Bolest varlat: Seznam nejčastějších příčin a léčba

Bolest varlat je pro muže doslova nesnesitelná. Pochopitelná je náhlá bolest varlat po nakopnutí nebo přisednutí, kterou musíme protrpět a rozdýchat.

Bolesti varlat ale mohou způsobit i mnohé jiné zdravotní příčiny. Některé z nich přímo nesouvisí s varlaty, ale pouze se jako bolest varlat „tváří“. Takové bolesti může způsobit třeba pohlavně přenosná nemoc, jiná infekce a zánět močových cest nebo i zvětšená prostata.

Odborníci radí jít k lékaři, pokud se bolest varlat sama neztratí do jedné hodiny. Jelikož přesnou příčinu bolavých varlat sám pravděpodobně nepoznáte, je vhodné zajít k praktickému lékaři. Podle vašich dalších příznaků vás může doporučit k jinému specialistovi. Může to být urolog, pokud vznikne podezření na příčinu v močové soustavě. Může to být i nefrolog, který řeší problémy s ledvinami.

Sepsal jsem několik nejčastějších příčin bolesti varlat. Pokud vás nepřestanou budou bolet, jděte k lékaři. Pokud jste prodělal úraz, navštivte ihned úrazovou ambulanci.

bolest varlat

 

Co přesně je bolest varlat?

Bolest varlat může postihnout každého muže, který varlata má.

 • Některým mužům byla varlata odstraněna v rámci sterilizace a tedy zneplodnění. Tento zákrok se nazývá kastrace.
 • Varlata se mužům rovněž odstraňují, když je nějaká nemoc poškodí natolik, že již není možné udržet je při životě. Chirurgické odstranění varlat se lékařsky nazývá orchiektomie.

Za zmínku stojí i fakt, že muž může trpět bolestmi v místě varlat i pokud mu byly odstraněny. Tehdy lidově mluvíme o fantomově bolesti varlat a tedy bolesti něčeho, co již muži chybí. Zmatený mozek pořád přijímá signály, které prezentuje jako bolest nebo jiné smyslové podněty.

Bolest varlat se může objevit u muže každého věku. Varlata jsou párový rozmnožovací orgán a leží v šourku pod penisem. Bolest může postihovat pouze jedno nebo obě varlata. Může do nich však také vystřelovat třeba z třísel, prostaty, břicha nebo podbřišku a tak dále.

Bolest varlat dělíme na akutní a chronickou. Akutní znamená, že se rozvine rychle a prudce, typicky v důsledku nějakého úrazu. Chronická je dlouhodobá a postupně se může zhoršovat. Objevuje se u závažnějších onemocnění varlat a obvykle vyžaduje léčbu.

Varlata obsahují množství citlivých nervů a jelikož jsou důležité pro zachování života, příroda si je zvýšenou citlivostí „pojistila“, aby si na ně muž dával pořádný pozor.

 

Je bolest varlat normální?

Ne, bolest varlat ani žádná jiná bolest není normální. Varlata jsou citlivá, takže i mírný náraz může dočasné bolesti vyvolat.

Pokud vás ale varlata bolí déle než hodinu, je vhodné jít za lékařem. Je vždy lepší, když vás pošle domů se slovy „nic vám není„, než kdybyste bolesti ignoroval a základní příčina se tak prohlubovala. Některé zdravotní komplikace, které jmenuji níže, vás mohou obrat dokonce o plodnost a některé sexuální schopnosti.

 

Jak poznám, že je bolest varlat závažná a tedy riziková?

Lékaře oslovte nebo jděte na pohotovost, pokud:

 • se bolest do hodiny sama neztratí,
 • vás začnou varlata náhle velmi intenzivně bolet,
 • se k bolesti připojí i nevolnost až zvracení,
 • se začne bolest šířit z varlat do okolí a bude se zhoršovat.

