Beta-blokátory a erektilní dysfunkce: Jde o nezbytnou součást jejich užívání?

Beta-blokátory (také β-blokátory) jsou léky využívané při srdečním selhání a hypertrofické kardiomyopatii (dědičné zvětšení srdečního svalu), zejména díky příznivému vlivu na remodelaci myokardu a snížení rizika náhlé srdeční smrti.

Erektilní dysfunkce je neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci dostatečně pevnou a dostatečně dlouho pro uspokojivý sexuální styk. ED sice je častější u mužů nad 50 let, ale vyšší věk není jedinou podmínkou jejího vzniku. Dysfunkce může postihnout i mladé muže či dokonce kluky.

Nejčastěji je erektilní dysfunkce nechtěným důsledkem cukrovky, vysokého krevního tlaku nebo psychických problémů jako deprese, úzkost a stres. Dysfunkci lze pomocí některých léků účinně léčit, užívání mnohých dalších léků včetně beta-blokátorů může k erektilní dysfunkci přímo vést.

Pokud nyní užíváte jakékoliv léky, předepisující lékař by se na ně měl podívat, aby našel možný souvis s erektilní dysfunkcí (pokud ji ovšem zažíváte). Beta-blokátory, a tedy léky na snížení vysokého tlaku, patří mezi nejčastější příčiny erektilní dysfunkce způsobené léky.

beta-blokátory a erektilní dysfunkce

 

Co jsou to beta-blokátory?

Celým názvem beta-adrenergní blokátory jsou velmi často používanou skupinou léků na problémy se srdcem. Beta-blokátory snižují a zpomalují tepovou frekvenci srdce a jeho kontrakční sílu, díky čemu účinně snižují krevní tlak.

Beta-blokátory vám budou nejčastěji předepsány v případě, že trpíte:

Lékař vám zároveň může tato léčiva předepsat v případě, že trpíte:

Následně rozlišujeme 3 typy beta-receptorů:

  • B1 receptory se nacházejí převážně v oblasti srdce.
  • B2 receptory se nacházejí v ostatních orgánech a jejich úkolem je řídit metabolickou aktivitu, a tedy proměnu živin na energii pro pohon organismu.
  • B3 receptory se účastní rozkládání a metabolizace tuků.

Beta-blokátory blokují některé receptory nervového systému. Tyto receptory stimulují chemické látky a nejčastěji jde o hormon adrenalin (také pod názvem epinefrin).

Adrenalin stahuje a zužuje krevní cévy, kvůli čemu přes ně krev protéká pod vyšším tlakem. Pro srdce to představuje nadměrnou zátěž, která srdce unavuje a předčasně vyčerpává.

Vědci předpokládají, že pokud pomocí beta-blokátorů zablokujeme receptory adrenalinu, negativně ovlivníme část nervového systému zodpovědnou za vznik erekce. Tak lze zjednodušeně popsat negativní vliv beta-blokátorů na sílu erekce případně na schopnost erekci dosáhnout.

 

Skutečně bude každý, kdo užívá beta-blokátory, trpět erektilní dysfunkcí?

Nikoliv, takhle jednoznačně to tvrdit nelze. Nicméně jak dokládá studie, erektilní i jiné sexuální dysfunkce se kvůli užívání beta-blokátorů mohou objevit. Tyto léky tak významně zvyšují riziko vzniku ED. Přesná míra výskytu tohoto negativního vedlejšího účinku není známá, ale odborníci tvrdí, že výskyt je mnohem častější, než se ještě donedávna předpokládalo.

Vědci dále zohledňují i to, zda byly problémy s erekcí nebo ED přítomna již před začetím užívání beta-blokátorů. Dysfunkce je totiž velmi častým doprovodným důsledkem vysokého krevního tlaku i ostatních omezení zdraví srdce a cév. Naznačuje to, ze pacienti užívající beta-blokátory kvůli hypertenzi mohli trpět erektilní dysfunkcí ještě před zahájením léčby. V takovém případě nejde o negativní účinek beta-blokátorů.

