Asthenozoospermie (pomalé a líné spermie) snižuje plodnost a šance na početí. Jak spermie zrychlit a oplodnit ženu?

Asthenozoospermie je porucha normální motility a tedy pohyblivosti spermií. Asthenozoospermii se lidově přezdívá i pomalé a líné spermie.

V článku vyjmenujeme časté příčiny asthenozoospermie, vyšetření, kterým sexuolog astenospermii zjišťuje a šance na oplodnění partnerky. Ta totiž pořád existuje a Asthenozoospermie neznamená, že je muž zcela neplodný.

DALŠÍ NÁZVY: Ve svém spermiogramu a v odborných zdrojích se můžete setkat i s názvem asthenozoospermia a asthenospermia.

asthenozoospermie

 

Co je asthenozoospermie?

Podle Světové zdravotnické organizace WHO muž asthenozoospermií netrpí, pokud:

 • je součet progresivně a neprogresivně pohyblivých spermií nad 40% – to jsou společně spermie s normálním a nenormálním pohybem,
 • nebo je počet progresivně pohyblivých spermií nad 32% – to jsou ty, které se správně pohybují směrem vpřed a se mezi ně neprogresivní nepočítají.

Nižší čísla jsou již podezřelá, abnormální a považují ze za příznak asthenozoospermie. Odborníci doporučují absolvovat vyšetření spermií opakovaně, než definitivně potvrdí asthenozoospermii. Finální verdikt na základě jednoho vyšetření považují za chybu, protože motilita i další vlastnosti spermií se mohou měnit z různých důvodů (nemoci, úraz, životospráva, stres) a ty někdy mohou být pouze dočasné.

Vždy proto otevřeně mluvte se sexuologem a absolvujte všechna doporučená vyšetření. Je potřeba počítat s časovými rozestupy, protože spermiím může trvat týdny až měsíce, než změní své vlastnosti k lepším výsledkům.

 

Jak se asthenozoospermie zjišťuje?

Motilita spermií se stejně jako jejich ostatní vlastnosti zjišťuje pomocí mikroskopického vyšetření spermiogram. Lékaři v ambulanci poskytnete vzorek ejakulátu, a když po cca. 20 minutách zkapalní, sexuolog provede mikroskopické pozorování spermií v něm.

Ve speciálním přístroji se z kapky vzorku spočítá 100 spermatozoidů, a tedy pohlavních buněk. Ze stovky se určí, kolik vzorek obsahuje:

 • progresivně pohyblivých spermií – ty, které normálně plavou
 • neprogresivně pohyblivých spermií – ty, které se sice pohybují, ale neplavou kupředu správným směrem nebo se pohybují na místě
 • nepohyblivých spermií – spermie zcela bez pohybu, na pohled vypadají jako mrtvé

asthenozoospermie, pomalé spermie

Progresivně se pohybující spermie, neprogresivně se pohybující a nepohyblivá spermie.

 

Typy a stupně asthenozoospermie

asthenozoospermie, počet pohyblivých spermií

Při asthenozoospermii klesá počet všech pohyblivých spermií pod 40% nebo pod 32% progresivně pohyblivých spermií.

Stupeň asthenozoospermie se určuje podle počtů pohyblivých spermií v aktuálním vzorku ejakulátu. Ve vzorcích odebraných v různém čase se může počet pohyblivých spermií, a tedy stupeň asthenozoospermie lišit.

Závěrečnou diagnózu zároveň ovlivňuje rychlost a typ pohybu spermií a množství nepohyblivých spermií. Jasná definice zatím chybí.

 

Mírná až střední asthenozoospermie

Počet nepohyblivých spermií a spermií se sníženou a omezenou pohyblivostí je mezi 60 až 75%. Pokud ejakulát pořád obsahuje spermie, které plavou vpřed, lze mluvit o mírné asthenozoospermii.

S mírnou asthenozoospermií lze ženu oplodnit přirozeně, ale nemusí se to povést hned napoprvé a je potřeba zkoušet. Metody asistované reprodukce doporučujeme zvážit až po několika měsících až roce bez úspěchu nebo v případě těžké asthenozoospermie.

Pro cílenou podporu pohybu a rychlosti spermií včetně množství a kvality doporučujeme české kapsle Blendea Man’s Vitality.

Blendea Man's Vitality

Klikněte na tlačítko a podívejte se na všechny účinky. Objednávku vám Blendea.cz doručí diskrétně do 48 hodin. Ihned tak můžete zrychlit pohyb spermií.

