Od hodného ňoumy k neodolatelnému muži – 10. DÍL – Jak poznat toxický vztah a nastavit mu pevné mantinely?

Náš seriál o přechodu hodného ňoumy k alfasamci se pěkně rozrůstá. V 5. díle jsme skončili několika kroky, které jsou důležité při přerodu v opravdového muže.

Dnes to tedy nebude tolik o transformaci a hojnosti. Spíše o důležitých milnících na přechod v přímočarého chlapa.

Od ňoumy k alfasamci 10

 

Výhody předávání mužnosti dalším generacím

Až budete jednou vychovávat svoje syny a dcery, udělejte vše proto, aby model výchovy nebyl jako doteď. Tedy odloučení chlapců od ostatních mužů, kteří musí získat uznání od žen. To je celkem reálná hrozba. Už jen vzhledem k počtu žen ve školství.

Čím více budete do problematiky pronikat, tím více si budete tohoto faktu všímat ve svém okolí. Možná budete mít nutkání udělat změnu, stejně jako to mám kolikrát já.

Naše kultura nedává moc prostoru chlapcům, aby opustili domácí hnízdo a doma velí ženy. Proto mají primitivní kmeny rituály, kdy chlapce v období puberty odnese mužská skupina pryč. Ženy daného kmene hrají překvapení. Ve skutečnosti pomáhají sehrát celý rituál pro vyšší dobro. Vědí, že chlapci se tak osamostatní.

V současnosti existuje rozšířená skupina žen, která si z mužů plánuje udělat fackovací panáky a plně je podřídit svým zájmům a potřebám. Tohle se musí změnit, jinak čeští muži ztratí veškeré postavení, hrdost a „koule“. 

 

Naši muži v pubertě to podvědomě tuší. Vědí, že by měli opustit rodné hnízdo. Proto se oblékají jako lajdáci, pouští si nahlas hudbu. Jde o symbolickou snahu prolomit pouto s matkou.

V tomto období nejvíce potřebují podporu mužské skupiny, aby jim se symbolickým útěkem pomohla. Dospělý chlap může puberťáka naučit jak zvládat a přijmout svoji maskulinitu, dravost a libido.  Jak se chovat k ženám a být v kontaktu s mužským kolektivem. Z této spolupráce těží vždy obě strany.

Otcové musí brát své syny sebou na lov, opravovat auta, jít na zápas, do práce, nebo spolu jít do posilovny. Tento svět není omezen jen na vlastní děti. Klidně jděte trénovat sportovní tým, veďte zájmový kroužek. Cokoliv, kde můžete vést a ukázat správný směr.

Další krok se tedy nabízí sám:

 

30. krok k ozvobození

Zamyslete se, jak můžete nabídnout mužskou podporu chlapcům, nebo mladým mužům, které znáte. Napište si tři kandidáty a způsob, jakým jim pomůžete.

 

Ještě jednou prosím: Co brání hodným klukům mít plnohodnotný vztah?

Ještě se vrátím k tématu, který jsme probírali v minulém díle. Je hodně důležité, protože představuje hlavní slabiny hodného kluka, které mu znemožňují mít plnohodnotný vztah. Hodní kluci po plném vztahu touží, ale blokují je tyto faktory:

 • jedovatý stud (probíraný dříve v seriálu)
 • dysfunkční vztahy, které hodní kluci podporují
 • vyhýbání se a kličkování mezi problémy
 • užívání zajetých vzorců chování z dětství
 • trvalá potřeba závislosti na matce nebo jiné ženě jako její náhradě
 • špatné zakončení čehokoliv

Jedovatý stud brání budování vztahu. Intimita totiž znamená zranitelnost. To znamená znát sebe a nechat druhého poznat mě. Jde o velmi odvážné odhalení sebe sama. Hodní kluci toto vidí jako smrtelně vážnou situaci. Proto se neotevřou.

Hodní kluci celou dobu pracovali, aby se stali tím, co si myslí, že jejich okolí chtělo. Schovávali své domnělé nedostatky. Ve vztahu je to pak boje strachu ze zranitelnosti a strachu z osamělosti.

