Poporodní deprese vám může bránit v péči o dítě. Proč vzniká, jak dlouho trvá a jak se léčí?

Poporodní deprese se objevuje u matek kvůli silným emocím, které narození děťátka doprovází. Nemusí to ovšem být pouze pozitivní emoce a stav může velmi jednoduše sklouznout až k depresím, úzkostem, stresu a strachu.

Zajímavé je i to, že poporodní deprese může postihnout i čerstvé tatínky, takže mužům věnuji samostatný odsek článku.

Poporodní depresí trpí většina nových matek a nejedná se o nijak vzácný stav. Problém obvykle není životu nebezpečný, jistě ale není příjemný a ženy i muži se chtějí deprese co nejrychleji zbavit. Stav zahrnuje náhlé změny nálad, soustavný pláč, úzkosti či dokonce poruchy spánku. Poporodní blues se dostavuje do 3 dnů od porodu a trvá zhruba 2-3 týdny. Míra a závažnost se liší od ženy k ženě a jejího zdravotního a duševního stavu.

Poporodní deprese není kvalifikovaná jako dysfunkce, slabost nebo chyba charakteru a jde spíše o poporodní komplikaci. Na negativním stavu nikdo nenese vinu a postihnout může kteroukoliv novopečenou matku.

V článku vysvětluji, jak se poporodní deprese projevuje, a hlavně jak se jí lze co nejrychleji zbavit, získat dostatek psychické síly a ukázkově se starat o děťátko.

poporodní deprese

VÍTE, ŽE poporodní deprese se nazývá i jako poporodní blues nebo poporodní splín? Odborníci používají výraz poporodní dysforie a peripartální deprese, protože depresivní stavy mohou matku trápit již během těhotenství.

V extrémních, ale ojedinělých případech se může stav zhoršit až na poporodní psychózu.

 

Rizikové faktory vzniku poporodní deprese

výskyt poporodní deprese u žen

Poporodní deprese se objevuje až u 75 % matek. U jedné z 1000 eskaluje až do poporodní psychózy.

Před poporodní depresí neexistuje žádná prevence, proto může postihnout kteroukoliv matku i otce. Navíc se může s narozením dalších dětí opětovně vracet.

Ohroženější jsou matky, které:

 • otěhotněly nechtěně a neplánovaně,
 • již někdy trpěly depresí nebo k ní mají sklony,
 • již zažily poporodní depresi při jiném dítěti,
 • trpí hormonální nerovnováhou se změnami hladin estrogenu a progesteronu,
 • si za poslední rok prožily výrazně stresující událost (rozchod, ztráta blízké osoby, problémy v práci a pod.),
 • mají v rodině lidi s depresí nebo jinými duševními problémy,
 • mají bipolární poruchu,
 • mají dítě se závažnějšími zdravotními problémy,
 • porodí dvojčata, trojčata nebo x-čata,
 • mají problémy s normálním kojením,
 • mají vztahové problémy, kde je partner dostatečně nepodporuje nebo finanční či jiné zdravotní problémy.

 

Příznaky poporodní deprese

Příznaky mohou být různě závažné a někdy si jich ani nevšimnete. Případně si všimnete, že s vámi něco není v pořádku, ale porodu byste tyto změny nepřipisovali. Příznaky mohou být zároveň i závažnější, kdy vás již jistě donutí hledat odbornou pomoc.

Upozorním, že existuje rozdíl mezi příznaky poporodního blues a poporodní deprese. Blues je méně závažný a odzní rychleji, deprese je výraznější a zbavit se jí trvá déle.

Tyto nepříjemné symptomy můžete pociťovat již 2 dny od porodu a objevovat se mohou následující zhruba 3 týdny, klidně i mnohem déle. Hlášeny jsou i případy, kdy deprese trápila matky až jeden celý rok po porodu.

Nebezpečné je zde to, že žena s poporodní depresí může zanedbávat péči o dítě, kvůli čemu jej vystavuje nebezpečí. Zároveň může omezit i péči o sebe.

