PMS příznaky: Kompletní seznam (jediný na českém internetu!)

PMS příznaky jsou souborem nepříjemných tělesných a duševních dopadů premenstruačního syndromu. PMS příznaky ženy trápí v posledním týdnu luteální fáze, což je období 1 až 2 týdnů před nástupem menstruace.

Příznaky PMS obvykle začínají 5 dní před začátkem menstruace a ztrácí se do 4 dnů po začetí krvácení.

PMS příznaky mohou mít různou intenzitu. Zatím, co jedna žena nemá problém vyrovnat se s nimi a nijak závažně ji neomezují, druhá je může mít natolik silné, že pomalu nevstane z postele.

Kromě ženy mohou PMS příznaky potrápit i jejího partnera, ostatní členy domácnosti nebo kolegy na pracovišti. V mnoha případech je to s ženou kvůli PMS příznakům doslova k nevydržení.

Statisticky až 90 % menstruujících žen v reprodukčním věku nějaké PMS příznaky pociťuje. Až u 40 % z nich jde o těžké a závažné PMS příznaky. Dalších 8 % z těchto žen trápí premenstruační dysforická porucha (PMDD), o které jsem psala podrobně v článku pod odkazem.

O PMS jsem již také psala užitečný článek, ve kterém vysvětluji kdy a proč vlastně premenstruační syndrom vzniká. V tomto článku jmenuji pouze konkrétní PMS příznaky, abyste lépe chápala, zda si jimi procházíte i vy.

Pátrala jsem v mnoha odborných zdrojích, abych našla co nejvíce PMS příznaků. Na českém internetu se totiž zmiňují pouze ty nejčastější a „nejpalčivější“, přitom lékaři uvádějí, že jich je dohromady až 150. Bohužel je zatím nikdo nikde všech 150 nevyjmenoval. Pokud víte o nějakých, které jsem nezmínila, napište nám do komentáře pod článkem, prosím 🙂

PMS příznaky

 

Obsah článku

Kdy již mluvíme o negativních PMS příznacích? Co musí splňovat?

VÍTE, ŽE všechny příznaky uvedené v seznamu se mohou u ženy objevit kdykoliv během života, přičemž se nemusí jednat o „pravý“ příznak PMS? Čím jich je ale více, o to je pravděpodobnější, že jde právě o PMS příznaky.

Lékaři a vědci kladou na příznaky určité podmínky, aby je mohli klasifikovat jako PMS příznaky:

Časová souvislost. PMS příznaky se objevují pravidelně ve druhé polovině cyklu před nástupem menstruace.
Pravidelnost. Příznaky PMS se objevují opakovaně a to aspoň ve 2 menstruačních cyklech za sebou.
Vyloučení jiných příčin. PMS příznaky nejsou způsobeny jiným zdravotním stavem a objevují se pouze před nástupem menstruace.

Tabulka podmínek, podle kterých odborníci určují, zda jde o PMS příznaky nebo jiné „běžné“ zdravotní a duševní komplikace

 

Nejpodrobnější seznam PMS příznaků na (zatím aspoň českém) internetu

Tělesné PMS příznaky jsem rozdělila „od hlavy až po paty“. Začnu ale s psychickými příznaky PMS, protože těch si na sobě pravděpodobně všimnete nejrychleji.

Některé příznaky si mohou protiřečit, protože zatím, co u jedné ženy dojde ke zesílení příznaku, u jiné může naopak dojít k oslabení. Příčinou téměř všech uvedených PMS příznaků je kolísání hormonální rovnováhy.

Abych vám malinko zlepšila náladu, nad některými odstavci najdete kratičkou přímou řeč, která ukazuje myšlenky, které typicky proudí v hlavách žen s PMS příznaky 🙂

Jak se tedy projevuje premenstruační syndrom na ženském chování?

PMS příznaky

Ani odborné zdroje neuvádějí všech 150 PMS příznaků. Jmenují pouze ty nejzávažnější. (zdroj obrázku)

 

Duševní (psychické) PMS příznaky ve změnách nálady a emocí

My ženy jsme citlivá stvoření a PMS příznaků si nejrychleji všimneme právě podle změn nálady, emocí a chování. Těchto symptomů si obvykle všimneme mnohem dříve, než se PMS začne projevovat na vzhledu.

Mnohem rychleji totiž poznám, že jsem rozčílená, než že jsem za poslední týdny přibrala o kilo navíc. Emoční PMS příznaky jsou obecně nejvíc alarmující, bohužel si je mnohdy odskáčou naši nejbližší.

 

Zvýšené sexuální libido

Miláčku, ani nevím proč, ale dnes to na mně přišlo 🙂 Pojď si ke mně lehnout…

Zvýšené sexuální libido může během PMS vzniknout kvůli hormonálním změnám, konkrétně kvůli zvýšené hladině testosteronu.

Hormonální změny vyvolají změny v náladě a emocích, co mnohdy vede k nárůstu sexuální touhy. Zvýšené libido (lidově chtíč) je normální součástí fyziologické reakce těla na hormonální nerovnováhu během PMS.

 

Snížené sexuální libido

Franto a dost. Nemám náladu, jsem unavená a stejně jsi se ani nesprchoval. Nic nebude!

Sexuální libido může během PMS výrazně slábnout. Viníkem je typicky únava a podrážděnost, ale také bolesti a citlivost genitálu, které ženu oberou o zájem o sex. I snížené libido je normálním příznakem PMS a s koncem menstruačního cyklu se nálada obvykle vrátí do normálu.

