V podrobném profilu léčiva sildenafil zjistíte:

  • jaká je historie účinné látky zvané sildenafil
  • jak přesně vám může sildenafil zlepšit sexuální život
  • jaký vliv má sildenafil na erekci, erektilní dysfunkci či na potíže s potencí
  • jaké je doporučené dávkování sildenafilu
  • nežádoucí účinky sildenafilu a kdo by jej rozhodně neměl užívat

profil léčiva sildenafil

 

Sildenafil – léčivo primárně pro podporu erekce

Sildenafil je asi nejznámější prostředek pro podporu erekce. Dnes, v roce 2018 už má 25 let, užívá se ve 123 státech světa a v posteli již pomohl nespočtu mužů. Možná vám samotný název „sildenafil” nic neříká, ale pokud zmíníme Viagru, dozajista trefíme do černého. Sildenafil se totiž komerčně prodává právě pod označením Viagra.

V České republice se Viagra těší velké popularitě a už nejednoho pána podržela ve chvíli největší nouze. Jak uvádí magazín Remedia, spotřeba sildenafilu byla v České republice v roce 2010 více než 780 tisíc doporučených denních dávek. To znamená, že sildenafil užívá zhruba 30 mužů na 1 000 obyvatel.

Podle statistik Státního ústavu pro kontrolu léčiv bylo za posledních 15 let do ČR dodáno 8,6 milionu dávek Viagry v 1,5 milionu baleních. K tomu 2,4 milionů denních dávek levnějších generik v 240 000 baleních. Celkem tak čeští muži měli k dispozici téměř 11 milionů dávek Viagry a jejích levnějších variant se sildenafilem v celkem 1,74 milionech balení.

Co tedy sildenafil umí? Na jakém principu funguje? Kdy byste jej měl užívat a kdy byste se mu měl naopak vyhnout? Na to si odpovíme v podrobém profilu.

 

Co je sildenafil?

Sildenafil je prostředek určený pro muže pro podporu erekce, při řešení problémů s erektilní dysfunkcí a pro zvýšení chuti na sex. Patří mezi inhibitory fosfodiesterázy typu 5, což znamená, že napomáhá uvolňování oxidu dusnatého z neuronů v penisu a tím vyvolává v buňkách hladkého svalstva kaskádu dějů, jejichž výsledkem je erekce.

Ovšem nemusíte se bát, že byste po užití Viagry, tedy sildenafilu, měli okamžitě nepřetržitou erekci po dobu několika hodin. Tak to naštěstí nefunguje.

Sildenafil vám pomůže podpořit erekci ve chvíli, kdy dojde k vnějšímu stimulu vzrušení. Nejprve se tedy musíte vzrušit například pohledem na svou sexy přítelkyni a až pak dojde k pevnější a delší erekci v důsledku působení sildenafilu. Přípravek Sildenafil vám tedy pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění.

AKTUALITA: Pro Čechy není modrá tableta tabu, díky ní už 20 let bojují s impotencí.

20 let viagry v Česku

 

Historie sildenafilu

Odkud se sildenafil vzal? Historie „modré pilulky”, jak se někdy Viagře přezdívá, je zaimavá. Na počátku totiž nebyla žádná nutnost léčit erektilní dysfunkci a problémy v posteli, nýbrž snaha vytvořit lék na léčbu angíny pectoris.

Ještě v roce 1993 odborníci ze společnosti Pfizer věřili, že podávají během testování tohoto tehdy nového léku pacientům pilulku, která jim pomůže vyléčit zákeřnou angínu pectoris. Ovšem už po pár měsících testování bylo jasno – prakticky všichni muži, kteří se výzkumu zúčastnili, shodně uvedli, že jim lék zajistil kvalitnějším a delší erekci.

Společnost Pfizer okamžitě poznala, že omylem objevila účinky, které zatím neuměl řešit do té doby žádný jiný lék. Zaregistrovala proto roku 1998 přípravek sildenafil pod obchodním názvem Viagra a pomocník proti mužské erektilní dysfunkci byl na světě.

Dnes je modrá tabletka registrovaná ve více než 123 státech. Zajímavostí je, že v Evropě má největší úspěch v Řecku, kde se ročně prodá 180 tablet na 1 000 obyvatel. Ovšem i v Česku zaujímá sildenafil přední příčky v oblíbenosti.

 

Užívání sildenafilu

Jak užívat sildenafil? Sildenafil se užívá perorálně, což znamená, že se celá tableta polyká a zapíjí dostatečným množstvím vody. Právě zapití dostatečným množstvím vody zabrání možnému podráždění sliznice jícnu. Sildenafil se užívá zhruba 30 – 45 minut před pohlavním stykem. Doporučená zahajovací dávka je 50 mg.