 

Zaplétač vs. vyhýbač

Ve vztahu se hodný kluk chová dvojím způsobem. Buď se do vztahu příliš zaplete na úkor své vlastní osoby. Druhým styl spočívá v emoční nedostupnosti pro svou partnerku, zatímco navenek je pořád ten hodný kluk. Tyto typy se nazývají zaplétač a vyhýbač.

Zaplétač má partnerku jako středobod vesmíru. Je důležitější než práce, kamarádi a rodina. Udělá cokoliv, aby ji udělal radost. Toleruje i její výbuchy vzteku, sexuální nálady a podobné výstřelky. Jsou jako pejsci, co čekají u stolu na hozenou kost. Sice dostávají zbytky, ale oni věří, že jde o dobré věci.

Na první pohled se může zdát, že zaplétač chce důvěrný vztah. Není to pravda. Namotá se emocionálně na svou partnerku, aby zaplnil prázdnotu v sobě samém. Partnerka tento program podvědomě zachytí a dělá vše proto, aby se kolem ní hodný kluk neomotal. Tak to vypadá, že partnerka se jeví ta, které se brání důvěrnému vztahu.

Vyhýbač vypadá na první pohled nezvladatelně. Působí tak, že je pro něj vše důležitější, než jeho partnerka. Na všechny je hodný, jen na ní ne. Rád pomůže spravit kamarádovi auto, pomůže rodičům opravit střechu. Má dvě i více prací. Trénuje sportovní družstvo dětí.

V sobě ale nese tichou dohodu, že jeho partnerka mu musí být stále k dispozici. I když on jí k dispozici není. Oba typy chování brzdí opravdový rozjezd intimity. Hodný kluk se tak bude cítit bezpečně, ale ne milovaný.  

Touto přehnanou péčí si často i muž dokazuje, že je pro ženu potřebný a omlouvá tak to, že myslí hlavně na ni, než na sebe. I klasické gentlemanství má své meze a hranice, takže tyto 2 skupiny nelze srovnávat

 

31. krok k ozvobození

Identifikujte, zda jste ve svém současném vztahu zaplétač, nebo vyhýbač. Jaký je pohled partnerky na vás? Měníte svůj styl chování? Jak to bylo v jiných vztazích?

Paradigmata z dětství se snadno přenese do vztahu. Byla matka panovačná, pak si asi vyberete podobnou partnerku. Stěžovala si, pak ve vztahu budete plnit roli vrby. Takových příkladů existují desítky. Uvědomění své role je prvním krokem k nápravě špatného vzorce.

 

32. krok k ozvobození

Máme obecně sklony být přitahováni lidmi, kteří mají nejhorší charakteristiky našich rodičů. Podvědomí si tak vybírá. Nemá cenu házet vinu na partnerku. Řešením je o problému mluvit.

Potřeba závislosti na matce brání získat vztah, po kterém toužíte. Věřte, že podvědomí najde 1000 způsobů, jak si udržet pouto závislosti na matce. Pouto je v rámci funkčního vztahu třeba přerušit.

 

33. krok k ozvobození

Zde je výčet několika způsobů, kterými podvědomí zachovává pouto na matce. Najdete se ve výčtu?

 • přílišná angažovanost v práci, nebo koníčcích
 • vytváření vztahů s potřebnými lidmi
 • závislost na drogách, nebo alkoholu
 • závislost na pornografii, masturbaci, fantaziích a prostitutkách
 • nevěra
 • sexuální dysfunkce – absence touhy, neschopnost dosáhnout a udržet erekci
 • budování vztahů s ženami naštvanými, nemocnými, depresivními, závislými a nevěrnými
 • celibát a vyhýbání se pohlavnímu styku

Hodní kluci špatně ukončují nefunkční vztahy. Když něco neklape, normální člověk odejde. Hodňásci se snaží vztah vždy nějak zalepit. Když odcházejí, jednají nepřímo a oklikami. Takže jim rozcházení zabere neskutečně mnoho času.

 

Jak vybudovat funkční vztah?

