Kryptorchismus (nesestouplé varle): Proč je to problém a jak se léčí? Co bude v dospělosti?

Kryptorchismus označuje nežádoucí stav, kdy se v šourku nenachází jedno nebo obě varlata. Varle se do šourku nedostalo ještě pře narozením a po narození v něm absentuje. Nejčastěji nesestoupí pouze jedno varle, ale asi v 10% případů nesestoupí obě varlata.

V článku se podíváme na časté příčiny, vhodnou léčbu a na to, jak kryptorchismus ovlivňuje plodnost a produkci testosteronu ve varlatech.

kryptorchismus, nesestouplé varle

 

Je kryptorchismus neobvyklý?

Ano, nesestouplá varlata, která by sama nesestoupila, jsou poměrně vzácný problém. Objevují se u 1 ze 100 novorozených chlapců. Nejčastěji kryptorchismem trpí předčasně narození kloučci, kteří se nevyvíjejí správně. Velice zhruba postihuje kryptorchismus jednoho z 25 chlapců.

Dobrou zprávou je, že v mnoha případech se varleti nebo varlatům povede dostat do šourku do 6 ž 12 měsíců po narození. Tehdy není nutný chirurgický zákrok.

Pokud se ale varlata přirozeně do šourku nespustí, lékař musí nařídit operaci nebo hormonální léčbu.

 

Příznaky kryptorchismu

Odhalit, že varlata do šourku nesestoupila, je jednoduché. Prostě v něm jedno nebo obě nejsou. Absenci lze zjistit jednoduchým prohmatáním šourku.

Varlata totiž rostou během vývinu plodu v břišní dutině. Správně by měla do šourku sestoupit ještě před narozením přes tříselný kanál.

Vlivem kryptorchismu je proces zpomalený nebo se varlata do šourku do porodu nestihnou dostat.

 • Kryptorchismus může být jednostranný (1 nesestouplé varle) nebo oboustranný (obě varlata). Tehdy není potřeba žádných testů ani zobrazovacích metod.
 • Zároveň mohou být varlata hmatatelná v blízkosti šourku nebo nehmatatelná, kdy je pohmatem nelze lokalizovat vůbec. Tehdy lékař musí přes močovou trubici zavést laparoskopickou sondu, aby varlata lokalizoval.

 

Příčiny nesestouplého varlete

Je těžké odhalit přesný důvod, ale ten je vždy méně důležitý než včasná a úspěšná léčba. Na riziku vzniku kryptorchismu se podílí v různé míře genetika a dědičnost, prostředí, ve kterém žije matka, zdravotní stav rodičů a další faktory.

Riziko vzniku kryptorchismu zvyšuje:

 • problematické těhotenství a ohrožení plodu
 • předčasný porod
 • nedostatečný vývin plodu a nízká porodní váha
 • nesestouplá varlata u jiných mužů v rodině
 • jiné deformace a abnormality genitálu u ostatních členů rodiny
 • alkoholismus a kouření u matky během těhotenství (i pasivní)
 • výskyt toxických látek v prostředí, kde rodiče žijí

 

Kdy s nesestouplým varletem zajít za lékařem?

Ve většině případů je kryptorchismus jasný hned při narození, kdy porodník šourek prohmatá a přítomnost varlat ověří. Pokud se nesestouplé varle potvrdí, lékař vám nejbližších 6 až 12 měsíců nařídí pravidelné kontroly, aby zjistil, zda se varlata dala do očekávaného pohybu nebo je bude muset vytáhnout.

Pokud varle nesestoupí do 4 měsíců, šance, že se tak stane později je nízká. Proto může začít novorozence léčit hned po 4. měsíci od narození.

Léčba je důležitá. Může mladíka ochránit před komplikacemi s varlaty v budoucnosti. Proto by se kryptorchismus neměl nikdy ignorovat ani bagatelizovat. Hrozí hlavně rakovina varlat a snížená plodnost nebo úplná neplodnost nesestouplého varlete.

ZAJÍMAVOST:

Někteří kluci mohou mít při narození varlata normálně sestouplá. Během puberty se ale varlata mohou začít měnit a to:

 • Varle, které se samo pohybuje mezi šourkem a původním místem v tříslech. Lze ho posunout i rukou. Stav zapříčiňují stahy svalstva šourku a stav není nebezpečný.
 • Varle, které se samo vrátilo do třísel, ale nelze jej rukou dostat do šourku. Tento stav musí opět řešit lékař.

 

Jaké komplikace mohou nesestouplá varlata vyvolat?

Důvodem, proč by se měla varlata nacházet v šourku je ten, že pro svou správnou funkci potřebují teplotu nižší, než je teplota zbytku těla. Šourek visí pod tělem, takže je lépe provětrán a udržuje ideální teplotu.

