Spermatokéla: Mnohdy neviditelná cysta je nepříjemná, ale jinak neškodná

Spermatokéla je poměrně běžný stav, kdy se nad nebo za varletem vytvoří cystický útvar naplněný semennou tekutinou. Tato tekutina může obsahovat i spermie. Drobnější spermatokéla je obvykle bez závažnějších příznaků a postižený si jí mnohdy ani nevšimne.

Závažnější a větší spermatokéla již ale může vyžadovat léčbu, pokud postižený trpí zároveň bolestí varlat a blízkého okolí, nebo pocity tlaku a tíhy v šourku. Spermatokéla může znepříjemňovat běžný pohyb a omezovat postiženého.

spermatokéla

 

Co přesně je spermatokéla?

Spermatokéla je cystický útvar a postihuje nadvarle. Nadvarle je útvar ze stočených trubic na zadní straně varlete. Do nadvarlete putují spermie z varlete a dozrávají v něm. Až uzrají, nadvarle opouští přes chámovod.

Postižení muži si spermatokélu často pletou s jinou příčinou bolesti varlat, protože je obvykle těžké rozeznat, co přesně muže vlastně bolí. Bolest má tendenci „slévat se“ a být neurčitá.

Spermatokéla vzniká na varleti nebo ze zadní strany varlete, protože právě tam se nachází nadvarle. Cystu vyplňuje spermatická tekutina, která obvykle obsahuje i spermie.

Spermatokéla obvykle není bolestivá, kvůli čemu si jí postižený mnohdy dlouhou dobu nevšimne. Může být ale poměrně děsivé, když si muž při samovyšetření varlat nahmatá neznámou bulku.

I když spermatokéla není život ohrožující stav, sám zřejmě nepoznáte, že jde právě o ni. Vždy je proto rozumné zajít za odborníkem (sexuolog nebo i urolog), a pokud žádného neznáte, jděte za praktickým lékařem.

DALŠÍ ODBORNÉ NÁZVY PRO SPERMATOKÉLU: Spermatická cysta nebo epididymální cysta.

spermatokéla

Na levé straně vidíte varle postižené spermatokélou (zdroj obrázku)

 

Jak častá je spermatokéla?

jak častá je spermatokéla?

Průměrně až 1 ze 3 mužů trpí spermatokélou

Spermatokéla je běžná zdravotní komplikace. Postihuje totiž až jednoho ze 3 mužů bez ohledu na věk. Mnohé případy se do statistik ani nedostaly, protože postižení o svých spermatokélách často ani sami nevěděli.

 

Koho spermatokéla ohrožuje nejvíce?

Spermatokéla se může rozvinout u každého muže, který má varlata. Častější je u starších mužů kolem 40 až 50 let, ale věk není podmínkou a objevit se může u muže jakéhokoliv věku.

Spermatokéla není nakažlivá, takže pokud vám nezpůsobuje bolesti ani jiné nepříjemnosti, můžete s ní souložit i masturbovat.

Ejakulace spermatokélu nemůže zhoršovat. Vyhněte se ale různým vakuovým pumpám na penis, přiškrcovadlům varlat nebo masturbátorům, které by mohly cystu poškodit a roztrhnout.

 

Jak vypadá spermatokéla?

Na dotek je spermatokéla hladká a tvrdá bulka na varleti. Toto může postiženého polekat, protože zatím netuší, že v cystě je „pouhá“ tekutina a ne nebezpečný zhoubný nádor (karcinom).

Vzhled spermatokély závisí od její velikosti. Typicky může spermatokéla vypadat následovně:

 • Nevypadá nijak. Někdy je spermatokéla tak malinká, že ji není možné vidět ani nahmatat. Tehdy ji dovede odhalit pouze lékař pomocí ultrazvukového zobrazovacího vyšetření (ulrazvuk).
 • Cysta velikosti hrášku. Nejčastěji spermatokéla dosahuje velikosti a tvaru hrášku, který „sedí“ na varleti nebo za ním.
 • Cysta velikosti švestky. V nejvyšším stadiu může spermatokéla narůst až do velikosti švestky. Tehdy již značně omezuje život postiženého, překáží a může nehezky bolet. Ve vážnějších případech může mít postižený pocit, že mu narostlo třetí varle.

