Feromony – vylučují muži něco, co ženy láká?

Někdy se říká, že dva lidé se dají dohromady, protože si jednoduše voní. Jak je to možné?

Vědci už dlouho vedou debaty, zda je láska nebo alespoň sexuální přitažlivost doslova přítomná ve vzduchu ve formě biologických chemikálií zvaných feromony. Ty vylučují všechny živé bytosti od myší přes lidi po slony za účelem páření.

Reklamy na internetu jsou doslova narvané vůněmi s obsahem feromonů. Opravdu ale fungují i na lidí?

zpocená kůže

Lidé feromony vylučují, pravděpodobně je ale nedovedou „cítit“

 

Feromony jako aromatický „magnet“ na protějšek

Po několika dekádách věděckého výzkumu nemáme zcela jasno. Bylo by až příliš snadné přijít s tvrzením, že feromony fungují na 100% jako Amorův šíp lásky.

Výzkumy ukazují, že chemikálie vylučované našim těly ovlivňují potenciální výběr sexuálních partnerů. Tělesný pach tedy hraje významnou roli v románcích i ostatních mezilidských aférách.

“Vědci pozvolna odkrývají tajemství za hranicemi vědomí”, tvrdí Bettina Pause, psycholožka z Heinrich Heine Unviverzity v Düsseldorfu, která studuje feromony a lidské sociální chování více než 15 let. Její odhady tvrdí, že valná část mezilidské komunikace je ovlivněna chemickými signály.

 

Zlepší feromony váš sexuální život?

Podobné slogany často rádi používají prodejci kolínských pro muže, aby zvýšily své prodeje. Ve skutečnosti nemají žádný vědecký podklad pro obhajobu těchto výroků.

Zvířata bezpochyby skrze feromony komunikují. Posílají své údaje vzduchem za účelem páření, obrany teritoria a podobně.

 

 

Rozdíl mezi feromony a hormony

Feromon je chemikálie produkovaná zvířaty. Má za účel změnit chování druhého zvířete stejného druhu.

Odborníci je nazývají agenty ovlivňujícími chování. Mnoho lidí neví, že feromony kromě sexuálního chování spouštějí i jiné reakce u stejného živočišného druhu.

Na rozdíl od ostatních hormonů jsou feromony takzvané ektohormony. To znamená, že operují mimo tělo toho, kdo je vylučuje. Jejich účelem je ovlivnit chování jiného jedince. Naopak hormony ovlivňují obvykle jen toho, kdo je vylučuje.

 

Několik faktů o feromonech

Zde je několik klíčových informací o feromonech:

 • feromony jsou podobné hormonům, ale pracují mimo tělo
 • vyvolávají aktivitu v jiném jedinci, například sexuální vzrušení
 • synchronní menstruace více žen je přisuzována feromonům
 • výzkum kolem lidských feromonů je stále plný otazníků

 

Rozbor feromonů

Zvířata, rostliny a dokonce bakterie produkují feromony. Tyto precizně navržené chemické koktejly spouštějí celou řadu reakcí u našich sousedů z živočišné říše.

Ne všechny mají za cíl vyvolat sexuální jednání. Slouží tak k vymezování území, komunikaci nebo na spolupráci mezi příslušníky stejného živočišného druhu.

Pojem “feromon” přišel v roce 1959 spolu s objevem bombykolu, silného afrodisiaka molů. Tuto látku moli cítí až na několik kilometrů a samečci jsou na ni extrémně citliví. Tristram Wyatt, zoolog z univerzity v Oxfordu tvrdí: “Stačí pouze pár molekul ve vzduchu, aby sameček ihned přiletěl za samičkou”.

Od té doby se objevovaly na světě další zprávy o podobných úkazech u ostatních zvířat. Následovala další meta. Zjistit, zda se feromony týkají i lidského života a sexuálního výběru partnerů. Novináři i soukromé subjekty intenzivně intenzivně troubili na poplach. Nutno ale říct, že tak trochu zbytečně.

Zdá se, že sexuální komunikace skrze feromony u lidí neprobíhá. A nebo pokud ano, ještě o tom nevíme. Vědecké výzkumy této oblasti jsou stále v počátcích.