 

Nejčastější příčiny bolesti varlat

Pokud jste si varlata právě skřípnul do poklopce nebo vás do nich nedejbože někdo nakopnul, příčina je jednoznačná. Pokud nekrvácíte a varlata nejsou nateklá, bolest se do několika desítek minut sama ztratí. Pokud ne, zvažte úrazovku.

Ve většině případů je ale příčina bolesti postiženému neznámá. Nerad bych vás strašil, že právě vy trpíte tou nebo tamtou nemocí. Riziko je ale přítomno pořád. Bolest varlat tak může být důsledkem a příznakem:

 

Bolest varlat po vasektomii

Vasektomie je chirurgické přerušení chámovodů s cílem sterilizace muže. Zákroku se lidově říká také podvázání varlat a jde o typ mužské antikoncepce. Přes chámovody jinak proudí spermie. Pokud má muž zájem o sterilizaci a tedy zneplodnění, může si nechat provést vasektomii.

Bolest varlat je zde běžným důsledkem chirurgického zákroku a hojení rány. Pokud by se bolest neztrácela, kontaktujte lékaře, který vás má v péči.

Vasektomie je v některých případech zvratná, takže pokud by vás lékař nedokázal zbavit bolestí jinak, může chámovody opět spojit.

Bolest může zároveň způsobovat zvýšený tlak v chámovodu nebo nadvarleti, které pořád uvolňuje spermie, ale nemají kam odtéct a nakonec se rozloží a vstřebají zpátky do organismu.

MĚJTE PŘEHLED: Vasektomie: Proč dobrovolně omezovat plodnost?

vasektomie

 

Hematokéla

Hematokéla je stav, kdy se v obalech varlete hromadí krev. Jde o podobný případ jako při hydrokéle, ale výplní je tehdy krev.

Stav je běžný po úrazech. Lékař musí krvácející ránu zafixovat a zadrženou krev odsát.

 

Hydrokéla

hydrokéla jako příčina bolesti varlat

Varle postižené hydrokélou, kdy se hromadí tekutina v jeho obalech

Při hydrokéle se hromadí tekutina v obalech jednoho nebo obou varlat. Nejčastější je u kojenců a seniorů, ale může postihnout i dospělé muže. Přítomnost tekutiny vytváří otok a zduření.

Pokud hydrokéla není komplikovaná, lékař ji nechá samu ztratit. Pokud je ale veliká a způsobuje další komplikace, lékař tekutinu odsaje.

MĚJTE PŘEHLED: Hydrokéla (vodní kýla na varleti): Obvykle neškodná, ale nepříjemná porucha.

hydrokéla

 

Ledvinové kameny

Ledvinové (také močové) kameny jsou shluky minerálů, odpadních a dalších látek, které mohou růst v močové soustavě. Kameny mohou zablokovat močovody, přes které jinak odtéká moč z ledviny do měchýře.

Když ale kameny odtok moči zablokují, mohou vyvolat bolest nejenom ve varlatech, ale také v tříslech, podbřišku, spodní části zad a tak dále. Bolest je obvykle ostrá a bodavá, a i když jejím původcem nejsou varlata, postižený si ji za bolest varlat může zaměnit.

Menší kameny z těla mohou „odtéct“ s močí. Pokud jsou ale veliké, lékař je musí rozbít léky, ultrazvukem nebo je vyndat operací.

MĚJTE PŘEHLED: Ledvinové kameny: Bolestivé shluky minerálů a solí v ledvinách nebo jinde v močové soustavě.

ledvinové kameny, konkrementy

 

Rakovina varlat

Rakovinu uvádím jako nejzávažnější příčinu bolesti varlat. Při rakovině dochází k nekontrolovatelnému množení buněk a s ním k růstu nádorů (karcinomů). S rakovinou pomůže onkolog. V dosti případech je nezbytné postižené varle trvale odstranit a tedy provést orchiektomii.

Říká se, že rakovina nebolí, ale pokud začne, může již být pozdě. Rozšířenější rakovina varlat se může projevovat tupou, ale vytrvalou bolestí. Nic nepodceňujte a bolest varlat, která trvá déle, nechte prověřit lékařem.

