Sexsomnie postihuje náměsíčné. Při spaní se vyhněte rušivým vlivům.

Sexsomnie (anglicky sexsomnia, laicky sex ve spánku) je vzácná porucha spánku. Je ale tak zajímavá, že jsem jí musel věnovat samostatný článek.

Jistě jste již slyšeli o případech náměsíčných lidí, kteří během spánku mluví, hýbou se nebo i chodí po bytě a často dělají věci, které si po probuzení nepamatují. Je ale možné mít ve spánku sex, nebo co vlastně porucha sexsomnie představuje?

Sexsomnie patří spolu s jinými poruchami do skupiny stavů souhrnně zvaných parasomnie. To jsou různé abnormní projevy spojené se spánkem nebo s usínáním a probouzením.

Člověk postižený sexsomnií může během spaní masturbovat či dokonce mít sex. V článku vysvětlím podrobnosti o této vzácné poruše a poradím, co můžete dělat, pokud si myslíte, ze sexsomnií trpíte také.

sexsomnie, sex ve spánku

 

Co je to sexsomnie?

Sexsomnie označuje sex nebo masturbaci během spánku. Postihuje muže i ženy. Je velmi pravděpodobné, že si postižený své chování nebude vůbec uvědomovat, protože spí, a pokud jej na zvláštnost nikdo neupozorní, nebude si ji ani pamatovat. Podle odborníků může k sexsomnii docházet během hluboké fáze spánku, kdy člověk spí. Nejde ale o R.E.M. fázi spánku, protože tehdy člověk nesnívá.

Při sexsomnii se můžete sexuálně chovat úplně jinak, než se chováte normálně.

Zároveň se můžete chovat sexuálně tak, jak byste rádi ve bdělém stavu, ale normálně se tak nechováte. Nevíte, že to děláte a vše se děje neúmyslně,vysvětluje neuroložka a specialistka na poruchy spánku Marri Horvat, MD, DS

 

Projevy sexsomnie

Sexsomnie se může ojediněle objevit v krátkém úseku mezi fází hlubokého bezesného spánku a fází probouzení. Tehdy se lidem snívají sny a objevují se i různé formy parasomnie, mezi které sexsomnie patří.

V tomto poměrně krátkém úseku může postižený nevědomě masturbovat, mazlit se sám se sebou nebo se spoluspáčem, vydávat sexuální zvuky a dělat sexuální pohyby, osahávat se a dokonce až dosáhnout orgasmus. Vyloučena není ani sexuální agrese či dokonce napadení, pokud je s postiženým v ložnici další osoba nebo zvíře.

Mokré sny a tedy dosažení orgasmu a ejakulace během spánku nejsou příznakem sexsomnie. Tzv. poluce je běžným úkazem zejména u kluků a dospívajících mužů, ale ojediněle se může objevit i u dospěláka. Poluce je normální a není projevem žádné poruchy

Že má někdo právě „sexsomnický záchvat“ lze poznat i podle toho, že nereaguje nebo reaguje minimálně a značně zmateně, když na něj někdo mluví, chová se neobvykle, jakoby to byl úplně jiný člověk, nedovede se probudit ani pokud se pohybuje či dokonce stojí a když se konečně vzbudí, nic si nepamatuje. Kvůli tomu může své konání dokonce popírat.

V některých případech může mít snící člověk oči široce otevřené, a jelikož se bude sexuálně chovat nebo přímo uspokojovat, bude vypadat, že vůbec nespí. Zde vznikají neshody mezi partnery, protože jeden z nich si myslí, že to postižený pouze hraje a jde mu jenom o sex. Pokud je to i váš případ, doporučuji kontaktovat lékaře (primárně neurolog nebo psycholog), ale pokud specialistu neznáte, doporučuji začít nejdříve u svého praktického lékaře.

Kvůli těmto důvodům se postižený o poruše nejčastěji dozví od partnera, jiných členů domácnosti, dětí nebo spolubydlícího. V některých případech, když postižený bydlí sám, může zůstat porucha neodhalená po celý život.

