V podrobném profilu dapoxetinu zjistíte:

 • jaká je historie účinné látky zvané dapoxetin
 • jak přesně vám může dapoxetine zlepšit sexuální život
 • jaký vliv má dapoxetine na erekci, oddálení ejakulace či na potíže s plodností
 • jaké je doporučené dávkování dapoxetinu
 • nežádoucí účinky dapoxetinu a kdo by jej neměl užívat

dapoxetin

 

Dapoxetine – účinná látka pro oddálení ejakulace a prodloužení sexu

Předčasná ejakulace je problém, který trápí v současnosti nejednoho muže. Pro mnohé z nich znamená prakticky nemožnost mít normální pohlavní styk se svou partnerkou. Jedná se o stav, kdy muž dosáhne vyvrcholení, a tedy i ejakulace, do několika málo sekund po zasunutí penisu do vaginy.

V takovou chvíli samozřejmě logicky nemůže být řeč o nějaké stimulaci partnerky nebo o jejím uspokojení. Vyvrcholení je totiž tak rychlé, že to partnerka sotva zaznamená. Bohužel je tento problém velmi rozšířen. A není to náhodou.

Známý sexuolog a klinický psycholog a psychoterapeut prof. PhDr. Petr Weiss, Ph. D. vysvětluje:

De facto jsme všichni potomky předčasných ejakulací – v dávných dobách se pohlavní akt musel odehrát velice rychle, aby aktéři mezitím nebyli sežráni hladovou divou zvěří. Takže kdo to stihl, předal genetickou informaci dál a tu dnes nosíme i my…

Kdysi totiž bylo žádoucí, aby k vyvrcholení došlo co nejdříve. Dnes už ale předčasnou ejakulaci považujeme za problém a sexuální dysfunkci. Nikdo si rozhodně nepřeje skončit dřív, než vlastně něco začalo. Každý muž má určitě představu, že si bude se svou partnerkou užívat několik dlouhých minut. Bohužel je v tomto ohledu příroda proti nám.

Profesor PhDr. Petr Weiss, Ph. D. uvádí věc na pravou míru:

V současné době považujeme za předčasnou každou ejakulaci, ke které dochází dříve, než by si to oba partneři přáli.

Pokud tedy ejakulujete velice rychle, a to zhruba do 1 minuty od zasunutí penisu do pochvy, trpíte skutečnou předčasnou ejakulací. Podle jistého německého výzkumu dokonce při prvním styku selhává až 40 % vysokoškoláků.

Sexuolog prof. PhDr. Petr Weiss, Ph. D. říká:

Jeden z problémů nastává, pokud muž ejakuluje ještě před vsunutím penisu do pochvy. Poeticky se říká, že dochází k vyvrcholení před branami… Nicméně předčasná ejakulace se odehrává především během soulože, kdy muž dochází k orgasmu příliš brzy, tedy mnohem dříve, než by chtěl on i jeho partnerka. Čím více muži záleží na partnerce, aby se před ní „předvedl“, tím více se snaží a tím vyšší je pravděpodobnost selhání, jak erekce, tak rychlým ejakulačním výbuchem, což potom má bohužel právě opačný efekt.

Ze studie časopisu The Journal of Sexual Medicine z roku 2005 navíc vyplývá, že muži s diagnózou předčasné ejakulace vyvrcholili v průměru za 1,8 minuty, zatímco u ostatních se jednalo o průměr 7,3 minuty. Jak vidno, rozdíl 5,5 minuty je poměrně hodně zásadní.

Co tedy dělat, pokud předčasnou ejakulací trpíte? Jak tento problém můžete vyřešit? A jakou roli zde hraje účinná látka dapoxetine?

 

Co je dapoxetin?

Dapoxetine je účinná látka několik let hojně využívaná k léčbě předčasné ejakulace. Nevyužívá se tedy jako například Viagra k posílení erekce, ale k celkovému oddálení ejakulace, aby byl muž schopen dostatečně uspokojit svou partnerku a dosáhnout vrcholu až po několika minutách sexu.

