Poranění míchy může způsobit erektilní dysfunkci. Lze se léčit? Vrátí se erekce do původní kondice?

Pacienti po poranění míchy a případné operaci páteře se obávají o intimní život, sexuální schopnosti a sílu erekce, ale také plodnost a schopnost prožívat orgasmus. Naděje, že se erekce vrátí do normálu existují, pouze je vždy potřeba dodržet léčbu a vyzkoušet i několik léčebných metod, než se povede najít tu účinnou.

Po úrazu míchy není vždy 100% jisté, že pacient bude trpět erektilní či jinou sexuální dysfunkcí. Je pravda, že se ED objeví jako důsledek v mnoha případech, ale u některých mužů zranění ED nezpůsobí. Vždy záleží na konkrétní poškozené oblasti páteře a rozsahu poranění míchy.

poranění míchy a erektilní dysfunkce

SLOVNÍČEK: Co je paraplegie a kdo je to paraplegik?
Paraplegie je skupina negativních příznaků způsobených poraněním míchy. Nejčastěji se paraplegie projevuje ochrnutím nohou, poruchy pohybu, ztrátou svalového napětí, ale také oslabením nebo ztrátou sexuálních funkcí a právě erektilní dysfunkcí.

Paraplegik je tedy pacient, který tyto stavy zažívá.

 

Sexuální dysfunkce způsobené poraněním míchy

Poranění míchy u mužů způsobuje nejčastěji erektilní dysfunkci, poruchy ejakulace a změny ve schopnosti prožívat orgasmus. Po úrazu je ještě před začetím léčby velmi vhodné podstoupit sexuální poradenství, kde bude pacient informován o vhodných změnách svého sexuálního života. Poradce mu vysvětlí, zda a za jakých podmínek bude možné sexuálně žít, ale také na jaké nepříjemnosti a omezení se připravit. Pomůže nastavit nový model sexuálního života pro pacienta a jeho partnerku, aby nedošlo k odcizení a rozchodu.

U muže totiž po úrazu míchy dochází k zásadním změnám, které ovlivní sexuální schopnosti, kondici a sexuální aktivity. Patří sem hlavně erekce, ejakulace a citlivost penisu na erotické vjemy. Rapidně se může měnit i sexuální chování postiženého.

Změnit se mohou i povahové charakteristiky. Pacientovi klesá ego, snižuje se sebevědomí, nevěří ve vlastní schopnosti, bojí se, že v sexuálních vztazích bude selhávat a kvůli tomu jej opustí partnerka nebo si žádnou nedovede najít.

Jsou to zároveň běžné psychologické příčiny erektilní dysfunkce, které mohou problém dále prohlubovat. Tyto pocity mohou erekci oslabovat ještě více, než úraz samotný, kvůli čemu je v rámci léčby vhodné zařadit i psychoterapii.

erektilní dysfunkce po úrazu míchy a páteře

Erektilní dysfunkci způsobuje nejčastěji poranění míchy mezi obratlem T11 až L2, což je hrudněbederní úsek. Pod nimi se nachází pudendální nerv, který vede stimuly přímo do penisu.

 

pudendální nerv pro vznik erekce

Pudendální nerv přenáší nervový signál do penisu pro navození erekce. Pokud kvůli poranění míchy signál z mozku do nervu nepřichází, dojde k dočasné nebo trvalé erektilní dysfunkci.

 

Léčba erektilní dysfunkce po poranění míchy

Jako první vlna léčby se předepisují perorální léky ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 (IPDE-5). Jmenovitě léčiva sildenafil, vardenafil nebo tadalafil. Za nejúčinnější se aktuálně považuje Viagra, kterou dobře snáší většina pacientů s erektilní dyfunkcí.

Druhá vlna léčby zahrnuje injekční podávání léčiva do penisu. Metoda je náročnější a pro pacienta více stresující, proto jde až o druhou linii léčby.

Pokud léčba nezabírá, ve třetí vlně léčby se doporučuje chirurgická léčba erektilní dysfunkce v podobě implantace penilních protéz.