Dokonalý vztah neexistuje. Ani dokonalí partneři. Vztah je chaos a problémy. Proto je důležité mít plán a pevný rámec. Dle toho jednat a používat model, který funguje. Je třeba vědět, že můžete:

 • přijmout se takový, jaký jste
 • dát na první místo sebe
 • odhalit své problémy blízkým osobám
 • zničit tiché dohody sami se sebou
 • být zodpovědný za své vlastní potřeby
 • přijmout pravou realitu
 • volně vyjádřit své pocity
 • rozvíjet svou integritu a celistvost
 • nastavit vlastní hranice
 • akceptovat svou maskulinitu

Zkuste tyto principy aplikovat na stávající vztah. Stanou se maximálně dvě věci:

 1. Vztah bude posilovat a vzkvétat nečekaným způsobem.
 2. Vztah dospěje ke konci.

TIP: Žijte svůj život podle sebe. Ne tak, jak si přeje někdo druhý. Věřte, že pokud prokážete vlastní zájmy a princip vašeho fungování, budou se na vás lepit pouze lidé a ženy, kterým vaše JÁ bude sympatické a čas s vámi si budou vážit. Neživte vztahy jenom proto, abyste nebyl sám, jinak budete sám navždy s někým, od koho se nedovedete odpoutat. To je ten nejhorší scénář. 

 

34. krok k ozvobození

Najděte několik způsobů, jak se snažíte vyhovět své partnerce. Co byste udělali jinak, kdybyste se nemuseli starat o její štěstí?

 

Nastavení hranic pomáhá získat vztah, po kterém prahnete

Základní představu o vymezení hranic už máte z předchozích dílů. Hranice jsou nejdůležitější právě v důvěrných vztazích. Nastavení zdravých hranic vytváří bezpečné prostředí pro muže i ženu. Je třeba přikročit ke své hranici a neústupně si za ní stát.

Žena se necítí dobře, když může do svého muže strkat. Chce vědět, že muž se za ni dokáže postavit. Jak ji může ochránit, když se nedovede postavit ani jí? Bude vás testovat. Bude chtít zjistit, že vaše hranice je skutečná. Když žena cítí bezpečí, cítí se také milována. Když muž nenastaví své hranice, dává tím najevo, že si sebe neváží.

Dobrým test nastavení hranic je následující. Zeptejte se sami sebe, zda byste se svým chováním šli s ženou i na druhou schůzku. Pomůže vám to rozklíčovat, zda jste se nespokojili s něčím, co jste akceptovat nemuseli.

Opět zdůrazňuji nutnost naučit se říkat NE, pokud to myslíte vážně. „Toxická žena“ je taková malá, vychytralá mrška, která vás bude pokoušet a manipulovat. Musíte stanovit pevné mantinely, za které se nejde.

 

Jak by reagoval zdravý muž?

Tato otázka je naprosto magická. V situaci, kdy žena narušuje vaši hranici, položte si tuto otázku. Po otázce následuje napojení na vnitřní moudrost, která jim pomůže získat sílu.

Teprve po přijmutí faktu, že lze nastavit vlastní hranice kdykoliv je třeba, lze k sobě nechat ostatní přiblížit. Něco cítit, mít sex a podobně. Lze dopustit, aby se to stalo, protože uvnitř náhle bude pocit bezpečí. Pokud něco nebude příjemné, vždy lze říct “dost”, “brzdi”, nebo “ne”.

 

35. krok k ozvobození

Máte ve vašich osobních vztazích oblasti, ve kterých se vyhýbáte vymezení patřičných hranic? Platí pro vás, že:

 • tolerujete neomluvitelné chování?
 • vyhýbáte se situacím, které mohou vyústit v konflikt?
 • neříkáte si o to, co chcete?
 • obětujete se pro udržení míru?

Když použijete v této situaci pravidlo druhé schůzky, nebo pravidlo zdravého muže, mohlo by se vaše chování změnit?

