Preeklampsie: Když vysoký krevní tlak u těhotné ohrožuje matku i dítě

Preeklampsie (dříve také toxémie) je negativní zdravotní stav u těhotných žen. Preeklampsie se projevuje rizikově zvýšeným krevním tlakem (hypertenzí), vyšší mírou bílkovin v moči a otoky končetin. Preeklampsie může být mírná až velmi závažná.

Nejčastěji se preeklampsie objevuje v pozdějších stadiích těhotenství, ojediněle se ale může objevit i o něco dříve nebo těsně po porodu.

Preeklampsie může přerůst až do eklampsie, což je již velmi závažný stav způsobující zdravotní potíže jak u matky, tak u dítěte. Některé případy eklampsie dokonce skončily smrtí, takže problém nelze brát na lehkou váhu. Pokud již preeklampsie způsobuje záchvaty, je to důkaz, že přerostla až do eklampsie.

Lékaři za jedinou účinnou léčbu preeklampsie považují porod. Negativní příznaky ale mohou trvat ještě dalších 6 týdnů nebo i déle po porodu.

Ohrožená žena se může chránit tím, že se naučí příznaky preeklampsie rozpoznat a reagovat na ně. Dále je rozumné chodit na pravidelná vyšetření v rámci předporodní i poporodní péče. Čím rychleji se povede preeklampsii zachytit, o to vyšší je šance ubránit sebe i své dítě před jejími negativními dopady.

preeklampsie

 

Příznaky preeklampsie

kdy nastupuje preeklampsie?

Negativní příznaky preeklampsie se typicky objevují po 34. týdnu těhotenství

Preeklampsie se typicky projevuje otoky (edémy), přítomností bílkoviny v moči a krevní tlakem zvýšený, nad 140/90.

Mezi další příznaky patří:

 • přibírání na váze v rychlém čase již do 1 nebo 2 dnů z důvodu zadržování většího množství tekutin v organismu,
 • bolesti žaludku, přičemž bolest vystřeluje z jater a oblasti pod pravými žebry kvůli napadení jater nemocí,
 • zvracení, nevolnost a žaludeční komplikace,
 • bolesti pravého ramene,
 • silné bolesti hlavy,
 • problém s orientací a pomalejší reflexy, výkyvy nálady a duševního stavu, závratě,
 • rozmazané vidění, zrakové halucinace,
 • snížený objem moči, problém s močením, zastavení močení (anurie),
 • problémy s dýcháním.

Upozorňuji, že některé pacientky si na sobě nemusí všimnout žádných negativních příznaků. Právě proto je důležité absolvovat pravidelné lékařské prohlídky, nechávat si měřit krevní tlak a odevzdávat vzorek moči pro měření obsahu bílkovin.

Vzácně se preeklampsie objevuje již ve 20. týdnu těhotenství , i když u většiny postižených se objeví zhruba po 34. týdnu. Ojediněle se mohou přízanky objevit do 48 hodin po porodu, a ty mají tendenci ztratit se samy.

 

Příčiny preeklampsie

Podle odborníků dochází k preeklampsii tehdy, pokud placenta (plodové lůžko) nefunguje správně. Zatím ale nevědí, proč k problému dochází.

Podle některých specialistů může být na vině špatná výživa a vysoké procento tělesného tuku, a tedy nadváha až obezita. Příčinou může být i špatné zásobení dělohy krví nebo genetické predispozice.

 

Další problémy v těhotenství spojené s krevním tlakem

Preeklampsii řadíme mezi 4 základní poruchy krevního tlaku u těhotných žen a mladých matek. Další jsou:

Gestační hypertenze Vysoký krevní tlak, který se začne objevovat po 20. týdnu těhotenství. Množství bílkovin v moči nezvyšuje a obvykle krátce po porodu odezní.
Chronická hypertenze Vysoký krevní tlak před 20. týdnem těhotenství nebo ještě před otěhotněním.
Chronická hypertenze s preeklampsií Chronický, a tedy trvalý vysoký tlak, který se během těhotenství zhoršuje. Do moči proudí větší množství bílkovin a stav může vyvolat další komplikace.

