Prostaglandin: Pro tělo nezbytný lipid s funkcí hormonů

Prostaglandin je látka podobná hormonům, která má v mužském i ženském organismu mnohé nezastupitelné funkce. Účastní se vzniku zánětů v rámci imunitní odpovědi organismu, zvyšuje citlivost na bolest a u těhotných žen může za kontrakce dělohy.

V článku podrobně vyjmenuji důležité funkce prostaglandinů a vysvětlím, jaké komplikace může vyvolat jejich nadbytek nebo nedostatek.
prostaglandin

Co přesně je prostaglandin?

Prostaglandin patří mezi lipidy (tuky) a jde o látku s účinkem podobným hormonům. Organismus produkuje prostaglandin v místech poškození, přes která může do těla vniknout infekce nebo jiný patogen.

Existují různé druhy prostaglandinů, které řídí různé tělesné procesy. Zde je několik hlavních úkolů prostaglandinu:

 • tvorba krevních sraženin v místě poranění (a tedy tvorba strupu),
 • zvýšený přítok krve do poškozených míst,
 • tvorba zánětu,
 • urychlení hojení ran,
 • indukce porodu u těhotných žen (a tedy přirozené vyvolání porodu stimulací kontrakcí dělohy),
 • nástup menstruace a průběh ovulace.

Za hlavní úkol prostaglandinu lze prohlásit obranu organismu před škodlivými vlivy a jeho rychlejší hojení.

Druhým důležitým úkolem je stimulace činnosti dělohy, která díky kontrakcím vypudí plod a tím dojde k porodu.

Prostaglandin stahuje dělohu i během menstruace, co způsobuje ony nenáviděné děložní křeče. Tyto kontrakce pomáhají uvolnit děložní výstelku (endometrium) z dělohy, což je vlastně hlavní definicí menstruace.

Lékaři používají různé druhy syntetických prostaglandinů pro léčbu různých stavů. U mužů i k léčbě erektilní dysfunkce a u obou pohlaví k léčbě očního glaukomu (lidově zeleného zákalu).

 

Je prostaglandin hormon nebo ne?

Prostaglandin není hormon, ale lipid (tuk), který má vlastnosti a účinky podobné hormonům. Tímto účinkem je řízení různých tělesných funkcí. Prostaglandin jednoduše některým částem těla „říká“, co mají přesně dělat. Tím se účinky podobá na hormony.

 • Hormony produkují endokrinní žlázy, ze kterých putují do krve a přes ni do částí těla, ve kterých mají koordinovat funkce.
 • Naopak prostaglandiny tvoří buňky přímo v místě poškození, přes které může do těla vniknout patogen. Třeba až si na procházce odřete koleno, organismus začne prostaglandin produkovat přímo v odřeném koleni, aby tam co nejrychleji začal působit proti infekci a opravil již vzniklé poškození.

Endokrinní žlázy prostaglandin neprodukují. Tělo vyrábí prostaglandin z kyseliny arachidonové, kterou zdravý člověk s pestrým jídelníčkem přijímá v mase a živočišných potravinách.

I zde je namístě varovat vegetariány a vegany, protože maso nekonzumují, kvůli čemu mohou trpět mírným deficitem kyseliny. To se obvykle  projeví v oslabené imunitě, zpomaleném hojení ran a zvýšené náchylnosti k nachlazení a různým infekcím.

 

Funkce a úkoly prostaglandinů

Existují různé typy prostaglandinů, přičemž ovlivňují většinu tělesných funkcí. Seznamem konkrétních druhů prostaglandinů vás nebudu zatěžovat.

Účinky prostaglandinů závisí od několika faktorů:

 • od přesného místa postižení v orgánu nebo ve tkáni,
 • od receptoru, ke kterému se prostaglandin připojuje,
 • od konkrétní tělesné funkce nebo specifické situace.