Jak dlouho sildenafil působí? Jeho účinky přetrvávají ještě po dobu následujících 12 hodin. To znamená, že po dobu následujících 12 hodin lehce dosáhnete pevné a dlouhé erekce, ale nemusíte se bát, že by vám po celou tuto dobu stál jako skála. Jak už jsme uvedli výše, vždy je nutné se nejprve vzrušit a až pak dojde k samotné erekci.

Většině mužů zabírá sildenafil napoprvé. Pokud se tak nestane, není třeba věšet hlavu, stačí to druhý den zkusit znova. Zdravý člověk totiž může sildenafil užívat každý den, ale ne častěji.

Největších chyb se dopouští začátečníci, kteří jsou celí netrpěliví a kvůli nedostatečně rychlém nástupu si vezmou po pár minutách další tabletu. Jenže takto si můžete přivodit vážné potíže.

Proto vyčkejte alespoň několik desítek minut, než začnete házet flintu do žita. Jestliže cítíte, že přípravek Sildenafil účinkuje příliš silně nebo naopak příliš slabě, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uznávaný odborník v oblasti sexuologie MUDr. Václav Urbánek, CSc. upozorňuje:

Léky k podpoře ztopoření užívejte vždy v souladu s přiloženým návodem, a to nejlépe před každým sexuálním aktem, nikoli tedy pravidelně či každodenně. Přitom časový interval mezi jejich dvěma aplikovanými jednotlivými dávkami nesmí být kratší než čtyřiadvacet hodin. Aby se energie nevylila ven, ale abyste měl o něco vyšší energetický potenciál. Aby váš normální stav po milování byl o trochu blíže tomu, co zažíváte při orgasmu. Protože když se milujeme, tak máme typicky velkou citlivost, zažíváme poměrně velkou blaženost, jsme otevření, dobře se nám komunikuje. Když tu energii dlouhodobě v těle akumulujeme, tak se tohle stává běžnou realitou.

 

Správné dávkování sildenafilu

Užívání sildenafilu vám může předepsat pouze váš lékař. Sami byste s ním rozhodně neměli experimentovat. Jedinou zemí na světě, kde si můžete Sildenafil koupit bez lékařského předpisu, je Velká Británie. Všude jinde k jeho koupi budete potřebovat lékařský předpis, a to i v České republice.

Zároveň vám váš lékař doporučí i jeho vhodné dávkování. Rozhodně byste neměl konzumovat více než 100 mg účinné látky za den. Sildenafil byste zároveň neměl kombinovat s jinými léky pro podporu erekce a chuti na sex.

Zároveň byste se měl před a po užití sildenafilu vyhnout tučným jídlům a alkoholickým nápojům, které zpomalují jeho účinek. Nežádoucí účinky může sildenafil způsobit i v kombinaci s nitráty či s léky schopnými uvolňovat oxid dusnatý. Proto pokud užíváte některé z těchto přípravků, měl byste se sildenafilu raději vyhnout.

PODÍVEJTE SE na 5 významných účinků oxidu dusnatého >> 

 

Účinky sildenafilu potvrzené vědci

Sildenafil během uplynulých dvaceti let bezpochyby změnil život bezpočtu mužů po celém světě. Již v mnoha klinických studiích byla Viagra studována pro její pozitivní vliv na muže s erektilní dysfunkcí.

Sildenafil byl v různých klinických studiích podáván již více než 3 000 pacientům s erektilní dysfunkcí ve věku od 19 do 87 let. A všechny tyto studie prokázaly statisticky významné zlepšení ve srovnání s placebem. Primárním měřítkem bylo zlepšení sexuální funkce. Ty se zlepšily o 82 %.

U některých mužů se během užívání ukázalo, že sildenafil může pomoci při léčbě roztroušené sklerózy. Na to se zaměřila další odborná studie s názvem A double blind, randomised study of sildenafil citrate for erectile dysfunction in men with multiple sclerosis.

Sildenafil vám podle ní může zlepšit nejen kvalitu sexuálního života, ale také života s roztroušenou sklerózou. Po 12 týdnech měli pacienti s roztroušenou sklerózou užívající sildenafil lepší výsledky než pacienti, kteří užívali pouze placebo. Celkové zlepšení činilo až 43 %, což je obrovský úspěch.

Nově také vyšlo najevo, že podávání dětské dávky sildenafilu může snížit množství kolorektálních nádorů až na polovinu. Na tento nečekaný účinek narazil biochemik Darren D. Browning z Augusta University.

