V podrobném profilu tadalafilu zjistíte:

 • jaká je historie účinné látky zvané tadalafil
 • jak přesně vám může tadalafil zlepšit sexuální život
 • jaký vliv má tadalafil na erekci, erektilní dysfunkci či na potíže s plodností
 • jaké je doporučené dávkování tadalafilu
 • nežádoucí účinky tadalafilu a kdo by jej neměl užívat

profil léčiva tadalafil

 

Tadalafil vyřeší vaše problémy s erektilní dysfunkcí

Podle České urologické společnosti je erektilní dysfunkce u mužů poměrně častý jev.

Doc. MUDr. Miloš Broďák z Urologické kliniky FN a LF UK Hradec Králové uvádí:

Mezi muži nad 50 let se vyskytuje u více než poloviny populace, ale není vzácná také u mladších mužů.

Může postihnout prakticky každého muže na planetě. A s sebou přináší řadu komplikací do partnerského soužití, počínaje nedostatečnou erekcí a konče neuspokojivým sexuálním životem obou partnerů, což může vyústit i v konec vztahu či nevěru.

MUDr. Libor Zámečník z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha a prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. z Katedry urologie IPVZ píší ve svém odborném textu:

Porucha erekce – erektilní dysfunkce (ED) je definována jako neschopnost muže dosáhnout nebo udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý sexuální styk. Ačkoliv pravděpodobnost ED závisí do značné míry na věku a častěji se vyskytuje u starších mužů, ve většině případů se nejedná o neodvratný proces stárnutí. Může se totiž jednat o první projev dosud skrytého a mnohdy i závažného celkového onemocnění. Podle nejznámější epidemiologické studie, která proběhla v USA (Massachusetts Male Aging Study) je postiženo některou z forem ED 52 % mužů ve věku 40–70 let. V páté dekádě života trpí ED až 39 % mužů, v šesté je to již 48 %, mezi 60 a 69 lety dosahuje toto číslo 57 % a po sedmdesátce je to již 67 % mužů. V České republice se jedná o 500–800 000 mužů a každý rok jich okolo 40 000 přibývá.

Proto v současnosti vzniká celá řada podpůrných prostředků a léků pro léčbu erektilní dysfunkce. Asi nejčastěji v současnosti lékaři předepisují Viagru s účinnou látkou zvanou sildenafil. Ovšem hned na druhém místě v oblíbenosti a četnosti užití stojí Cialis s účinnou látkou tadalafil.

Uznávaný odborník v oblasti sexuologie MUDr. Václav Urbánek, CSc. vysvětluje:

Rozhodujícím a obecně platným kritériem je v České republice skutečnost, že lékaři jsou oprávněni předepisovat na lékařský předpis výhradně ty léčivé přípravky a pouze v takových aplikačních formách, které byly schváleny a náležitě registrovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv (zkratka SÚKL). Jedině taková léčiva k podpoře erektivity pak smějí být v lékárnách pacientům vydávána. Podle mých odborných zkušeností je míra účinnosti Viagry, Cialisu, Levitry a Spedry vysoká a vzájemně rovnocenná.

A v tomto textu si popíšeme a kompletně zmapujeme právě účinnou látku s názvem tadalafil.

 

Co je tadalafil?

Tadalafil je stejně jako sildenafil inhibitor fosfodiesterázy typu 5. Laicky řečeno se jedná o látku, která napomáhá uvolňování oxidu dusnatého z neuronů v penisu, tím uvolňuje hladké svalstvo, které se nachází mimo jiné i v penisu, a lépe jej zásobuje krví. To všechno má za následek lepší, pevnější, tvrdší a kvalitnější erekci.

Oproti sildenafilu má tadalafil až 2x rychlejší nástup účinku a následně i mnohem delší dobu trvání:

Avanafil Sildenafil Tadalafil Vardenafil
Nástup účinku  15 – 30 minut 60 minut 30 minut 25 – 60 minut
Doba trvání účinku více než 6 hodin 4 – 5 hodin až 36 hodin 4 – 5 hodin

Avšak stejně jako v případě sildenafilu, se ani u tadalafilu nemusíte bát, že byste měli po dobu následujících 36 hodin pevnou erekci jako skála.