 

Těžká asthenozoospermie

Za vážnou asthenozoospermii považujeme stav, kdy je nepohyblivých 75 až 80% nebo i více všech spermií. Tehdy je nutné sledovat, jak kvalitní pohyb mají zbylé pohyblivé spermie.

Aby se přirozeně dostaly až k vajíčku, potřebují rychlý a rovný pohyb směrem vpřed. Pokud by nedovedly plavat rovně a rychle, k vajíčku by se vůbec nedostaly a tím by muži asthenoozoospermie zhoršovala plodnost. V takovém případě by pár musel podstoupit některou z technik asistované reprodukce.

VIDEO: Různé typy poruch spermií včetně asthenozoospermie

 

Příčiny asthenozoospermie

Upozorňujeme, že pohyb spermií mohou negativně ovlivňovat různé vnější i vnitřní vlivy. Uvádíme ty nejčastější, které se u českých mužů objevují běžně v nejvyšších číslech.

 • teratozoospermie, během které se spermie deformují a jsou často bez bičíku, který je pohání nebo není vyvinutý
 • úrazy a nemoci varlat
 • infekce a záněty v těle
 • přítomnost protilátek proti spermiím – pokud spermie unikají mimo rozmnožovací soustavu jinam do těla kvůli úrazu nebo vývojové vadě
 • časté a nadměrné zahřívání varlat
 • přirozené stárnutí – ke zpomalování spermií dochází od ca 45. roku
 • kouření a tabákové výrobky, pití alkoholu a užívání drog
 • vystavování se škodlivým látkám a toxinům (na pracovišti nebo doma)
 • nedostatečná a nezdravá strava

Celkový životní styl můžete kdykoliv zlepšit i sám bez pomoci odborníků. Důležité je začít ihned, zvlášť pokud se snažíte o dítě. Pozitivní změny návyků mohou zlepšit a urychlit i výsledky léčby nemoci a problému, který může spermie zpomalovat.

Asthenozoospermii mohou způsobovat i různé další poruchy spermií, které zhoršují jejich počet, morfologii (tvar a velikost) a pohyblivost (motilitu) zároveň. Asthenozoospermie tak může být důsledkem hned několika jiných poruch společně. Na konkrétní vady vás upozorní sexuolog po spermiogramu. Určitě poslechněte všechna doporučení.

VIDEO: Indická lékařka Dr. Sweta Gupta mluví o snížené motilitě spermií

 

Léčba asthenozoospermie

Opakujeme důležitost prospěšných změn životosprávy a dodržení léčby a doporučení od lékařů.

 • V případech mírné asthenozoospermie lze předepsat léky, které zlepší morfologii spermií a umožní jim pohyb. Léky nikdy neshánějte sám po internetu ani po známých a dodržujte předepsaný typ a dávkování.
 • Zároveň podstupte vyšetření u jiných odborníků, pokud jsou pomalé spermie důsledkem jiné zjištěné nemoci.
 • V případě těžké asthenozoospermie se na možnosti oplodnění informujte u sexuologa nebo zavolejte na některou z klinik asistované reprodukce, které v Česku jsou.
 • Zbavte se zlozvyků a špatných návyků, které zhoršují celkovou kvalitu spermií. Nekuřte, jezte zdravě, nepijte alkohol a neužívejte žádné drogy, začněte se pravidelně hýbat. Jak začít s pravidelným pohybem poradíme v článku Jak se více hýbat a najít si chvilku každý den? (10 tipů pro muže, kteří netuší, kde by na to vzali čas).

jak se více hýbat?

 

Asthenozoospermie a možnosti oplodnění partnerky

Asthenozoospermie je příčinou zhoršené plodnosti a neplodnosti mužů. Problém spočívá v tom, že spermie musí na cestě k vajíčku přes vejcovody překonat různé překážky. Pro spermie, které jsou pomalé nebo nedovedou plavat přímým směrem ani když jsou pohyblivé je tento úkol náročný až nezvládnutelný.

Spermie, která se nakonec dostane až do vajíčka, musí být skutečně rychlá a schopná přizpůsobit se překážkám, které na cestě potká. Pro přirozené oplodnění je pohyblivost důležitá, přičemž pohyb musí být progresivní a dostatečně rychlý.

