Papaverin – v Česku zakázaný opiát, který sice podporuje erekci, ale není úpně bezpečný

V podrobném profilu papaverinu zjistíte:

  • jak přesně vám může papaverin zlepšit sexuální život;
  • jaké je doporučené dávkování papaverinu;
  • jaké jsou nežádoucí účinky papaverinu;
  • kdo by neměl papaverin užívat.

papaverin

 

Papaverin – od léčby křečí vnitřních orgánů až po podporu erekce

Papaverin je látkou pro některé zcela neznámou. Spadá do kategorie opiových alkaloidů a používá se zejména pro léčbu spasmů, tedy jinak řečeno křečí vnitřních orgánů.

Kromě toho se ale využívá i pro léčbu erektilní dysfunkce. K té se využíval zejména v osmdesátých letech minulého století.

Papaverin tehdy proslavil britský sexuolog Brindley. Na mezinárodní konferenci tehdy demonstroval skvělý účinek injekce papaverinu přímo na svém penisu.

A to přímo na pódiu kongresového sálu na konferenci Americké urologické společnosti v Las Vegas v roce 1983, před hledištěm plným svých, trochu zaskočených, kolegů.

Jednu dobu se papaverin užíval i u nás. Zavedení této sexuologické terapie je spojené zejména s cévním chirurgem IKEM, doc. MUDr. Václavem Michalem. Jeho zásluhy o terapii impotence uznává i mezinárodní sexuální medicína.

Dnes už se ale tato látka tolik nepoužívá. V České republice není aktuálně zaregistrován žádný léčivý přípravek, který by obsahoval papaverin.

 

Co je papaverin?

Papaverin je alkaloid získávaný z máku setého. Vyskytuje se ve šťávě nezralých makovic.

Patří do skupiny opiátů. Je to krystalická látka hořké chuti nerozpustná ve vodě. Papaverin působí slabě narkoticky a má protikřečové účinky.

 

Účinky

Papaverin se využíval zejména v osmdesátých letech minulého století k léčbě erektilní dysfunkce.

Papaverin totiž uvolňuje hladké svalstvo v penisu a přispívá ke zvýšení průtoku krve v penisu, což vede k erekci. Po injekční aplikaci papaverinu do penisu tedy dochází snadněji a rychleji k erekci. Takto navozená erekce nastoupila většinou během několika minut po podání a odezněla za 1 – 2 hodiny.

ČTĚTE TAKÉ: Metody léčby erektilní dysfunkce.

 

Užívání

Papaverin objevil v roce 1982 francouzský vědec Ronald Virag. Zjistil, že vpravením papaverinu přímo do penisu se okamžitě zlepšuje přítok krve.

Dnes už se ale papaverin tolik pro léčbu erektilní dysfunkce nepoužívá. Ne proto, že by dostatečně dobře nefungoval, ale proto, že s sebou přináší řadu nežádoucích účinků.

Léčbu papaverinem lze vyzkoušet pouze v případě, že vám jiné léky neúčinkují. Pacienta však musí ještě předtím vidět lékař a tuto léčbu mu výslovně doporučit.

Zároveň lékař zjistí, jaké účinky taková injekce na pacienta má, stanoví mu vhodnou dávku a naučí ho s injekcí manipulovat.

Navíc tím, že aktuálně není v České republice zaregistrován žádný léčivý přípravek, který by obsahoval papaverin, je nutné, aby vám lékař papaverin objednal ze zahraničí.

 

Dávkování

Správné dávkování papaverinu vám může doporučit a určit pouze váš lékař. Některé zdroje uvádí například 60 mg papaverinu, jiné zase 8 mg.

To je obrovské rozmezí, které pro vás může znamenat buď na jedné straně naprostou neúčinnost této léčby, nebo na straně druhé obrovské problémy. Proto si nechejte vždy poradit svým lékařem.

Když jsme před lety začínali s injekcemi papaverinu, občas se jisté komplikace u pacientů vyskytly. Pamatuji si na případ jednoho mladého muže.

Byl tak nadšený svou erekcí po uvedené injekci, že odjel za svou milenkou rychlíkem z Prahy až do Bratislavy.

Hodiny trvající cesta však změnila erekci na priapismus a on pak místo k milence musel spěchat na urologické ošetření.