MĚJTE PŘEHLED: Nízké libido u žen: Všechny příčiny a instantní rady, jak libido zvýšit pro záchranu milostného vztahu.

nízké libido u žen

 

Vzrušenost

Emoční změny během PMS mohou zvýšit citlivost a nervozitu, což může vést k pocitu duševního vzrušení. Žena se podvědomě snaží tlumit své negativní emoce vzrušením, které se projeví ve zvýšeném zájmu o sex.

 

Pocity přetížení

Je toho už na mě všeho moc. Já se snad zblázním!

I pocity přetížení jsou důsledkem hormonálních změn a s nimi spojených emočních výkyvů. Tyto výkyvy v ženě rozvinou úzkosti a stresy, kvůli kterým má pocit, že nic nezvládá tak, jak by měla a trápí se ještě více.

 

Mozková mlha

Já ani netuším, co v té televizi říkají. Mám v hlavě nějak zatemněno…
Mozkovou mlhu lze definovat jako duševní vyčerpanost, která snižuje efektivitu mozku. Nejde o nemoc, ale spíše o kognitivní dysfunkci související právě s PMS příznaky.

 

Neschopnost myslet jasně

Co jsem to chtěla koupit? A byla jsem dnes už venku s Alíkem?

S mozkovou mlhou a vyčerpaným mozkem souvisí i neschopnost jasně myslet. Opět jde o důsledek hormonálních změn. Tyto změny mohou vyvolávat potíže s koncentrací a pamětí, co vede ke zmatenosti a problematickému rozhodování.

 

Špatné soustředění až nesoustředěnost

Kolísání hormonů v PMS oslabuje funkce mozku. Mozek, který nepracuje naplno, je rozptýlený, unavený a špatně se soustředí na úkoly. I tento PMS příznak se obvykle zlepší po skončení menstruačního cyklu.

 

Špatné učení, horší schopnost pamatovat si informace

Včera jsem o tom koukala dokument, ale dnes si z něj nic nepamatuji 🙁

Hormonální výkyvy a negativní emoce odklánějí pozornost od toho, čemu chce žena věnovat pozornost. Pořádně se tak nesoustředí a zcela logicky si nemůže nic pořádně zapamatovat.

 

Nerozhodnost

Pepo, nezajdeme večer na pizzu? Mám chuť na něco slaného. Nebo ne! Pojďme na sushi. Nebo víš co? Pojďme na tatarák. Nebo na co máš chuť ty? Já si snad sama nevyberu!

Žena je během premenstruačního syndromu nejistá a značně nerozhodná, protože mozek ovlivňuje zvýšená emocionální nestabilita. I zde je na vině proudění mnoha různých myšlenek, ze kterých má žena problém soustředit se pouze na jednu.

 

Pocity nekontrolovanosti

Ten chlapeček mi před barákem řekl jenom dobrý den a já jej seřvala ani sama nevím proč.

Hormonální změny a emoční výkyvy způsobují ztrátu kontroly nad svými emocemi a chováním, kvůli čemu je náročné ovládnout své reakce.

 

Potíže ovládat hněv nebo smutek

Působení hormonů může vést k problému s ovládáním hněvu nebo smutku. Žena je tak až přehnaně citlivá na negativní emoce a stěží dovede ovládat své reakce. Kvůli tomu je značně rozzlobená nebo naopak smutná.

 

Vyhýbání se odpovědnosti

Ano, ten pes je můj, ale to, že vám kálí před dveře, není můj problém!

Hormonální změny mohou i za vyhýbání se odpovědnosti. Kvůli únavě, špatné náladě a snížené schopnosti zvládat každodenní úkoly se žena může začít vyhýbat povinnostem nebo i zálibám.

 

Nedostatek motivace

Franto, nepojedeme k tomu moři až příští rok? Nebo až napřesrok? Nebo víš co, já ti vlastně řeknu hned jak se mi bude chtít, dobře?

Únava, podrážděnost a snížený zájem o původně oblíbené činnosti obírají ženu o motivaci. Kvůli apatii v nich přestává vidět smysl, nedovede si je užívat a mít z nich radost.

 

Zvýšená produktivita

Franto, snídani máš na stole, kravaty jsem ti vyžehlila, oběd se peče v troubě, Alíka jsem vyvenčila a na nákupu jsem už taky byla. Až se najíš, pomůžeš mi pověsit ty záclony, pak budeme zavařovat meruňky, odpoledne vymalujeme obývák a večer se projdeme po centru, dáme večeři a skočíme do kina, ano?

Výkyvy hormonů mohou někdy produktivitu naopak podpořit. Ženy pociťují příliv energie a pouštějí se i do věcí, které zatím nikdy nedělaly nebo je jindy vůbec nedělají rády.

To je ovšem ten lepší případ, protože kvůli PMS příznakům produktivita s motivací typicky spíše slábnou.

 

Snížená produktivita

Já ti ty kravaty vyžehlím, Franto, ale právě jsem si lehla.

Snížená produktivita je častější, protože žena se sotva vyrovná se svou únavou, nesoustředěností a špatnou náladou. Schopnost soustředit se a plnit úkoly typicky zaostává.

 

Pocit nervového vypětí

Ještě jednou bouchni těmi dveřmi a jsi synem smrti!