 

Účinky prostaglandinů

Na základě těchto faktorů může dále prostaglandin:

 • aktivovat nebo bránit hromadění krevních destiček pro tvorbu krevních sraženin v těle nebo na těle (strupy),
 • rozšiřovat krevní cévy (vazodilatace potřebná mimo jiné i pro vznik erekce) nebo je naopak zužovat (vazokonstrikce),
 • rozšiřovat (bronchodilatace) nebo zužovat dýchací cesty (bronchokonstrikce),
 • vyvolávat horečku a příznaky podobné nachlazení,
 • ovlivňovat míru vnímání bolesti,
 • vyvolat spontánní porod díky kontrakcím dělohy,
 • stahovat dělohu, aby byla během menstruace odstraněna děložní sliznice,
 • snižovat oční tlak,
 • blokovat sekreci žaludečních kyselin (účinek užitečný v případě kyselého refluxu žaludku),
 • stahovat nebo uvolňovat svalstvo zažívacího ústrojí,
 • regulovat produkci a uvolňování jiných hormonů.

 

Jak prostaglandin působí?

Účinky prostaglandinu trvají krátce, protože se velmi rychle rozpadá. Kvůli této nevýhodě dovede ovlivnit pouze buňky, které jsou blízko jeho dosahu.

Třeba když se nejblíže říznete do prstu, prostaglandiny budou (resp. měly by, pokud jste zdraví) účinkovat následovně:

 • pořezaná tkáň uvolní v místě řezu prostaglandiny, které „nařídí“ krevním destičkám, aby se začaly spojovat a vytvořili strup, který zabrání dalšímu krvácení,
 • prostaglandiny zároveň zúží cévy v okolí, aby minimalizovaly krvácení a postižený neztratil příliš mnoho krve,
 • následně prostaglandin vyvolá zánětlivou reakci, kdy do tkání proudí větší množství tekutin a tím vznikne otok,
 • až se rána zahojí, prostaglandin rozloží krevní sraženinu a strup odpadne, protože rána je zahojená a strup tak již není potřebný.

Bez působení prostaglandinů by se nám hojily rány příliš pomalu, tělo by se navíc nedovedlo bránit škodlivinám, které by bez nich vnikaly do těla.

 

Mohou být prostaglandiny nějak zdraví škodlivé?

Prostaglandin je v těle přirozený a zároveň zcela nezbytný. Ovlivňuje řadu tělesných procesů a důležitý je v rámci obrany organismu před různými patogeny. Prostaglandin je díky tomu důležitý. Proces vzniku a odeznění zánětu je přirozený způsob ochrany organismu.

Riziko ale představuje zvýšené množství prostaglandinů v těle. Tehdy může dojít k příliš dlouhému zánětu i při velmi malém poškození a zároveň k silnějšímu vnímání bolesti. Dlouhodobě zvýšená hladina prostaglandinů tak může vést k různým chronickým problémům a nepříjemnostem, které mohou dále vyvolat.

Zvýšená hladina prostaglandinů v mužském těle může způsobit zánět prostaty (prostatitida) nebo erektilní dysfunkci.

Prostaglandin je nezbytný pro vznik a průběh menstruace. Pokud je ho ale nadbytek, menstruace může být příliš silná (menoragie) a velmi bolestivá (dysmenorea).

MĚJTE PŘEHLED: Menoragie: Příliš silná a dlouhá menstruace není normální. Příčinu zjistěte a odstraňte.

menoragie

 

Jak prostaglandin ovlivňuje těhotenství?

Prostaglandin je nezbytný i v těhotenství. Tehdy jej produkují buňky v děloze, aby rozšířil (dilatoval) děložní čípek a aby došlo ke vzniku děložních kontrakcí. Pomocí kontrakcí se plod dostane přes porodní cesty. Pokud tento proces selže, porod je potřebné indukovat a tedy uměle vyvolat děložní činnost za účelem vaginálního porodu.

Lékaři indukují porod i v případě, že je indukce nezbytná pro zachování zdraví dítěte i matky, přičemž těhotenství nemůže dále pokračovat bez problémů. Tehdy mluvíme o předčasně vyvolaném porodu.