Pokud přímo vás někdo upozornil na vaše sexuální chování ve spánku, poproste jej, aby si příště zapsal vše, co viděl. Snáze se vám pak bude vysvětlovat lékaři o co jde a co přesně se s vámi děje. Ano, tento rozhovor může být pro vás trapný, ale ujišťuji vás, že se budete stydět méně, než kdyby se epizody opakovaly a trapných situací jste se dopouštěli pravidelně.

 

Komu hrozí riziko propuknutí sexsomnie?

kolik lidí trpí sexsomnií?

Zhruba 8 % parasomnických pacientů trpí sexsomnií

Pro odborníky je těžké odhadnout přesný počet lidí postižených sexsomnií. Obvykle se totiž objeví nečekaně a lidé nevědí, že s nimi něco není v pořádku až do doby, než je na to někdo neupozorní.

Odhadem 8 % pacientů spánkového centra s některou formou parasomnie ve studii vykazovalo i příznaky sexsomnie. Mluvím zde ale pořád pouze o zdokumentovaných případech. Skutečný výskyt může být mnohem vyšší.

Stejná studie tvrdí, že výskyt sexsomnie je až 3x častější u mužů. Důvodem může být i to, že muži přirozeně myslí na sex mnohem častěji než ženy.

 • Postižení muži se projevují výrazněji a agresivněji.
 • Postižené ženy zase masturbují častěji než muži.

Sexsomnii mohou vyvolat i jiné stavy, které narušují průběh hlubokého spánku. Může to být třeba časté noční močení, pálení žáhy nebo zažívací problémy kvůli příliš tučné večeři, problémy se spánkem kvůli pití alkoholu, syndrom neklidných nohou nebo spánková apnoe. Tyto a další příčiny mohou u postiženého vyvolat stav „někde mezi spánkem a bdělostí“, a tehdy se mohou objevit i projevy sexsomnie.

Sexsomnie je obvykle častější u pacientů po poranění hlavy, epileptiků, lidí s Crohnovou nemocí nebo chronickými migrénami.

 

Rizikové faktory a spouštěče sexsomnie

Přesnou příčinu vzniku sexsomnických epizod zatím vědci plně nechápou. Spouštěčů může být celá řada.

Spouštěčem sexsomnie může být cokoliv, co vás vzbudí. Různé zvuky, světla nebo i doteky od jiné osoby mohou vyvolat stav náměsíčnosti. Tak může u náměsíčného člověka v hlubokém spánku propuknout sexsomnie,upozorňuje neuroložka Marri Horvat, MD, DS

Výskyt je častější u lidí po požití většího množství alkoholu a drog.

Pokud si odmyslíme alkohol a drogy, spouštěči mohou být vlivy, které postižený obvykle nedovede ovlivnit:

 • nedostatek spánku a silná únava,
 • nepravidelný a přerušovaný spánek, nezdravé spací návyky,
 • stres, úzkost, zhoršený duševní stav,
 • některé léky proti jiným nemocem, které musí pacient pravidelně užívat,
 • některé doplňky stravy pro povzbuzení energie nebo paradoxně i pro podporu spánku.

 

Léčba sexsomnie

V první řadě vám lékař doporučí identifikovat a nadále se vyhýbat spouštěčům, které vám brání v nerušeném spánku. Pokud je znáte již dnes, pokuste se jim vyhnout ještě než se k lékaři vydáte.

V rámci léčby se musíte vyhnout jakýmkoliv vnějším vjemům, které mohou vyvolávat sexsomnii.

Cokoliv vás může napůl probudit může vyvolat tyto epizody, takže byste se jim měli vyhýbat,radí doktorka Marri Horvat, MD, DS

Další léčba se bude zaměřovat na případné zdravotní komplikace, které mohou propuknutí sexsomnie přispívat:

Podle doktorky Horvat je primárním základem léčby zajistit si dostatek kvalitního a ničím nerušeného spánku. Jak zlepšit kvalitu spánku velmi důkladně vysvětluje stránka Blendea.cz.