Tabulka poruch krevního tlaku u těhotných žen a mladých matek

 

Rizikové faktory vzniku preeklampsie

Kromě nezdravé stravy, nadváhy nebo vrozených příčin může riziko vzniku preeklampsie zvyšovat:

 • mít vysoký krevní tlak ještě před otěhotněním,
 • mít nadváhu nebo obezitu,
 • mít preeklampsii v rodinné anamnéze, a tedy se již u někoho v rodině vyskytla,
 • být náctiletou dívkou nebo ženou nad 40 let,
 • být těhotná poprvé,
 • být těhotná s novým mužem, a tedy jiným mužem, než s otcem předešlých dětí,
 • očekávání více, než jednoho dítěte,
 • porodit v rozestupu kratším než 2 roky nebo až po 10 letech,
 • mít dítě „ze zkumavky (in vitro)„, a tedy rodit za účasti asistované reprodukce,
 • trpět cukrovkou, nemocemi ledvin nebo artritidou,
 • mít černou barvu pleti.

 

Jaké komplikace může preeklampsie vyvolat?

Při preeklampsii do placenty neproudí dostatek krve, co vede k tomu, že se dítě narodí obvykle velmi malé a s nízkou porodní hmotností. Problému se odborně říká růstová restrikce plodu.

Preeklampsie je velmi častou příčinou předčasného porodu a dalších komplikací, které se mohu vyvinout až později během života dítěte. Většinou jde o poruchy učení a soustředění, epilepsii, mozkovou obrnu, problémy se zrakem a sluchem.

Dále uvádím sice méně pravděpodobné, ale pořád možné komplikace:

 • mozková mrtvice,
 • srdeční infarkt,
 • záhchvaty v různé míře,
 • hromadění tekutiny v orgasimu, zejména v oblasti hrudníku,
 • problémy se zrakem až zvratná slepota.
 • poškození  a krvácení jater,
 • silné krvácení po porodu.

Kvůli preeklampsii se může placenta náhle oddělit od dělohy. Odborně jde o odtržení placenty, které bohužel vede k předčasné smrti plodu.

MĚJTE PŘEHLED: Předčasný porod: Proč k němu dochází a jaké má důsledky na zdraví dítěte?

předčasný porod

 

Jak lékař preeklampsii diagnostikuje?

Lékař u vás preeklampsii potvrdí, pokud máte vysoký krevní tlak, a zároveň i některý z těchto dalších příznaků:

 • nadlimitní obsah bílkovin v moči (potvrdí rozbor moči),
 • snížené množství krevních destiček v krvi (potvrdí rozbor krve),
 • zvýšená hladina škodlivin a patogenů v moči kvůli oslabené funkci ledvin a jater,
 • hromadění tekutiny v plicích,
 • závažné bolesti hlavy, které neodezní ani při užívání léků proti bolesti.

Pokud lékař získá podezřneí, že trpíte preeklampsií, může provést několik diagnostických testů:

 • test krve pro měření množství krevních destiček a specifických chemikálií z ledvin a jater,
 • test moči pro měření hladiny bílkovin,
 • ultrazvukové vyšetření, které odhalí aktuální stav plodu.

 

Léčba preeklampsie

Lékaři za jedinou možnost léčby označují porod. Váš lékař s vámi bude mluvit o ideálním termínu porodu, a zároveň vám vysvětlí, jak se vede vašemu dítěti v děloze a jaká rizika u vás preeklampsie představuje.

Pokud se dítě vyvíjí správně, obvykle ve 37. týdnu nebo o něco málo později se bude lékař snažit vyvolat porod (indukce porodu), případně doporučí císařský řez. Pomocí těchto postupů se bude snažit bránit zhoršování preeklampsie.

Pokud termín porodu zatím ještě nenastal, lékař se bude snažit léčit příznaky mírné a méně závažné preeklampsie. Zároveň bude čekat, než se dítě vyvine natolik, aby bylo donošeno a porozeno bezpečně. Platí, že čím blíže je porod vypočítanému termínu porodu, o to lépe a bezpečněji pro vás i pro dítě.

V mírných případech preeklampsie lékař doporučí:

 • klid na lůžku doma nebo v nemocnici, přičemž ideální poloha pro ležení je na levém boku,
 • důkladné sledování zdraví plodu pomocí ultrazvuku nebo monitoru jeho srdeční frekvence,
 • užívání léků na snížení krevního tlaku (antihypertenziva),
 • opakované testy a rozbory krve a moči.

Lékař vám může doporučit zůstat na pozorování v nemocnici. V rámci této péče může pacientka dostat:

 • léky, které budou tlumit nebo bránit záchvatům a snižovat krevní tlak,
 • injekce se steroidními hormony, které pomohou plicím dítěte vyvinout se rychleji.
 • injekce hořčíku, který zmírňuje intenzitu záchvatů,
 • specifické léky na vysoký krevní tlak (ty jsou VŽDY na lékařský předpis, takže je neshánějte ani neužívejte bez svolení lékaře).