Nervozita a podrážděnost se může natolik vystupňovat, že se žena ocitne na pokraji svých sil a má pocit, že buď vybouchne nebo odpadne do postele.

 

Poruchy příjmu potravy

Hormonální nerovnováha ovlivňuje také hladinu leptinu a ghrelinu, což jsou hormony odpovědné za pocity sytosti nebo hladu.

  • Žena se může během PMS přejídat, protože jí leptin neoznamuje, že již sytá a najedená je.
  • Na druhé straně může také nejíst, protože jí ghrelin přesvědčuje, že má hlad a pořád se jí do břicha něco vejde.

Některé ženy mají chuť pouze na některé konkrétní potraviny, jiné jedí vše, na co dohlédnou a ty ostatní nejedí vůbec nic.

Je důležité zmínit, že hladina hormonů je v mnohém závislá právě od příjmu zdravých a pestrých potravin. Zdravá strava je tedy velmi důležitá právě během premenstruačního syndromu.

JEZTE SPRÁVNĚ: Potraviny pro zmírnění PMS. Co jíst a nejíst? Začněte dnes.

potraviny proti premenstruačnímu syndromu PMS

 

Časté změny nálady s převahou těch negativních

Když jsem se vzbudila, nejprve jsem se naštvala, pak mi to přišlo líto, takže jsem byla smutná, ale pak jsem se nějak rozveselila a teď jsem úplně šťastná. Ale zas musím do práce, takže jsem z toho zase pěkně mrzutá.

Negativní emoce jako smutek, podrážděnost, úzkost a deprese se často střídají nejenom během menstruace, ale také právě během syndromu PMS.

TIP: Rovněž chování žen je během PMS ovlivněno hormonální nerovnováhou. Pokud převažují negativní nálady, premenstruační, menstruační i menopauzální komfort pomohou díky účinným bylinám navodit české rostlinné kapsle Proerecta WOMEN.

Proerecta WOMENKlikněte na tlačítko a čtěte o všech účincích WOMENu přímo na stránce Proerecta.cz. Případnou objednávku vám e-shop doručí diskrétně do 48 hodin a ihned tak můžete začít tlumit negativní nálady vyvolané premenstruačním syndromem.

 

Duševní neklid

Časté střídání nálad zažehne v ženě neklid, protože mnohdy sama netuší, co vlastně právě cítí, jak rychle se pocity změní a jak s nimi má naložit.

 

Neschopnost uvolnit se

Já že si mám dát kafíčko a cigárko na uklidnění? To ty si dej kafíčko a cigárko, ty ignorante!

Napětí, nervozita a soustavný pocit, že ženě hrozí něco špatného, jí nedovolují uklidnit se a přemýšlet s chladnou hlavou.

 

Hněv

Hněv je často vyústěním zvýšené podrážděnosti a snížené tolerance stresu. Když žena tyto emoce nedovede polknout, zlobí se na celý svět a odskáčou si to obvykle ti nejbližší, kteří většinou za nic nemohou.

 

Agresivita

Ještě jednou se mě zeptáš, jak se dneska mám, tak s tebou vyrazím vrata!

Ženy s nižší schopností ovládat se jsou často náchylnější k agresivnímu chování a vyvolávání konfliktů. Kromě ženy opět trpí její nejbližší nebo i kolegové v práci.

 

Zapomnětlivost

Zapomnětlivost a potíže s pamětí jsou obvykle důsledkem nerovnováhy estrogenu, progesteronu a gonadotropin uvolňujícího hormonu, který má vliv na jejich produkci.

Hormony v nerovnováze mohou ovlivnit funkci mozku a paměť, což může vést k dočasným problémům s koncentrací a zapamatováním. Po odeznění PMS by se měly funkce vrátit do normálu.

 

Zvýšená spavost (hypersomnie)

Sice jsem se dnes vzbudila v deset, ale ve dvě odpoledne si ještě malinko oddáchnu, no a kolem šesté už půjdu na kutě.

Za zvýšenou potřebu spánku při PMS mohou hormonální změny (estrogen a progesteron), silnější únava a špatné nálady, které ženu unavují. Při těžších PMS příznacích se spánek zdá jako „jediné vysvobození“ z trápení.

 

Nespavost (insomnie)

Tak tomu neuvěříš. V 6 jsem si lehla, do deseti jsem se potila a přehazovala, pak jsem se šla napít, o půlnoci jsem musela na malou, ve tři ráno se mi něco zdálo a v pět už tam zase bouchala sousedka. No já se snad už nikdy nevyspím!

Snížená potřeba spánku v PMS má podobné příčiny jako ta zvýšená. Kolísá hladina těch samých hormonů, pouze opačným směrem.

Spánek ovlivňují i negativní emoce, nad kterými žena celou noc přemýšlí a nedovede usnout. Zároveň se může v noci budit kvůli nočním můrám, bolestem prsou nebo nohou, nočnímu pocení a častější potřebě močit.

 

Beznadějnost

Smutek, apatie a nečinnost, pocit ujíždějícího vlaku a další špatné emoce vedou až k beznadějnosti. Žena nevidí žádnou růžovou budoucnost a právě proto zatracuje i současnost i když ví, že PMS příznaky pominou. Když si jimi ale právě prochází, nepřemýšlí střízlivě a všechno si bere až moc k srdci.

 

Úzkost

Úzkostné pocity patří mezi nejčastější emoce v příznacích PMS. Úzkost je jakýmsi nevysvětlitelným pocitem strachu a neopodstatněných obav a to i pokud nemají žádný racionální důvod.

