Od hodného ňoumy k neodolatelnému muži – 11. DÍL – Zdravá masturbace a právo na uspokojení

V minulém díle jsme probrali důležité praktické pilíře, které pomáhají při přechodu z hodného kluka na atraktivního alfasamce.

Nyní půjdeme ještě více do hloubky. Podíváme se na to, jak si užít sex. Když vezmete vše, co to je o hodných klucích napsáno:

 • jejich stud
 • obětování se
 • snaha získat uznání
 • používání nefunkčních modelů chování
 • nepřímost a neupřímnost
 • přebírání veškeré péče
 • tiché dohody
 • snaha vše kontrolovat
 • nečestnost
 • neschopnost přijímat
 • dysfunkční vztahy
 • ztráta mužské energie

Teď to všechno vezměte, zamíchejte a máte přibližný obrázek, jaký mají hodní kluci sex. Sex právě zveličuje a umocňuje všechny dosavadní životní zkušenosti hodných kluků. Opuštění, jedovatý stud a nefunkční mechanismy přežití. To vše je zveličeno a posláno rovnou na světlo. Nejběžnějšími problémy jsou:

 • nemají dost sexu – nejrozšířenější stížnost
 • málo uspokojivý sex – spokojí se raději se špatným sexem, protože je stále lepší, než zádný
 • sexuální poruchy – neschopnost dosáhnout, udržet erekci, nebo předčasná ejakulace
 • sexuální zapření – skrytá sexuální aktivita
 • nutkavé sexuální chování – přehnaná masturbace, závislost na pornu, zálety, prostituce

Takovýto muž dostane sex, kterého buď není mnoho, nebo není příliš dobrý. I když obviňují všechny okolo, jsou to hlavně oni sami, kdo může za jejich špatný sexuální život.

Od ňoumy k alfasamci 11

Jedovatý stud v sexu

Za komplikovaným sexem stojí dva problémy. Stud a strach. Všichni hodní kluci se svojí sexuality bojí a stydí se za ní. Tato představa je pro ně vůbec nejvíce nepřijatelná. Kdybyste hledali v hlavě hodného ňoumy oblast sexu, našli byste:

 • vzpomínky z dětství, kdy měl pocit, že je špatný
 • bolest z nenaplněných potřeb
 • následky výchovy se sexuálně zraněnými rodiči
 • zkreslené představy o sexuálně zkažené společnosti
 • absence adekvátních informací, když jich bylo třeba
 • sexuální vina v důsledku náboženství
 • skryté sexuální pouto k matce
 • vzpomínka na rané sexuální zkušenosti držené v utajení
 • nereálné představy získané z porna
 • stud za nutkavé sexuální chování
 • vzpomínky na předchozí sexuální selhání či odmítnutí

Při každé sexuální potřebě musí hodný kluk projít všechny své sexuální bloky. Podvědomě nachází nespočet způsobů, jak odvrátit svůj sexuální stud a strach. Právě toto je zábrana, která blokuje mít uspokojivý sexuální život. Mezi zábrany patří:

 • vyhýbání se situacím, kdy by došlo k sexu
 • snaha být skvělý milenec
 • skrývání nutkavého sexuálního chování
 • potlačování sexuální energie
 • spokojení se se špatným sexem

Vyhýbání se situacím, kdy by mohlo dojít k sexu, brání hodným klukům dosáhnout sexu, po kterém touží. Vždy si vymyslí nějakou fintu, jak sami sebe sabotovat. Mají strach z toho, že zasunou svůj penis do vagíny ženy. Je to ochrana před studem a strachem. Na druhou stranu pak není žádný sex.

Také snaha být skvělý milenec je formou útěku. Odvádí pozornost od studu a strachu. Tato cesta je ovšem návod na nudný sex, který není spontánní a prostý náhodných a intimních sexuálních zážitků.

Hodní kluci věří, že lékem na všechny problémy je sex. Už v mladí totiž přišli na to, že sexuální vzrušení je dobrým rozptýlením od izolace, zmatku, nereálných nároků a opuštění v dětství.

Když toto přesvědčení přetrvá do dospělosti, není šance prožít naplňující sex s další osobou. Dokonce se zdá, že čím je muž hodnější, tím temnější sexuální tajemství má. Sex je pro lidi základní hybnou silou. Sexualita hodných kluků je tak v ilegalitě.

Další co absolutně ničí sexuální energii je snaha někoho přitáhnout. Je to sabotáž sexuální i životní energie jako celku. Chování hodného kluka je pro ženy zpočátku přitažlivé. Časem je ale těžké najít potěšení v sexu s ním. Tím, že hodní kluci dělají opak toho co funguje, připravují se o sex.