Samotný dapoxetine spadá do skupiny SSRI, tedy Specifických inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu. Nejedná se ale o nic nového. Užívání této látky započalo už v osmdesátých letech minulého století.

Tehdy se specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu užívaly na psychické problémy a deprese. Zjednodušeně lze říci, že specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ovlivňují hladinu serotoninu v mozku a utlumují nervový systém. Díky tomu léčí tyto látky úspěšně deprese.

Navíc tím, že dapoxetine inhibuje transport serotoninu, tedy jinak řečeno zpomaluje jeho přenos v těle, zvyšuje účinek serotoninu na postsynaptickou štěrbinu a v důsledku toho podporuje ejakulační zpoždění.

Pokud to vysvětlím trochu jednodušeji, tak postsynaptická štěrbina je malý prostor, ve kterém se přenáší sexuální vzruchy. Jestliže se dapoxetinem zpomalí přenos serotoninu v těle, začne tento hormon pomaleji působit a tím pádem dojde k oddálení ejakulace.

Serotonin je hormon nervové tkáně. Patří mezi základní přenašeče nervových vzruchů. Dapoxetine se v těle velice rychle vstřebává a díky tomu začíná velice rychle na serotonin v těle působit.

MUDr. Jiří Čalkovský uvádí:

O vhodných formách léčby předčasné ejakulace a o terapeutických přístupech byla vedena řada diskuzí. Jedno je však jisté – a je nutné, aby to pacienti věděli: Úspěšná léčba je vždy velmi náročná jak časově, tak i terapeuticky, a to jak pro terapeuta, tak i pro pacienta. Neexistuje žádný kouzelný proutek, který by předčasnou ejakulaci rychle natrvalo vyřešil. Ale pozorovali jsme i výjimky, kdy se stav rychle upravil. Efekt se dostavil například po eliminaci rušivých podnětů, jako je strach z nechtěného těhotenství, stačilo zajistit vhodnou antikoncepci. Nebo se efekt dostavil po zajištění dostatečného soukromí. Dobré zkušenosti máme i s využitím hypnoterapie.

 

Historie dapoxetinu

Historie dapoxetinu se začala psát už v osmdesátých letech minulého století. Tehdy se začala tato látka hojně užívat k léčbě depresí a na psychické problémy. Počáteční vývoj dapoxetinu je připisován chemikovi Eli Lillymu Davidovi Wongovi, který je také jedním z vývojářů fluoxetinu (Prozac). Od té doby ovšem uplynula spousta vody a dnes se již dapoxetine často využívá také k léčbě předčasné ejakulace.

Dapoxetine určený k léčbě předčasné ejakulace se na trhu poprvé objevil pod názvem Priligy. Jednalo se o první perorální léčivo, které bylo schváleno k léčbě předčasné ejakulace. Už po první fázi klinických studií zaznamenali vědci jeho skvělé účinky na oddálení ejakulace.

TIP: Lék Priligy jsme podrobili detailní recenzi. Nicméně i přes uspokojivý účinek nedoporučujeme nákupy načerno. Nechte si Priligy vždy předepsat. 

priligy

 

Práva a patenty na tento lék se však několikrát v historii změnily. Lék nejprve vznikl pod záštitou společnosti Eli Lilly. Už v roce 1998 práva získala firma PPD GenuPro a od Eli Lilly lék odkoupila a začala jej propagovat jako skvělého pomocníka na předčasnou ejakulaci.

V roce 2001 společnost PPD GenuPro prodala exkluzivní celosvětová práva na marketing a vývoj dapoxetinu společnosti ALZA Corporation, která je přidruženou společností Johnson & Johnson. Od té doby je právě firma ALZA držitelem licence k výrobě a prodeji dapoxetinu určenému k léčbě předčasné ejakulace.

