Morfologie spermií (velikost a tvar): Jak ovlivňuje plodnost a jak morfologii zlepšit?

Morfologie spermií určuje jejich velikost a tvar. Morfologie je důležitým, ne však jediným faktorem mužské plodnosti. Pro bezpečné oplodnění a silnou plodnost je důležitý vysoký počet spermií se správnou morfologií. Partnerku lze oplodnit i pokud je morfologie zhoršená a malých nebo abnormálně tvarovaných spermií je více. Šance ale logicky klesá.

V článku se podíváme:

 • jak vypadají morfologicky normální a abnormální spermie,
 • kolik jich má být, aby nebyla ohrožená plodnost,
 • jak lze morfologii zlepšit.

morfologie spermií

 

Co přesně je morfologie spermií?

Morfologie spermií určuje procento spermií s normálním tvarem a velikostí. Na základě zjištěného procenta lze vyvodit míru šance na úspěšné oplodnění ženy.

Spermie vypadají různě a různé jsou i u jednoho muže. Uvažujeme s miliony spermií, které muž pravidelně produkuje, takže při takovém množství nelze čekat, že budou všechny spermie navlas stejné.

Rozdíly tvaru a velikosti se projevují na hlavě spermie, střední části a bičíku (ocas). Tyto anomálie spermii ohrožují, ale v některých případech se i malá, nedostatečně vyvinutá nebo zdeformovaná spermie dovede dostat k vajíčku. Problém s morfologií tak nemusí vždy znamenat neplodnost u muže.

Může ale dojít k problému s plodností, pokud:

 • se spermie nepohybují správně,
 • jsou spermie slabé a nemají sílu proniknout přes obal vajíčka,
 • jsou spermie pomalé právě kvůli špatné morfologii (pohyblivost spermie se nazývá motilita).

Lékař, konkrétně sexuolog zkoumá morfologii spermií pomocí mikroskopického vyšetření spermiogram. Pokud není možné odevzdat vzorek ejakulátu, plodnost a morfologii lze zjistit i jinými metodami.

Abnormální morfologie ani snížený počet spermií s normální morfologií nemusí být důvodem neplodnosti. Důležitý je i počet zdravých spermií a jejich schopnost dostat se z mužského těla do ženského.

Spermiogram podstoupil na pražské klinice i redaktor Erekce.cz. Sexuolog ve vzorku naměřil 20 milionů spermií se správnou morfologií.

jak probíhá spermiogram?

 

Test morfologie spermií

Běžnou metodou testování morfologie spermií je zmíněný spermiogram. Pod mikroskopem lékař zkoumá vzorek ejakulátu a celkové procento spermií s normální morfologií, a tedy s normálním tvarem a velikostí.

normální morfologie spermií

Na levé straně vidíte spermie s normální morfologií, na pravé straně spermie s abnormální morfologií (zdroj obrázku)

 

Vlastnosti spermií s normální morfologií

minimální počet morfologicky normálních spermií

Za minimum pro oplodnění se považují aspoň 4 % morfologicky normálních spermií

hlavička oválná a hladká
velikost hlavičky šířka 2,5 – 3,5 mikrometrů, délka 5 až 6 μm
akrozom (útvar na hlavičce podobný čepici) pokrývá 40 až 60 % hlavičky
vakuoly v hlavičce (dutiny naplněné tekutinou) max. 2, zabírají méně než 20 %
středová část spermie dlouhá jako hlava, štíhlejší
bičík (ocas) 45 μm, dlouhý, stočený a štíhlý
vady na hlavě, středové části nebo ocasu ne

Je běžné, když má muž vyšší procento zdeformovaných spermií (teratozoospermie). Podle Světové zdravotnické organizace jsou i 4 % spermií normální morfologie pořád dost.

Podle Krugerova kriterií pro měření plodnosti jsou šance na oplodnění následovné:

 • vysoká šance je, pokud má normální morfologii nad 14 % spermií,
 • mírně snížená šance na oplodnění je mezi 4 až 14 % normálních spermií,
 • výrazně nízká šance je, pokud má normální morfologii méně, než 3 % spermií.

Pro úplné posouzení morfologie a plodnosti nemusí stačit pouze jedno vyšetření. Různé vzorky od jednoho muže se mohou lišit. Proto počítejte s tím, že vás může lékař požádat o dvě nebo tři návštěvy. Celkové zhodnocení dovede vydat až když budou morfologie a další vlastnosti spermií stejné nebo velmi podobné.