Další kroky by tedy měly zahrnovat klinickou studii týkající se podávání sildenafilu pacientům s vysokým rizikem kolorektálního karcinomu, jako jsou pacienti se silnou rodinnou anamnézou, mnohočetnými polypy a chronickým zánětem střev.

Zároveň Sildenafil pomáhá s léčbou vysokého krevního tlaku. Biochemik Darren D. Browning z Augusta University:

Sildenafil je nejproslulejší svou schopností uvolnit buňky hladkého svalstva v okolí krevních cév, tudíž lze komůrky v hladkých svalech jednodušeji naplnit krví, což pomáhá nejen při řešení erektilní dysfunkce, ale také při léčbě vysokého krevního tlaku.

 

Srovnání s dalšími účinnými látkami

Sildenafil ale samozřejmě není jedinou účinnou látkou pro podporu erekce, kterou byste na trhu našli. Na výběr máte ještě účinné látky s názvem tadalafil, vardenafil a avanafil.

Všechny čtyři fungují prakticky na stejném principu. Všechny totiž napomáhají uvolňovat oxid dusnatý z neuronů v penisu a tím zapříčiňují pevnější erekci. Jediný rozdíl, který mezi těmito látkami je, je v rychlosti nástupu jejich účinku a době přetrvávání.

  • Sildenafil začíná účinkovat po zhruba 45 minutách a jeho účinek přetrvává až po následujících 12 hodin.
  • V případě tadalafilu se účinek začne projevovat po 30 minutách a přetrvává ještě následujících 36 hodin.
  • Avanafil účinkuje ze všech zmíněných látek nejrychleji, a to už do 15 minut od požití tabletky. Jeho účinek ovšem nepřetrvá ani po dobu 6 hodin.
  • Vardenafil potom začíná účinkovat zhruba po 25 až 60 minutách a jeho pozitivní vliv na člověka přetrvává zhruba po dobu následujících pěti hodin.

Záleží tedy pouze na vás, jak rychlý nástup účinku hledáte a jak dlouho následně požadujete udržení pozitivní stimulace. Zároveň se můžete poradit i se svým ošetřujícím lékařem, která látka pro vás bude nejvhodnější.

 

Co pokud sildenafil neúčinkuje?

Jenže, co když se kýžený účinek ne a ne dostavit? Co když sildenafil neúčinkuje? Jak už jsme uvedli výše, vyčkejte raději několik desítek minut, než abyste si netrpělivě vzali druhou tabletu. To se potom u vás mohou objevit nežádoucí účinky, které vám rozhodně k příjemnému sexu nepomohou.

Proto buďte trpělivý. Pokud se ani po několika dalších dlouhých minutách nebude nic dít, vyzkoušejte se vzrušit masturbací. Stále nic? Pak to zkuste zase zítra. Nedoporučuje se totiž užití více tablet během několika hodin.

Další den sildenafil znovu užijte přesně podle pokynů vašeho lékaře a příbalového letáku. Stále se nic neděje? Pak neprodleně zkontaktujte svého lékaře, který vám sildenafil předepsal. Jen ten totiž může určit, v čem je problém a jak tuto situaci případně vyřešit.

 

Rizika užívání sildenafilu

Použití bezesporu nejslavnějšího léku na potenci bohužel není úplně bez rizika. Lidem, kteří berou některé léky na srdce, totiž může Viagra přivodit dokonce i smrt. Sildenafil by vám proto vždy měl předepsat pouze lékař.

Zároveň vám může užívání sildenafilu přivodit řadu nežádoucích účinků. Mezi ty nejčastější patří zrudnutí obličeje, návaly horka v horní části těla, závratě, bolest hlavy a žaludku či nevolnost. Také může dojít ke zduření nosní sliznice, k infekci močových cest, ale i k neschopnosti rozlišovat mezi modrou a zelenou barvou.

MUDr. Václav Urbánek, CSc. shrnuje své zkušenosti:

Je jistě správné, že výrobci IPDE-5 plní svou povinnost a tedy vyjmenovávají do příbalových letáků i takové nežádoucí vedlejší účinky, které se vyskytly zcela ojediněle. Ve skutečnosti pak u většiny uživatelů nežádoucí účinky buď nebývají žádné, anebo se vyskytnou v mírné intenzitě.

Někteří uživatelé nám tedy hlásí pobolívání hlavy, začervenání spojivek plus krátkodobou změnu barevného vidění, popřípadě pocity horka v obličeji a ucpání nosu. Veškeré ostatní popisované nežádoucí vedlejší účinky IPDE-5 v praxi přicházejí jen poměrně vzácně.