 

Typy feromonů

V přírodě existují 4 základní druhy feromonů:

 • Spouštěče – vyvolávají okamžitou reakci. Je rychlá a spolehlivá. Jsou často spojovány se sexuální přitažlivostí v živočišné říši.
 • Primární – tyto vyžadují delší čas na reakci. Mohou ovlivňovat vývoj, nebo reprodukční fyziologii. Hrají roli v pubertě a ovlivňují hladinu hormonů.
 • Signální – poskytují informace. Pomáhají matkám savců poznat své mládě po čichu.
 • Modulátory – mohou měnit, nebo synchronizovat tělesné funkce. Často se nacházejí v potu.

 

Zatím neukončené pátrání po lidských feromonech

Pokud zadáte slovo feromony do vyhledávače, vyjedou vám tisíce výsledků. Většina z nich budou obchodní nabídky, které slibují neodolatelného muže již po jednom nastříkání. Byznysmeni se snaží prodat typ feromonu, který u člověka ještě nebyl jednoznačně identifikován jako funkční.

Vědci vypozorovali, že různé feromony dokážou různé věci. Některé jsou rychlé a vyvolávají okamžitou reakci v podobě sexuálního vzrušení. Jiné přimějí novorozence natáhnout se po prsu matky jen na základě čichu. Nedávné studie poukazují, že ženy dokáží doslova vycítit mužovo sexuální záměr. Zda a na kolik hrají roli feromony se stále neví.

Dalším kandidátem na lidský feromon, který se vědcům podařilo izolovat, je derivát testosteronu takzvaný androstadienon. Do této skupiny patří také androstenon a androstenol, o kterých bude zmínka dále v článku.

V přítomnosti tohoto feromonu se ženy cítily více relaxované. Výzkumy účinků tohoto feromonu nadále probíhají. Vědci se snaží zjistit, zda lze najít podobné parametry v ženském potu, které by měly podobné dopady na muže.

To vše ukazuje na možnost existence feromonů i u lidí. Jejich efekt a dopad na náš sexuální život zůstává i nadále záhadou.

Než vědci objeví chemikálie a neizolují je jako efektivní feromony, půjde stále o střelbu na slepo. Nebudou moci proběhnout testy. Budeme tápat v nevědomosti.

“Co se týče hormonů “spouštěčů”, možná je lidé prostě postrádají”, tvrdí Wyatt. Možná, že daleko důležitější jsou vizuální podněty a sociální signály.

Nedávné objevy odhalily, že v okamžiku, kdy naši předci získali barevné vidění, zároveň ztratili geny pro vomeronasální orgán (VNO). Zvířata tento orgán používají k detekci feromonů i jiných pachů. Lidé tedy už možná tento orgán dále nepotřebují.

Je dost možné, že lidé se posunuli z bytostí hnanými feromony na úroveň, kdy jsou řízeni vizuálními podněty.

 

 

Funkce hormonu v sexuálním životě

Tato funkce je stále předmětem sporů. Ať už feromony ovlivňují sexuální výběr nebo ne, výzkumy naznačují, že pro výběr partnera jsou důležité i jiné faktory.

Rozdílnost v imunitních systémech hraje velikou roli ve výběru partnera. Každý komplexní systém imunity v sobě skrývá i typické aroma. Tak jedinečné, jako je unikátní otisk prstů.

V přírodě platí, čím rozdílnější imunitní systém, tím lépe pro další potomky. Výzkumy dokonce prokazují, že ženy preferují propocená trička mužů s nejvíce odlišným imunitním systémem. Oxfordské testy a výzkumy uvádějí, že takto nastavený přírodní výběr nelze považovat čistě za práci feromonů.

Zcela evidentně je nutné podrobit chemický koktejl produkovaný lidským tělem dalším podrobným zkoumáním.

Je jasné, že je snazší porozumět jednoduchému hmyzu a jejich systému feromonů, než komplexní lidské chemii. “Ve vědeckých archivech není zatím žádná zmínka o lidských sexuálních hormonech. To ale neznamená, že neexistují”, tvrdí expert Wyatt.

Co z toho vyplývá? I nadále věřte svému vlastnímu nosu a nespoléhejte na výrobce, kteří si realitu přikrášlují.