MĚJTE PŘEHLED: Vyvolání porodu: Proč se někdy musí indukovat? A jaká rizika hrozí?

vyvolání porodu, indukce porodu

 

Jak se prostaglandiny využívají v medicíně?

Konkrétní názvy ani značky léků nejmenuji záměrně, aby je někdo nesháněl bez lékařského předpisu a načerno. O konkrétním léku a užívání vždy rozhoduje lékař.

Prostaglandiny se typicky užívají:

 • pro zvýšení průtoku cév a lepší prokrvení penisu v rámci léčby erektilní dysfunkce,
 • v rámci dilatace děložního čípku pro vyvolání a usnadnění porodu,
 • pro léčbu nadměrného poporodního krvácení,
 • v rámci léčby plicní hypertenze,
 • pro léčbu zvýšeného očního tlaku a očního glaukomu (zelený zákal).

Jelikož mohou prostaglandiny zvyšovat míru bolesti a podporovat zánětlivé reakce organismu, při léčbě prostaglandiny se obvykle užívají i léky, které jejich účinek inhibují (tlumí až blokují). S těmito ihhibitory se běžně setkáváte v protizánětlivých lécích jako aspirin nebo ibuprofen.

 

Rizika prostaglandinů

Za určitých podmínek může tělo produkovat příliš mnoho nebo příliš málo prostaglandinů. Obě verze mohou být rizikové pro zdraví, proto je důležitá rovnováha prostaglandinů.

 

Rizika nadbytku prostaglandinů

Organismus někdy produkuje zvýšené množství prostaglandinů, což může vést k vytvoření nežádoucího a hlavně nepotřebného zánětu někde v těle nebo na něm.

Pokud je hladina prostagladinů zvýšená dlouhodobě, může přispívat různým zdravotním komplikacím. Typicky je to:

 • chronická bolest,
 • zvýšená citlivost na bolest,
 • velmi bolestivá menstruace a silné menstruační křeče,
 • výrazné menstruační krvácení,
 • vznik některých druhů rakoviny.

 

Rizika nedostatku prostaglandinů

Pokud je v těle prostaglandinů nedostatek, může dojít k problémům s normálním hojením ran. U těhotných žen může nedostatek vést k problémům se zahájením porodu v termínu.

S jakýmkoliv zdravotním problémem nebo obavami se obraťte na lékaře.

 

Kdy mám zdravotní problémy s podezřením na dysbalanci prostaglandinů konzultovat s lékařem?

Svého praktického lékaře kontaktujte nebo pohotovostní ambulanci navštivte, pokud trpíte chronickou a silnou bolestí, záněty nebo otoky bez zjevné příčiny. Tyto komplikace mohou vyvolat různé problémy, ale až lékaři se povede zjistit, zda jde o nerovnováhu prostaglandinů.

Jedním z nejčastějších stavů souvisejícím s prostaglandiny je příliš bolestivá menstruace u žen. Ta nemá tendenci zmírnit se ani po užívání léků proti bolesti. Bolesti mohou vyvolat i jiné závažnější problémy, často endometrióza nebo děložní myomy. Je důležité, aby váš zdravotní stav zkontroloval lékař.

 

Prostaglandin a často kladené otázky FAQ

Co je prostaglandin a jaká je jeho funkce?
Funkcí prostaglandinu je bránit organismus před škodlivinami a rychlejší oprava poškození.

U žen je prostaglandin nezbytný pro děložní kontrakce během porodu. Zároveň se podílí na vylučování zbytků děložní výstelky během menstruačního cyklu.

Co v organismu aktivuje produkci prostaglandinů?
Organismus produkuje prostaglandin v rámci imunitní odpovědi na nějaký úraz nebo působení různých patogenů, které mohou ovlivnit vnitřní rovnováhu organismu.
Je prostaglandin mužský nebo ženský hormon?
Prostaglandin není hormon, ale lipid s účinky podobnými hormonům.

Prostaglandiny se přirozeně nacházejí v mužském i ženském těle a u obou pohlaví mají své nezaměnitelné funkce.

Jaká je funkce prostaglandinu v mužském těle?
Prostaglandin u muže ovlivňuje hustotu a funkce spermií.