 

Užívání dapoxetinu

Dapoxetine se užívá výhradně ve formě tablet. Jedna potahovaná tableta obsahuje 30 mg nebo 60 mg dapoxetinu hydrochloridu. Záleží na tom, jaké množství dapoxetinu vám doporučí a předepíše váš lékař. Tablety dapoxetinu jsou světle šedé, kulaté, konvexní, přibližně 6,5 mm velké a mají na sobě vyražené číslo „30” nebo „60” uvnitř trojúhelníku na jedné straně, což představuje obsažené množství účinné látky.

Dapoxetine se užívá pouze před plánovaným pohlavním stykem, tudíž by se neměl užívat jako prevence nebo pravidelně. Užívá se podle potřeby přibližně 1 až 3 hodiny před sexuální aktivitou.

Tablety dapoxetinu by měly být spolknuty celé a ideálně zapité celou sklenicí vody. Navíc je můžete užít před jídlem i po jídle. To už záleží na vás. V tomto případě nejste totiž limitováni jako například u sildenafilu, který by se neměl užívat po těžkých a tučných jídlech.

 

Správné dávkování dapoxetinu

Doporučená počáteční dávka dapoxetinu je pro všechny pacienty stejná, a to 30 mg. S touto dávkou byste tedy měl začít i vy. Léčba dapoxetinem by nikdy neměla být zahájena dávkou 60 mg. Pokud tedy s dapoxetinem teprve začínáte, užijte jen 30 mg této účinné látky.

Jestliže je oddálení ejakulace po užití 30 mg dapoxetinu nedostatečné a nenastaly u vás žádné středně závažné nebo závažné nežádoucí účinky, můžete navýšit dávku na maximální doporučené množství 60 mg. Opět i v tomto případě se dapoxetine užívá přibližně 1 až 3 hodiny před sexuální aktivitou.

Pokud ale u vás nastaly nějaké nežádoucí účinky, rozhodně byste dávku neměl zvyšovat.

Dapoxetine by měli užívat pouze muži s diagnostikovanou předčasnou ejakulací. Určitě byste s ním tedy neměl experimentovat jen proto, že chcete trochu okořenit váš sexuální život. To už raději vsaďte na nějaké erotické hračky nebo na filmy pro dospělé. Dapoxetine totiž nejsou lentilky, které byste mohl užívat, jak se vám zlíbí.

Zároveň by dapoxetine neměl být bezhlavě předepisován mužům, u kterých nebyla jednoznačně diagnostikována předčasná ejakulace. Před léčbou by měl lékař tedy pečlivě vyšetřit daného pacienta i na jiné formy sexuální dysfunkce včetně erektilní dysfunkce. A dapoxetine by neměli užívat lidé s erektilní dysfunkcí, kteří již užívají inhibitory PDE5, mezi které se řadí například avanafil.

dapoxetine

Balení čistého dapoxetinu

 

Účinky dapoxetinu potvrzené vědci

Dapoxetine nepřestává vědce překvapovat a udivovat. Během posledních dvaceti let proto zorganizovali spousty odborných studií, ve kterých sledovali účinky této látky. Za nejnovější výzkum v tomto směru lze považovat práci Jona Pryora z Minesotské university v Minneapolis.

Tento vědec se svými kolegy testoval účinky dapoxetinu u 2 000 mužů s lehkou až těžkou předčasnou ejakulací. Před zahájením léčby docházelo u těchto mužů k ejakulaci v intervalu kratším než jedna minuta, což bylo měřeno od vniknutí penisu do vagíny. Mužům byla během studie náhodně podávána jedna ze tří látek – placebo, 30 miligramů dapoxetinu a 60 miligramů dapoxetinu.

Dávku si muži brali 1 až 3 hodiny před pohlavním stykem, jak je také u této účinné látky doporučeno. Po dvanácti týdnech se průměrné časy jejich soulože změnily následovně:

 • U placeba na 1,8 minuty.
 • Po dávce 30 mg dapoxetinu na 2,8 minuty.
 • Po 60 mg dávce na 3,3 minuty.

A nejen to. Dapoxetine údajně zlepšil mužům také jejich kontrolu nad ejakulací, zlepšilo se jejich uspokojení ze sexu, a protože i partnerky byly nadmíru spokojené, stouplo i jejich sebevědomí.