Inhibitory fosfodiesterázy typu 5 sice napomáhají uvolňování oxidu dusnatého z neuronů v penisu a tím zajišťují pevnější erekci, to ale neznamená, že k tomuto ději dochází samovolně, okamžitě po pozření tabletky s účinnou látkou tadalafil.

Nejprve je nutné počkat zhruba 30 minut, než látka začne účinkovat. Potom je nutné, aby u vás došlo k nějaké vnější erotické stimulaci. Musíte se tedy jednoduše řečeno nějak vzrušit, ať už pohledem na svou polonahou přítelkyni, shlédnutím pornografického snímku nebo masturbací.

Jakmile dojde ke vzrušení, dosáhnete díky účinné látce tadalafil pevné a velice kvalitní erekce. Pak se můžete věnovat erotickým hrátkám s vaší přítelkyní tak, jak jste zvyklý. Po aktu se vše zase vrátí do normálu a penis vám klesne.

tadalafil sandoz

 

Historie tadalafilu

Historie tadalafilu se nepíše tak dlouho, jako historie „modré pilulky”, tedy účinné látky sildenafil. Tadalafil spatřil poprvé světlo světa v roce 2003, kdy jej Americký úřad pro potraviny a léčiva (FDA) schválil jakožto přípravek s názvem Cialis. Ve Spojených státech se tak jednalo o třetí pilulku na lékařský předpis pro léčbu erektilní dysfunkce, po sildenafilu – Viagře a vardenafilu – Levitře.

Dodnes se Cialis na trhu prodává a je velmi oblíbený, stejně jako například Viagra. Ovšem účinnou látku tadalafil nenajdete pouze v přípravku s názvem Cialis, ale také například v tabletkách s názvem ADCIRCA. O dalších přípravcích, ve kterých najdete účinnou látku tadalafil, bude řeč níže.

Tadalafil byl původně vyvinut biotechnologickou společností ICOS. Ta však v roce 2008 prodala výhradní práva k prodeji společnosti Eli Lilly and Company.

 

Užívání tadalafilu

Účinná látka tadalafil se užívá v dávkách po 2,5 mg, 5 mg, 10 mg a 20 mg. Lékaři doporučená dávka je většinou 10 mg. Ideálně byste měl tadalafil užít zhruba 30 minut před plánovanou sexuální aktivitou, ale samozřejmě není problém užít tabletku i dříve. Tadalafil se užívá perorálně, což znamená, že se polyká celá tableta a zapíjí se dostatečným množstvím vody.

Pokud dávka 10 mg tadalafilu u vás nevede k dostatečnému účinku, je možno použít dávku 20 mg. Ovšem toto množství byste rozhodně neměl překračovat. Tadalafil 40 mg už může způsobit možné vedlejší účinky.

V takovém případě byste se měl raději nejprve domluvit se svým ošetřujícím lékařem nebo sexuologem. Maximální četnost podání dávky tadalafilu je jedenkrát denně.

Jak dlouho tadalafil působí? Jak jsme uvedli v tabulce výše, účinek látky tadalafil přetrvává zhruba ještě 36 hodin po pozření tabletky. Je to tedy asi 6x déle, než v případě sildenafilu. To ale neznamená, že byste měl během této doby nepřetržitou erekci. Pouze u vás bude mnohem jednodušší erekce dosáhnout a navíc u vás bude mnohem pevnější a tvrdší, než je běžné.

Pokud by tadalafil nijak neúčinkoval, a to ani po několika hodinách, určitě dávku nezvyšujte. Maximální četnost podání dávky tadalafilu je totiž jedenkrát denně. V opačném případě by u vás mohlo dojít k předávkování a ke zvýšení rizika nástupu nežádoucích účinků. Proto počkejte alespoň 24 hodin než tadalafil opět užijete.