Mezi typické příznaky patří:

 • časté a výrazné změny nálady od pocitů naprostého štěstí až po totální negativismus nebo apatii,
 • podrážděnost, nevysvětlitelný hněv a nesnesitelně nepříjemné chování,
 • úzkost, nevysvětlitelný strach, pocity hrozícího nebezpečí,
 • smutek, pláč a lítost,
 • vyčerpání, silná únava, rychlá ztráta energie a pocity, že nic nezvládám,
 • problémy se soustředěním a zvládáním běžných aktivit,
 • nechutenství, poruchy příjmu potravy, odmítání jídla a hladovka nebo naopak přejídání,
 • poruchy spánku, nespavost (insomnie),
 • problém navázat „spojení“ s dítětem a neochota pečovat o něj,
 • obavy a úzkost z přesvědčení, že nejste dost dobrá matka,
 • *s tím spojené pocity beznaděje a ztracenosti,
 • *s tím spojené zahanbení a stud,
 • odloučení od partnera, rodiny a přátel,
 • slabá motivace, nechuť cokoliv dělat, nezájem o oblíbené aktivity,
 • ojediněle až sebevražedné myšlenky a nutkání ublížit děťátku.

Tyto závažnější psychické stavy mohou eskalovat až do poporodní psychózy. Porucha může být životu nebezpečná a vyžaduje okamžitou pomoc psychiatra. Objevuje se přibližně první týden po porodu a projevuje se:

 • pocitem naprostého odloučení od všech, zmateností a ztrátou kontroly nad svým chováním,
 • vtíravými (obsedantními) myšlenkami spojenými s novorozencem,
 • halucinacemi a nereálnými představami,
 • neschopností spát,
 • návaly zvýšené energie a nepředvidatelným chováním, paranoickým chováním,
 • pokusy o ublížení sobě nebo dítěti.

 

Může poporodní deprese vyvolat další komplikace?

Ano, může a to pokud zůstane bez lékařské pomoci a neošetřená. Může výrazně oslabit vazbu matky na dítě a tím vyvolat problémy ve vztahu s partnerem i zbytkem rodiny.

Pokud se nezačne léčit matka s poporodní depresí, stav může přetrvávat i mnohem déle než pár týdnů a trvat až rok. Akutní deprese může přerůst do chronického stadia, kdy již matka odmítá kojit, starat se o dítě a začíná se uzavírat do sebe. Rapidně roste riziko sebevraždy a pokusů o ublížení. Léčba postižené uleví, ale riziko budoucích depresivních epizod zůstane přítomno pořád.

Napětí ve vztahu může vyvolat poporodní depresi i u muže, který již situaci přestává zvládat. Pokud muž tráví každý den s depresivní ženou, velmi rychle se začne chovat podobně. Muž může depresí trpět dokonce i pokud žena depresí netrpí. Příčinou je vyčerpání, důležité nové povinnosti a neshody s partnerkou.

Poporodní deprese se může objevit i u dětí, které matka s otcem přímo ovlivňují. Pokud se v rodině poporodní deprese objeví, zvyšuje se riziko duševních problémů u dítěte. Ty mohou dále přerůstat do poruch příjmu potravy, problémů se spánkem, emocionální nestability, či dokonce zhoršenému vývoji řeči.

 

Existuje prevence před vznikem poporodní deprese?

Prevencí před zhoršováním deprese je pečlivé sledování matky po porodu a také jejího partnera.

V těhotenství může lékař sledovat příznaky rozvíjející se deprese. Během těhotenství a těsně po porodu vám může navrhnout vyplnění dotazníků na zjištění deprese. Pokud se předpoklady naplní, lékař vám může doporučit sezení v podpůrných skupinách a poradenství.

Pokud je deprese závažnější, lékař může předepsat antidepresiva. Ty ale užívejte pouze s vědomím lékaře a určitě je neshánějte bez předpisu někde načerno. Většinu z nich lze bezpečně užívat i během kojení, pokud lékař nerozhodne jinak.

Hned po narození lékař doporučí poporodní prohlídku u psychologa, který posoudí případné příznaky. Pokud nějaké najde, dovede vám rychle pomoct. Vše mu ale musíte hlásit a nic neskrývat.