 

37. krok k ozvobození

Jaký je váš milostný život? Jste ochotni začít zažívat skvělý sex? Jestliže ano, pak čtěte dál. Jako na vše předešlé i na sex existuje strategie. K tomu je třeba:

 • úplné odhalení
 • vzít odpovědnost do svých rukou
 • odmítat špatný sex

 

Klíčem k super sexu je je úplné odhalení

Stud a strach jsou největší překážky k uspokojivému sexu. Můžete přečíst stovky knih o balení žen a znát techniky. Nic z toho nepovede k dobrému sexu.

Dokud tu bude stud a strach ze sexuality, ke skvělému sexu nikdy nedojde. Prožít dobrý sex znamená odhalit zcela svůj stud a strach. Jakmile bude stud a strach spatřen, může být propuštěn. Tento krok nelze překročit!

K vyčištění sexuálního studu je potřeba osob, které hodného kluka přijmou a neodsoudí. Tuto práci nezvládne hodný kluk sám. Je třeba odhalit každý aspekt svého sexuálního já někomu blízkému a nápomocnému.

Toto odhalení dovolí hodnému klukovi zbavit se svého studu a strachu a osvobodit svou emoční energii, která byla držena v utajení a byla potlačována.

Blízké osoby mohou hodnému klukovi předat povzbudivou pravdu, že kvůli tomu, že mají svou sexualitu, nejsou špatní.

 

Udělejte si test své sexuality

Hodní kluci popírají, že se za svou sexualitu stydí a mají strach. Udělejte si následující test, zda popíráte svůj sexuální strach a stud.

 • Vzpomeňte si na svou první sexuální zkušenost. Byla to:
 1. Radostná zkušenost, se kterou byste se svěřili rodině i přátelům.
 2. Zkušenost utajovaná, chvatná, doprovázená pocitem viny, nebo situace ne právě ideální.
 3. Bolestivá, nezákonná, nebo děsivá.
 • V případě masturbace:
 1. Mluvíte na toto téma otevřeně vy i partnerka a bez problémů.
 2. Bylo by divné, kdyby vás partnerka přistihla, jak masturbujete.
 3. Vaše masturbace je nutkavá, nebo tajná.
 • Co se týče vašich sexuálních zkušeností, myšlenek nebo podnětů:
 1. Nedělá vám problémy vše o sobě v této oblasti odhalit.
 2. Máte tajemství, které nikomu neřeknete.
 3. Některé body vaší sexuality způsobily krizi ve vztahu.
 4. V některých fázích života jste se pokoušeli odstranit problematické sexuální chování.

Pokud jste na některou otázku odpověděli jinak než A, trpíte sexuálním studem či strachem.

Odhalení před blízkou osobou, nebo mužským kruhem, kde panuje důvěra, není tak těžké, jak se může na první pohled zdát. Z ramen tak lze shodit obrovské závaží. Toto odhození studu je velmi žádoucí. Dokáže pomoci odstranit nutkavé sexuální chování a zažít v sexu se svou partnerkou opravdovou blízkost.

O sexulitě klidně hovořte přímočaře a detailně. Naše společnost už pohlíží na sex lépe, než v minulosti. Přesto má stále nádech tabu. Mluví se o něm jako o nedůstojném, skandálním, nezdvořilém a směšném.

Tyto názory pak ještě více ztěžují odhalení. Proto je důležité, aby muž měl pocit bezpečí. Odhalení není zpočátku snadné, ale vyplatí se ho absolvovat.

Nemusíte se zpovídat právě v kostele, ale malé poodhalení vlastních tužeb, choutek a zážitků pro vás bude pouze chtěným uvolněním. 

 

38. krok k ozvobození

Najděte si místo, kde můžete otevřeně hovořit o své sexualitě, svých nejrannějších sexuálních zážitcích, zkušenostech, vzpomínkách, traumatech a podobně. Nebojte se přiznat věci jako nevěra, závislost na pornu, prostitutkách, erotických linkách, exhibicionismu, fetišismu. Odhalte temné stránky své sexuality.

 

Vezměte to do svých rukou

Nikdo na světě tu není, aby plnil vaše portřeby. Jste to jen vy sami. V sexu to platí dvojnásobně. Když vezmete odpovědnost za svou sexualitu do svých rukou, najednou sve vám začne dostávat sexu v takovém množství a kvalitě, jak vy přesně potřebujete.