Studie zároveň zjistila, že jeden lék, konkrétně Nebivolol zlepšil sílu erekce u mužů, kteří trpěli vysokým tlakem společně s ED. Podle záznamů, které jsem dohledal, to byl jediný lék, který se tak vymykal z řady ostatních beta-blokátorů.

Kromě případné erektilní dysfunkce mohou beta-blokátory v rámci vedlejších účinků vyvolávat také:

 

Další léky na vysoký krevní tlak, které mohou způsobit erektilní dysfunkci

Je sice méně pravděpodobné, že by ostatní léky na úpravu nevyhovujícího krevního tlaku způsobovaly erektilní dysfunkci, možné to však je.

Velmi podobný účinek na snížení tlaku mají také blokátory kalciových kanálů a inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu. Pacienti, kteří je užívali, hlásili méně častý výskyt erektilní dysfunkce, ale negativní případy pořád existují, takže je nelze ignorovat.

 

Erektilní dysfunkce kvůli diuretikům

Diuretika jsou léky určeny pro podporu odvodnění organismu a močení. Možná vás to překvapí, ale i diuretika se v některých případech předepisují pacientům proti vysokému krevnímu tlaku, protože z těla vyplavují nadbytek soli.

Jelikož budete kvůli diuretikům častěji močit, v těle, resp. i v krevním oběhu zůstane méně vody a to povede ke snížení krevního tlaku.

Diuretika zároveň uvolňují svalstvo v oběhovém systému, co ale bohužel snižuje přítok krve do penisu. Jak již dobře víme, dostatek krve je pro vznik erekce nezbytný. Diuretika tedy mohou erekci zhoršovat a při dlouhodobém užívání vést k dočasné erektilní dysfunkci až dokud je nevysadíte.

Pamatujte, že léčba jakékoliv nemoci je nadřazená síle erekce, takže pokud vám lékař diuretika předepsal, nesmíte je svévolně vysazovat ani snižovat předepsanou dávku. Pokud pociťujte problémy s erekcí, vždy na ně upozorněte lékaře.

MĚJTE PŘEHLED: Podrobně jsme téma diuretik a rizika vzniku erektilní dysfunkce rozebrali v samostatném článku pod odkazem.

diuretika a erektilní dysfunkce

 

Léčba erektilní dysfunkce za předpokladu, že užíváte beta-blokátory

Pokud se váš ošetřující lékař domnívá, že u vás vznik erektilní dysfunkce souvisí s užíváním beta-blokátorů, přičemž nemůžete užívat žádné jiné léky proti hypertenzi, pořád existuje několik možností.

Ve většině případů jsou možností léky přímo na erektilní dysfunkci. Než lékař některý předepíše, bude potřebovat přesný seznam všech léků i doplňků stravy, které aktuálně užíváte. Díky tomu zjistí, jakým způsobem mohou nové léky interagovat s těmi stávajícími.

Léky proti erektilní dysfunkci se nejčastěji užívají ve formě tabletek či dokonce injekcí, které si pacient píchá sám doma přímo do penisu. Tyto léky nereagují negativně s beta-blokátory, zároveň mají všechny přibližně podobné negativní účinky.

Konkrétní značky léků ani léčiva neuvádím záměrně. O tom, který pro vás bude vhodný a bezpečný rozhoduje vždy lékař po vašem důkladném vyšetření. Kde takového lékaře hledat se dovíte v článku níže. Obsahuje i prokliky na specialisty v okolí vašeho bydliště, takže vám doporučuji některého co nejrychleji oslovit.

NAJDĚTE SI POTŘEBNÉHO ODBORNÍKA: Kdo léčí erektilní dysfunkci? Urolog, endokrinolog a psycholog.

kdo léčí erektilní dysfunkci

Kdy mám kvůli beta-blokátory způsobené erektilní dysfunkci kontaktovat lékaře?

Vždy se nejdříve ujistěte o tom, že své léky proti vysokému tlaku užíváte přesně podle předpisu. Díky tomu minimalizujete jejich případné negativní účinky.