 

Deprese

Depresi lze vnímat jako vyústění všech ostatních negativních emocí. Typicky jde o kombinaci smutku, beznaděje, únavy a bezcílnosti.

 

Sebevražedné myšlenky

Deprese v PMS může eskalovat až do pokusů o sebevraždu. Již existuje několik zdokumentovaných případů. Příčinou byla přesněji premenstruační dysforická porucha PMDD, která má příznaky podobné PMS příznakům, ty jsou však mnohem silnější a závaznější.

Tento PMS příznak je velmi závažným a život ohrožujícím příznakem PMS, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

 

Smutek

Ona ho v tom filmu podvedla, Franto. Podvedla, chápeš? Proč mu to jenom udělala 🙁

Smutek je důsledkem přehnané citlivosti na negativní emoce. Smutek je běžným PMS příznakem a obvykle se zlepší po skončení menstruačního cyklu.

 

Pláč

Kromě pláče kvůli smutným věcem může žena plakat i kvůli dobrým situacím. Hormonální změny nutí ženu reagovat nepřiměřeně a jinak, než by mnohdy sama čekala.

 

Apatie

Ty jsi dostala jedničku z češtiny, Maruško? A co jako?

Apatie je soubor pocitů nezájmu a lhostejnosti k okolnímu světu. Ženě „může být jedno“ i to, z čeho má jindy velikou radost nebo to, co by jí jindy rozčílilo. V apatii nepociťuje skoro žádné emoce.

 

Nedostatek radosti ze života

Hormonální změny a fyzické i duševní vyčerpání ovlivňují schopnost užívat si radostné momenty.

 

Časté duševní výlevy až výbuchy

Hele, já vám teď něco řeknu a řeknu to všem a pěkně nahlas!

Změny mohou během PMS zvyšovat citlivost na stres a snižovat schopnost zvládat své emoce. Žena může vybuchnout nepředvídatelnou reakcí a všechny své myšlenky prezentovat veřejně, i když o ně původně nikdo nestál.

 

Přehnaná snaha o vlastní obranu

Nestarej se do mně! Vůbec netušíš, čím si procházím! Odejdi!

Citlivost na vnější podněty a špatný úsudek mohou vést k obranným reakcím. Často jsou vzhledem k dané situaci nevhodné až přehnané, přičemž jich žena později mnohdy lituje.

 

Tvrdohlavost

Ne. Já jsem dnes unavená a nikam s tebou nejdu. Co nevidíš? Mám oteklé nohy, takže na plovárnu se mnou zapomeň!

Změny nálad mohou zvýšit odpor k nabídkám a snížit ochotu ustoupit, což je definicí tvrdohlavosti.

 

Úmyslné sebepoškozování

V důsledku působení negativních emocí a pocitů obvykle neopodstatněného provinění si může žena v rámci PMS příznaků ubližovat.

I tento projev je stejně jako sebevražedné myšlenky vážným příznakem PMS a vyžaduje okamžitou odbornou pomoc psychologa. Z hlediska závažnosti lze tento projev připsat i poruše PMDD.

 

Snížené sebevědomí, nízké ego

Franto, já s tebou na ten kolotoč nepůjdu. Já na to prostě nemám. A stejně, podívej se, jak vypadám. No snad tam nebudu skákat jako nějaká mladice.

Přehnaná sebekritika a absence sebedůvěry vyústí do sníženého sebevědomí a pocitů menší hodnoty. Kvůli tomu se může žena začít vyhýbat činnostem, které jí jinak žádný problém nedělají.

 

Urážlivost a vztahovačnost

Zvýšená citlivost na vnější podněty vede k přehnaným reakcím, kdy se PMSkem přecitlivělá žena bezdůvodně uráží.

 

Schopnost někoho snadno urazit a ponížit

Jé, paní, vy máte ale krásná prsa. Váš manžel musí hezky vydělávat, když vám na ně přispěl, že ano?

Kvůli zmatenosti způsobené PMS si žena příliš neuvědomuje, co komu říká a jak na to kdo zareaguje, čímž může urazit i zcela neznámé lidi.

 

Negativní výhledy na budoucnost

Ale prosím tě. Co bych se já snažila. Nechám to na mladší a hezčí holky.

PMS zhorší náladu a sníží celkovou motivaci, čehož důsledkem jsou pesimistické výhledy na budoucnost.

 

Žárlivost

Takže já už se ti nelíbím, ano? A co ta tvoje Anička z práce? Ta by šla, když je o 30 let mladší, co?!

Zvýšená citlivost na situace ve vztahu, oslabené ego a celková nejistota se projeví jako žárlivost.

 

Paranoia

Zdá se mi to, nebo na mně všichni čumí? Hleďte si svého! Já jsem se dnes prostě jenom blbě vyspala!

Přehnané obavy, nepřiměřené podezření a tendence k fantazírování podpořené premenstruačním syndromem se projevují jako paranoia.

 

Nevysvětlitelný strach

Přítomnost úzkosti během PMS může vyústit v nepřiměřený strach z různých situací a to i pokud je strach zcela neopodstatněný.

 

Zhoršení již existujících obav o duševní zdraví

Pokud žena trpí nějakou duševní komplikací i mimo premenstruační syndrom, působením hormonů a změn chování může dojít k jejímu zhoršení.