Když varlata zůstanou zatažená v tříslech, nevyvíjejí se správně a plnu silou na ně působí tělesná teplota. Proto může vzrůstat riziko:

 

Nízká plodnost až neplodnost

Varle se mimo šourek nevyvine dostatečně a neplní své funkce. Těmi je produkce spermií a testosteronu. Nesestouplé varle produkuje méně kvalitní spermie, malé množství spermií, nebo taky žádné spermie v ejakulátu (azoospermie), což vede k neplodnosti (infertilitě).

Čím déle je varle nesestouplé, tím vyšší je riziko problémů s plodností. Pokud se ale povede problém odstranit hned po porodu, šance zachování plodnosti muže v dospělosti je vysoké.

 

Rakovina varlat

Kryptorchismus sice není zaručenou příčinou vzniku rakoviny varlat, ale riziko významně zvyšuje. Pokud je sestup varlete abnormální, je pravděpodobné, že se ve varleti odehrává nějaká abnormalita a právě ona zvyšuje riziko karcinomu varlat.

V nesestouplém varleti se rakovina šíří 4 až 6x rychleji než v řádně sestouplém varleti. Laicky lze tvrdit, že čím výše varle je, tím vyšší je riziko rakoviny.

 

Torze varlat

Torze varlete znamená, že se varle obtočí kolem své cévní stopky. Otočení přiškrcuje průtok krve, blokuje nerv a kanálek, přes který odtéká semeno z varlete do močové trubice.

Varle může i odumřít, pokud se průtok krve nepovede rychle obnovit. Nesestouplá varlata ohrožuje torze až 10x častěji než varlata, která sestoupila správně.

 

Zvýšené riziko úrazu varlat

Pokud se varle nachází v tříslech, dochází ke kontaktu se stydkou kostí. Ta může varle při silnějším nárazu poškodit.

 

Tříselná kýla

Může se objevit, pokud je prostor, přes který se varle pohybuje, příliš volný. Mohou se do něj natlačit střeva nebo se v něm hromadit tekutina. To vytvoří v oblasti třísel kýlu.

 

Léčba kryptorchismu

Nesestouplá varlata lze léčit dvěma způsoby. K léčbě se přistupuje obvykle pokud varlata nesestoupila do 6 měsíců od narození.

 

Hormonální léčba nesestouplých varlat

Hormonální terapie se předepisuje pouze ojediněle v případě, že varlata leží blízko šourku. Hormony stimulují varlata k poklesu do šourku.

 

Chirurgický zákrok orchidopexe varlat

Orchidopexe je operace nesestouplých (kryptorchidních) varlat. Z místa, kde se varle nesprávně nachází (třísla, břišní dutina) se přesune na správné místo do šourku a tam se zafixuje. Tato operace se využívá i při torzi varlat. Účinnost operace je vysoká.

Orchidopexe pro přesun varlete do šourku se provádí obvykle do 6 měsíců od narození, pokud se varleti nepovede do šourku dostat svépomocí. Cílem je zabránit budoucím komplikacím s varlaty – neplodnosti, rakovině varlat a snížené produkci testosteronu.

 

Jak orchidopexe probíhá?

Pod celkovou anestezií provede chirurg drobný řez ve třísle blízko nesestouplého varlete. Vyšetří stav varlete a následně ho přemístí do šourku.

 

Jak bude vypadat život po prodělané léčbě nesestouplých varlat?

Operace nesestouplých varlat je účinná na cca. 98%. Čím dříve se problém povede vyřešit, tím je návrat k normálnímu životu včetně plodnosti pravděpodobnější. Postižená varlata se vyvinou v šourku normálně a během života budou produkovat dostatek zdravých spermií.

Je ale nutno zdůraznit, že u mužů, kteří prodělali léčbu kryptorchismu, je vyšší riziko vzniku rakoviny varlat a toto riziko bohužel nelze nijak ovlivnit. O to důležitější je pravidelné samovyšetření varlat a také pravidelné urologické nebo sexuologické prohlídky.

 

Nesestouplá varlata u postpubertálních a dospělých mužů

Bohužel pokud nesestouplá varlata někdo po porodu odignoroval, kvůli čemu byla skryta dlouhá léta, možnosti jsou slabé. Taková varlata jsou již pravděpodobně neplodná a neplní své funkce. Zároveň jsou ve vysokém nebezpeční vzniku rakoviny, pokud se ještě neprojevila. Důsledky případné léčby jsou nejisté.

Podle studií jsou varlata, která byla skryta během puberty, a tedy pohlavního dozrávání, již nefunkční. Lékaři v tomto případě doporučují orchiektomii, a tedy úplné odebrání varlat a následné pravidelné kontroly u lékaře.

Případy nesestouplých varlat v dospělosti jsou velice vzácné a pravděpodobně tento problém nemáte. Pokud ano, ihned jděte k lékaři. Bohužel šance vyléčení nebo aspoň obnovy plodnosti je velice nízká.