S dalšími zajímavými výsledky přišel nizozemský psychiatr Marcel Waldinger, pracující v Leyenburg Hospital v Haagu. Ten potvrdil, že trvalé užívání dapoxetinu je momentálně nejúčinnější metodou, jak se zbavit předčasné ejakulace. Dapoxetine podle něj prodlužuje mužům styk zhruba na trojnásobek původních hodnot. To umožňuje léčeným pacientům dosáhnout normálního pohlavního styku.

Dapoxetine je skutečně zajímavou látkou. Proto jeho zkoumání těmito dvěma studiemi rozhodně nekončí. I další randomizované, dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie potvrdily jeho účinnost při léčbě předčasné ejakulace. Podle vědců 60 mg dapoxetinu významně zlepšuje průměrnou dobu oddálení ejakulace ve srovnání s 30 mg dapoxetinu u mužů s celoživotním problémem s předčasnou ejakulací.

Dapoxetine podávaný 1 – 3 hodiny před sexuálním aktem prodlužuje styk a zvyšuje pocit kontroly a sexuálního uspokojení u mužů. Dle výsledků dospělo až 75 % mužů k uspokojivému pohlavnímu styku, který trval déle než 1 minutu.

V jiné studii byl dapoxetine (60 mg) zase srovnáván s paroxetinem (20 mg), jiným SSRI, u 340 mužů (ve věku 22 – 48 let) s předčasnou ejakulací. Denní léčba byla rozdělena do dvou dávek. Po 12 týdnech se doba intravaskulární ejakulační latence zvýšila z 38 na 179 sekund pro dapoxetine a od 34 do 55 sekund u placeba. Více mužů hlásilo sexuální spokojenost s dapoxetinem a paroxetinem než s placebem (66 % vs. 16 %).

druhy dapoxetinu

Další druhy dapoxetinu od jiných výrobců

 

Dapoxetine a pevnější erekce

Dapoxetine vám ale bohužel nijak nepomůže k pevnější erekci. Prodlouží vám sice samotný pohlavní styk, ale nezajistí vám pevnější erekci. Nejedná se totiž o látku určenou k léčbě erektilní dysfunkce, ale o látku určenou k léčbě předčasné ejakulace. A to jsou dva zcela rozdílné sexuální problémy.

Dokonce se u vás mohou během užívání dapoxetinu objevit problémy s erekcí, erektilní dysfunkce nebo dokonce snížení libida. Na tyto problémy si během studií stěžovalo 2,9 % mužů, kteří užívali 30 mg dapoxetinu, a 3,8 % mužů, kteří užívali 60 mg dapoxetinu.

Pokud tedy počítáte s tím, že vám dapoxetine pomůže nejen s oddálením ejakulace, ale také s pevnější erekcí, tak vás budu muset zklamat. S tím vám dapoxetine skutečně nepomůže. Naopak vám v tomto ohledu může způsobit jisté komplikace. O tom se tedy raději dopředu poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

 

Dapoxetine a kvalita spermií

Dapoxetine vám zároveň nijak nepomůže ke zvýšení šancí na početí miminka. Naopak studie naznačují, že dlouhodobé užívání dapoxetinu ve vysokých dávkách způsobuje snížení kvality spermií. Dále byl také zjištěn škodlivý účinek dapoxetinu na parametry mužské plodnosti.

Dapoxetine samozřejmě nemůžeme zařadit mezi klasickou antikoncepci, ale může vám při dlouhodobém užívání snížit kvalitu vašich spermií a tedy také šanci na oplodnění. Pokud se tedy snažíte o miminko, lékaři doporučují dapoxetine raději vysadit.

 

Porovnání dapoxetine a sildenafilu

Mnoho mužů, kteří trpí předčasnou ejakulací, se také trápí s erektilní dysfunkcí. Léčba u těchto pacientů by tedy měla vzít v úvahu interakci mezi dapoxetinem a inhibitory PDE5, jako je tadalafil (Cialis) nebo sildenafil (Viagra). Dapoxetine totiž sám o sobě léčí pouze předčasnou ejakulaci, s erekcí vám nijak nepomůže.

