Jaké jsou důvody předčasného ukončení léčby erektilní dysfunkce?

Londýnští vědci se zaměřili na důvody, proč pacienti s erektilní dysfunkcí ukončují svou léčbu předčasně. Pacienti nejčastěji léčbu přerušili kvůli tomu, že neúčinkovala tak, jak čekali, měla negativní vedlejší účinky, byla příliš drahá nebo se změnila kvalita jejich vztahů a sexuálního života.

důvody ukončení léčby erektilní dysfunkce

 

Jak rozšířená je erektilní dysfunkce?

Erektilní dysfunkce je neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečně pevnou pro bezproblémový sex. Postihuje 10% mužů do 40 let a až 70% mužů nad 70 let. Nejčastěji se léčí pomocí léků podávaných orálně. Pokud léčba léky nefunguje nebo negativně reagují s jinou léčbou, nastupuje léčba injekcemi nebo čípky do močové trubice.

Pokud selžou všechny léčebné metody, erekci lze dosáhnout pomocí penilních protéz.

 

Co vědci zkoumali?

Vědci sledovali data 14 371 mužů z 50 starších studií. Vyhodnocovali míru přerušení léčby erektilní dysfunkce a všechny faktory, které k přerušení vedly.

 

Co vědci zjistili?

Výsledky se lišily na základě konkrétní léčby.

  • 12% pacientů, kteří užívali perorální léky, 15% pacientů, kteří užívali léky injekčně a 32% užívajících čípky léčbu přerušilo kvůli slabé a nedostatečné nebo žádné reakci. Tyto léčebné metody jim nepomohly.
  • 3% pacientů s léky, 8% s injekcemi a 15% s čípky léčbu ukončilo kvůli negativním vedlejším účinkům. Objevily se bolesti hlavy, Peyronieho nemoc a bolesti močové trubice.

Pacienti hlásili i problémy v intimních životech, které způsobila právě léčba ED.

  • 6% pacientů s léky ukončilo léčbu kvůli nezájmu jejich partnerů o sexuální vztah s mužem s erektilní dysfunkcí. Partneři věděli, že se postižení léčí, ale nebyli ochotní počkat, až se sexuální kondice opět zlepší. Neměli tak zájem o neplnohodnotný sex.
  • Dalších 6% uvedlo, že kvůli léčbě se sami necítí připravení na sexuální život a poté kvůli tomu léčbu přerušili.
  • 4% léčbu ukončili kvůli blíže nespecifikovaným konfliktům ve vztahu.

Sexuální vztah a emoce v něm jsou přitom důležité pro nastavení nevhodnější léčby pro pacienta, ale i pro jeho partnerku. Neúčinnost léčby totiž může zkazit očekávání jak pacienta, tak jeho partnerky. Pacienti, kteří hlásili negativní účinky ošetřujícímu lékaři, měli vyšší pravděpodobnost, že v léčbě budou pokračovat a nepřeruší ji.

Je vhodná diskuse s lékařem o představách účinků léčby a následné spokojenosti nebo nespokojenosti. Diskuse je vhodná pro zvýšení efektivity léčby, a zároveň pomůže lékařům lépe reagovat, když dojde k selhání léčby (zdroj).

 

Další články o příčinách, projevech a léčbě erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce – příčiny, příznaky a léčba
Vysoký krevní tlak a erektilní dysfunkce
Jak sledování porna způsobuje erektilní dysfunkci?
Ateroskleróza (ucpané cévy) a erektilní dysfunkce
Rázová vlna a léčba erektilní dysfunkce

erekce_cz na facebooku

 

Leave a Reply