 

Kryptorchismus: Často kladené otázky FAQ

Co znamená, že varle je nesestouplé?
Znamená to, že se mu během vývinu nepovedlo sestoupit do šourku, kde jinak uzrává a produkuje spermie a testosteron.

Nesestouplé varle může způsobit neplodnost, problém s produkcí testosteronu a zvyšuje riziko rakoviny varlat v dospělém věku.

Jak závažné je nesestouplé varle?
Je nebezpečné, protože je ohroženo jeho fungování a celkové zdraví.
Kdy je vhodné nesestouplé varle vyléčit, a tedy umístit ho do šourku?
Ideálně by se mělo varle správně umístit nejpozději do jednoho roku od narození dítěte. Zákrok se nazývá orchidopexe.
Jak se nesestouplé varle zjišťuje?
Nesestouplé varle, resp. absence varlete v šourku se odborně nazývá kryptorchismus. Lékař ho odhalí ihned po narození nebo krátce po něm hmatovým vyšetřením.

Někdy se lékaři nepovede varle nahmatat, takže se může stát, že varle chybí úplně.

Co se stane, pokud se nesestouplé vale nespraví?
Obecně by varlata měla sama klesnout do šourku do půl roku od narození. Pokud se tak nestane, varle lze do šourku dostat operací nebo hormonální terapií.
Může dospělý muž s nesestouplým varlatem mít děti?
Pokud nesestoupilo pouze jedno varle, muž může pořád plodit děti. Plodnost je ale nižší průměrně o polovinu.

Vhodné je tedy co nejdříve podstoupit léčbu ještě v mladosti. Léčba zvyšuje šanci zůstat plodný téměř beze změn.

Je nesestouplé varle bolestivé?
Obecně tato anomálie nebolí, postižený nemá problémy s močením ani žádné jiné závažné problémy.

Problém může způsobit, pokud se spermatická šňůra zkroutí a varle přiškrtí.

Může se nesestouplé varle napravit samo?
Obvykle klesne do šourku samo do půl roku i bez pomoci. Pokud se tak nestane, o léčbě rozhodne lékař.
Co je orchidopexe?
Jde o chirurgický zákrok, kdy se jedno nebo obě nesestouplá varlata umístí do šourku na své místo.
Je orchidopexe náročný chirurgický zákrok?
Náročný není, ale u dětí si vyžádá celkovou anestezii. V závislosti na poloze varlete provede chirurg drobný řez do třísel nebo šourku.
V jakém věku se doporučuje podstoupit orchidopexi?
Ideálně do 6, maximálně 12 měsíců věku postiženého.
Může orchidopexi absolvovat i dospělý muž?
Ano, ale šance na záchranu zdraví a funkcí varlete je malá až žádná. Dospělí muži si nechávají varle ošetřit spíše s kosmetických důvodů, aby jim nescházelo v šourku.
Je orchidopexe bolestivá?
Ano, jde o chirurgický zákrok, takže se může objevit otok, bolest, zarudnutí a citlivost v operované oblasti. Lze si nechat předepsat tlumivé léky proti bolesti.
Kolik orchidopexe stojí a proplácí zákrok pojišťovna?
Konkrétní cenu zjistíte na konkrétní klinice. Cena je v řádech jednotek až desítek tisíc korun.

Pokud se nesestouplé varle nalezne při porodu, zákrok hradí pojišťovna. Pokud v dospělém věku nesestouplé varle neohrožuje život, problém se považuje za kosmetický a postižený hradí plnou částku.

Může samotná orchidopexe způsobit neplodnost?
Riziko existuje, ale vždy záleží na tom kdy, za jakých podmínek a v jaké kondici postiženého varlete se zákrok provádí.
Co je to kryptorchismus?
Jde o odborné pojmenování nesestouplého varlete. Stav označuje, že v šourku kluka staršího 4 měsíců se nenachází jedno nebo obě varlata. Kryptorchismus je absence varlat v šourku.
Jak časté je nesestoupení obou varlat?
Jde o přibližně 10% případů kryptorchismu.
Jak častá je rakovina varlat u mužů s kryptorchismem?
5 až 10% mužů s rakovinou varlat prodělalo nebo má pořád přítomný kryptorchismus.
Je kryptorchismus dědičný? Dostanu ho po tátovi nebo dědovi?
Ano, kryptorchismus se objevuje u dětí, v jejichž rodinách se problém někdy vyskytl. Riziko zvyšuje i nezdravé životní prostředí, ve kterém rodičové žijí.
Jsou nesestouplá varlata životu nebezpečná?
Ne, ale hrozí u nich zvýšené riziko vzniku rakoviny.
Kdy by se měla varlata přirozeně dostat do šourku?
Zhruba 2 až 1 měsíc před narozením chlapečka.
Lze se před nesestouplými varlaty chránit v rámci prevence?
Ne.

DÁLE ČTĚTE: Orchiektomie: Zákrok, který vás obere o varlata, spermie a produkci testosteronu. Co od něj očekávat?

orchiektomie

 

Leave a Reply