 

Výsledky testování morfologie

Zvýšené množství spermií s abnormální morfologií se nazývá teratozoospermie. Tehdy je spermií s normální morfologií ve vzorku pouze 4 až 15 %. Množství pod 4 % již výrazně snižuje šance oplodnit ženu, ale pořád to není nemožné.

Pokud ejakulát neobsahuje žádné morfologicky normální spermie, ženu lze oplodnit pouze ve zkumavce (in vitro) nebo díky dárci spermatu. Spermie se odebere přímo z varlete, pokud je pořád produkuje a ve zkumavce spojí s vajíčkem nebo se k vajíčku zavede pomocí metod asistované reprodukce.

Opakujeme, že i spermie s abnormálním tvarem a velikostí mohou pořád obsahovat zdravý a kvalitní genetický materiál. V současnosti mají mnozí plodní muži vyšší procento spermií s abnormální morfologií, a i přesto jsou schopni ženu oplodnit a mít dítě. Je potřeba snažit se a nevzdávat pouze kvůli výsledkům testu.

 

Abnormální morfologie spermií

Za abnormální se spermie považuje, pokud je některá její část viditelně zdeformovaná, poškozená nebo chybí. Nerovnoměrně zakulacená hlavička, chybějící čepička, dvě hlavičky, krátký, zdeformovaný nebo zdvojený bičík, malá velikost a tak dále.

 • primární abnormalita morfologie je ta, která vznikne vývinem spermie, třeba když jim naroste malá hlavička
 • sekundární abnormalita vzniká během ejakulace, kdy se jinak normální spermie na své cestě poškodí (kyselé prostředí, dlouhý pobyt na vzduchu, překážky na cestě a pod.)

VIDEO: Ukázka různých defektů spermií a abnormální morfologie

 

Jak přirozeně zlepšit morfologii spermií?

Obecně je procento normálních spermií vyšší v mladém věku. Někteří odborníci dokonce doporučují zmrazit spermie v mladém věku a nechat si je uchovat až do doby, kdy se začnete zajímat o dítě. Pokud se o zhoršené morfologii dovíte až v tomto čase, na odběr a uchování může být pozdě.

PODPOŘTE PLODNOST: Proces tvorby spermií se nazývá spermatogeneze. Čtěte, jak můžete sám zlepšit spermatogenezi a s ní i počet a kvalitu spermií.

spermatogeneze, tvorba spermií

 

Varlata každopádně produkují spermie neustále, takže prospěšnou změnou návyků lze prospět i morfologii a celkovému počtu spermií. Mezi základní změny patří:

 • snažit se zhubnout a udržet si optimální váhu,
 • zdravě, pestře, čerstvě a dostatečně jíst,
 • pravidelně cvičit a nežít sedavým způsobem,
 • nekouřit, nepít často a nadměrně alkohol, neužívat žádné drogy,
 • nezahřívat varlata těsným oblečením ani pokládáním elektroniky do blízkosti varlat,
 • v rámci pestré a dostatečné stravy lze zařadit doplněk pro podporu mužské plodnosti Proeretca FERTIL.

Proerecta FERTIL

 

Další faktory, které ovlivňují plodnost

Celková morfologie je pouze jedna z vlastností, které určují plodnost muže. Lékař bude při hodnocení spermiogramu hodnotit i jiné:

 

Má morfologie spermií vliv na plodnost?

Tato otázka je poměrně kontroverzní a nelze na ni s jistotou odpovědět. Hodnoty a vlastnosti morfologicky normálních spermií se podle lékařů často mění. Aktuálně pokud má muž nízký počet morfologicky normálních spermií, je mu standardně doporučeno oplodnění in vitro, a tedy ve zkumavce. Zároveň se lékaři domnívali, že nízké morfologické skóre snižuje celkovou kvalitu spermií a zvyšuje riziko jejich poškození.

Nové a moderní studie vědce přesvědčují, že morfologie nemusí mít tak zásadní vliv na neplodnost, jak se doposud myslelo. Studie z roku 2017 zjistila, že i muži s 0 % morfologicky normálních spermií mohou mít téměř normální plodnost a to i bez asistované reprodukce. Na druhé straně u mužů s méně než 4 % normálních spermií dochází k častým problémům s oplodněním in vitro.

Zavádějí se nové DNA testovací metody, které slibují lepší pohled na neplodnost a kvalitu spermatu než doposud využívané metody.

