Laktační psychóza: Psychická porucha po porodu, kvůli které umřelo nejedno novorozeně

Laktační psychóza je velmi závažná poporodní psychická porucha. Trápí sice matku, ale ohrožen je hlavně novorozenec. Podle doložených případů již za matčinu poruchu pykali mnozí novorozenci, a nakonec zaplatili vlastním životem. Postižené matky doslova nevěděly, co dělaly a nedovedly se ovládat.

I přesto, že se žena na dítě těší, těhotenství a porod mohou být tak závažnými událostmi, že se ženě rapidně změní nálady a zažívá výrazné emocionální vzestupy i pády. Některé ženy se s nimi dovedou vypořádat jednoduše, pro jiné jde o extrémně náročnou situaci.

Ženu mohou doslova děsit, protože nejedna postižená slyší neexistující hlasy, které ji nutí dělat činy, na které by jindy ani nepomyslela, vidět přeludy, které nejsou reálné nebo prožívá extrémní pocity smutku, strachu, stresu, deprese či úzkosti. Všechny vyžadují okamžitou lékařskou pomoc. Nelze nikdy předpokládat, čeho se psychotická žena dopustí a cílem je ochrana jejího zdraví, a samozřejmě zdraví novorozence.

laktační psychóza

ZAJÍMAVOST: Termín laktační psychóza může působit zavádějícím dojmem, protože podle názvu může člověk předpokládat nějakou spojitost s laktací, a tedy produkcí mateřského mléka. Pojmenování ale neznamená, že by byla laktační psychóza přímo spojena s laktací.

Název zohledňuje to, že některé ženy zažívají psychotické epizody zejména v období, kdy laktace začíná. Název laktační psychóza může být zastaralým výrazem a může být chybný, protože psychóza nesouvisí přímo s laktací.

Je důležité upřesnit, že pojmenování těchto stavů může být zavádějící a ne vždy přesně odráží povahu poruchy.

 

Jak častá je laktační psychóza?

výskyt laktační psychózy

Laktační psychózou trpí zhruba jedna z 500 matek

Zde pouze zmíním, že laktační psychóza je pouze jedna z konkrétních poporodních psychóz, které matku ohrožují. Tu laktační ale pouze na českém Google hledá přes 2000 lidí měsíčně, takže jde o známý a obávaný problém.

Laktační psychózou trpí v hrubém odhadu 1 z 500 matek, přičemž nejde pouze o prvorodičky. Stav sice je známý, ale je poměrně vzácný. U matky se stav vyvine do cca 2 nebo 3 dnů po porodu. Akutní projevy laktační psychózy trvají zpravidla 2 až 12 týdnů.

 

Běžné typy poporodní psychózy

Jak jsem psala, laktační psychóza není jedinou z forem poporodní psychózy. Specialisté jich identifikovali několik. Pravděpodobně jste již slyšeli o:

 

Poporodní blues

Až 85 % matek zažívá poporodní blues v průběhu několika týdnů po porodu. Poporodní blues matky pociťují jako častější plačlivost, nevysvětlitelnou úzkost, podrážděnou náladu, a hlavně velmi rychlé a časté změny nálady.

 

Poporodní deprese

Poporodní blues může velice jednoduše přerůst až do poporodní deprese. Odborník ji potvrdí, pokud tyto negativní symptomy přetrvají déle než 3 týdny po porodu.

Matka postižená poporodní depresí pociťuje příznaky jako neustálý smutek, pocity provinění, pocity méněcennosti, nedostatečnosti a toho, že si dítě ani nezasloužila, úzkostné poruchy, únavu, ale přesto poruchy spánku s problémem usnout nebo se vzbudit, problematické soustředění se a změny chuti k jídlu, či dokonce poruchy příjmu potravy.

Zde musím upozornit, že matka s poporodní depresí může mít sebevražedné myšlenky, či dokonce přímo pokusy vzít si život.

 

Poporodní psychóza

Laktační psychóza spadá pod poporodní psychózu, přičemž lékaři považují PP za nejzávažnější vzhledem k duševnímu stavu matky.

Není vůbec neobvyklé, pokud matku po porodu trápí smutek, obavy či úzkost. Je to normální a lze to očekávat. Pokud ale tyto nepříjemné příznaky přetrvávají delší dobu nebo se ještě více zhorší a začnou být pro ženu nebezpečné, žena musí jednat a cíleně vyhledat pomoc.