Vždy ale mějte na paměti, že tadalafil není určen k trvalému každodennímu použití. Pokud počítáte s každodenním užitím, doporučujeme dákovat menší množství tadalafilu, a to 5 mg jednou denně v přibližně stejnou dobu.

 

Správné dávkování tadalafilu

Stejně jako sildenafil, je i tadalafil pouze na lékařský předpis.

MUDr. Václav Urbánek, CSc upozorňuje:

Může jej předepsat nejen sexuolog, nýbrž po úvaze i kterýkoli jiný lékař. Pro využití potenciálu tohoto léku je nezbytné dodržet instrukce uvedené v příbalovém letáku, včetně patřičného nikoli ovšem nadměrného dávkování.

Pokud tedy narazíte na internetu na nějaký přípravek s účinnou látkou tadalafil a bude bez lékařského předpisu, velkým obloukem se jeho koupi vyhněte. Může se totiž jednat o nebezpečný padělek, který u vás napáchá mnohem více neplechy než užitku. O padělcích na českém trhu bude ještě řeč níže.

Navíc vám pouze lékař po zevrubné prohlídce a detailní konzultaci může doporučit vhodné dávkování tadalafilu. Sám s ním rozhodně neexperimentujte.

 

Účinky tadalafilu potvrzené vědci

Tadalafil byl doposud testován již na více než osmi milionech mužích po celém světě. Během klinických studií byly zjištěny nejrůznější účinky této látky. V první studii bylo zjištěno, že u některých mužů začíná tadalafil účinkovat už po 16 minutách. (1) Ovšem po dalším testování bylo doporučeno užití tadalafilu v dostatečném předstihu před sexuální aktivitou. U některých mužů totiž začal účinkovat až po 30 minutách.

Ze všech dostupných studií vyšlo dále najevo, že díky tadalafilu dochází ke konzistentnímu zlepšení erektilní funkce. (2) Ve srovnání s placebem bylo naprosto zřejmé, že zlepšení erekce zaznamenalo více než 80 % sledovaných mužů.

Tadalafil dokáže navíc pomoci i mužům po prostatektomii v důsledku karcinomu prostaty. V tomto případě měl tadalafil 62% úspěšnost oproti placebu. (3)

Podle dostupných literárních údajů a klinických zkušeností se tadalafil ukazuje jako bezpečný preparát řešící erektilní dysfunkci i u pacientů s interními komorbiditami, uvádí ve svém odborném textu MUDr. Libor Zámečník z Urologické kliniky VFN.

Podle dostupných studií může také účinná látka tadalafil pomoci s léčbou benigní hyperplazie prostaty. Jedná se o časté onemocnění starších mužů, které pokračuje až v obtěžující symptomy dolních močových cest.

To znamená, že má muž problémy s močením, musí často chodit na záchod, budí se kvůli tomu i v noci, má neustálé nutkání na malou a tak dále. A právě s tím vám může tadalafil také pomoci.

 

Srovnání se sildenafilem

Tadalafil ovšem není jedinou účinnou látkou, která vám může pomoci s erektilní dysfunkcí. Na trhu aktuálně najdete celkem čtyři účinné látkysildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) a avanafil (Stendra). Všechny slouží k léčbě erektilní dysfunkce a k posílení erekce během pohlavního styku. Jenže, které z nich jsou nejlepší? To záleží na vašich preferencích.

Jejich rychlost nástupu účinku a délky trvání se totiž hodně liší:

Avanafil Sildenafil Tadalafil Vardenafil
Nástup účinku  15 – 30 minut 60 minut 30 minut 25 – 60 minut
Doba trvání účinku více než 6 hodin 4 – 5 hodin až 36 hodin 4 – 5 hodin

vagra cialis levitra

Záleží tedy pouze na vás, jak rychlý účinek požadujete a jak dlouhé následné přetrvání účinků preferujete.