U těžké a velmi závažné preeklampsie může být nezbytné porodit dítě okamžitě a to i pokud ještě nenastal termín. Očekává se, že v takovém případě příznaky preeklampsie odezní do 6 týdnů, i když ojediněle mohou trvat i déle.

 

Jak se preeklampsii bránit v rámci prevence?

S jakýmkoliv podezřením na preeklampsii kontaktujte lékaře. Doporučuji nejdřív praktického lékaře, který vás po základním vyšetření doporučí k vhodnému specialistovi.

Lékař vám poradí změny životního stylu, které vám pomohu udržet si zdraví. Lékaře upozorněte na všechny případné léky nebo doplňky stravy, které užíváte, aby posoudil, zda jsou pro vás bezpečné.

 • Pokud máte nadváhu nebo obezitu, lékař poradí zhubnout a snažit se udržet si váhu,
 • zároveň doporučí začít pravidelně sportovat, aby byl úbytek váhy citelnější,
 • přestat kouřit a ideálně i pít alkohol,
 • poradí i sledovat si hodnoty krevního tlaku a hladinu krevního cukru.

 

Preeklampsie a často kladené otázky FAQ

Která je hlavní příčina preklampsie?
Podle předpokladu lékařů je preeklampsie způsobena nedostatečným vývinem placenty. Problém způsobují krevní cévy, které placentu nedostatečně prokrvují. Lékaři zatím přesně nerozumí, co poruchu způsobuje.
Jaké jsou časné projevy preeklampsie?
Typicky preeklampsie vyvolává zvýšený krevní tlak (hypertenzi), přítomnost bílkovin v moči, problémy se zrakem a světloplachost, bolesti hlavy až migrény a bolesti břicha se zvracením.
Přežije dítě matčinu preeklampsii?
Preeklampsie a s ní souisející poruchy krevního tlaku ovlivňují zhruba až 8 % porodů. Většina postižených žen tak porodí zdravé děti a samy se nakonec plně zotaví.

Určitá menší část postižených ale může zaznamenat komplikace, které ohrožují jak jejich zdraví, tak zdraví dítěte.

Existuje nějaká prevence před preeklampsií?
Vědecké studie dokládají, že kazdodenní užívání aspirinu může snížit riziko preeklampsie o zhruba 15 %. Pokud lékař uzná, že pro vás bude tato léčba účinná, doporučí začít s užíváním časně do cca. 12. týdne těhotenství.

Lékař v rámci prevence zároveň doporučí zhubnout a udržet si váhu, kontrolovat si krevní cukr a krevní tlak, pravidelně cvičit, dostatečně spát, odpočívat a jíst zdravé potraviny se sníženým obsahem soli. Vhodné je také vyhýbat se kofeinu.

Může preeklampsii vyvolat stres?
Ano. Stres totiž může zvyšovat krevní tlak během těhotenství. Zárověn zvyšuje riziko předčasného porodu nebo narození dítěte s nízkou porodní hmotností.
Koho preeklampsie ohrožuje nejčastěji?
Preeklampsie se objevuje nejčstěji u žen během jejich prvního těhostenství. Žena, která již preeklampsii zažila, má až 7x vyšší riziko, že se problém objeví i při dalším těhotenství.

Ohroženy jsou také ženy, které trpěly vysokým krevním tlakem (hypertenzí) nebo nemocemi jater a ledvin ještě před otěhotněním.

Lze se nějak bránit před preeklampsií?
Riziko můžete snížit konzumací potravin s vyšším obsahem vlákniny, živočišných i rostlinných bílkovin a vitamínu D. Pijte dostatek čísté vody, jídla zbytečně nepřesolujte a za den se snažte přijmout něco přes 2400 kalorií.

Dále se vyhýbejte stresu, hlídejte si váhu, cvičte, a pokud jste pacientkou, hlídejte si úroveň krevního cukru.

Je preeklampsie nebezpčná pro matku nebo spíše pro dítě?
Preeklampsie je bohužel riziková pro matku i dítě. Matka je vystavena riziku vzniku poškození ledvin, jater, mozku i dalších orgánů a postihnout může i placentu. Podobná zdravotní rizika hrozí i dítěti.

Máte vlastní zkušenost s preeklampsií? Jak jste se léčila, jak se dnes máte a ja se má miminko?

Na vaše komentáře pod článkem jsme v redakci Erekce.cz zvědaví i s ostatními čtenáři. Děkuji vám za ně a vám i děťátku přeji hlavně pevné zdraví 🙂

 

DÁLE ČTĚTE: Samovolný potrat: Co to vlastně je a proč se děje spontánně?

samovolný potrat

Leave a Reply