Pocity osamělosti

No a co, že mám čtyři děti, tebe, dvacet kolegů a milion kamarádek? Já jsem prostě pořád sama!

I pocity osamělosti jsou důsledkem hormonálních změn a výkyvů emocí. Žena může mít v PMS pocit odtržení od ostatních lidí a to se projevuje jako pocit osamělosti.

 

Vyhýbání se socializaci a interakci s jinými lidmi

Kdo všechno že tam bude? Pepa, Hanka a Daniela? Tak to pardon, to je už moc. Já dnes zůstávám raději doma.

Opakem pocitu osamělosti je zvýšená podrážděnost a snížená schopnost snášet společnost jiných lidí včetně rodiny. Žena je uzavřená a neochotná sdílet pocity či komunikovat s jinými. Tehdy žena osamělost preferuje a vyhledává.

 

Pocity viny a provinění

Moje nervy, já jsem snad úplně neschopná. Jak to se mnou vůbec může ten Franta vydržet? Vždyť se sebou nevydržím ani já sama!

Až přehnané vnímání vlastních chyb a nedostatků se projeví v pocitech provinění, i když reálně k žádnému nedošlo.

Zvýšené riziko návykového chování

Hormonální změny a emoční výkyvy mohou zvýšit touhu po okamžité úlevě a snížení emocionálního napětí, což může vést k hledání úniku v podobě nakupování, přejídání a bohužel také užívání drog, kouření a pití alkoholu či jiných závislostí. Pomoct zde může adiktolog.

 

Možný nárůst kriminálního chování

Stejné důvody mohou ovlivnit schopnost kontrolovat impulzy, což může vést k rizikovému chování. Tento projev sice není běžný a žena se obvykle dovede „udržet na uzdě“, ale pořád jde o možný závažný příznak PMS, který vyžaduje pozornost a péči psychologa.

 

Tělesné (fyzické) PMS příznaky

PMS příznaky na těle

Tak jako dovede premenstruační syndrom od základu změnit ženské chování, může se stejně viditelně projevit na tom, jak vypadáme.

Jelikož tyto změny jsou převážně negativní a mnohé ženy se s nimi nedovedou vypořádat, i fyzické změny prohlubují závažnost těch duševních. Přecijen to, jak vypadáme, v obrovské míře ovlivňuje to, jak se cítíme a jak jsme se sebou spokojené.

 

Únava

I únava a silnější vyčerpání jsou důsledky hormonálních a tělesných změn. Zvýšený progesteron s estrogenem mohou ovlivnit hladiny energie a způsobit pocit únavy a vyčerpání. Žena by měla kvalitně a dostatečně spát během PMS i kdykoliv mimo něj.

 

Zadržování vody a otoky

Zvýšené hladiny hormonů mohou vést k zadržování (retenci) tekutin v tkáních, což se projevuje otoky. Žena si jich typicky všimne na končetinách a tedy na nohou a rukou.

Může dojít také k retenci a tedy zadržování moči.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT: Retence moči: Příčiny a léčba hromadění moči a neschopnosti vymočit se.

retence moči

 

Zvýšené pocení

Noční pocení

Zejména kolísání hladiny estrogenů narušuje normální termoregulaci těla, což taky vede k náhlému zvýšení teploty a pocení během noci. Žena se tak budí ze spánku a nemůže pořádně spát, takže je opět o něco unavenější během dne.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT: Noční pocení: Nejčastější příčiny a léčba, díky které konečně usnete bez návalů horka.

noční pocení

Návaly horka

Nemotornost

Kolísání zejména progesteronu může ovlivnit koordinaci pohybů a reakční čas. To může vést k dočasným problémům s běžným pohybem.

 

Snadná tvorba modřin

Hormonální změny mohou i za snadnější tvorbu modřin kdekoliv na těle. Kolísání hormonů může ovlivnit pevnost kůže a elasticitu cév, které jsou tak křehčejší a citlivější na poškození. Výsledkem je tvorba modřin i po slabém úderu nebo silnějším doteku.

 

Zvýšená srdeční frekvence

Zvýšená citlivost na světlo

Hormonální nerovnováha mnohdy zhoršuje funkce nervového systému a citlivost senzorických receptorů včetně zraku. Kvůli tomu žena silněji reaguje na světlo a v jasném světle se cítí nepohodlně.

 

Zvýšená citlivost na zvuk

Stejný důvod zvyšuje i reaktivitu na zvuky a to i pokud nejsou vůbec hlasité.

Možná i sama na sobě pozorujete, že během PMS doslova nesnesete některé zvuky, ale ani pachy, doteky ani jiné vjemy podobně, jako během menstruace. Vše je opět důsledkem hormonální nerovnováhy.

 

Zvýšená citlivost na dotek

Změněná funkce senzorických receptorů a nervového systému může zvýšit reaktivitu na doteky a vyvolat nepohodlí při tělesných kontaktech.

Zde může trpět i váš partner, který se vás snaží v těžkých chvilkách dotekem a pohlazením podpořit. Aby porozuměl, čím vším si kvůli PMS příznakům procházíte, dejte mu přečíst tento článek. Jistě bude překvapený a s doteky vám dá na nějaký čas pokoj 🙂 Zároveň hrozí i oboustranná sexuální frustrace.