Nežádoucí účinky jsou u těchto čtyřech léků na podporu erekce velmi podobné. Bolesti hlavy, svalů a žaludku jsou nejčastější. Ve vzácných případech mohou všechny způsobit trvalou a někdy bolestivou erekci. Dále se mohou objevit těžkosti s dýcháním, opuchnutí tváře, rtů, jazyka nebo hrdla.

cialis vs viagra

 

Co dělat pokud tadalafil neúčinkuje?

Účinky tadalafilu jsou naprosto úžasné a už nejednomu pánovi pomohla tato účinná látka zažehnat krizi v posteli. Jenže, co dělat, pokud se kýžený účinek nechce dostavit? Bohužel i to se může stát.

Vyčkejte nejprve několik desítek minut, než začnete vyvozovat závěry. Rozhodně neužívejte hned po několika málo minutách další tabletu. To by u vás mohlo vést pouze k předávkování a ke zvýšené náchylnosti k nežádoucím účinkům.

Buďte trpělivý. Pokud se ani po hodině nic neděje, zkuste se nějak vzrušit. Asi vám nemusíme příliš vysvětlovat jak. Najděte si nějaké erotické snímky, nebo požádejte svou přítelkyni o sexy taneček. Pokud ani to nepomůže, zkuste to zase znovu nejdříve po 24 hodinách. Rozhodně neužívejte více než 20 mg tadalafilu v rozmezí menším než 24 hodin.

Jestliže ale ani další den nebude tadalafil účinkovat, obraťte se na svého lékaře.

 

Rizika užívání tadalafilu

Jak už jsme několikrát nakousli, užívání tadalafilu se nemusí vždy obejít bez komplikací. Stejně jako užívání sildenafilu s sebou přináší i užívání tadalafilu jisté negativní účinky. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících tadalafil k léčbě erektilní dysfunkce nebo benigní hyperplazie prostaty byly bolesti hlavy, dyspepsie, bolest zad a myalgie, jejichž výskyt narůstal se zvyšující se dávkou tadalafilu.

Proto rozhodně neužívejte více než 20 mg tadalafilu za 24 hodin. Naštěstí ale byly hlášené nežádoucí účinky vždy jen přechodné a obvykle mírné nebo středně závažné. Žádný případ neskončil v nemocnici. Na druhou stranu je to ale vždy nepříjemné, proto se vysokým dávkám tadalafilu raději vyhýbejte.

 

Tadalafil – Nejčastější nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky při použití tadalafil jsou bolesti hlavy, žaludeční nevolnosti nebo bolesti, poruchy trávení, říhání, pálení žáhy, bolesti zad, bolesti svalů, návaly horka a ucpaný nos nebo rýma.

Tyto nežádoucí účinky plně souvisí s účinky inhibitorů fosfodiesterázy typu 5, které pomáhají uvolňoval hladké svalstvo a lépe je prokrvovat. A protože se hladké svalstvo nenachází pouze v penisu, mohou se tyto účinky objevit i u jiných částí těla.

Bolesti zad a svalové bolesti se mohou objevit 12 až 24 hodin po podání léku. Symptomy obvykle zmizí po 48 hodinách.

 

 

Tadalafil – Méně časté nežádoucí účinky

Mezi méně časté nežádoucí účinky patří poruchy vidění a možná ztráta sluchu. Ovšem tyto nežádoucí účinky se objevily u tak malého procenta sledovaných lidí, že se jich podle odborníků nemusíte bát. Navíc byly tyto nežádoucí účinky sledovány u lidí, kteří již před požitím tadalafilu měli zdravotní problémy a nebyli zcela 100% zdraví. Zdravý člověk se tak nemá čeho bát.

 

Tadalafil a alkohol

Podle klinických studií by neměl mít alkohol na účinek tadalafilu žádný vliv. Alkohol během sledování pacientů účinek tadalafilu ani nezesiloval ani nezeslaboval. Jen u některých lidí byly pozorovány závratě, které ovšem mohly být způsobeny samotným alkoholem, nikoliv tadalafilem. Ale samozřejmě se užití alkoholu společně s tadalafilem logicky nedoporučuje.