UPŘÍMNÁ PROSBA: Pokud znáte ve svém okolí matku, na které tyto příznaky vidíte, ale zatím nevyhledala pomoc, pomozte ji s tím vy, prosím.

Nikdy nevíte, čí život se vám může povést zachránit. Ve jménu celé redakce Erekce.cz vám děkuji 🙂

 

Příznaky laktační psychózy

Jakákoliv psychóza je vážný psychický stav, kdy postižený ztrácí kontakt s realitou a přestává být schopen rozeznat, co je skutečné a co pouze blud. Vidí neexistující lidi či jevy a slyší neexistující hlasy nebo zvuky. Bohužel se podle těchto bludů orientuje a nelze nikdy tušit, do čeho ho „donutí“. Matka je tak nebezpečná pro sebe, pro své okolí, a hlavně pro novorozence.

Příznaky laktační i poporodní psychózy jsou podobné příznakům bipolární manické poruchy. Psychóza typicky začíná problémem usnout a nebudit se během noci. Žena je neustále neklidná a podrážděná.

Tyto prvotní příznaky ale později obvykle ustupují závažnějším příznakům, které je nahradí:

sluchové halucinace matka slyší hlasy, které ji doporučují nebo ji přímo nutí, aby ublížila sobě nebo dítěti
bludné představy matka se domnívá, že dítěti nebo jí chce někdo ublížit, či dokonce že ji ohrožuje vlastní dítě, kterého se začne bát
dezorientace psychotická žena netuší, kde přesně je a jaký je čas
změny nálady a chování chování je zcela nevyzpytatelné, nečekané a neobvyklé
extrémní emoce nálada postižené létá z extrémní radosti až do mučivé deprese
násilné myšlenky žena namlouvá jiným matkám, aby svým dětem ublížily
sebevražedné myšlenky podle mylných představ mnohých postižených je dobrovolná smrt jedinou možností, jak se svého trápení zbavit. Odborná pomoc ale vždy existuje!

Tabulka typických příznaků poporodní laktační psychózy

Laktační psychóza je pro matku velmi těžká a sama ji obvykle nemá šanci zvládnout. Novorozenec se o sebe nedovede postarat, a pokud péči zavrhne i postižená, dítě je ohroženo na životě. Postižená musí okamžitě a neprodleně dostat lékařskou pomoc. Je to doslova životně důležité.

 

Rizikové faktory laktační psychózy

Některé postižené ženy mohou mít poporodní laktační psychózu zcela bez předešlých rizikových faktorů.

Je ale známo, že existují faktory, které riziko vzniku laktační psychózy zvyšují:

 • anamnéza bipolární poruchy, a tedy lékařský důkaz, že jste poruchou někdy trpěla nebo trpíte,
 • anamnéza poporodních psychóz, a tedy důkaz, že se u vás již vyskytly při předešlých těhotenstvích,
 • anamnéza schizofrenie,
 • anamnéza laktační či poporodní psychózy u jiných žen v rodině,
 • první těhotenství, a tedy prvorodička,
 • vysazení a neužívání případných psychiatrických léků, které již postižená možná užívá.

Konkrétní příčiny laktační psychózy bohužel nejsou známy. Lékaři však chápou, že každá žena prochází v období po porodu výraznými hormonálními změnami, často také hormonální nerovnováhou. Některé ženy jsou na tyto změny citlivější, jiné méně. Výrazné změny nálad a chování dovede vyvolat hormon estrogen, progesteron a hormony štítné žlázy.

Hladinu hormonů ovlivňují i další vlivy, převážně genetika, životospráva, ale i environmentální či biologické faktory (to, kde a v jakých podmínkách se člověk vyskytuje). Připojuje se i nedostatek spánku a vyčerpání, které matky před porodem zažívají velmi často.

 

Jak lékař diagnostikuje laktační psychózu?

V první řadě bude lékaře zajímat, jak dlouho na sobě pozorujete příznaky a které přesně, dále i vaše anamnéza.

Zeptá se i na to, zda jste někdy v minulosti nebo aktuálně:

 • trpěla depresí,
 • bipolární poruchou,
 • úzkostí,
 • jinou duševní poruchou,
 • setkala s podobnými problémy v rodinné anamnéze,
 • myslela nebo se pokusila o sebevraždu,
 • užívala drogy.