 

Feromony pro muže

Prodejci se předhánějí v nabídce zaručeně nejlepších feromonových parfémů na trhu. Na jedné nejmenované české doméně jsem se zaměřil na nabídku těchto unikátních parfémů. Sliby zní velmi lákavě:

Co slibuje prodjece:

 • ATRAKTIVITA A FLIRT – parfém má působit na podvědomí ženy a tím pádem se stanete v jejích očích více atraktivním.
 • MEZILIDSKÉ VZTAHY – parfém slibuje vliv na náklonnost lidí, s nimiž se scházíte. Vaše každodenní společenské interakce by měly být snazší.
 • LEPŠÍ PODMÍNKY V PRÁCI – prodejce uvádí, že parfém vás vykreslí v novém světle pro vaše kolegy. Budete více důvěryhodní, což oceníte v řízení pracovníků, kontaktu se zákazníkem, nebo během jednání se šéfem o zvýšení platu.
 • ALFA SAMEC – parfém zvyšuje sebejistotu, což usnadňuje zisk dominance ve skupině. Možné partnerky k vám budou pociťovat vyšší náklonnost.

 

Můj názor:

Otázkou je, co přesně má působit na podvědomí ženy. Když ani sami vědci nevědí, zda vůbec lidský feromon přitažlivosti existuje. Ano, určitý typ potu ženě voní. Jak ale výrobce zajistí, aby parfém voněl všem ženám?

To samé platí o mezilidských vztazích a pracovních podmínkách. Lidé se dle současné vědy spíše rozhodují na základě sociálních vazeb a vizuálních podnětů, než na základě pachů. I když jsme nesporně vůněmi ovlivňování a nevíme o nich zdaleka vše, jsem toho názoru, že zde obchodníci opravdu střílejí na slepo.

Jediný efekt, který může hrát roli, je placebo. Vědomí, že má muž na sobě parfém, který okouzlí ženy, může zvýšit jeho sebevědomí. Na to jsou ženy velmi citlivé a vnímají sebejistého muže mnohem lépe, než zakřiknutého tichošlápka.

 

Parfém s feromony – tajemné složení?

Dopátrat se složení feromonových parfémů je celkem oříšek. Spousta výrobců mlží o svém tajemném obsahu a v popisku výrobků uvádí nic neříkající názvy formulí, které slibují zázraky. Nakonec jsem se na jedné stránce prodejce dopátral. Zde jsou informace, které prodejci o feromonech v parfémech tvrdí:

V parfémech pro muže lze najít 2 klíčové látky: androstenol a androstenon.

 

Androstenol:

Jde o typ sexuálního feromonu, který vydává silný pižmový zápach a běžně se nachází u prasat. Konkrétně se nachází v jejich slinách a používá se k vyvolání jejich páření. Tento feromon má vyvolávat pocity blízkosti a komfortu.

Takový efekt byl jednoznačně prokázán u zvířat. U lidí existují některé studie, které tento výrok potvrzují. Každopádně je potřeba ještě dalších studií.

 

Androstenon:

Dle prodejců jde o hormon vyskytující se přirozeně v potu muže. Na rozdíl od andostenolu by jeho aroma nemělo být pro ženy tak příjemné a může u nich vyvolat nelibost až agresi. Tento feromon by měl vyvolávat dominantní auru muže.

Ve skutečnosti existuje jen velmi málo lidí, kteří dokáží feromon detekovat. Pro jeho funkci jako feromonu existuje velmi málo dat.

 

 

Kde je tedy pravda? Vylučujeme feromony nebo ne?

V reálném světě není pro feromony prozatím dostatek důkazů. Faktem je, že lidé si navzájem voní a přitahují se na základě pachů. Člověku se chce věřit, že v přitažlivosti hraje roli nejen rozdílná imunita, ale i “něco navíc”.

Feromony jsou stále předmětem zkoumání. Uvidíme s jakými výsledky přijde věda do budoucna. Každopádně je pro vzájemnou přitažlivost třeba rozhodě více, než jen nastříkat se kolínskou s pochybným obsahem. Partneři si prostě musí vonět přirozeně, jedině tak je to dobře.

ABYSTE SI ŽENU UDRŽEL, NAUČTE SE:

Leave a Reply