 

Pro koho není tadalafil vhodný?

Bohužel ani tadalafil není stejně jako jiné inhibitory fosfodiesterázy typu 5 vhodný pro každého. Ne každý s ním může jednoduše vyřešit své intimní problémy. Pro koho není tadalafil vhodný?

MUDr. Libor Zámečník z Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha a prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. z Katedry urologie IPVZ uvádí ve svém odborném textu:

Stejně jako u ostatních PDE-5 inhibitorů je absolutní kontraindikací léčby tadalafilem současné užívání nitrátů a donorů NO. Relativní kontraindikací je i recentní infarkt myokardu, náhlá mozková cévní příhoda nebo nestabilní angina pectoris. Není však třeba se obávat u pacientů se stabilní ICHS, kteří nitráty neužívají.

Proto pokud užíváte léky na cukrovku, na krevní tlak či jste prodělali infarkt, raději se užívání tadalafilu vyhněte. Dalšími kontraindikacemi jsou nejrůznější poruchy ledvin, onemocnění srdce, poruchy funkce jater, nebo pokud máte problémy se zrakem. Jeho případné užívání vám může v takovém případě doporučit pouze váš lékař.

 

Tadalafil a těhotenství

Účinná látka tadalafil je určená čistě a výhradně jen pro muže pro podporu jejich erekce a k léčbě erektilní dysfunkce. Přípravky s touto látkou by tedy ženy ve své podstatě vůbec neměly užívat.

Ač to tedy vaši partnerku může lákat, rozhodně byste s tím neměli experimentovat. Stejně na ni „oranžová pilulka” nebude nijak účinkovat. Vyhnout se takovým tabletkám by navíc rozhodně měly těhotné a kojící ženy, u kterých by mohl tadalafil vyvolat silné nežádoucí účinky.

Zároveň byste měl tadalafil uchovávat mimo dosah dětí, aby ani ty jej omylem neužily. Opět by totiž mohlo dojít při neúmyslném požití k silným nežádoucím účinkům.

Co se týče početí ve spojení s tadalafilem, neměl by být v tomto ohledu žádný problém. Tadalafil totiž nijak neovlivňuje kvalitu spermií či množství ejakulátu, a tak může dojít během sexu za přítomnosti tadalafilu k oplodnění. Nejedná se o žádnou antikoncepční pomůcku.

 

Tadalafil ve spojení s některými nemocemi

U zdravých starších pacientů není nutná úprava dávky tadalafilu. Normálně jej můžete po konzultaci se svým lékařem užívat. Ovšem problém nastává, pokud trpíte nějakou výše zmíněnou nemocí.

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin je maximální doporučenou dávkou 10 mg tadalafilu. Avšak váš lékař může v případě skutečně velmi těžké poruchy funkce ledvin vyhodnotit naprostou nevhodnost užívání jakéhokoliv množství tadalafilu.

Stejně tak je tomu i v případě pacientů s poruchou funkce jater. Opět je ale nutné se o tom nejprve poradit se svým lékařem.

 

Přípravky obsahující tadalafil

V jakých přípravcích můžete účinnou látku tadalafil nalézt? Kromě výše zmíněné slavné tabletky Cialis, můžete tadalafil nalézt také v přípravku s názvem ADCIRCA, dále v Tadalafil Teva, Tadalafil PMCS, Tadala Black, Tadalafil Accord, Tadora, Tadalafil Actavis, Apcalis SX, Tadalis SX, Tadalafil Sandoz, Tadalafil Apotex, Tadalafil Belupo, Tadalafil Mylan, Tadalafil Lilly a další. V česku jsou ovšem nejčastěji předepisované a užívané přípravky Cialis a Tadalafil Teva.

A jak tabletky Cialis vlastně vypadají? Jedná se o světlé, oranžovo-žluté tablety mandlového tvaru, označené „C 2 ½” na jedné straně. Oproti Viagře nemají sice tak profláknutý vzhled, ovšem s ničím jiným si je rozhodně nespletete.