 

Možné komplikace sexsomnie

Jako každý zatím nepoznaný problém může i sexsomnie vyvolat značné rozpaky postiženého, zvlášť pokud mu o projevech řekne někdo jiný. Postižený se zpravidla začne stydět a bát, protože netuší, co a kdy se stane příště. Stydí a bojí se, aby se o věci nedověděl nikdo jiný.

Za všechno mluví případ, kdy se manželé po dlouhé době rozvedli. Sexsomnická žena ze spaní vykřikovala jména cizích mužů. Manžel se domníval, že jej podvádí a o nevěrách se jí teď snívá. Začal se cítit nejistě a bál se, že manželku sexuálně neuspokojuje, ona se cítí sexuálně frustrovaná a proto jej podvádí.

Sexuální aktivity ve spánku mohou vést ke zraněním, ale také k sexuálnímu násilí a napadení. Sice to není obvyklé, ale celá věc může mít až právní důsledky, zvlášť pokud postižený sexuálně útočí na jiné osoby, nedejbože děti.

 

Jak zvládat svou sexsomnii?

Prvořadé je vždy stanovení diagnózy a zahájení léčby. Pokud vám partnerka nebo spolubydlící řekli, že si vašeho zvláštního chování všimli, nemávněte rukou s tím, že „se jim pouze něco zdálo“. Vaše chování může být pro okolí značně nepříjemné a jelikož se epizody mohou kdykoliv opakovat, je na vás podniknout zodpovědné kroky. Vše, co jste o sobě slyšeli, hlaste lékaři.

Sexsomnie se vám může zdát neškodná, ale jelikož je postižený při záchvatech náměsíčný, může ohrozit svoje nebo i cizí zdraví. Sexsomniak nemá své chování pod kontrolou, takže se nedovede chránit před nebezpečím.

Ještě než vám lékař nastaví léčbu, snažte se chránit své zdraví i zdraví ostatních třeba:

 • spaním v samostatné místnosti a zamykáním se na noc,
 • uvědomením si spouštěčů a vyhýbáním se jim,
 • pravidelným a hlavně dostatečným spánkem.
Je velmi důležité přijmout opatření, abyste se vyhnuli jakýmkoliv spouštěčům sexsomnie a konečně jste se vy i lidé kolem vás dostatečně a bezpečně vyspali,uzavírá téma doktorka Marri Horvat, MD, DS

VIDEO (anglicky, YouTube): Co je sexsomnie?

 

Co jsme zjistili o sexsomnii?

 • Sexsomnie je formou parasomnie a tedy spánkové poruchy s náměsíčností projevující se sexuálním chováním a zapojováním se do sexuálních aktivit během spánku.
 • Příčiny nejsou vždy zcela jasné, ale sexsomnii obvykle vyvolá nějaký spouštěč. Tím je cokoliv, co vás dokáže dostat do stavu mezi spánkem a bdělostí, třeba hluk, světlo, doteky a podobné vjemy. Je nutné spouštěč identifikovat a vyhýbat se mu.
 • Vzniku sexsomnie může přispívat i pití alkoholu a užívání drog a to nejenom před spaním, ale kdykoliv. Nepijte a neberte drogy.
 • Ke specialistovi vás doporučí praktický lékař, případně jděte hned k neurologovi nebo do spánkové laboratoře. Pomohou vám zjistit poruchu spánku a nastavit vhodnou léčbu.
 • Léčba obvykle zahrnuje vyhýbání se spouštěčům, užívání léků a zlepšení spánkových návyků.

Máte vlastní zkušenost se sexsomnií nebo aspoň náměsíčností? Jak jste se o ní dověděli a jak se u vás porucha projevila?

Na všechny vaše zkušenosti i názory jsme zvědaví v redakci Erekce.cz i s ostatními čtenáři. Napište nám do komentáře pod článkem. Přejeme vám zdravý a hlavně nerušený spánek bez komplikací 🙂

 

DÁLE ČTĚTE: Když už se vzbudíte s chutí na sex, dopřejte si ranní sex. Čtěte článek 10 důvodů, proč mít ranní sex a začít hned zítra.

proč mít ranní sex?

Leave a Reply