BUDE VÁS ZAJÍMAT: Vyšetření varlat na urologii a samovyšetření doma. Jak probíhá a jak se připravit? Co se bude zkoumat?

vyšetření a samovyšetření varlat

 

Příznaky spermatokély

Spermatokély menších velikostí nemusí mít žádné příznaky nebo jsou natolik slabé, že je postižený zcela ignoruje. Spermatokéla vás nemusí nijak obtěžovat ani zhoršovat kvalitu života.

Cysta se ale může postupně naplňovat tekutinou a tím růst. Středně velké a velké spermatokély se již mohou projevovat závažněji a to:

 • tupou bolest postiženého varlete nebo bolestí šourku,
 • otokem šourku,
 • zvýšením teploty šourku,
 • nepříjemným tlakem a pocitem tíhy v šourku.

BUDE VÁS ZAJÍMAT: Spermatokéla může být jednou z příčin bolesti varlat. Ostatní příčiny jsem vyjmenoval v článku Bolest varlat: Seznam nejčastějších příčin a léčba.

bolest varlat

 

Příčiny spermatokély

Spermatokéla vzniká, když se někde v nadvarleti začne hromadit semenná tekutina. Ta vzniká v nadvarleti zcela normálně. K problému dochází, když tekutina z nadvarlete přestane odtékat správně.

Vědci ani lékaři zatím bohužel plně nechápou, proč dochází k hromadění tekutiny v nadvarleti. Aktuálně se má za to, že problém může být důsledkem zablokovaného vývodu nadvarlete typicky kvůli infekci a zánětu nebo vrozeným anatomickým vadám nebo úrazu.

V mnoha případech se spermatokély objevují i bez přítomnosti bakteriálních infekcí, úrazů varlat či jiných zjevných příčin. Tehdy mluvíme o idiopatické spermatokéle. Proto je pro odborníky náročné určit jasnou příčinu.

BUDE VÁS ZAJÍMAT: Spermatokéla může být důsledkem zánětu nadvarlete. Přečtěte si podrobný článek Zánět nadvarlat (epididymitida): Příznaky, příčiny a léčba.

zánět nadvarlat

 

Jak lékař diagnostikuje spermatokélu?

K lékaři jděte ideálně ihned, pokud si všimnete bulky na nebo za varletem, oteklý šourek, tíhu a tlak v šourku nebo nepříjemnou bolest. Pokud by byla bolest k nevydržení, zajděte raději do úrazové ambulance.

Lékař obvykle spermatokélu zjistí při běžné prohlídce genitálu. Postižení si často nejsou vědomí spermatokély, ale k lékaři je dovede právě bolest a nepříjemné pocity. Drobných cystiček si obvykle sami nevšimnou.

Někteří muži si spermatokélu nahmatají při samovyšetření varlat, které rovněž doporučuji každému muži. Mnohým již náhodná samokontrola zachránila život, když se jim na varlatech povedlo odhalit nějaký zvláštní útvar.

Až lékař spermatokélu nalezne, pro její potvrzení může potřebovat další specifická vyšetření. Bude se snažit vyloučit jiné poruchy varlat, které mohou být podobné spermatokéle:

 • Prosvětlení varlat: Bezbolestné vyšetření, kdy lékař paprskem světla prosvítí podezřelý útvar. Spermatokéla je částečně nebo zcela průhledná, takže ji lze odlišit od pevných útvarů, které prosvítit nelze.
 • Ultrazvuk varlat: Bezbolestné vyšetření, kdy lékař varlata vyšetří ultrazvukovou sondou a na podezřelou bulku se podívá přes počítač.
 • Odběr a laboratorní testy vzorku: Bezbolestný odběr vzorku moči, ve kterém bude lékař zkoumat přítomnost sexuálně přenosné infekce nebo zánětlivých markerů, které by dokazovaly zánět.

BUDE VÁS ZAJÍMAT: Rozhovor u bulkách na varlatech, penisu a šourku s MUDr. Josefem Stolzem, MBA z pražského UroKlinikum.

bulka na varleti

 

Léčba spermatokély

Spermatokéla se sama obvykle neztratí, takže se žádným nálezem neotálejte a nechte se raději odborně vyšetřit. Určitě nečekejte, že se cysta zázračně rozpustí sama od sebe.