Všechny tyto přípravky se prodávají s různým množstvím účinné látky tadalafil. Setkat se můžete s variantami tadalafil 5 mg, tadalafil 10 mg či tadalafil 20 mg. Záleží na vašem lékaři, jaké množství vám doporučí.

 

Tadalafil bez předpisu

MUDr. Václav Urbánek, CSc. ještě jednou připomíná:

Tadalafil vám může předepsat pouze sexuolog nebo váš praktický lékař.

Několikrát jsme to zde již připomněli. Je to velice důležité. A to ne proto, že by si to vyžádala byrokracie naší země, ale kvůli vašemu zdraví.

Při neodborném a nesprávném užití účinné látky Tadalafil u vás může dojít k řadě nežádoucích účinků, které se s přijatým množstvím mohou násobit. Proto se internetovým stránkám, které tyto léky nabízejí bez doporučení nebo aktuálního lékařského předpisu, raději vyhýbejte.

Ne jednou se již objevilo varování před takovými tabletkami. Například zrovna letos v září zaznamenal Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) prodej léčiv vázaných na lékařský předpis přes nelegální internetové lékárny.

I když takové tabletky mohou být extrémně levné, s největší pravděpodobností se jedná jen o nebezpečné padělky, ve kterých nikdy nevíte, co přesně je. Tyto tabletky nejsou nikde registrovány, nebyly na nich provedeny vědecké studie a nikdo neví, co v nich skutečně je.

Třeba v nich ani žádná účinná látka tadalafil není a vy do sebe nacpete jen předražené placebo. Anebo se v nich naopak může nacházet příliš velké množství této účinné látky a vy se už po jedné tabletce předávkujete. Proto nic neriskujte a takovým podobným pokusům se vyhněte.

Tadalafil si kupte vždy výhradně jen v lékárně na základě lékařského předpisu, který jste obdržel od svého lékaře nebo sexuologa. Nikdy ne jinak!

 

Přírodní látky, rostliny a byliny pro podporu erekce

L-Citrulin – volně dostupný bez předpisu
Kotvičník zemní - volně dostupný bez předpisu
L-arginin - volně dostupný bez předpisu
Maca peruánská - volně dostupná bez předpisu
Ginkgo biloba - volně dostupný bez předpisu
Pískavice řecké seno - bez lékařského předpisu

 