MĚJTE PŘEHLED: Rakovina varlat: Vytrvalý a zákeřný nepřítel.

 

Spermatokéla

Spermatokéla je ve většině případů nebolestivý cystický útvar naplněný semennou tekutinou. Může obsahovat i spermie. Cysta roste uvnitř nadvarlete, takže se nachází takřka na varleti. Nadvarle je totiž útvar na zadní části varlete, ve kterém spermie zrají. Pokud je tato cysta větší, způsobuje pocity tíhy, tlaku a hlavně bolesti.

Spermatokéla může sama zmizet a její obsah se vstřebá do těla. Pokud se tak nestane, lékař se pokusí tekutinu odsát jehlou. Pokud je ale cysta příliš velká a vyvolává silné bolesti varlat, lékař ji chirurgicky odstraní.

 

Torze varlete

K torzi dochází, když se varle protočí kolem své cévní stopky a přiškrtí se jeho zásobení krví. Torze častěji postihuje levé varle. Bolest je akutní, velmi ostrá a pronikavá.

Případ vyžaduje nezbytné lékařské ošetření, takže jděte ideálně na úrazovku. Pokud by bylo varle přiškrcené déle než 6 hodin, mohlo by odumřít (nekróza varlete) a chirurg by jej musel odstranit (orchiektomie). Lékař musí provést tzv. detorzi varlete, což je jeho navrácení do původní polohy.

MĚJTE PŘEHLED: Torze varlete může až za neplodnost. Varle přetočí chirurg.

torze varlete

 

Tříselná kýla

V případě tříselné kýly dochází k protlačení části střeva přes oslabené a uvolněné břišní svaly v okolí třísel. K bolesti varlat se přidává i bolest podbřišku.

Kýla není životu nebezpečná, ale obvykle pěkně bolí. Pokud je vyhřezlá část střeva malá, léčba bude konzervativní. Doporučuje se nošení podpůrného pásu, kompresního prádla a snaha snížit působení tlaku na oblast břicha.

V případě závažnější kýly musí zasáhnout chirurg. Kýlu zatlačí zpět do břicha a oslabené svaly zpevní tak, aby dále nedocházelo k vyhřeznutí.

BUDE VÁS ZAJÍMAT: Sexuální život po operaci kýly: Jaký bude a nebude sex bolestivý?

 

Varikokéla

bolest varlat kvůli varikokéle

Bolavé varle postižené varikokélou, kdy dochází k rozšíření žil

Při varikokéle dochází k abnormálnímu rozšíření žil v oblasti šourku, které jinak zásobují varle krví a živinami. Jde o závažnější komplikaci, která může mít různé příčiny.

Podle stupně závažnosti se může varikokéla léčit pouhým pozorováním a čekáním, zda se sama neztratí, ale také operací postižených žil.

 

Zánět nadvarlat (lékařsky epididymitida)

Nadvarlata jsou pevně stočené shluky kanálků, přes které putují zralé spermie do chámovodu a dále ven z těla při ejakulaci.

Příčinou zánětu je bakteriální infekce, která se projevuje otoky a bolestmi. Bolest zde sice nevzniká ve varleti, ale v nadvarleti, nicméně se může jevit jako bolest varlat. Šourek bude zároveň horký na dotek a můžete pociťovat příznaky podobné nachlazení.

Na zanícená nadvarlata vám lékař předepíše antibiotika.

MĚJTE PŘEHLED: Zánět nadvarlat (epididymitida): Příznaky, příčiny a léčba.

zánět nadvarlat

 

Zánět varlat (lékařsky orchitida)

Orchitida je zánět varlete nebo obou varlat způsobený bakteriální nebo virovou infekcí. Mezi ty patří také pohlavně přenosné nemoci (v Česku typicky chlamydie, kapavka a syfilis).

Velmi častou příčinou orchitidy jsou příušnice a to zvlášť u mladých kloučků. Nakazit se však může i neočkovaný dospělák.