 

Jak lze získat erekci po poranění míchy?

Existují různé metody pro navození erekce. Ne každá metoda zabere napoprvé a ne každá bude vhodná pro všechny pacienty. Zde musí pacient strpět nepohodlí během léčby a být otevřený zkoušení různých metod, než lékař zjistí, která nejlépe zabírá.

 

Léky pro podporu erekce (první linie léčby)

Léky ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 (PDE-5) se pro navození erekce používají jako první. Nejsou však vhodné pro všechny pacienty s erektilní dysfunkcí, konkrétně pro muže s nemocným srdcem a cévami, játry, diabetiky nebo pro ty, kteří užívají jiné léky, které se s léky na ED nesmí míchat. O tom, zda bude Viagra a další léčiva vhodná právě pro vás, rozhodne lékař.

 

Injekce s léčivem přímo do penisu (druhá vlna léčby)

Pokud z nějakého důvodu není pro pacienta vhodná perorální medikace (a tedy užívání léků), případně na léky pacient nereaguje, lze do penisu dostat léčivo injekčně. Nejčastěji jde o léčivo alprostadil, papaverin nebo fentolamin.

Injekce se vpichuje přímo do penilní tkáně, a tedy ne do cévy ani do žíly, ale do topořivých těles penisu. O konkrétním léčivu a doporučeném dávkování rozhoduje lékař.

 

Vibrační terapie (vibrostimulace)

Používá se speciální vibrující nástroj, který se přikládá na penis a okolí. Stimuluje míšní reflexy a podporuje schopnost ejakulace. Tato metoda je úspěšná u pacientů, u kterých se zachovaly reflexy v nohou. Pokud došlo až k paralýze dolních končetin, metoda nemusí být účinná.

 

Elektroejakulace

Metoda se využívá u pacientů, kterým poranění míchy zabránilo v ejakulaci, a tedy vyloučení spermatu z těla přes močovou trubici. Metodu lze využívat i pokud má pacient narušené reflexy. Nervy se stimulují elektrickými impulzy, které mozek kvůli poškození míchy nevysílá. Díky tomu lze zachránit i plodnost pacienta.

 

Vakuové podtlakové erekční pumpy

Vakuová pumpa je vhodná pro většinu pacientů. Sama o sobě ale erektilní dysfunkci neléčí, pouze pomáhá do penisu nahnat krev, pokud toho není schopen mozek kvůli poškozené míše.

Pumpa je dutý válec, ze kterého je možné pumpičkou odsát vzduch. Pumpa se nasadí na penis a odsaje se z ní vzduch. Vzniklý podtlak rozšíří krevní cévy v penisu a vžene do nich krev. Aby erekce zůstala pevná i po odebrání pumpy, erekci lze udržet pomocí erekčního kroužku. Ten se nasadí na kořen penisu, aby z něj krev neodtékala zpátky do těla.

 

Penilní implantát (třetí vlna léčby)

Jako poslední možnost lze pod kůži penisu voperovat penilní implantát (penilní protézu). Ta erektilní dysfunkci neléčí, ale pomáhá „imitovat“ erekci. Pacient je tak schopný soulože.

Implantát chápejte jako umělý rukáv pod kůží penisu. Ten může být tuhý, takže penis se jeví, že je v erekci pořád, nebo nafukovací. Pacient si jej „nafoukne“ podle potřeby. Slouží k tomu zásobník s tekutinou voperovaný do břišní dutiny. Pacient si pumpičkou naplní implantát a po sexu tekutinu opět vrátí do zásobníku. Nejde ale o reálnou erekci, ale uvedení penisu do použitelného stavu díky protéze.

ČTĚTE TAKÉ: Kvůli poranění míchy končí mnozí pacienti na invalidním vozíčku. Podívejte se na nejlepší sexuální polohy pro ně.