Zde vás veřejně vyzývám, abyste byla ke každému lékaři vždy zcela upřímná. Pouze tak může co nejhlouběji porozumět vašemu stavu.

Následně se lékař pokusí vyloučit jiné stavy a příčiny, které by mohly vyvolat změny chování (nerovnováha hormonů štítné žlázy nebo poporodní infekce). Pro tato zjištění vás může doporučit na krevní testy.

Očekávat můžete i screening deprese, což je soubor otázek navržených tak, aby lékaři pomohly identifikovat ženy s poporodní depresí nebo psychózou.

 

Léčba laktační psychózy

Laktační psychóza je na okamžitou léčbu. Nelze na nic čekat, postižená ohrožuje sebe i své dítě. Pokud právě zažíváte nějakou nebezpečnou či nezvladatelnou epizodu, doporučuji volat tísňové volání na čísle 112. Pokud postižená je ve vaší blízkosti, můžete ji zavézt nebo doprovodit na pohotovost.

Odborníci si postiženou obvykle nechají několik dní na sledování a počkají, dokud se jí nálada nezlepší a nebude hrozit, že ublíží sobě nebo komukoliv jinému.

V rámci léčby budou pacientce předepsány antidepresiva, léky pro stabilizaci nálad a snížení psychózy (antipsychotika). Z důvodu, že konkrétní léky může předepsat pouze a jenom lékař, žádná konkrétní léčiva zde nejmenuji, abyste je nedejbože nesháněla někde bez předpisu a načerno.

Jaké léky vám lékař předepíše a nakombinuje záleží pouze na něm. Žádná ideální kombinace totiž neexistuje. Jedna reaguje lépe na antidepresiva, jiná na léky proti úzkosti a další na jejich kombinaci.

Pokud medikace z nějakého důvodu pacientce nevyhovuje nebo nezabírá, další možností je elektrokonvulzivní terapie, což je léčba slabými elektrickými výboji směrovanými do mozku. Během procedury se v mozku rozvíjí aktivita podobná bouři. Pomáhá zresetovat nerovnováhu, která vyvolala laktační psychózu. Tato terapie je již léta používaná a úspěšná při léčbě bipolárních poruch a deprese.

 

Výhled na život s laktační psychózou

Akutní projevy laktační psychózy trvají zpravidla 2 až 12 týdnů. Citlivější pacientky se mohou z psychózy zotavovat déle a to klidně i celý rok. Je důležité začít s okamžitou léčbou a celý proces urychlit.

Pocity úzkosti a depresivní nálady mohou zůstat i po tom, co hlavní příznaky psychózy odezní. Ohrožení zdraví a života se ale obvykle povede zahnat. Vždy dodržujte léčbu řádně tak, jak předepsal lékař.

Ženy s psychózou, které kojí své vlastní děti, by se měly zeptat na celkovou bezpečnost užívání ošetřujícího lékaře. Většina léků totiž přechází až do mateřského mléka a dítě by mohly ovlivnit.

Podle studie statisticky existuje až 31% riziko, že žena s laktační psychózou v anamnéze zažije tento stav i po dalších porodech.

Ačkoliv statistika nepůsobí příliš vesele, neměla by vás odřazovat od dalších dětí. Určitě na ni ale myslete, pokud se připravujete na další porod a podle rad porodního specialisty učiňte potřebná opatření. Po porodu vám lékař předepíše medikaci, která může vzniku laktační psychózy bránit.

Pokud jste již nějaké epizody zažila, nutně to neznamená, že se budou opakovat znovu. Pro vás jako zodpovědnou matku je ale vždy důležité znát případné příznaky a vyhledat lékaře ihned, když si jich všimnete.

Máte vlastní zkušenost s laktační psychózou či jinou poporodní komplikací? Jak se projevovala a jak jste se vyléčila?

Na vaše zkušenosti se v redakci Erekce.cz těšíme společně s ostatními čtenáři. Pište nám je do komentářů pod článkem, prosím 🙂 Děkuji.

 

DÁLE ČTĚTE: Délka těhotenství týden po týdnu. Jak bude probíhat a jak dítě poroste?

délka těhotenství

 

erekce_cz na facebooku

 

Leave a Reply