A celkově je zapotřebí opravdu přesně dodržovat instrukce z příbalových letáků. Tak například standardní jednotlivou dávku Viagry 50 mg je možno teprve posléze zvýšit na plnou dávku sto miligramů.

 

Pro koho není sildenafil vhodný?

Ovšem sildenafil není vhodný zcela pro každého. Magazín Remedia uvádí, že sildenafil není vhodný pro pacienty s těžkým kardiovaskulárním onemocněním stejně jako pro pacienty po právě proběhlém infarktu myokardu či po cévní mozkové příhodě.

Tyto osoby by se měly užívání sildenafilu zcela vyhnout. Další kontraindikací může být léčba krevního tlaku, kdy užívané léky mohou způsobit ve spojení se sildenafilem vedlejší účinky.

MUDr. Václav Urbánek, CSc shrnuje:

Viagra, úhrnně řečeno inhibitory fosfodiesterázy typu 5, jsou svým kýženým účinkem pro mnohé pacienty skoro zázrak. Proto já ani nepovažuji za výstižné mluvit o jejich „nevýhodách“.

Třebaže není pochyb o tom, že u nevelkého procenta z potenciálních uživatelů je jejich uplatnění omezené, popřípadě jsou dokonce kontraindikovány, neboli předepsány být nesmějí. Konkrétně prvořadými, naprosto nepřekročitelnými kontraindikacemi čili situacemi zákazu, je užívání léků obsahujících či uvolňujících nitráty v jakékoli podobě a dále mozková nebo srdeční cévní příhoda prodělaná v posledních třech měsících.

Někteří uživatelé nám tedy hlásí pobolívání hlavy, začervenání spojivek plus krátkodobou změnu barevného vidění, popřípadě pocity horka v obličeji a ucpání nosu. Veškeré ostatní popisované nežádoucí vedlejší účinky IPDE-5 v praxi přicházejí jen poměrně vzácně.

A celkově je zapotřebí opravdu přesně dodržovat instrukce z příbalových letáků. Tak například standardní jednotlivou dávku Viagry 50 mg je možno teprve posléze zvýšit na plnou dávku sto miligramů.”

 

Sildenafil a ženy

Dozajista každého někdy napadlo, co by se asi stalo, kdyby sildenafil, potažmo Viagru, požila žena? Měla by pak silnější orgasmus, nebo by byla více vzrušená? Ačkoliv se sildenafil ukázal jako perfektní volba pro léčbu erektilní dysfunkce a problémů v posteli u mužů, na ženy bohužel nijak neúčinkuje. Lékařské studie doposud neposkytly přesvědčivý důkaz, že by u žen fungoval.

Jediná nejslibnější studie proběhla v Los Angeles, kde účastnice experimentu uvedly zlepšení jejich sexuálního požitku. Vědci na základě toho vyvodili předpoklad, že podobně jako účinkuje sildenafil na muže a zvyšuje průtok krve v penisu, může Viagra zvýšit tok krve i v ženských genitáliích, a tím zlepšit sexuální zážitky u žen.

Bohužel nebyla tato teorie v žádné další studii potvrzena. Výsledek tak mohl být pouze placebo efektem.

AKTUALITA: Viagru je nyní možné v Anglii získat i bez předpisu, angličtí muži slaví.

 

Sildenafil a těhotenství

Rozhodně by však neměly sildenafil užívat ženy v těhotenství. V takovém případě by mohla tato účinná látka vyvolat řadu negativních jevů, které by mohly způsobit komplikace v těhotenství, a to rozhodně nechcete. Dále by se měly sildenafilu vyhnout i kojící ženy.

Na druhou stranu není sildenafil žádnou variantou účinné antikoncepce, a pokud se tedy snažíte o založení rodiny, nebude tomu sildenafil nijak bránit.

 

Sildenafil a alkohol

Jak působí sildenafil v kombinaci s alkoholem? To asi napadne každého, kdo připravuje romantický večer s přítelkyní při skleničce vína. Sildenafil ale rozhodně s alkoholem nedoporučujeme míchat! Může to mít řadu negativních důsledků.

Samotný alkohol má totiž negativní vliv na lidský nervový systém i na samotnou erekci. V případě smíchání s účinnou látkou sildenafil tak bude snížený jeho účinek a může to vést i ke kardiovaskulárním poruchám. Proto, než si nalijete sklenku vína, raději si to dvakrát rozmyslete. Může to mít nedozírné následky.

 

Sildenafil a tučná jídla

Stejně tak se snižuje účinnost sildenafilu po pozření velice tučných a mastných jídel. Rozhodně se nedoporučuje užití sildenafilu okamžitě před nebo po takovém jídle.