 

Poporodní deprese u muževýskyt poporodní deprese u mužů

Poporodní depresi zažívají až 4 % partnerů

Porod se týká pouze ženy, ale nepříjemné duševní stavy se mohou polehku přenést i na nového otce. Tehdy mluvíme o otcovské poporodní depresi. V prvním roce od narození dítěte zažívají poporodní depresi zhruba až 4 % mužů.

V první řadě jsou neskutečně unavení až vyšťavení péčí o partnerku i novorozence. Pokud se zúčastnili porodu, mohou se cítit doslova ohromeni, šokovaní nebo znechucení. Únava a potřeba být soustavně připravený vyvolá poruchy příjmu potravy, problémy s usínáním a nespavost. Jsou to ty samé příznaky poporodní deprese, které si zažívá maminka.

Ohroženější jsou mladší otcové a ti, kteří již mají výskyt depresí ve své zdravotní anamnéze. Problém zhoršují problémy ve vztahu a obavy o to, jak se budou o svou rodinu starat. I když problém pravděpodobně nebude mít dlouhé trvání, ze začátku rodičovství může velmi nepěkně narušit vztahy a sebevědomí.

Pokud vy sama nebo váš partner vykazujete příznaky poporodní deprese, zajděte si na konzultaci k psychologovi, vztahovému terapeutovi nebo aspoň k praktickému lékaři. Ten vás doporučí k vhodnému specialistovi. Deprese je podobná u otců i matek a podobně se i léčí, takže vám odborník pomůže společně.

 

Kdy jít s poporodní depresí k lékaři?

Pokud se po porodu budete cítit psychicky na dně, jistě vás napadne utíkat k lékaři ihned a tak je to správné. Psychologa, gynekologa, porodního specialistu, jiného specialistu nebo praktického lékaře je vhodné navštívit kdykoliv nabudete pocit, že poporodní deprese negativně ovlivňuje váš život a zvládání důležitých povinností.

Opakuji, že poporodní blues je běžnou součástí rodičovství a vy ani partner za něj nenesete žádnou vinu. Problém si proto přiznejte a vůbec se za něj nestyďte.

Lékaře proto vyhledejte:

 • pokud nepříjemné stavy nezmizí ani po 2 týdnech od porodu,
 • pokud mají stavy tendenci zhoršovat se,
 • pokud vám brání řádně se starat o dítě nebo o sebe,
 • pokud vám brání vykonávat své denní povinnosti nebo koníčky,
 • pokud máte nebezpečné, agresivní a násilné myšlenky vůči dítěti, partnerovi, okolí nebo sobě.

 

Jak lékař poporodní depresi diagnostikuje?

Lékař se vás nejdříve zeptá na pocity, aktuální myšlenky a celkovou duševní kondici. Bude se tak snažit zjistit, zda jde pouze o náhlou a krátkodobou epizodu nebo je problém závažnější a vypadá, že se bude dále zhoršovat.

Poporodní deprese je velmi častá, takže se nestyďte mluvit s lékařem upřímně. Pouze tak vám může pomoct co nejefektivněji. Vyšetření probíhá nejčastěji formou rozhovoru a vyplňování dotazníků. Pokud by se lékaři cokoliv nelíbilo, může vás poslat na další specializované testy.

 

Léčba poporodní deprese

Konkrétní léčba poporodní deprese vždy závisí na jejím rozsahu, závažnosti a ostatních zdravotních komplikacích. Třeba zhoršená funkce štítné žlázy může vyvolat hormonální nerovnováhu, která může závažnost deprese prohlubovat. Lékař se proto zaměří i na léčbu základního zdravotního stavu nebo vás pošle k příslušnému specialistovi. Velmi cenná je zde pomoc psychologa.

 

Psychoterapie

Pomocí psychoterapie se naučíte lépe pochopit své pocity a zvládat je. Naučíte se stanovit si cíle a zdravě reagovat v situacích, které vám nyní připadají náročné až nezvladatelné.

Vhodné může být absolvovat psychoterapii společně s partnerem, protože i on může v tomto období výrazně trpět. Lékař vám doporučí dostupné možnosti.