To proto, že nedbal našich rad, co dělat, když ztopoření trvá příliš dlouho. Také je otázka, jestli dodržel správné dávkování léku.

Sexuolog Jaroslav Zvěřina upozorňuje na případ špatného dávkování papaverinu
Sexuolog Jaroslav Zvěřina upozorňuje na případ špatného dávkování papaverinu

 

SLOVNÍČEK: Priapismus
Nebezpečně dlouhodobá a obvykle bolestivá erekce, která není důsledkem erotické stimulace.

Krev neodtéká z penisu, kvůli čemu může penis odumřít. Priapismus řeší lékař zprůchodněním cév a obvykle odběrem sražené krve.

Ženským ekvivalentem je klitorismus.

 

Účinky potvrzené vědci

Injekční aplikace papaverinu zaujala důležité místo v léčbě mužských erektilních dysfunkcí. Ač už se dnes u nás tolik nepoužívá, v zahraničí a hlavně kdysi to byl typ léčby potíží s erekcí číslo jedna.

Účinek tohoto způsobu léčby byl studován v rámci mnohých studií i vědeckých prací.

Kupříkladu studie z roku 1990 sledovala 48 pacientů s psychogenní impotencí. Průměrné období u této skupiny pacientů se pohybovalo od 7 měsíců do 37 měsíců.

Všem pacientům v této skupině byla doporučena v prvé řadě sexuální terapie jako počáteční způsob léčby. Po odmítnutí podstoupit sexuální terapii jim byla nabídnuta možnost intrakavernózní injekce papaverinu.

A výsledek? Papaverin zlepšil kvalitu erekce a většina pacientů zaznamenala zlepšení svých sexuálních funkcí.

Celkově 57,9 % pacientů vyjádřilo úplnou spokojenost s tímto způsobem léčby. U jednoho pacienta (2,1 %) se vyvinul priapismus, který byl adekvátně léčen intrakavernózním epinefrinem.

Pozitivní účinky papaverinu byly dále prokázány i ve studii z roku 1991 s názvem „The value of using a facilitating dose of papaverine chlorhydrate during cavernometry”.

I v této studii vědci sledovali muže s erektilní dysfunkcí. Celkem si vybrali podle kavernometrických kritérií ke sledování 63 pacientů.

Během hemodynamických testů byla pacientům podána injekce 8 mg papaverinu. Výsledky ukázaly, že průtok krve v penisu i kvalita erekce se díky papaverinu významně zlepšila.

Použití 8 mg papaverinu snižuje výskyt falešně pozitivních výsledků bez významných hemodynamických změn.

Další studie z roku 1992 sledovala účinek papaverinu u mužů s cukrovkou. Celkem bylo do studie zařazeno 33 mužů s cukrovkou a s erektilní dysfunkcí.

Výsledky ovšem v tomto případě byly spíše proti papaverinu. 12 pacientů hlásilo uspokojivou odpověď a 21 hlásilo neuspokojivou odpověď.

Nebyl absolutně žádný rozdíl, pokud šlo o trvání diabetu, přítomnost retinopatie, neuropatie, nefropatie, periferní vaskulární onemocnění nebo ischemické onemocnění srdce.

Zároveň muži léčení papaverinem nevykázali žádný rozdíl v hladinách testosteronu v krvi. Tudíž tato studie nebyla natolik prokazatelná, jako předchozí dvě.

 

Vedlejší a negativní účinky

Bohužel se užívání papaverinu neobejde bez vedlejších účinků. Tím nejzávažnějším je onemocnění s názvem priapismus. Jedná se o dlouhodobě přetrvávající bolestivou erekci. Priapismus označuje erekci přetrvávající i několik hodin, která je skutečně velice nepříjemná a bolestivá. Stav je doprovázen silnou bolestí a pro postiženého muže je rovněž velmi nebezpečný.

Ještě méně dbal našich rad ohledně papaverinu jistý vysokoškolský profesor.

Po první ampulce nebyl spokojený se ztopořením svého penisu. Proto si v rozporu s instrukcemi lékařů aplikoval druhou dávku, která pochopitelně vyvolala priapismus.

Dnes už se s touto reakcí setkáváme vzácně, a to také proto, že se léčba erekce pomocí injekcí do penisu používá méně často. Naštěstí pro podobné nadšence.

