Azoospermie: Nepřítomnost spermií v ejakulátu, vrozené a získané příčiny, léčba a šance na dítě

Azoospermie je nepřítomnost spermií v ejakulátu. Bez spermií nelze zplodit dítě, takže azoospermie patří mezi příčiny mužské neplodnosti. Azoospermie vzniká kvůli neschopnosti varlat produkovat spermie nebo kvůli zablokování cest reprodukční soustavy.

V článku vysvětlíme příčiny azoospermie, dostupné léčebné metody a to, zda může i muž s azoospermií zplodit vlastní dítě.

azoospermie

KDY VZNIKÁ PODEZŘENÍ NA NEPLODNOST NEBO AZOOSPERMII?

Obecně se za neplodné páry považují ty, které se o dítě neúspěšně snaží 1 rok po vysazení antikoncepce a sexu bez ochrany. Je jich cca. 20%. Neplodnost ze strany muže je přibližně v polovině případů neplodných párů.

Azoospermií trpí zhruba 10% neplodných mužů a 1% všech mužů. Neplodných mužů kvůli azoospermii je přibližně 20%. Problém s plodností může mít i jiné příčiny a může být i na straně partnerky. Ne vždy je důvod na straně muže. Pro oba partnery je proto důležité nechat si plodnost vyšetřit.

 

Azoospermie – žádné spermie v ejakulátu

Spermie produkují varlata. Putují reprodukční soustavou a míchají se s tekutinou z prostaty a semenných váčků. Společně tvoří ejakulát, který pak zdravý muž během orgasmu vyloučí ven z těla. Nepleťte si azoospermii s výrazem aspermie, kdy jde o naprostou absenci ejakulátu během vyvrcholení, a tedy suchý orgasmus u muže.

U muže trpícího azoospermií je průběh stejný, až na to, že spermie se do ejakulátu nedostanou. I muž s azoospermií může ejakulovat, ale ejakuluje pouze tekutinu bez spermií. Postižení si často myslí, že mají pouze sníženou produkci a nedostatek spermií. Nepřítomnost spermií potvrdí až spermiogram, při kterém sexuolog sleduje vzorek ejakulátu pod mikroskopem. Pokud v něm žádné spermie nejsou, jde o azoospermii.

 

Typy azoospermie

Rozlišujeme 3 typy azoospermie. Některé lze léčit, některé ne.

 

Testikulární azoospermie

Příčinou je porucha funkce varlat a problém s produkcí spermií. Tento typ je neobstrukční, takže v rozmnožovací soustavě není žádná překážka, která by toku spermií bránila. Varlata zde spermie neprodukují.

 

Příčiny testikulární azoospermie

Varlata mohou být nedostatečně vyvinutá nebo funkce oslabila vrozená vada, úraz nebo poranění.

 

Pretestikulární azoospermie

Příčinou jsou hormonální poruchy a nedostatek specifických hormonů, které varlatům přikazují, aby produkovaly spermie. Pro správnou tvorbu je nezbytný folikostimulační hormon (FSH) a luteinizační hormom (LH).

Tento neobstrukční typ azoospermie lze léčit hormonálními léky. Vždy důkladně dodržujte předepsanou léčbu a neshánějte léky načerno a bez předpisu lékaře.

DOPLNĚK PRO PODPORU MUŽSKÉ PLODNOSTI:

Rostlinné tobolky Blendea Man’s Vitality. Nejsou to léky, takže nedovedou vyléčit azoospermii, ale pokud varlata pořád produkují spermie, Man’s Vitality tvorbu zrychlí a zlepší jejich kvalitu.

Lékař vám doporučí vhodnou léčbu azoospermie. Blendea Man’s Vitality je bez lékařského předpisu a s jeho pomocí doplníte látky, které pro tvorbu spermií potřebujete.

složení Blendea Man's Vitality

Klikněte na tlačítko a dostanete se do e-shopu Blendea.cz k podrobným účinkům. Pokud si Man’s Vitality objednáte, balíček dostanete diskrétně do 2 dnů.

 

Příčiny pretestikulární azoospermie

Důvodem jsou často různé genetické poruchy nebo úrazy a poškození žláz, které produkují potřebné hormony (třeba Kallmanův syndrom – nedostatečný vývoj pohlavních žláz).

Vznik mohou dále podněcovat i různé léčebné metody, třeba některé léky (steroidy, antibiotika, léky proti zánětům a vysokému krevnímu tlaku) nebo metody léčby rakoviny. Sexuologa, který bude azoospermii vyšetřovat, proto vždy informujte o všech lécích a procedurách, které podstupujete.

 

Post-testikulární azoospermie

Tento typ je obstrukční, což znamená, že v rozmnožovací soustavě je nějaká překážka, která průchodu spermií brání. Objevuje se až u 40% postižených mužů. Příčinou mohou být různé poruchy ejakulace, kdy ejakulát neputuje tam, kam má.