Naštěstí pro vás studie ukazují, že by neměl být problém užívat dapoxetine společně s nějakým přípravkem pro posílení erekce. Ve studii Dresser (2006) byly získány krevní vzorky 24 pacientů. Polovina pacientů byla léčena dapoxetinem 60 mg a tadalafilem 20 mg; a druhá polovina byla léčena dapoxetinem 60 mg a sildenafilem 100 mg.

Tyto vzorky plazmy byly poté analyzovány za použití kapalinové chromatografie-tandemové hmotnostní spektrometrie. Výsledky ukázaly, že dapoxetine nijak nemění farmakologické účinky tadalafilu ani sildenafilu.

Tudíž je možné užívat dapoxetine společně s nějakým přípravkem pro posílení erekce. Pouze se před užíváním takové kombinace léčivých přípravků poraďte se svým lékařem. Každý takový lék má totiž svá specifika a nemusí vám sednout. Proto to raději prodiskutujte s lékařem.

Základní doporučení pro užití takové kombinace léčivých přípravků jsou:

 1. Tyto léky by měly být užívány nejlépe jednu hodinu až dvě hodiny před pohlavním stykem.
 2. Užijte nejvýše jednu tabletu pro posílení erekce a jednu tabletu dapoxetinu.
 3. Obě tabletky spolkněte v celku, abyste zamezil jejich předčasnému vstřebání.
 4. A zároveň omezte spotřebu alkoholu.

Současné užívání přípravků pro posílení erekce a dapoxetinu je zakázáno do šesti měsíců po cévní mozkové příhodě nebo po infarktu myokardu. V takovou chvíli vám koktejl těchto tabletek rozhodně nedoporučuji.

 

Dapoxetine vs. tadalafil

Stejně tak to platí také ve spojení s tadalafilem. Ten se také řadí mezi inhibitory fosfodiesterázy-5, jež pomáhají posílit erekci. I v tomto případě je důležitá nejprve domluva se svým ošetřujícím lékařem. Pouze ten vám může spojení těchto dvou léčivých přípravků doporučit a předepsat.

Spojení těchto dvou přípravků pro léčbu předčasné ejakulace a tabletek používaných při léčbě erektilní dysfunkce, jak už bylo řečeno, bylo zkoumáno v odborné studii. Tato randomizovaná křížová studie u 24 mužů porovnávala dapoxetine 60 mg + tadalafil 20 mg a dapoxetine 60 mg + sildenafil 100 mg.

Plazmatické koncentrace dapoxetinu, tadalafilu a sildenafilu byly stanoveny kapalinovou chromatografií-tandemovou hmotnostní spektrometrií. Tadalafil podle výsledků nijak neovlivnil farmakokinetiku dapoxetinu. Navíc většina nežádoucích účinků byla pouze mírná. Proto dapoxetine nemá klinicky významné farmakokinetické interakce s tadalafilem a kombinace těchto dvou léčivých látek jsou velice dobře tolerovány.

 

Co pokud dapoxetin neúčinkuje?

Užili jste dapoxetine přesně podle příbalového letáku, jenže ani po několika desítkách minut nedokážete při sexu vydržet déle než 1 minutu? Už jste to zkoušeli několik dnů po sobě a stále je výsledek tristní? Co dělat pokud dapoxetine neúčinkuje?

Pokud jste doposud užívali nejnižší možnou dávku dapoxetinu, a to 30 mg, a pokud nemáte žádné středně závažné nebo závažné nežádoucí účinky, můžete dávku dapoxetinu s klidem zvýšit na 60 mg. V tomto případě tedy užijte dvě 30 mg tabletky přibližně 1 až 3 hodiny před sexuální aktivitou.