V závislosti na konkrétní infekci a její inkubační době se do 3 až 6 dnů rozvine zánět, který doprovází nápadná bolest a otok varlat.

Infekci bude lékař léčit nasazením antibiotik. Vždy poslechněte jeho doporučení, ať už je typ infekce a zánětu jakýkoliv.

MĚJTE PŘEHLED: Příušnice: Vzácná, ale reálná příčina mužské i ženské neplodnosti.

příušnice, mumps, epidemická parotitida

 

Jaké další příznaky se mohou přidat k bolesti varlat?

V závislosti na konkrétní příčině může bolest varlat doprovázet také:

I tyto komplikace by vás měly nasměrovat do ambulance lékaře a to i pokud se neobjeví spolu s bolestí varlat.

MĚJTE PŘEHLED: Bolest varlat po sexu: Od neškodné bolístky až po případ pro lékaře.

bolest varlat po sexu

 

Léčba bolesti varlat

Méně závažných bolestí varlat se můžete zbavit i sám doma, pokud ovšem víte, že šlo o neškodný úraz nebo krátkodobé podráždění.

 • Na varlata a bolestí zasažené okolí přikládejte studené obklady. Obklad nemějte přiložený déle jak 15 minut, ale za den jich můžete použít několik.
 • Pokud by studený obklad neměl kýžený efekt, vyzkoušejte teplou koupel.
 • Pokud můžete, lehněte si. Pod šourek si položte polštář nebo srolovaný ručník, aby bolavá varlata volně nevisela.
 • V lékárně si kupte volně dostupné prášky proti bolesti. Pokud by nezabraly, silnější již musí předepsat lékař.
 • Pokud jste sportovec a často v pohybu, varlata chraňte suspenzorem.
 • Zároveň se snažte ošetřit a vyléčit ze všech jiných nemocí, které mohou zároveň vyvolávat bolest varlat.

Pokud je ale příčinou některá z vyjmenovaných nemocí, návštěvě lékaře se nevyhnete. Nemá smysl trápit se doma sám bez poznání konkrétní příčiny. Bolest se může rychle zhoršit a příčina natropit závažnější komplikace, které mohou vést až k neplodnosti.

Lékař bude léčit základní příčinu bolestí varlat i pokud s varlaty nebude souviset. Zajděte za praktickým lékařem, urologem (specialista na močovou soustavu) nebo nefrologem (specialista přes ledviny).

 

Co jsme zjistili o bolesti varlat?

 • Bolest varlat se může vyvinout náhle kvůli poranění. Pokud úraz varle nepoškodí, bolesti se zbavíte sám doma do několika dnů.
 • Chronická bolest již může mít závažnější příčinu a je rozumné zajít s ní k lékaři.
 • Při závažnějších příčinách bolest doprovází otoky, změny barvy kůže a změny intenzity bolesti.
 • Chronická bolest má tendenci zhoršovat se a ohrožovat funkce varlat jako produkce spermií a některých hormonů včetně testosteronu.
 • Lékaři doporučují nechat bolavá varlata zkontrolovat, pokud vás bolí déle než hodinu.

Máte vlastní zkušenost s bolestí varlat? Co bylo příčinou, jak jste se léčil a jak se cítíte dnes?

Na vaše zkušenosti jsme zvědaví v redakci Erekce.cz i s ostatními čtenáři. Napište nám do komentářů pod článkem, prosím 🙂 Děkuji za vaše komentáře a přeji hlavně pevné zdraví bez bolestí varlat.

 

Nejčtenější články o zdraví a nemocech varlat

Rozhovor: O bulkách na varlatech, penisu a šourku s MUDr. Josefem Stolzem, MBA z pražského UroKlinikum
Jedno varle větší než druhé je normální. Některé příčiny ale jsou rizikové. Které?
Rakovina varlat – projevy, příčiny a metody léčby
Zmenšování varlat (atrofie varlat): Proč se varlata scvrkávají a jak se chránit?
Zánět nadvarlat (epididymitida) – příznaky, příčiny a léčba

 

Leave a Reply