Lékař musí cystu propíchnout nebo celou odstranit. Proces propíchnutí cysty a odsání obsahu se nazývá punkce. Proces odstranění se odborně nazývá spermatokélektomie. V závažnějších případech je potřeba odstranit celé postižené nadvarle zákrokem epididymektomie. O konkretních krocích vás vždy informuje až lékař, takže se zatím nemusíte bát, že vám bude nezbytné odstranit nadvarle.

Spermatokélektomie je ambulantní zákrok, a pokud nedojde ke komplikacím, po zákroku budete propuštěn domů. Lékař provede menší řez do šourku a spermatokélu vyjme. Zákrok bude probíhat pod lokální nebo celkovou anestezií, takže byste neměl nic cítit. Bolest se objeví zpravidla až s hojením rány.

Obecně platí, že spermatokélektomie je rutinní a jednoduchý zákrok, který by vás měl cysty zbavit a odstranit také všechny její negativní dopady.

Po operaci dodržte doporučený klid a vyhýbejte se nadměrné fyzické zátěži. Přesnou délku pracovní neschopnosti určí lékař.

 

Lze vzniku spermatokély zabránit v rámci prevence?

Bohužel neexistují žádné preventivní kroky, které by vás před vznikem spermatokély ochránily.

Doporučit lze pouze dodržovat zásady zdravé životosprávy a tedy zdravě jíst, často se hýbat, nepít alkohol, nekouřit a zároveň se vyhýbat nechráněnému sexu, abyste se nenakazil pohlavně přenosnou nemocí. Ta by mohla vyvolat bakteriální nebo virovou infekci.

 

Mohu si od spermatokély ulevit sám doma?

Ve většině případů jsou spermatokély drobné, nezpůsobují závažná negativa a postižený mnohdy žádnou léčbu nepotřebuje.

Léčba má smysl až když spermatokéla omezuje pohodlný život postiženého bolestí, tlakem a nepříjemnými pocity. Pokud tomu tak je, lékař pravděpodobně navrhne operaci.

 

Mám se něčeho bát, když mám spermatokélu?

Spermatokéla je poměrně běžná komplikace a jak jsem psal, postihuje až každého třetího muže. Ve většině případů spermatokéla nezpůsobuje závažné negativní příznaky a postižení o cystě vůbec nevědí, než je na ni upozorní lékař. Spermatokéla nepředstavuje závažnou hrozbu. Neovlivňuje plodnost, sílu erekce ani sexuálního libida.

Když si muž nahmatá bulku, často se začne obávat rakoviny varlat. Spermatokéla ale není zhoubná cysta, takže není rakovinná a nebude se šířit jinam do těla. Zároveň nezvyšuje riziko rakoviny varlat.

Spermatokéla není příčinou mužské neplodnosti, může ji ale zhoršovat. Kvůli operaci může dojít k zablokování odtoku z nadvarlete, kvůli čemu by z něj nemohly proudit zralé spermie. Pokud myslíte, že váš problém s plodností může být důsledkem spermatokély nebo její léčby, promluvte si s lékařem.

Větší cysty mohou mírně bolet a vyvolávat nepříjemné pocity. Pokud trvá nepohodlí dlouho, vítanou pomocí je spermatokélektomie.

 

Spermatokéla a často kladené otázky FAQ

Jak velká je spermatokéla?
Spermatokéla může měřit pouze pár milimetrů a postižený si jí nevšimne. Může ale měřit až několik centimetrů. Tento nález obvykle dovede muže k lékaři.
Je spermatokéla (epididymální cysta) nebezpečná?
Spermatokéla je neškodný výrůstek na nadvarleti naplněný tekutinou.

Spermatokély jsou běžné a někdy během života se s nimi potká jeden ze tří mužů. Spermatokéla nezpůsobuje rakovinu varlat ani nadvarlat.

Jak rozeznám spermatokélu od rakovinného nádoru?
Bohužel je na pohled ani na dotek nerozeznáte. S jakýmkoliv podezřelým nálezem je vhodné zajít ihned k lékaři.
Bude se spermatokéla zvětšovat a růst?
Ano, spermatokéla může růst a zvětšit se až do nepříjemné a nepohodlné velikosti. Tehdy již musí cystu odstranit lékař.
Jaká je spermatokéla na dotek?
Spermatokéla na dotek působí jako hladká, ale pevná a tuhá bulka.