Pokud se zdá, že je erektilní dysfunkce důsledkem právě užívání beta-blokátorů, informujte o tom předepisujícího lékaře. Dávku může pozměnit případně lék vyměnit za jiný.

Lékaře se zároveň zkuste zeptat na zmíněný Nebivolol, zda by pro vás nebyl bezpečnější. Jeho potenciál potvrzuje i vědecká studie, která jej označuje jako jednu z nejlepších možností léčby hypertenze a prevence erektilní dysfunkce zároveň.

Možností může být i užívání léků proti erektilní dysfunkci. Obecně se ale nedoporučuje užívat je v případě hypertenze či jiných problémů se zdravím srdce a cév. I to je důvod, proč jsou vázány striktně na lékařský předpis a nikdo si je nemůže dávkovat jak se mu zachce. Jde o vaše zdraví, a dokonce život. Mnozí muži již za neuvážené a svévolné užívání doplatili životem.

Doplňuji, že je velmi důležité informovat lékaře o tom, že jste některý lék přestal užívat a taky o tom, že jste nějaký lék nebo i doplněk stravy zařadil. Vyhnete se díky tomu vzájemným lékovým interakcím a negativním vedlejším účinkům.

 

Beta-blokátory a erektilní dysfunkce –  3 často kladené otázky FAQ

Lze užívat Viagru společně s beta-blokátory?
Ano, užívání Viagry s beta-blokátory je obvykle možné, pokud lékař nerozhodne jinak. Upozorňuji ale na to, že Viagra může negativně reagovat s jinými léky. Přesně to je důvod, proč vám může Viagru předepsat pouze lékař a bez předpisu není možné ji legálně sehnat. Pokud Viagru užíváte, nikdy ji nekombinujte s alkoholem.
Lze erektilní dysfunkci způsobenou beta-blokátory zvrátit a opět mít erekci kvalitní a spolehlivou?
Erektilní dysfunkci obvykle jde zvrátit, vždy ale záleží na konkrétní příčině. Pokud z ED viníte právě beta-blokátory, podezření hlaste lékaři, který vám je předepisuje.

Zároveň jej můžete požádat o jiný lék na erektilní dysfunkci. Po zdravotní prohlídce rozhodne, zda a který je pro vás bezpečný.

Mohou beta-blokátory ovlivňovat hladinu testosteronu?
Tato informace zatím není jasná. Beta-blokátory však mohou prokazatelně přispívat vzniku ED, a zároveň vyvolat pokles oxidu dusnatého, který je pro vznik erekce nezbytný.

Postupně se snižující hladinu testosteronu můžete zaznamenat s vyšší věkem. Důsledkem nízkého testosteronu je slabé erotické libido, únava, slabost a další negativní příznaky. Pokud se domníváte, že máte málo testosteronu, mluvte otevřeně s lékařem.

 

Co jsme zjistili o beta-blokátorech a erektilní dysfunkci?

  • Beta-blokátory jsou známým původcem erektilní dysfunkce. Stav přímo nezapříčiňují, rapidně však přispívají jeho vzniku.
  • Výskyt ED jako vedlejšího účinku BB je častější, než se ještě donedávna předpokládalo.
  • Nicméně existují léčebné strategie, které pomáhají zvládnout erektilní dysfunkci vyvolanou beta-blokátory či jinými léky.
  • Mluvte s lékařem, ptejte se na jiné léky případně žádejte změnu dávkování.
  • Během celé léčby vysokého tlaku se snažte žít zdravě, a tedy zdravě jíst, sportovat a zbavit se zlozvyků. Prospějete tak zdraví srdce i síle erekce.

 

Další články o příčinách, projevech a léčbě erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce – příčiny, příznaky a léčba
Vysoký krevní tlak a erektilní dysfunkce
Jak sledování porna způsobuje erektilní dysfunkci?
Ateroskleróza (ucpané cévy) a erektilní dysfunkce
Rázová vlna a léčba erektilní dysfunkce

erekce_cz na facebooku

 

Leave a Reply