Opět to zkoušejte se svou partnerkou několik dnů po sobě. Jestliže ale ani pak nebude výsledek takový, jaký jste očekávali, obraťte se na svého lékaře. Rozhodně již nijak dál nezvyšujte dávku dapoxetinu. 60 mg je totiž nejvyšší možná dávka, kterou můžete užít bez obav a bez následků. Vyšší dávka by už mohla způsobit závažné komplikace a nežádoucí účinky.

 

Rizika užívání dapoxetinu

Ač je dapoxetine velice účinným přípravkem při léčbě předčasné ejakulace, přináší s sebou samozřejmě i jistá rizika a nežádoucí účinky. Bohužel se tomu snad žádný léčivý přípravek nevyhne. Naštěstí u dapoxetinu se nejedná o nic, co by vás ohrozilo na životě. Pouze jsou to nepříjemné nežádoucí účinky, které vám mohou zkazit den.

 

Dapoxetin – nejčastější nežádoucí účinky

Mezi nejčastější nežádoucí účinky můžete zařadit nevolnost, bolesti hlavy, sucho v ústech, průjem, nespavost, somnolenci a závratě. Tyto příhody byly závislé na dávce užitého dapoxetinu. Všechny tyto nežádoucí účinky se během studií častěji objevily při dávce 60 mg dapoxetinu než při dávce 30 mg. Zároveň není vhodné užívat více než 1 tabletku dapoxetinu za méně než 24 hodin. Tím se také riziko nežádoucích účinků sníží.

 

Dapoxetin – méně časté nežádoucí účinky

Méně často se při užívání dapoxetinu objevily posturální hypotenze, synkopa, nadměrné pocení, rozmazané vidění, vážné závratě či problémy s ledvinami. Opět ale záleží na užité dávce. Čím vyšší dávku dapoxetinu užijete, tím bude vyšší riziko vzniku nežádoucích účinků.

Nemusíte se ale ničeho bát. Pokud jste zdravý muž, bez závažných zdravotních problémů, s největší pravděpodobností se u vás žádné nežádoucí účinky ani neobjeví. Pokud zároveň budete postupovat přesně podle příbalového letáku a rad vašeho lékaře, je pravděpodobnost nežádoucích účinků prakticky nulová.

 

Dapoxetine předávkování

A co se stane, pokud užijete dapoxetinu mnohem více, než jste měl? Co když užijete například 180 mg dapoxetinu? Je možné se dapoxetinem předávkovat? Zatím během klinických studií nebyl hlášen žádný případ předávkování dapoxetinem.

Tudíž není zatím zmapováno, co by se v takovou chvíli stalo. Ale raději to samozřejmě nezkoušejte. Nejen, že se se zvýšenou dávkou dapoxetinu zvyšuje riziko nežádoucích účinků, ale také můžete být v takovou chvíli ohrožen i na životě. Proto, pokud nedej bože dojde k předávkování dapoxetinem, okamžitě zkontaktujte svého lékaře.

 

Dapoxetine a alkohol

Stejně jako Viagru, Cialis, Levitru či Spedru, tak ani dapoxetine nemíchejte s alkoholem. Kombinace alkoholu s dapoxetinem může zvyšovat neurokognitivní účinky související s alkoholem a může také zvýšit neurocardiogenní nežádoucí příhody, jako je synkopa, čímž se zvyšuje riziko náhodného zranění. Jednoznačně proto nemíchejte alkohol a dapoxetine.

 

Pro koho není dapoxetin vhodný?

Dapoxetine není vhodný pro ty, kteří prodělali v posledním půl roce srdeční selhání, trpí poruchami srdečního rytmu, mají bipolární poruchu, prodělali nemoc ledvin či mozkovou mrtvici. Zároveň byste neměl dapoxetine užívat pokud trpíte kardiovaskulárním onemocněním. V takovou chvíli by vám dapoxetine váš lékař ani neměl doporučit, neboť může vést ke zhoršení vašeho zdravotního stavu.

A v neposlední řadě platí zvýšená opatrnost při užívání dapoxetinu u osob mladších 24 let. U nich totiž studie zjistily krátkodobé zvýšení rizika sebevraždy a psychických poruch. Užívání dapoxetinu v tak mladém věku proto může doporučit opět pouze lékař.