Buď by totiž u vás sildenafil vůbec nezačal působit, anebo až po několika dlouhých minutách. Proto vsaďte na lehká a svěží jídla, která neobsahují příliš mnoho tuků.

 

Sildenafil bez předpisu

Sildenafil neseženete nikde v České republice bez lékařského předpisu. Je tomu tak proto, že má tato látka významné účinky na lidský organismus, a tak je doslova nebezpečné s ním experimentovat bez konzultace s lékařem. Narazili jste i přesto na internetu na sildenafil bez lékařského předpisu? Zvažujete koupi sildenafilu bez receptu?

Takové koupi se doporučujeme obrovským obloukem vyhnout. Nikdy totiž nevíte, co v takových tabletkách může být. Nechceme teď působit příliš pesimisticky, ale taková tabletka pro vás může představovat poslední sex v životě.

Plzeňský lékárník Luděk Poláček rozklad takového pacienta zažil před pár lety, jak uvádí magazín Vitalia. Do lékárny si daný pacient chodil pro jiné léky a smál se, jak vyzrál na „drahé“ lékárníky, protože si Viagru objednává z Číny a Indie přes internet. Za polovinu ceny, co stojí u nás.

Lékárník Luděk Poláček vzpomíná:

Do dvou let mu selhaly játra. Teď je z něj jiný člověk a chodí si k nám pro léky pomáhající játrům fungovat.

Proto si nikdy podobné tabletky nekupujte na internetu bez receptu. Ač se mohou tvářit sebevíc krásně a účinně, výsledek klidně může být ten nejtragičtější. A nižší cena vám za zničené zdraví rozhodně nestojí. Před takovými padělky pravidelně varuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv.

 

Přípravky obsahující sildenafil

Účinnou látku naštěstí najdete v řadě certifikovaných a ověřených produktů, které vám může lékař předepsat. Na prvním místě samozřejmě stojí všeobecně známá Viagra. Dále najdete účinnou látku sildenafil v těchto přípravcích:

Sildenafil Accord
Sildenafil Actavis
Sildenafil Aurovitas
Sildenafil IBSA
Sildenafil Medreg
Sildenafil Mylan
Sildenafil Ratiopharm
Sildenafil Sandoz
Sildenafil Teva

Všechny tyto léčivé přípravky jsou v Česku schváleny a váš lékař vám je může předepsat. Záleží pouze na vaší vzájemné domluvě.

Jak Viagra vypadá? Viagra je asi nejznámější tabletkou na světě. Má světle modrou barvu a tvar kosočtverce. Na každé tabletce najdete vyryté číslo, které značí, kolik účinné látky sildenafil se v ní nachází.

 

Sildenafil – příbalový leták

Před užitím přípravku Sildenafil se zároveň poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

Příbalový leták přípravku Sildenafil upozorňuje:

Jestliže trpíte srpkovitou anémií (poruchou červených krvinek), leukémií (nádorové onemocnění bílých krvinek), mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění kostní dřeně). Jestliže trpíte deformitou penisu nebo Peyronieovou chorobou. Pokud máte potíže se srdcem, pak by váš lékař měl pečlivě zhodnotit, zda vaše srdce snese přídatnou zátěž při pohlavním styku. Dále byste se měl poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte žaludeční vředy nebo potíže s krvácivostí (např. hemofilii). Pokud zaznamenáte náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku, přestaňte přípravek Sildenafil užívat a okamžitě vyhledejte svého lékaře.

 

Další užitečné články o Viagře a léčivu sildenafil

JAK POZNAT FALEŠNOU VIAGRU?
VIAGRA BEZ RECEPTU
JAK DLOUHO ÚČINKUJE VIAGRA?
NEGATIVNÍ ÚČINKY VIAGRY
RIZIKOVÝ NÁKUP SILDENAFILU
21 NÁHRAD VIAGRY
PODROBNÝ PŘÍBALOVÝ LETÁK VIAGRY
PŘÍRODNÍ NÁHRADY VIAGRY
RECENZE GENERICKÉ VIAGRY
VIAGRA PRO ŽENY

Přírodní látky, rostliny a byliny pro podporu erekce

L-Citrulin – volně dostupný bez předpisu
Kotvičník zemní - volně dostupný bez předpisu
L-arginin - volně dostupný bez předpisu
Maca peruánská - volně dostupná bez předpisu
Ginkgo biloba - volně dostupný bez předpisu
Pískavice řecké seno - bez lékařského předpisu

 

Použité zdroje