 

Další strategie pro zdravý vztah

Existují ještě další techniky, které pomáhají budovat kvalitní vztah. Patří sem:

 • zaměřit pozornost na vztah, ne na partnera
 • neposilovat nechtěné chování
 • dělat něco jinak

Zraněná osoba bude přitahovat zraněnou osobu. Když hodní kluci začínají nějaký vztah, často se zdá, že mají vedle sebe osobu narušenější, než oni sami. Není to pravda. Zdravá osoba nepřitahuje nezdravou osobu a naopak. Pokud je ve vztahu jedna zraněná osoba, je tam vždy i druhá. Bez výjimky.

Hodný kluk se musí zeptat: “Proč mám potřebu vytvářet takový vztah? Proč jsem tuto osobu nechat vstoupit do svého života?” Teprve potom lze vnímat partnerku z jiného úhlu. Možná bude možné spatřit rány z minulosti, které vztah sabotují.

 

36. krok k ozvobození

Kdykoliv budete cítit vztek vůči své partnerce, položte si otázku:

 • “Proč jsem nechal tuto osobu vstoupit do svého života?”
 • “Co se mám z této situace naučit?”
 • “Jak se změní můj pohled na situaci, když ji začnu vnímat jako dar?”

 

Neposilovat nežádoucí chování

Lidé jsou v některých věcech jako psi. Když pes počůrá koberec a my ho za to chválíme, udělá to znovu. To samé platí ve vztahu.

Hodní kluci mají tendenci mít bezproblémový vztah. Hned jak má partnerka problém, vyskočí a vše se snaží hned vyřešit. Jedinou cestou je vyhnout se nutkání partnerku “spravit”. V partnerství platí problémy neřešit za druhého partnera. Je to cesta, která nikam nevede. Lepší pokud si na to každý přijde sám.

Dělat věci jinak je správná cesta. Vztahy budou vždy chaos plné nedokonalosti a děr. Proto není třeba je ještě více komplikovat.

Co znamená dělat věci jinak?

Vybrat si cíleně od začátku vztah, který funguje. Ne v něm skončit nevědomě. Vybrat si jiný typ partnerky. Rozhodně opravovat cokoliv jiného, ale nikdy ne partnerku.

Hodní kluci mají tendenci kvůli své nejistotě vybírat partnerky, které potřebují trochu péče. Netuší, proč by si s nimi měla začít zdravá a nezávislá osoba.

Proto hodní kluci končí u žen s problémovým dětstvím, sexuálně zneužitých, depresivních, s nadváhou, finančními problémy. Pak uzavřou tichou dohodu a “opravují”. Doufají, že z ní vybrousí diamant svou snahou.

Omluvte prosím tu drzost, ale 100 % platí, že „z hovna diamant nevybrousíte“. Další komentář snad nepotřebujete.

 

Když hodný kluk vytvoří vztah s partnerkou, která nepotřebuje napravovat, najednou získají vztah, po kterém touží. To znamená najít partnerku, která nese odpovědnost za svůj vlastní život. Co u partnerky například hledat?

 • vášeň
 • bezúhonnost
 • radost
 • inteligence
 • sexuální asertivita
 • finanční zodpovědnost
 • vůle k osobnímu růstu

Pokud ve vztahu jste a partnerka neodpovídá některé položce na vašem seznamu, není třeba hned utíkat. Důležité je zaměřit se na sebe a pochopit, proč jste šli zrovna do tohoto vztahu.

Jedině úprava vlastních nefunkčních vzorců v chování přinese ve finále vztah, který chcete. Vzpomínáte na minulé díly o transformaci? Není to o přidávání, ale o ubírání. Stačí jen odebrat dostatečném množství balastu ze své duše. Pak může váš vztah fungovat.

erekce_cz na facebooku

 

Sex jako malá past

Sice v našich seriálech učíme balit a svádět ženy, ale pokud se budeme bavit o vážném vztahu, je to jinak. Pokud to myslíte vážně, ženu nejprve poznejte, než s ní skočíte do postele.

Sexuální pouto je jedno z nejsilnějších vůbec a poté, co dojde k sexu, nebude vaše myšlení fungovat dobře. Bude zamlžené a ovlivněné. Takový vztah je navíc i těžší ukončit.

V příštím díle se spolu mrkneme na to, jak prožít skvělý sex v rodícím se novém a vážném vztahu.

Leave a Reply