poškozování cizí věci a podobně).

Sex se zvířaty je legální i v mnoha zahraničních zemí. Speciální případ je Německo, kde donedávna existovaly i zvířecí nevěstince.

 

Léčba zoofilie

Léčba zoofilie je složitá a stále předmětem diskuzí. Mnoho pacientů se domnívá, že jejich praktiky nikomu neškodí. Dle nich okolí trpí vůči tomuto chování předsudky. Vnímají to tak, že jsou pronásledováni. Samotné zvíře většinou nemůže dát souhlas nebo nesouhlas s tímto aktem. Nemá možnost se bránit, což hraje do karet těmto tvrzením.

Dalším důvodem komplikované léčby je fakt, že většina pacientů tuto skutečnost skrývá. Motivem jsou hanba a strach z odsouzení společností. Dobrým začátkem terapie je uvědomění si problému.

ANO, vaše zoofilie je problém. Není přirozená, navíc riskujete pohlavně přenosné nemoci. Pokud si tohle uvědomujete, obraťte se na psychologa.  

Nejlepším řešením tohoto jednání je psychoterapie. Vzhledem k tomu, že zoofilové jsou většinou osamělé osoby s nízkým sociálním kontaktem, bude účinná léčba založená na zvýšení vztahové dovednosti s lidmi. Dále pak v analýze fantazií a zjištění, jaké prvky vyvolávají vzrušení. Odborník dokáže tyto motivy najít a přesměrovat jiným směrem.

 

Sex se zvířatem není v pořádku, ale lidé jsou různí

Sto lidí, sto chutí. Platí to i v případě zoofilie. Ačkoliv je představa tohoto činu pro běžnou populaci těžko stravitelná, její motivy lze chápat. Určitá část populace má zkrátka zvíře ráda natolik, že to může vyústit v samotný sex. Pokud má daná osoba vůli ke zlepšení, za pomocí psychoterapeuta dojde k vyléčení. Sexuální pud lze směrovat správným směrem. Tedy k ženě.

 

Najděte si ženu a ovečky nechte beránkům

Pokud jste se v tomto článku poznali, možná uvažujete o změně. Není to žádná ostuda. Spíše naopak. Pokud se rozhodnete změnit, posune vás to. Najít cestu zpět k ženě je dle mého názoru ta nejsprávnější cesta.

Pamatujte, že na to nejste sami a kolem vás je spousta odborníků, kteří dokáží pomoci.Musíte jen o pomoc požádat. V rámci přípravy se můžete inspirovat některými našimi články. 

DÁLE ČTĚTE: 

facebook erekce.cz

Leave a Reply