 

Poraněná mícha a erektilní dysfunkce: Často kladené otázky FAQ

Způsobuje poranění páteře a míchy erektilní dysfunkci?
Bohužel ano a ED zažívají mnozí muži s poraněnou míchou. Zhruba pouhých 25% pacientů s poškozenou míchou dovede dosáhnout erekci uspokojivě pevnou pro pohlavní styk.
Která část poraněné míchy a páteře způsobuje erektilní dysfunkci?
Nejčastěji jde o úrazy thorakolumbální páteře, což je hrudněbederní úsek. Konkrétně jde o úsek mezi obratli T11 až L2 (viz dělení páteře na obrázku výše).
Pomůže mužům s poraněnou míchou navodit erekci Viagra?
Ano, Viagra se u paraplegiků (pacientů s poraněnou míchou) běžně předepisuje, ne vždy však zabírá dle očekávání. Viagru lze nahradit i jinými léčivy (Cialis, Levitra). Vhodnou léčbu vždy doporučí lékař.
Poškození kterého nervu vede k erektilní dysfunkci?
Vznik erekce závisí od kondice pudendálního nervu (nervus pudendus). Jeho poškození způsobuje erektilní dysfunkci. Toto poškození se odborně nazývá Alcockův syndrom.
Způsobí erekci i vyhřezlá ploténka?
Ano, i tento problém může zavinit erektilní dysfunkci.
Lze erektilní dysfunkci způsobenou poškozením míchy zvrátit?
Ano, pokud je dodržena léčba, erekci lze opět vrátit. Bohužel to úspěch není zaručen v každém případě.
Může erektilní dysfunkci způsobit i úraz krční páteře?
Ano, je to možné. Signál pro navození erekce putuje z mozku přes míchu v páteři až do penisu přes pudendální nerv.

Kterákoliv část míchy po této cestě v případě poškození může způsobit erektilní dysfunkci.

Může způsobit erektilní dysfunkci pouhý skřípnutý nerv?
Ovšem. Skřípnutý a zablokovaný nerv může ztratit svou funkci a vést k erektilní dysfunkci. Velmi často se objevuje také bolest a nepohodlí, tlak, problémy s pohybem nebo sníženou citlivost v postiženém místě. Možná je i močová nebo fekální inkontinence.
Může erektilní dysfunkci způsobit i špatné držení těla?
Když je páteř v nesprávné poloze, na nervy je vyvíjen nepřiměřený tlak. To může vést jak k erektilní dysfunkci, tak k předčasné nebo naopak opožděné ejakulaci.
Pomůže mi s erekcí chiropraktik?
Ano, jeho úkolem je v tomto případě odblokovat zablokované páteřní nervy. Bohužel pokud je nerv poškozený nebo přerušený, chiropraktik nepomůže.
Za jak dlouho po operaci páteře dojde ke zlepšení erekce?
Velice zhruba potrvá navrácení erekce 6 až 12 měsíců. V závislosti od míry poškození to může být i delší doba.

Pokud jste překonal úraz páteře a míchy, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Poranění nervové soustavy může být velice složité a nelze si s ním poradit sám, zvlášť pokud na sobě pociťujete negativní dopady v podobě erektilní dysfunkce a dalších sexuálních poruch.

Pokud se již léčíte, pokračujte v léčbě přesně dle doporučení lékaře. Ten jediný má přehled o rozsahu poranění, jeho hojení a důsledcích, které způsobilo.

Kromě léčby samotné lze v rámci možností doporučit pravidelný pohyb, který případné zablokované nervy uvolní a umožní jim přenášet nervové vzruchy. Přejeme rychlé uzdravení a rychlý návrat k původnímu sexuálnímu životu.

Další články o příčinách, projevech a léčbě erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce – příčiny, příznaky a léčba
Vysoký krevní tlak a erektilní dysfunkce
Jak sledování porna způsobuje erektilní dysfunkci?
Ateroskleróza (ucpané cévy) a erektilní dysfunkce
Rázová vlna a léčba erektilní dysfunkce

erekce_cz na facebooku

 

Leave a Reply