Vy jako muž, který se snaží zjistit kvalitu svých spermií a plodnost máte možnost podstoupit „pouze“ vyšetření, která se v Česku běžně provádějí. Plodnost a kvalitu spermií si určitě nechte vyšetřit a objednejte se na sexuologii nebo se nechte doporučit obvodním lékařem. Po zjištění morfologie a stavu spermií můžete se sexuologem postupovat dále na základě jeho zjištění. Bez jeho názoru se neobejdete.

Pro zlepšení kvality a zvýšení počtu spermií doporučujeme české tobolky Proerecta FERTIL. Podporují činnost varlat a doplňují důležité živiny, které potřebují pro produkci spermií.

Proerecta FERTIL

FERTIL užívejte během snahy o oplodnění partnerky 1 až 3 měsíce. Klikněte na tlačítko a čtěte o všech účincích. Případnou objednávku vám Proerecta.cz rychle a diskrétně doručí do 48 hodin.

Morfologie spermií a často kladené otázky FAQ

Co je morfologie spermií?
Morfologie určuje procento spermií v ejakulátu s normálním tvarem a velikostí.
Jaká je normální morfologie spermie?
Oválná a rovnoměrná hlavička, dlouhý a silný bičík. Velikost normální spermie je 2,5 – 3,5 μm na šířku, 5 až 6 μm na délku, délka bičíku 45 μm.
Jaký počet morfologicky normálních spermií se považuje za dostatečný?
Normálních musí být aspoň 4 až 14 % spermií v ejakulátu.
Je morfologie spermií zásadní pro plodnost?
I se sníženým počtem morfologicky normálních spermií lze oplodnit ženu a mít dítě. Důležité jsou i ostatní vlastnosti.
Může být abnormální morfologie spermií důvodem neplodnosti?
Ano, může, ale vždy záleží na procentu poškozených spermií. Pokud pořád produkujete i normální spermie, šance pořád existuje.
Co způsobuje zhoršenou a abnormální morfologii spermií?
Kromě nezdravé životosprávy jsou to genetické vlivy, vystavování se toxinům a různým typům záření, přehřívání varlat.
Mohu sám zlepšit morfologii spermií?
Ano, pomocí zdravé životosprávy. Sport, strava, odpočinek a žádné zlozvyky. Nemoci, které by mohly počtu a kvalitě spermií škodit, je potřeba vyšetřit a léčit.
Které potraviny zlepšují morfologii spermií?
Bohatými zdroji důležitých živin je tmavá listová zelenina, ale i ostatní zelenina, ovoce a rostlinné potraviny. Mějte jich v jídelníčku dostatek.
Které látky zlepšují morfologii spermií?
Velmi důležitá je kyselina listová (vitamin B9) a zinek. Obsahuje je zelenina, ovoce, maso, ideálně ryby a mořské plody.
Může morfologie spermií způsobit vývojové vady dítěte?
Ne. Struktura spermií neovlivňuje mentální ani fyzické zdraví a vývoj dítěte. Rizikem je, že pokud není normálních spermií dostatek, k otěhotnění ani nemusí dojít.
Co znamená výsledek nulová morfologie spermií (0 %)?
Znamená to, že muž neprodukuje žádné spermie s normální morfologií, případně neprodukuje vůbec žádné spermie, a tedy ani normální ani abnormální.
Mění se morfologie spermií časem?
Ano, morfologie se může časem a vyšším věkem přirozeně měnit. Mladší muži mají obecně dobrou morfologii.
Má na morfologii spermií vliv káva a kofein?
Žádný vliv kofeinu na morfologii ani motilitu spermií nebyl prokázán.
Může být morfologie spermií zhoršená kvůli genetice?
Ano, může. Ne vždy je na vině muž kvůli špatné životosprávě a příčinou je právě genetická porucha.
Ovlivňuje stres morfologii spermií?
Ano. Podle studie muži, kteří zažívají silné stresující události, mohou mít nižší procento morfologicky normálních spermií.

Další články o podpoře plodnosti, kvalitě spermií a ejakulátu

Množství a objem ejakulátu – proč se snižuje, proč je to veliký problém a co si o tom myslí vaše žena?
Poruchy ejakulace – 6 intimních mužských trápení
Mohu otěhotnět, pokud se ejakulát pouze otře o vagínu? Jaká je šance?
Co se stane, pokud nebudete ejakulovat a zadržovat spermie?
Vitamíny a minerály pro muže na plodnost – co nesmí chybět v jídelníčku plodného chlapa?

erekce_cz na facebooku

 

Leave a Reply