 

Příčiny post-testikulární azoospermie

Příčnou je přerušené nebo zablokované spojení cest, přes které spermie putují nebo se v nich spermie zdržují (chámovody, nadvarlata). Poruchy mohou být i vrozené, třeba úplná absence chámovodů. Tehdy muž sice spermie produkuje, ale z těla se nedovedou dostat ven. Cesty mohou blokovat cysty nebo nádory, infekce, některé zákroky (třeba vasektomie) nebo zranění. Post-testikulární azoospermii lze léčit chirurgickým zákrokem.

 

Jak se projevuje azoospermie?

Pokud muž právě neusiluje o dítě a zároveň nebyl na spermiogramu, náznakem je pouze neschopnost dlouhodobě zplodit dítě. Azoospermie se obvykle neprojeví žádnou bolestí ani jiným znatelným způsobem, pokud není příčinou třeba zánět nebo zranění. Muž sám nepřítomnost spermií nepozná, pokud se nenechá odborně vyšetřit.

Na azoospermii mohou upozornit i jiné příznaky, které s ní ale nemusí vždy souviset a způsobuje je jiná příčina. Třeba nedostatek specifických hormonů, který může azoospermii vyvolat, se může dále projevovat:

Existuje řada příčin, které mohou tyto příznaky vyvolávat. Opět proto zdůrazňujeme vyšetření na sexuologii, urologii nebo aspoň u praktického lékaře, kteří budou dále zjišťovat jejich příčiny.

 

Jak vypadá ejakulát u muže s azoospermií?

Pokud trpíte azoospermií delší dobu nebo od narození, možná netušíte, jak má zdravý ejakulát vypadat. Je bílý a nažloutlý jako tvaroh, hustý, vazký, s charakteristickým aroma.

Bez spermií ejakulát tvoří pouze tekutiny, takže je čirý nebo slabě zakalený, průhledný, kapalný, vodnatý a není hustý.

VIDEO: Normální ejakulát a ejakulát od pacienta s azoospermií pod mikroskopem. Jak vidíte, vzorek s azoospermií neobsahuje žádné živé spermie.

 

Jak lékař vyšetřuje azoospermii?

V první řadě je důležité vyšetření spermiogram, ze kterého lékař – sexuolog zjistí, že ejakulát spermie skutečně neobsahuje. Vzorek spermií odevzdáte přímo v sexuologické ambulanci nebo vzorek donesete z domova. Lékař určí, že jde o azospermii, pokud ve vzorku nenajde vůbec žádné spermie nebo žádné živé spermie.

Zároveň se sexuolog bude ptát:

Kromě spermiogramu pro posouzení kvality ejakulátu vás lékař může dále poslat:

 • na odběr krve pro zjištění hormonální hladiny a genetických faktorů
 • na odběr moči po ejakulaci pro zjištění přítomnosti spermií
 • ultrazvukové vyšetření varlat pro zjištění jejich stavu
 • magnetická rezonance pro zobrazovací vyšetření mozku pro posouzení stavu žláz, které produkují hormony (hypotalamus a hypofýza)
 • biopsie varlat – odběr malého vzorku tkáně varlat pro zjištění, zda produkují spermie
 • venografie varlat pro zjištění žil v šourku

MĚJTE PŘEHLED: O průběhu vyšetření spermiogram jsme psali podrobný článek včetně všech hodnot, které sexuolog posuzoval

jak probíhá spermiogram?

 

Jak se azoospermii bránit v rámci prevence?

Základní snahou by měla být ochrana varlat a reprodukční soustavy před úrazy, které by je mohly přerušit a znemožnit přesunu spermií.

Pokud užíváte léky, nechte je posoudit lékařem. Může zjistit, že některé z nich způsobují azoospermii. Sám si ale léky neměňte ani neupravujte jejich dávkování, pokud tak nerozhodne lékař.

 • Snažte se varlata nepřehřívat, protože působení vysoké teploty zhoršuje produkci spermií. Nevhodné jsou sauny a různé lázně, práce s počítačem na klíně, dlouhé sezení a sedavá práce, vyhřívaná sedadla a podobně.
 • Opatrně během sportu. Rizikové jsou bojové sporty, cyklistika, jízda na koni nebo na motorce. K úrazu může dojít prakticky u každého sportu, takže buďte opatrný.
 • Nevystavujte se radiaci nebo se pokuste radiaci vyhýbat. Ověřte u zaměstnavatele, zda nepřekračuje bezpečnou míru záření a zda se můžete co nejvíce chránit. Zároveň se snažte vyhýbat pesticidům a těžkým kovům v okolí a ve stravě.
 • Konzultujte vhodnost a dávku léků s lékařem, který je předepsal nebo se sexuologem, který azoospermii zjistil.
 • Určitě zajděte na sexuologii a nechte se vyšetřit. Azoospermie je v mnoha případech léčitelná.

 

Léčba azoospermie

Pokud je příčinou azoospermie nějaká překážka (obstrukce) nebo jsou semenné cesty a kanálky přerušené, drobný chirurgický zákrok je znovu spojí a spermie mohou v ejakulátu putovat ven z těla. Je ale důležité, aby varlata spermie skutečně vytvářely.