Všechny výrazné vzorce chování jsou souhrnem menších vzorců. Nejlepším způsobem, jak změnit velký vzorec chování, je začít u malého vzorce a ten změnit. Malé věci. To znamená začít u sebe. Zdravě masturbovat. Svěřit se svými bloky. Hodný kluk by měl postupně přenastavit malé vzorce tak, aby uměl:

 • Provozovat sex sám se sebou. Jen tak může i s jinou osobou.
 • Uspokojit sám sebe. Jen tak dokáže uspokojit jinou osobu.
 • Vzít odpovědnost za své vzrušení a uspokojení když je sám. Jen tehdy to dokáže s druhou osobou.
 • Uspokojit se sám bez pornografie a podobných šidítek, aby se správně naladil. Jen pak prožije sex s druhou osobou, aniž by potřeboval podobné stimulanty.

 

Zdravá masturbace

Je to proces sebeuspokojení, který je prostý jakékoliv pornografie, ale i myšlenek. Jde pouze o vnímání toho, co vám dělá dobře.

Spousta hodných ňoumů o zdravé masturbaci nechce mluvit. Jsou zvyklí na porno a myšlenky, aby utekli od svého sexuálního studu a strachu. Tato zdravá masturbace učí přijmout zodpovědnost za své sexuální uspokojení. Nezapomeňte. Žádné porno, ani myšlenky! Jen vnímat své tělo a co mu dělá dobře.

Obecně  se hodní kluci za masturbaci šíleně stydí. Řada z nich totiž bojuje s nutkavou masturbací. Mají vždy nějaký vnější podnět, který jim pomáhá utéct od vlastního uspokojení. Bojí se, že pokud by se primárně při uspokojování zaměřili na sebe, otevřeli by pandořinu skříňku.

Když se muž naučí uspokojovat sám sebe bez porna a představ, vymizí najednou nutkavé chování. Ještě větší pokrok nastává, pokud se s touto zkušeností svěří v mužském kruhu.

zdravá masturbace

Masturbace je zdravá, prospěšná, a navíc je to váš vlastní příjemný čas. Neřiďte se názory puritánů a pánbíčkářů – je to váš život, váš penis a vaše uspokojení.

 

Něco málo k pornu

Porno nemusí být nutně zcela špatné, ale určité vlivy na psychiku má:

 • Vytváří nereálná očekávání, jak má sex vypadat a co se lidem líbí.
 • Tvoří závislost na tělu a jeho částech.
 • Může snadno nahradit sexuální vztah.
 • Uvádí do tranzu, kdy muž nevnímá svůj strach a stud.
 • Zvyšuje stud, protože porno muži sledují tajně.

Když už sáhnout po pornu, tak otevřeně a bez výmluv, když vás přichytí. 

 

Něco málo k představám

Představy jsou jistý druh odloučení mysli od těla. I když spousta sexuálních terapeutů představy doporučuje, nejsem jejich zastáncem. Představa je stále útěk. Od studu a strachu.

Když budete mít sex, jaký smysl má vytvářet si představy? Není lepší si užít daný moment a danou ženu?

 

Výhody zdravé masturbace

Zdravá masturbace má hned několik výhod:

 • Zbavuje strachu a studu z toho, že jste sexuální bytosti.
 • Hledíte si vlastních sexuálních potřeb.
 • Odstraňuje závislost na nedostupných partnerkách a pornu.
 • Učí, jak uspokojit tu nejdůležitější osobu, která s vámi bude navždy – sebe.
 • Lze pak mít tolik dobrého sexu, kolik jen chcete.
 • Na starosti má hodný kluk své vlastní uspokojení.

Zdravá masturbace zintenzivňuje a prohlubuje sex s jinou osobou.

erekce_cz na facebooku

 

39. krok k ozvobození

Vyhraďte si místo a čas na zdravou masturbaci. Ideálně pohodlné místo, kde vás nebude nikdo rušit.

Při masturbaci se dívejte na své tělo a nenechte se ničím rušit. Žádná pornografie, nebo představy.

Věnujte pozornost tomu, co cítíte. Bez konkrétních cílů (dosažení orgasmu). Také pozorujte jakékoliv tendence odchýlit se od momentálního prožitku (vytváření představ, vytváření cíle, rozptylující myšlenky, ztráta vzrušení). Tyto zkušenosti pouze sbírejte jako zpětnou vazbu o svém sexuálním studu a strachu.

Tak bylo toho opět hodně a vy jste skvělí, pokud jste to zvládli dočíst celé až sem. Příště se podíváme na to, jak říct “ne” špatnému sexu.

Leave a Reply