Před zahájením léčby dapoxetinem by měl lékař jednoznačně provést skutečně detailní vyšetření a zjistit váš zdravotní stav. Nic proto svému lékaři nezatajujte ani si nevymýšlejte. V tomto ohledu jde o to jediné, co si nemůžete koupit, a to je vaše zdraví.

 

Dapoxetine a těhotenství

Dapoxetine je určený pouze pro pány, u kterých byla diagnostikována předčasná ejakulace. Je tedy jasné, že do rukou dam by se dapoxetine vůbec neměl dostat. A to tím tuplem ne, pokud je vaše partnerka těhotná. Studie na zvířatech prokázaly přímé škodlivé účinky na plodnost a těhotenství. Proto by dapoxetine těhotné ženy neměly užívat.

Na druhou stranu se nejedná o žádnou antikoncepční metodu, a proto pokud nechcete založit rodinu, použijte při sexu kondom či jinou antikoncepční metodu.

 

Dapoxetine ve spojení s některými nemocemi

Dapoxetine by měli užívat pouze zdraví muži, kteří prošli pečlivým lékařským vyšetřením. Rozhodně by se mu měli vyhnout pánové s kardiovaskulárním onemocněním, onemocněním ledvin nebo jater, s poruchami srdečního rytmu či s bipolární poruchou.

Nejprve byste tedy měl navštívit svého ošetřujícího lékaře. Ten vás detailně prohlédne a pokud usoudí, že je pro vás dapoxetine vhodný, předepíše vám jej. Bez lékařského předpisu se k dapoxetinu stejně nedostanete.

 

Přípravky obsahující dapoxetin

Účinnou látku dapoxetine najdete v těchto přípravcích:

Priligy
Westoxetin
Dapoxetine 30
Dapoxetine 60

Vždy se jedná o tabletky, které se polykají vcelku a zapíjí se velkou sklenicí vody. Dapoxetine se neužívá v žádné jiné podobě.

 

Kde koupit dapoxetine?

Dapoxetine si v Česku můžete koupit pouze v lékárně, a to na základě oficiálního lékařského předpisu. Bez lékařského předpisu se k němu jinak nedostanete. Zároveň užívejte dapoxetine přesně podle pokynů lékaře.

Vzhledem totiž k tomu, že tento lék interaguje s mnoha jinými léky a může způsobit vážné nežádoucí účinky, doporučuje se, abyste před zahájením léčby tímto přípravkem informovali lékaře o všech lécích, včetně bylin a doplňků stravy, které užíváte.

V opačném případě se u vás mohou objevit velice nepříjemné a vážné nežádoucí účinky. A zároveň je doporučené svého lékaře během léčby dapoxetinem pravidelně navštěvovat, aby vás měl pod dohledem a zamezilo se rozvoji některých onemocnění.

 

Dapoxetine bez předpisu

Narazili jste na dapoxetine na internetu bez nutnosti lékařského předpisu? Pak rychle přibrzděte. Je to sice krásné a lákavé koupit si dapoxetine bez návštěvy lékaře, ale je to také přímá cesta do pekel. V takovém neoficiálním přípravku nikdy nevíte, kolik dané účinné látky je, zda se v něm vůbec nějaká nachází.

Doporučená návštěva lékaře rozhodně není jen tak zbůhdarma, že by se lékaři nudili a přáli si znát zákoutí ložnic svých pacientů. Proto si nikdy takový neoficiální přípravek z pochybných e-shopů nekupujte a raději navštivte svého lékaře.

 

Přírodní látky, rostliny a byliny pro podporu erekce

L-Citrulin – volně dostupný bez předpisu
Kotvičník zemní - volně dostupný bez předpisu
L-arginin - volně dostupný bez předpisu
Maca peruánská - volně dostupná bez předpisu
Ginkgo biloba - volně dostupný bez předpisu
Pískavice řecké seno - bez lékařského předpisu

 

Použité zdroje