Zároveň má vliv na regulaci prokrvení penisu, z čeho mohou těžit pacienti s erektilní dysfunkcí.

Kde v těle se prostaglandin nachází?
Prostaglandiny se nacházejí ve většině tkání i orgánů. Téměř všechny buňky dovedou vyprodukovat prostaglandin a to z kyseliny arachidonové, kterou přijímáme v mase a potravinách živočišného původu.
Které léky obsahují prostaglandin?
Konkrétní léky s prostaglandinem záměrně nejmenuji, aby je žádný čtenář nesháněl načerno bez předpisu.

O tom, zda lék s prostaglandinem vůbec potřebujete, rozhoduje vždy lékař.

Zvyšuje prostaglandin hladinu estrogenu?
Některé druhy prostaglandinu mohou zvyšovat produkci estrogenu, což ale není vždy žádoucí. Zvýšený estrogen totiž může zvyšovat riziko vzniku některých druhů rakoviny, typicky rakoviny prsu.
Proč mohu mít zvýšený prostaglandin?
Zvýšená hladina prostaglandinů má mnohdy původ v převážně živočišné stravě.

Snažte se mít v jídelníčku vždy vyšší podíl zeleniny, ovoce, luštěnin, ořechů a semínek.

Může stres zvyšovat hladinu prostaglandinů?
Jak mohu přirozeně snížit hladinu prostaglandinů?
Kyselina arachidonová se nachází hlavně v červeném mase, mléčných výrobcích a dalších živočišných produktech. Z jídelníčku je nemusíte vyřadit, je ale vhodné aspoň snížit jejich množství.

Naopak zařaďte převážně rostlinné potraviny. V boji proti zánětům vám pomůže zelenina, ovoce, bylinky a semínka.

Jaký je rozdíl mezi prostaglandinem a progesteronem?
Progesteron je hormon, který vylučuje žluté tělísko.

Prostaglandin není hormon a v těhotenství jej produkuje děložní výstelka.

Jaké negativní účinky může mít užívání léků s prostagladiny?
Léky s prostaglandiny mohou vyvolat nevolnost, zvracení, horečky a bolesti, průjmy, bolesti břicha a příznaky podobné nachlazení.

Muži, kteří užívají tyto léky se mohou setkat s priapismem a tedy dlouhotrvající bolestivou erekcí.

Může prostaglandin způsobit neplodnost?
Ne, prostaglandiny by nijak neměly ohrožovat ani omezovat plodnost.

 

Co jsme zjistili o prostaglandinech?

 • Prostaglandin je v těle potřebný, aby dovedlo bojovat proti úrazům. Organismus uvolňuje prostaglandiny v důsledku nějakého podráždění.
 • Prostaglandin není hormon, ale druh tuku s účinky podobnými účinkům hormonů.
 • Muži potřebují prostaglandin specificky pro vznik erekce, žena zase během menstruace i porodu.
 • Hladinu zvyšuje strava s převahou živočišných potravin. Hladinu lze snížit pomocí dietních změn s převahou rostlinných potravin.
 • Při snížené hladině vám lékař předepíše konkrétní lék s prostaglandiny. Důležité je proto lékařské vyšetření, protože sami si doma hladinu nezměříte.
 • Prostaglandin ve vašem těle ale v nějakém množství je a tak je to správně.

Máte nějakou zkušenost s prostaglandinem? Měřil vám jej nějaký lékař nebo jste užívali nějaké léky s jeho obsahem?

Na vaše zkušenosti se v redakci Erekce.cz těšíme i s ostatními čtenáři. Napište nám do komentáře a rozjeďme debatu, prosím 🙂

 

Další články o příčinách a důsledcích hormonální nerovnováhy u mužů i žen

Hormonální nerovnováha u mužů – příčiny, projevy, metody léčby
Hormonální nerovnováha u žen – příčiny, projevy, metody léčby
Hormonální nerovnováha a erekce
Hormonální nerovnováha a libido
Hormonální nerovnováha a plodnost

Leave a Reply