 

Léčba poporodní deprese pomocí antidepresiv

Lékař antidepresiva předepíše na závažnější formu poporodní deprese. Antidepresiva je obecně bezpečné užívat i během kojení, i když se dostanou do mateřského mléka. Negativní vedlejší účinky jsou mírné a pro vás i pro dítě představují pouze malé riziko. I kvůli tomu je důležité, aby vám léky předepsal lékař a nesháněla jste je někde jinde bez jeho vědomí.

Upozorňuji, že příznaky poporodní deprese mohou přetrvávat i během užívání léků. Proto je důležité léky užívat přesně dle doporučení a nevysazovat je ani v případě, že se začnete cítit lépe. Léčbu léky ukončí až lékař. Předčasné ukončení obvykle vede k návratu a zesílení poporodní deprese.

Depresi lze léčit i pomocí jiných léků, opět ale pouze na předpis. Pokud se k depresím přidá úzkost nebo jiný stav, lékař doporučí i léky proti úzkosti (anxiolytika) a podobně. Konkrétní léky záměrně nejmenuji, protože o tom nejvhodnějším pro vás vždy rozhoduje lékař.

 

Co mohu dělat proti poporodní depresi sama doma?

Méně závažná poporodní deprese obvykle odzní sama do 3 týdnů po porodu a zvláštní lékařskou péči nevyžaduje. Během této doby se snažte:

 • co nejvíce odpočívat, protože porod byl silnou fyzickou i psychickou zátěží a potřebujete se zregenerovat,
 • mluvit s lidmi v okolí a poprosit je o společnost, abyste neměli pocity osamělosti a bezradnosti, zároveň se neizolujte od společnosti,
 • nastavit splnitelné a reálné cíle, zároveň netlačit na sebe ani partnera a přizpůsobit se aktuální situaci,
 • přidat ke skupině čerstvých maminek s podobnými problémy, protože až vás bude víc, budete na depresi nahlížet jinak a lépe ji snesete,
 • občasně děťátko svěřit partnerovi, rodičům nebo kamarádce a udělat si čas jenom na sebe a na svoje potřeby,
 • nepít žádný alkohol, nekouřit tabák ani jeho náhrady a určitě neužívat žádné drogy,
 • v případě problémů s kojením nebo produkcí mléka poprosit o pomoc laktačního poradce,
 • vést zdravý životní styl, snažit se pravidelně cvičit aspoň 25 minut každý den a zdravě jíst,
 • požádat o odbornou pomoc, pokud se vám věci vymknou kontrole.

 

Jak s poporodní depresí pomoct známé/známému?

Mějte na paměti, že člověk postižený poporodní depresí sice chápe, že s ním není něco v pořádku, ale nemusí si to naplno uvědomovat a problém bagatelizuje a nepřikládá mu váhu, kterou si zasluhuje. Jelikož nedovede odhadnout příznaky, často vůbec neví, že trpí depresí, stav si nepřiznává a problém se ještě více prohlubuje.

Pokud si myslíte, že někdo z vašeho okolí trpí poporodní depresí nebo dokonce psychózou, přiveďte jej do ambulance lékaře. Pokud se stav stane závažným a postižená nebo její dítě se dostane do nebezpečenství, neváhejte zavolat záchrannou službu nebo i policii. V extrémních případech může jít o zdraví a život. Nelze na nic čekat. Zdraví je vždy to nejdůležitější.

Věřím, že vám článek pomohl poporodní depresi pochopit a předcházet jí. Budu moc rád, pokud se nám pochlubíte i s vlastní zkušeností.
Zažili jste nebo právě zažíváte poporodní depresi nebo psychózu? Mohu vám s něčím poradit?
Napište nám do komentáře pod článkem. Za celou redakci Erekce.cz vám pěkně děkuji 🙂

 

Další články o příčinách a důsledcích hormonální nerovnováhy u mužů i žen

Hormonální nerovnováha u mužů – příčiny, projevy, metody léčby
Hormonální nerovnováha u žen – příčiny, projevy, metody léčby
Hormonální nerovnováha a erekce
Hormonální nerovnováha a libido
Hormonální nerovnováha a plodnost

erekce_cz na facebooku

 

Leave a Reply