Pro oplodnění vajíčka se využívají tyto metody asistované reprodukce:

 • In vitro oplodnění (ve zkumavce): Lékař odebere vhodnou spermii a zároveň vhodné vajíčko od ženy. Ve zkumavce, resp. pomocí speciálního postupu se spermie spojí s vajíčkem mimo dělohu. Oplodněné vajíčko se následně vrátí zpátky do dělohy, kde se bude dále vyvíjet až do plodu.
 • Intracytoplazmatická injekce spermií (ICSI): Zde lékař opět odebere vhodnou spermii a vpraví ji do vajíčka přímo v ženském těle. V tomto případě lze použít i spermii, která se nepohybuje, protože sama nemusí urazit žádnou cestu.
 • Darované spermie: Pokud se lékaři nepovede získat vhodnou spermii a má podezření, že by použití spermie od otce nebylo bezpečné, lze zvážit použití darovaných spermií od zdravého dárce. Tento způsob je pro mnohé páry diskutabilní, protože jde o cizí sperma jiného muže. Kvůli tomu může otec nabýt pocit, že ve skutečnosti otcem není. Upřímně si promluvte s partnerkou o tom, zda je pro vás použití darovaných spermií v pořádku a dovedete se vyrovnat s jeho podmínkami.

Pro cílenou podporu pohybu a rychlosti spermií včetně množství a kvality doporučujeme české kapsle Blendea Man’s Vitality.

Blendea Man's Vitality

Klikněte na tlačítko a podívejte se na všechny účinky. Objednávku vám Blendea.cz doručí diskrétně do 48 hodin. Ihned tak můžete zrychlit pohyb spermií.

 

Asthenozoospermie: Často kladené otázky FAQ

Kdy se jedná o asthenozoospermii?
Podle WHO je to stav, kdy je progresivně pohyblivých aspoň 32% spermií v ejakulátu nebo je součet progresivně a neprogresivně pohyblivých spermií (celková motilita) aspoň 40%. Stav azoospermie potvrdí aspoň 2 spermiogramy s rozestupem 2-3 měsíce.
Jak asthenozoospermie zhoršuje plodnost?
Spermie jsou pomalé a nedovedou se dostat až k vajíčku a nemohou ho tak oplodnit.
Co je příčinou asthenozoospermie?
Příčinou jsou poruchy růstu a vývoje bičíku spermie, úrazy a poruchy varlat, varikokéla, infekce, poruchy imunity, metabolické poruchy, vlivy genetiky a nezdravá životospráva nebo nekrozoospermie, což je výskyt mrtvých spermií v ejakulátu.
Je asthenozoospermie příčinou mužské neplodnosti?
Ano, může být jednou z příčin neplodnosti muže a také příčinou snížené plodnosti a problémů s oplodněním partnerky.
Lze s asthenozoospermií oplodnit partnerku?
Přirozené oplodnění je možné, ale je potřeba pořád to zkoušet. Nikdy nevíte, kdy se pohyblivé spermii povede dosáhnout vajíčko. Je to možné i díky asistované reprodukci a odběru normálních spermií pro zavedení do dělohy nebo pod zkumavku (in vitro).
Může se pro oplodnění použít i postižená spermie?
Ano, pokud je živá a ostatní vlastnosti má dobré. Lékař ji odebere a použije pro in vitro oplodnění. O vhodnosti a průběhu vás bude informovat až lékař.
Je asthenozoospermie normální?
Ano, pomalé spermie jsou u dnešních mužů normální a nejde o ojedinělý důvod zhoršené plodnosti či neplodnosti.
Je asthenozoospermie dědičná, pokud se vyskytla u mužů v rodině?
Existují i případy, kdy potomci postižených rovněž trpěli asthenozoospermií.
Co je to kompletní asthenozoospermie?
Úplná asthenozoospermie znamená, že v ejakulátu jsou pouze 100% nepohyblivé spermie. Tuto diagnózu má zhruba 1 z 5000 mužů.
Mohu pomalé spermie zrychlit životosprávou?
Ano, je to možné. Dodržujte zásady zdravé životosprávy, pravidelně cvičte a udržte si zdravou váhu, nevystavujte varlata teplu, určitě nepijte alkohol, nekuřte a neužívejte drogy.
Které látky jsou dobré pro pohyblivost spermií?
Vitamíny ze skupiny B, dále D, E, C a minerály zinek, selen, železo, l-karnitin. Mějte pestrou stravu, aby žádné látky nescházely, nebo užívejte několik měsíců doplněk Blendea Man’s Vitality pro podporu mužské plodnosti.

 

Další články o podpoře plodnosti, kvalitě spermií a ejakulátu

Množství a objem ejakulátu – proč se snižuje, proč je to veliký problém a co si o tom myslí vaše žena?
Poruchy ejakulace – 6 intimních mužských trápení
Mohu otěhotnět, pokud se ejakulát pouze otře o vagínu? Jaká je šance?
Co se stane, pokud nebudete ejakulovat a zadržovat spermie?
Vitamíny a minerály pro muže na plodnost – co nesmí chybět v jídelníčku plodného chlapa?

 

Leave a Reply