MĚJTE PŘEHLED: Sexuální frustrace: Jak poznat, že jste frustrovaní? Příčiny, nepříjemné projevy a rychlá pomoc.

sexuální frustrace

 

Zvýšená citlivost na chemikálie

Senzorické receptory na pokožce reagují silněji na vnější podněty, čehož důsledkem může být zvýšená reaktivita na některé chemické látky v kosmetice nebo oblečení.

Žena tak může kvůli PMS příznakům reagovat alergickou reakcí a podrážděním i na látky, které jinak snáší dobře. Aspoň během PMS se snažte vyhnout případným spouštěčům. Typické je podráždění nebo i zhoršování atopického ekzému a dalších kožních problémů.

MŮŽE VÁS ZAJÍMAT: Akné před menstruací lze zmírnit i vyléčit. Čtěte, proč vzniká a jaké jsou možnosti.

akné před menstruací

 

PMS příznaky na prsou

Mnohé z negativních PMS příznaků jako snížené sebevědomí a vyhýbání se kontaktům s lidmi pramení i ze sice přirozených, ale mnohdy nehezkých změn, kterých si žena všimne na svých prsou.

 

Citlivost prsou

Hormonální změny mohou způsobit otok prsou a zvýšenou citlivost prsou i bradavek na dotek.

BUDE VÁS ZAJÍMAT: Bolest prsou: 19 častých příčin od růstu přes úrazy až po rakovinu. Kdy zpozornět a koho vyhledat?

bolest prsou

 

Otok prsou

Hormonální změny mohou způsobit zadržování (retenci) tekutin v těle, což se kromě otoků končetin projevuje i otoky prsou. Oteklá prsa jsou bolestivá a vyvolávají nepříjemné podráždění.

 

Zvětšení prsou

Zadržování tekutin a zvýšený průtok krve do prsou může dočasně zvětšit jejich objem.

Tento PMS příznak vás možná potěší a stejně tak i vašeho partnera. Kvůli bolesti a nepříjemnému pnutí bude ale radost trvat asi velmi krátce 🙂

 

PMS příznaky na hlavě, v krku, nose, uších a očích

Kvůli příznakům PMS může mít žena problém zvládat své běžné činnosti a to zejména kvůli těmto:

 

Tinnitus (zvonění v uších)

zvonění v uších jako PMS příznak

I zde jde o změněnou funkci nervového systému a poruchu vnímání zvuků, což může vést k tinnitu a tedy zvonění v uších. Tinnitus je běžným příznakem PMS a objevit se může rovněž během menopauzy nebo těhotenství.

 

Závrať

Hormonální nerovnováha ovlivňuje krevní tlak, cévní systém a vestibulární aparát, čehož důsledkem mohou být pocity závratě, nestability a ztráty rovnováhy.

Pokud závratě míváte, je rozumné vyhýbat se řízení automobilu a dalším činnostem, při kterých je nezbytný koordinovaný pohyb.

 

Bolesti hlavy až migrény

 

Tvorba oparů

Opary na rtech ale i jinde na těle včetně genitálu se mohou objevit jako PMS příznak v důsledku oslabení imunitního systému. Oslabená obranyschopnost organismu zvyšuje riziko nakažením se virem Herpes simplex, který vytváří opary.

 

Opuchlé oči

I zde jde o důsledek zadržování vody v těle, která může vyvolat otoky očních víček a okolních tkání. Vyzkoušejte studené obklady.

 

Rozmazané vidění

Kolísání hormonů může ovlivnit tekutost rohovky a změnit tvar čočky oka. To může vést k dočasnému rozmazání obrazu. Problémy se zrakem se obvykle zlepší po skončení menstruačního cyklu.

Změny v hormonálním systému mohou ovlivnit funkci Meibomských žlázek v oku, což může způsobit zánět, tvorbu ječného zrna v oku a syndrom suchého oka.

 

Suchá ústa

Hormonální změny mohou ovlivnit produkci slin a způsobit sucho v ústech. Vždy dostatečně pijte a tvorbu slin podpořte třeba žvýkáním žvýkaček.

 

Nealergická rýma
Zhoršení příznaků alergie

Změny funkce imunitního systému mohou zvýšit citlivost na alergeny a to i pokud na ně žena jindy alergicky nereaguje. I zde si sledujte konkrétní spouštěče a snažte se jim během PMS vyhýbat, pokud je to možné.

 

Zvýšená citlivost na pachy

Kolísání hladin estrogenu může zesílit funkce čichových receptorů a vyvolat intenzivnější vnímání pachů a vůní. Ženě tehdy mohou být nepříjemné i běžné vůně a pachy, které by jindy zcela ignorovala a nevnímala je.

 

PMS příznaky na plicích a dýchací soustavě

PMS příznaky na dýchání

I problémy s dýcháním a funkcí plic jsou hlavně důsledkem výrazných hormonálních změn v PMS.

 

Dušnost
Zhoršení astmatu

Ženy, které již astmatem trpí, mohou zaznamenat zhoršení jeho příznaků. Opět se zvyšuje dušnost a sílí kašel.

 

Bolest krku
Pocit knedlíku v krku

Hormonální změny ovlivňují citlivost svalů a tkání v krku. Kromě problémů s dechem to může vést k pocitu knedlíku a zablokování krku.