Sexuolog Jaroslav Zvěřina popisuje případ špatného dávkování papaverinu a následný priapismus
Sexuolog Jaroslav Zvěřina popisuje případ špatného dávkování papaverinu a následný priapismus

 

Dalšími nežádoucími účinky kromě priapismu může být také krvácení z močové trubice, zvýšení krevního tlaku, nedostatečné ztopoření penisu, tachykardie, hy­po­tenze, bolesti hlavy, vertigo, somnolence, kožní vyrážky, či jiné potíže.

Upozorňuje na to také odborná studie z roku 1989 s názvem „Biweekly intracavernous administration of papaverine for erectile dysfunction”.

Ač podle této studie intrakavernózní podávání papaverinu každé 2 týdny zlepšuje sexuální potenci v podskupině sexuálně impotentních pacientů, může užívání papaverinu s sebou přinášet i řadu nežádoucích účinků.

RYCHLÝ TEST IMPOTENCE:

Zodpovězte 15 rychlých otázek, zjistěte stupeň rozvoje impotence a nechte si poradit, co dělat.

 

 

Pro koho není papaverin vhodný?

Papaverin není vhodný pro každého. V současnosti se jím léčí jen malá hrstka lidí v České republice.

Rozhodně není vhodný pro osoby s těžkým vaskulogenním onemocněním a pro lidi s vysokým krevním tlakem. Pro ty představuje papaverin závažné riziko.

Pro ostatní je papaverin jistou možností v případě, že žádná jiná léčebná metoda nezabere.

Jak už jsem ale uvedla, vhodnost léčby papaverinem může posoudit jen váš lékař.

 

Papaverin a alkohol

Papaverin by se neměl míchat nejen s žádnými jinými léky, ale ani s alkoholem.

Jedná se o přirozený alkaloid z opia, který má schopnost uvolňovat svaly, což by mohlo ve spojení s alkoholem vyvolat závažné nežádoucí účinky, které by mohly skončit i smrtí.

Pokud si nejste při užití papaverinu jistí s jeho spojením s jinými léky nebo s alkoholem, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

 

Papaverin a sex

Papaverin je jen látkou, která napomáhá ke snadnějšímu dosažení erekce.

Nejedná se o žádný druh antikoncepce, ale ani o lék pro podporu plodnost. Plodnost vám papaverin žádným způsobem neovlivní.

 

Papaverin a těhotenství

Papaverin by rozhodně neměly užívat těhotné ani kojící ženy. Uchovávejte jej na nějakém bezpečném místě, kde se k němu nedostanou děti.

Papaverin byste měl užívat pouze po předchozí poradě s lékařem a přesně dle jeho instrukcí.

BUĎTE OPATRNÍ: Jak správně a bezpečně skladovat léky a doplňky pro podporu erekce?

jak skladovat léky na erekci a co s nimi po expiraci?

 

Přípravky s obsahem papaverinu

V České republice není aktuálně zaregistrován žádný léčivý přípravek, který by obsahoval papaverin.

Pokud by vám tedy byl papaverin vaším lékařem doporučen k léčbě erektilní dysfunkce, bude vám s největší pravděpodobností objednán ze zahraničí.

Nikdy si ovšem tento lék neobjednávejte sám, bez předchozí konzultace s lékařem.

 

Papaverin bez předpisu

Jelikož není v České republice aktuálně zaregistrován žádný léčivý přípravek, který by papaverin obsahoval, neexistuje u nás na trhu ani žádný lék s papaverinem bez předpisu.

Papaverin byste si správně neměl sám vůbec kupovat.

Pokud se tedy k nějakému léku s papaverinem přece jen dostanete někde na internetu, rozhodně si jej bez porady s lékařem nekupujte, neboť se s největší pravděpodobností jedná o falzifikát.

 

Použité zdroje

 

Léčiva pro léčbu erektilní dysfunkce

Alprostadil- pouze na předpis
Avanafil - pouze na předpis
Sildenafil - pouze na lékařský předpis
Dapoxetine - pouze na lékařský předpis
Tadalafil - pouze na lékařský předpis
Vardenafil - pouze na lékařský předpis
Papaverin - v Česku zakázaný

erekce_cz na facebooku

Leave a Reply