Použité zdroje

 • (1) Montorsi F, Ahuja S, Brock G, et al. Tadalafil in the treatment of ED following bilateral nerve-sparing radical retropubic prostatectomy. Int. J. Import. Res., 2003; 15 (suppl 6): 4.
 • (2) Kubíček V. Tadalafil – nový blokátor PDE-5 pro léčbu erektilní dysfunkce z hlediska praktického urologa. Urologie pro praxi, 2003; 4: 49–53.
 • (3) De Tejada IS, Anglin G, Knight JR, et al. Effects of Tadalafil on Erectile Dysfunction in Men With Diabetes. Diabetes Care, 2002; 25: 2159–2164
 • MUDr. Libor Zámečník, prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. Tadalafil – Moderní možnost v léčbě erektilní dysfunkce. [ONLINE] Dostupné z: https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/02/05.pdf. [citováno 26. září 2018].
 • Brock GB, Mc Mahon CG, Chen KK, et al. Efficacy and safety of tadalafil in the treatment of erectile dysfunction: results of integrated analyse. J. Urol., 2002; 168: 1332– 1336
 • Eardley I, Ahuja S, Denne J, et al. Time distribution of sexual intercourse attempts after taking Tadalafil or placebo. Int. J. Import. Res., 2003; 15 (suppl 6): 21.
 • Emmick JT, Stuewe SR, Mitchell M. Overview of the cardiovascular effects of tadalafil. Eur. Heart Jour. Supplem. 2002; 4 (suppl. H): H32–H47.
 • Govier F, Potempa AJ, Kaufman J, et al. A Multicenter, Randomized, Double-blind, Crossover Study of Patient Preference for Tadalafil 20 mg or Sildenafil Citrate 50 mg Dutiny Initiation of Fragment for Erectile Dysfunction. Clinical Therapeutics, 2003; 25: 2709–2723.
 • Hellstrom WJG, Overstreet JM, Yu A, et al. Tadalafil has no detrimental effect on human spermatogenesis or reproductive hormones. J. Urol., 2003; 170: 887–891.
 • Tadalafil. O lécích. [ONLINE] Dostupné z: http://www.olecich.cz/modules/medication/search.php?data%5Bsearch_for%5D=tadalafil&page=15. [citováno 26. září 2018].
 • Padma-Nathan H, Rosen R, Shabsigh R, et al. Tadalafil (IC351) provides prompt response and extended period of responsiveness for the treatment of men with erectile dysfunction (ED). Int. J.Impot. Res., 2001; 13 (suppl. 4): 33.
 • Tadalafil Teva CR 20 mg. [ONLINE] Dostupné z: https://mediately.co/cz/drugs/LIGRfiNadBeLaEdGpCDnwUy2NO4/tadalafil-teva-cr-20mg-potahovana-tableta#top. [citováno 26. září 2018].
 • Patterson B, Bedding A, Jewell H, et al. Dose-normalized pharmacokinetic properties of tadalafil (IC351). Int. J. Import. Res., 2001; 13 (suppl. 5): 63.
 • Cialis. Souhrn údajů o přípravku. [ONLINE] Dostupné z: https://www.lilly.cz/cs/produkty/pdfs/cialis.pdf. [citováno 26. září 2018].
 • Patterson B, Bedding A, Jewell H, et al. The effect of intrinsic and extrinsic factors on the pharmacokinetic properties of tadalafil (IC351). Int. J. Import. Res., 2001; 13 (suppl. 4): 43.
 • MUDr. Jiří Klečka, Ph.D., MBA. Tadalafil u pacientů s mikčními symptomy dolních močových cest. [ONLINE] Dostupné z: http://www.remedia.cz/Okruhy-temat/Sexuologie/Tadalafil-u-pacientu-s-mikcnimi-symptomy-dolnich-mocovych-cest/8-1q-1KS.magarticle.aspx. [citováno 26. září 2018].
 • Porst H, Arnds S, Kleingarn M. A comparator trial between Sildenafil, Tadalafil and Vardenafil – Preliminary results in 150 patients. Int. J. Import. Res., 2003; 15 (suppl 6): 5.
 • Richard Klasco, M.D. Which Drug for Erectile Dysfunction Is Better: Viagra or Cialis? [ONLINE] Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/09/07/well/live/which-drug-for-erectile-dysfunction-is-better-viagra-or-cialis.html. [citováno 26. září 2018].
 • Porst H, Arnds S, Kleingarn M. What patients prefer and why – Sildenafil vs. Tadalafil in a real life at home setting. Int. J. Import. Res., 2003; 15 (suppl 6): 21.
 • Porst H, Rosen, RC, Padma-Nathan H, et al. Tadalafil allows men with erectile dysfunction to have successful intercourse up to 36 hours post dose. J. Urol., 2002; 167 (suppl. 4): 177.
 • Ströberga P, Murphy A, Costigan T, et al. Switching Patients with Erectile Dysfunction from Sildenafil Citrate to Tadalafil: Results of a European Multicenter, Open Label Study of Patient Preference. Clinical Therapeutics, 2003; 25: 2724–2737.
 • Zerex. Léky na potenci. [ONLINE] Dostupné z: https://zerex.cz/leky-na-potenci. [citováno 26. září 2018].
 • Von Keitz A, Rajfer J, Segal S, et al. A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Crossover Study to Evaluate Patient Preference between Tadalafil and Sildenafil. Eur. Urol., 2004; 45: 499–509.
 • Zerex. Cialis. [ONLINE] Dostupné z: https://zerex.cz/cialis. [citováno 26. září 2018].