 

Chraplavý hlas (chraplák)

Hormonální změny ovlivňují i hlasivky a tvorbu hlasu, čímž způsobují chrapot a nezvyklý hlas. Během PMS hlasivky šetřete a nemluvte zbytečně nahlas ani nekřičte. Věřte, že se potěší i váš partner nebo rodina 🙂

 

PMS příznaky na trávení a zažívání

PMS příznaky na trávení

Tyto PMS příznaky patří mezi ty „palčivější“, protože mohou zvýšit váhu ženy, což je bezesporu velmi nežádoucí.

 

Přibírání na váze

Hormonální změny mohou zpomalovat metabolismus a zvyšovat chuť k jídlu, což logicky povede k nárůstu váhy.

Snažte se aspoň dočasně omezit konzumaci potravin bohatých na sacharidy a tuky. Kromě vyvážené a pestré stravy se snažte zařadit také pravidelný pohyb nepřetržitě aspoň 25 minut denně.

 

Snížená chuť k jídlu

Hormonální změny někdy mohou i za pokles chuti k jídlu. Náš apetit je totiž opět důsledkem působení hormonů, konkrétně hormonu ghrelinu.

 

Nadýmání

Hormonální změny mohou ovlivnit pohyb střev (střevní peristaltiku). Dbejte na vyváženou stravu a omezte konzumaci nadýmavých potravin (luštěniny, košťálová zelenina, cibule, česnek, silně kořeněná jídla, sycené vody, kynuté pečivo, alkohol), zároveň se snažte vyhýbat nadměrnému stresu, který může nadýmání zhoršovat.

 

Zácpa

Zpomalení činnosti střev může vést k zácpě, nadýmání a nepohodlí v břiše.

Udržujte vyváženou stravu bohatou na vlákninu a dostatečně pijte, abyste minimalizovala riziko vzniku zácpy a to kdykoliv a ne pouze během PMS.

 

Průjem
Žaludeční nevolnost

Žaludeční nevolnost může vést až ke zvracení. Snažte se zdravě jíst a udržet aktivní a zdravý životní styl. Volně dostupné přípravky proti žaludeční nevolnosti seženete v lékárně.

 

Zvýšená chuť na slané potraviny

Hormonální změny, které vedou ke zvýšenému zadržování vody mohou i za zvýšenou potřebu soli.

Nadměrný příjem soli je ale zdraví škodlivý, proto omezte konzumaci slaných potravin i přes silnou chuť na slané. Pít můžete minerální vody, které obsahují vyšší podíl solí.

 

Zvýšená chuť na sladké potraviny

I zde jde o vliv hormonálních změn, které vyvolávají touhu po sladkých a také tučných potravinách. Žena v PMS se zároveň pomocí sladkostí snaží zlepšit náladu, protože PMS se projevuje právě negativními náladami. Toto přejídání a nevhodná skladba jídelníčku může i za přibírání na váze.

I zde se proto snažte omezit konzumaci sladkých potravin a nahraďte je zdravějšími alternativami jako třeba sušené ovoce.

 

Zvýšená touha po alkoholu

Žena kvůli PMS příznakům trpí nepříjemnými emocemi a pocity, které se snaží tlumit právě alkoholem nebo jinými nevhodnými látkami. Podvědomě se snaží zmírnit stresy a úzkosti.

Jelikož alkohol má pouze negativní účinky, snažte se zlepšit si náladu fyzickou aktivitou, pomocí koníčků, dostatečného odpočinku a zdravé životosprávy.

 

Zvýšená citlivost na alkohol

I pokud žena alkohol zvládá normálně a několik skleniček jí jindy nedělá problém, během PMS může být na alkohol přecitlivělá a špatně zvládat jeho účinky. Před menstruací se některé ženy opijí i z pouhé části toho, co snesou mimo premenstruační syndrom.

Jediná rada je zde nepít alkohol vůbec a to ani mimo PMS. Alkohol totiž nemá pro tělo žádné benefity, ale pouze nevýhody.

 

Zvýšená citlivost na intenzivní chutě, koření a pod.

Hormonální změny mohou ovlivnit chuťové receptory a zvýšit jejich citlivost na konkrétní chutě. Tento PMS příznak se obvykle spojuje i s citlivostí na pachy a vůně. Často i ty, které žena jinak miluje.

Pomoc je jednoduchá a to nejíst na nějaký čas dráždivé potraviny ani nepít dráždivé nápoje.

 

Zvýšená žízeň

Nadměrná žízeň souvisí s nadměrným pocením a návaly tepla. Dochází ke změnám v rovnováze tekutin v organismu.

Během PMS i mimo něj dbejte na dostatečný pitný režim.

 

Příznaky PMS na genitáliích a v intimní oblasti

Další várka závažnějších PMS příznaků intimního charakteru.

 

Častější močení

Časté močení souvisí s častějším pitím kvůli dehydrataci z pocení. Hormonální změny ovlivňují funkce ledvin a močového měchýře, čehož důsledkem je častější nutkání na močení.

Pokud ale máte žízeň, vždy dostatečně pijte i pod hrozbou častějšího močení. Tělu je potřeba dodat, co potřebuje a to i pokud byste měla chodit častěji na malou. Rizikem je naopak dehydratace.

 

Vyšší riziko kvasinkových infekcí

Hormonální nerovnováha může snižovat imunitní reakce těla, což nahrává riziku vzniku infekcí, typicky vaginální mykóze způsobené kvasinkou Candida albicans.

Dbejte na správnou hygienu intimních partií a zvažte konzultaci s lékařem ohledně léčby kvasinkových infekcí.