Dotek může i nemusí být bolestivý. Sledujte si svůj konkrétní případ.

Jak dlouho spermatokéla vydrží?
Spermatokéla může zůstat bez změn mnoho let. Pokud by se zvětšovala, lékař ji odstraní.
Může být spermatokéla důsledkem úrazu?
Ano, spermatokéla se může objevit po úrazech varlat a nadvarlat nebo po některých operacích šourku.

Obvykle je ale idiopatická, co znamená, že se cysta na varleti vytvoří bez známé příčiny.

Mohu sám vyléčit spermatokélu?
Sám se spermatokély bohužel nezbavíte. Závažné případy musí ošetřit lékař.

Případné bolesti můžete tlumit volně dostupnými léky proti bolesti.

Existuje nějaká prevence nebo babské rady před vznikem spermatokély?
Před spermatokélou se bohužel nelze bránit v rámci prevence. Zároveň vás před ní neochrání ani žádné babské rady.
Může se spermatokéla vyléčit spontánně sama od sebe?
Spermatokéla se v takřka všech případech bohužel sama od sebe neztratí. Pokud má negativní dopady na život postiženého, bude potřebná operace.
Může ejakulace zhoršovat spermatokélu?
Někteří postižení muži si po ejakulaci všimli zvětšení nebo zmenšení spermatokély, ale není to pravidlem.
Může se spermatokéla sama zmenšovat?
Ano, je to možné. Spermatokéla může zůstat pořád stejně veliká nebo se dokonce začít vstřebávat zpátky do těla a tím se postupně zmenšovat. Tehdy nevyžaduje léčbu.
Může spermatokéla zablokovat odtok spermií?
Spermatokéla blokuje spermie pouze zřídka. Odtok spermií ale může zablokovat operace spermatokély a tedy spermatokélektomie.
Existuje léčba spermatokély bez operace?
Bohužel spermatokély se nelze cíleně zbavit. Ačkoliv většina případů nevyžaduje léčbu, pokud cysta naroste až příliš, lékař ji musí odstranit nebo aspoň odsát obsah.
Je operace spermatokély bolestivá?
Operace spermatokély nebolí, protože se provádí vždy pod lokální nebo celkovou anestezií.

Bolet vás může až následné hojení ran.

V jaké velikosti spermatokély je vhodné cystu odstranit?
Lékaři přistupují k operaci nejpozději v době, kdy velikost spermatokély dosáhne velikosti varlete a tedy něco kolem 4 cm.

 

Co jsme zjistili o spermatokéle?

 • Spermatokéla je běžná komplikace a během života se s ní setká každý třetí muž.
 • Jde o cystu na nadvarleti a tedy útvar naplněný semennou tekutinou.
 • Spermatokéla nejčastěji postihuje muže po čtyřicítce, v bezpečí ale není žádná věková kategorie.
 • Spermatokéla je obvykle malá, ale pokud si ji nahmatáte, nelekejte se. Není totiž životu nebezpečná, stejně by ji měl ale prozkoumat lékař.
 • K léčbě lékař přistoupí v případě, že vás bude spermatokéla omezovat na životě. Operace spermatokély se nazývá spermatokélektomie.

Máte vlastní zkušenost se spermatokélou? Jak velká byla a jak jste se léčil?

Na vaše zkušenosti jsme zvědaví v redakci Erekce.cz i s ostatními čtenáři. Napište nám do komentářů pod článkem, prosím. Přeji vám hlavně pevné zdraví bez spermatokély 🙂

 

Nejčtenější články o zdraví a nemocech varlat

Rozhovor: O bulkách na varlatech, penisu a šourku s MUDr. Josefem Stolzem, MBA z pražského UroKlinikum
Jedno varle větší než druhé je normální. Některé příčiny ale jsou rizikové. Které?
Rakovina varlat – projevy, příčiny a metody léčby
Zmenšování varlat (atrofie varlat): Proč se varlata scvrkávají a jak se chránit?
Zánět nadvarlat (epididymitida) – příznaky, příčiny a léčba

 

Leave a Reply