V případě nedostatku hormonů, které produkci spermií stimulují, a tedy neobstrukčních příčin, bude nařízena hormonální léčba. Lékař bude chybějící hormon doplňovat do těla nebo použije léky, které vlastní produkci konkrétního hormonu podpoří.

Pokud jde o schopnost zplodit dítě, spermie lze z varlat odebrat buď jehlou přímo z varlat nebo ze vzorku biopsie varlat a partnerku oplodnit uměle. Tehdy stačí i malý počet spermií, protože lékař je odebere jednotlivě. Vždy záleží na tom, zda varlata spermie produkují nebo ne. Pokud ano, možnosti mít dítě pořád existují.

Bohužel upozorňujeme, že léčba neobstrukční příčiny nemusí být vždy úspěšná a pacient na léčbu nemusí reagovat pozitivně. To ale neznamená, že byste se neměl nechat řádně vyšetřit a nechat si doporučit vhodnou léčbu. Návštěva lékaře je pro záchranu plodnosti nezbytná.

Podrobně jsme kroky pro přirozenou podporu mužské plodnosti sepsali v užitečném článku. Snažte se jich zapojit co nejvíce.

podpora plodnosti muže

 

Domácí způsoby podpory tvorby spermií

Plodnost samozřejmě ovlivňuje naše životospráva a návyky. Prospěšné změny životosprávy tak mohou zlepšit produkci spermií, pokud je varlata pořád dovedou produkovat.

Upozorňujeme, že na počet a kvalitu spermií mají vliv hlavně stravovací návyky a škodí jim zlozvyky. Pomocí změn stravování a zařazení prospěšných látek lze zlepšit počet, tvar i pohyblivost spermií.

Bohužel pokud varlata spermie vůbec neprodukují nebo je příčinou překážka, pouhé změny stravy nepomohou. Zdravá strava má smysl vždy, ale nevyřeší každou příčinu neplodnosti.

V první řadě si nechte plodnost vyšetřit a poslechněte rady, které vám sexuolog dá. Jezte zdravě a dostatečně, aby spermie rostly správně v dostatečném množství. Pravidelně se hýbejte aspoň 30 minut denně a odpočívejte, díky čemu podpoříte hladinu testosteronu. Snažte se nestresovat a naučte se relaxovat nebo meditovat, abyste snížil hladinu stresových hormonů.

Jako doplněk pro podporu tvorby spermií a zlepšení plodnosti doporučujeme doplněk Man’s Vitality. Klikněte na obrázek a podívejte se na všechny prospěšné účinky.

Blendea Man's Vitality

 

Azoospermie a často kladené otázky

Který lékař zjistí azoospermii?
Azoospermii diagnostikuje sexuolog podle výsledků mikroskopického vyšetření vzorku ejakulátu (spermiogram).
Co je to azoospermie?
Je to stav, když se v ejakulátu nenachází žádné spermie. Azoospermie je jednou z příčin mužské neplodnosti.
Jaké jsou příčiny azoospermie?
Problém funkcí varlat, která spermie neprodukují, blokáda v reprodukční soustavě, přes kterou se spermie do ejakulátu nedostanou, hormonální problémy, kdy se spermie netvoří. Většinu příčin azoospermie lze léčit a plodnost obnovit.
Existuje léčba azoospermie?
Ano, poruchu reprodukční soustavy lze řešit chirurgicky a cesty zprůchodnit, hormonální léčba může obnovit produkci hormonů.
Dovede muž s azoospermií oplodnit ženu a mít dítě?
Muž může podstoupit léčbu a obnovit plodnost i po předešlé azoospermii. Bohužel obnova plodnosti není vždy možná, pokud léčba není úspěšná. Lze zvážit dárce spermatu nebo adopci.
Je azoospermie vrozená?
Azoospermie může být vrozená nebo se vyvine během života. Zhruba až 10% neplodných mužů trpí azoospermií.
Je azoospermie trvalá?
Záleží na závažnosti příčiny azoopermie. Méně závažné formy lze léčit, ale testikulární azoospermie je obvykle trvalá. Tehdy varlata neprodukují spermie. Vždy má ale smysl snažit se stav léčit.
Lze azoospermii vyléčit doma bez léků a operací?
Bohužel ne. Zablokovaný odtok spermií vyžaduje operaci, hormonální poruchy cílenou léčbu. Doma si s azoospermií neporadíte. Zdravé návyky má ale smysl dodržovat vždy.
Mohu se před azoospermií bránit v rámci prevence?
Žijte zdravě a chraňte varlata před úrazy.

VIDEO (anglicky): Základní informace o azoospermii

 

Co jsme o azoospermii zjistili?

 

Další články o podpoře plodnosti, kvalitě spermií a ejakulátu

Množství a objem ejakulátu – proč se snižuje, proč je to veliký problém a co si o tom myslí vaše žena?
Poruchy ejakulace – 6 intimních mužských trápení
Mohu otěhotnět, pokud se ejakulát pouze otře o vagínu? Jaká je šance?
Co se stane, pokud nebudete ejakulovat a zadržovat spermie?
Vitamíny a minerály pro muže na plodnost – co nesmí chybět v jídelníčku plodného chlapa?

 

Leave a Reply