 

Častější infekce močových cest

Premenstruační syndrom může narušit obranyschopnost a vyvolat změny v mikrobiomu močových cest. To může vést ke vzniku infekcí močových cest.

 

Častější propuknutí viru Herpes simplex

I zde oslabená imunita zvyšuje náchylnost k infekcím. Velmi časté je propuknutí viru Herpes simplex, který se projevuje ve formě oparů a to i těch genitálních.

 

Suchá pochva (vaginální atrofie)

Hormonální změny mohou zhoršit hladinu vlhkosti v pochvě, což způsobí nepříjemné pocity suchosti. Tato vaginální suchost je pro ženu nepříjemná a při sexu nebo masturbaci jí způsobuje bolesti (lékařsky dyspareunie).

MĚJTE PŘEHLED: Vaginální suchost (atrofie): Jaké jsou příčiny a co dělat pro přirozené zvlhčení vagíny?

vaginální suchost, vaginální atrofie

 

PMS příznaky na kůži

I hezká a jasná pleť je jedním z ukazatelů naší ženské krásy. Kvůli PMS příznakům se může žena potýkat s několika problémy.

 

Akné

Kolísání hormonů může zvyšovat produkci kožního mazu, který může ucpávat póry a podnítit vznik akné. Ideální bude konzultovat akné s dermatologem. Akné a další nehezké pupínky by měly po PMS zmizet.

 

Suchá kůže

Kvůli nerovnováze hormonů dochází k dehydrataci a oslabení elasticity kůže. Suchá kůže praská a lehce se podráždí. Aspoň během PMS používejte hydratační kosmetické přípravky.

 

Mastná pleť

Mastná pleť je během PMS způsobena nadměrnou produkcí kožního mazu kvůli hormonům. Snažte se dbát na čistotu pleti a používat produkty, které regulují nadměrnou tvorbu kožního mazu. Poradí dermatolog nebo lékárnice.

 

Mastná pokožka hlavy

Kromě obličeje se může zvyšovat i mastnota pleti jinde na těle. Tohoto zvýšení si všimnete hlavně podle mastných vlasů a potřeby umývat si je častěji.

Otoky obličeje a končetin

Opět se vracíme k hormony vyvolané retenci vody v těle. Ta se projeví otoky nejen končetin, ale také obličeje. Pokud se vám zdá, že se vám nějak zvětšily tváře, nemusí jít o nadbytečný tuk, ale právě o uloženou vodu.

 

Zhoršení růžovky, ekzémů nebo psoriázy

PMS ovlivňuje stav kůže žen před nástupem menstruace. Stav může vést k podráždění a zánětům kůže, což může zhoršovat příznaky ekzémů a dalších kožních komplikací. O vhodné péči mluvte s dermatologem.

 

PMS příznaky na svalech, kostech a kloubech

Ženy si během premenstruačního syndromu stěžují i na problematický pohyb, který je omezuje ve výkonu běžných aktivit.

 

Bolesti zad

Právě v období před menstruací mohou být bolesti zad výraznější. Důvodem je zvýšená hladina prostaglandinů, které vyvolávají křeče a bolesti páteře.

 

Bolest nohou
Bolest kloubů nebo zhoršující se artritida

Výkyvy hormonů způsobují záněty a bolesti kloubů. Během PMS mohou ženy zaznamenat zvýšenou citlivost v kloubech a také postupný rozvoj artritidy (zánětů kloubů).

 

Svalová slabost

Hormony v nerovnováze mohou i za únavu a pocity slabosti svalstva. To následně vede ke snížení fyzické výkonnosti a zvýšení potřeby častěji odpočívat a ideálně se ani nehnout.

 

Svalová ztuhlost

Svalová ztuhlost je posledním PMS příznakem, který se mi povedlo dohledat. Zvýšená citlivost svalů, jejich ztuhlost a slabost způsobují ženě nepohodlí a omezují ji v pohybu.

I přes negativní PMS příznaky vám každý lékař doporučí pravidelně cvičit a ztuhlé svaly pravidelně rozhýbat. Pohyb je přírodní lék snad na všechno, tak na něj nezapomínejte 🙂 Držím vám pěsti a přeji hlavně odhodlání a trpělivost.

Omlouvám se všem čtenářkám, ale i přesto, že odborníci uvádějí až 150 PMS příznaků, všech 150 se mi jich dohledat nepovedlo. Žádný odborný zdroj je všechny nejmenuje.

Proto bych vás ráda požádala, abyste do komentáře pod článkem přidala jakékoliv další PMS příznaky, které mi mohly uniknout. Zároveň můžete přidat vlastní zkušenost s PMS symptomy.

Nás v redakci Erekce.cz i ostatní čtenářky budou zajímat vaše zkušenosti a tipy, jak PMS příznaky zmírnit. Děkuji vám za komentář a přeji hezký den bez PMS příznaků 🙂

Proerecta WOMEN koupit

Další články o ženském intimním zdraví a vitalitě - menopauza, klimakterium, PMS, menstruace

MENOPAUZA – jak zpomalit příchod hlavního strašáka každé ženy a co všechno se bude dít, až přijde?
PMS (premenstruační syndrom) – nepříjemné příznaky až u 70 % žen, které lze zmírnit i léčit
KLIMAKTERIUM – příznaky, nástup, léčba a v čem se přesně liší od menopauzy?
PMDD (Premenstruační dysforická porucha) vás změní k nepoznání. Chraňte se.

 

Leave a Reply