V podrobném profilu testosteronu zjistíte:

 • jaká je historie léčby testosteronem;
 • jak přesně vám může testosteron zlepšit sexuální život;
 • jaký vliv má testosteron na erekci či na erektilní dysfunkci;
 • jaké je doporučené dávkování testosteronu;
 • nežádoucí účinky testosteronu a kdo by jej neměl užívat.

testosteron

 

Testosteron vyřeší slábnoucí moužnost

Testosteron – hormon, který se běžně nachází v mužském těle. Testosteron je steroidní hormon, který je považován za hlavní androgen. Existují tři formy testosteronu – albumin, globulin a volný testosteron.

U mužů je syntetizován Leydigovými buňkami varlat, jinak řečeno vzniká ve varlatech. Jeho vznik a produkce je řízena luteinizačním hormonem (LH), který je produkovaný z cholesterolu.

Testosteron ovlivňuje v mužském těle řadu důležitých fyzických i psychických pochodů. Zvyšuje například růst svalové hmoty, tedy i sílu svalů a zrychluje jejich regeneraci. Proto se například ve sportu považuje za nedovolený doping. Má vliv také na vývoj mozku, chování a psychiku vůbec.

Stimuluje u mužů bojovnost, odvahu, chuť riskovat a řadu dalších charakteristických mužských vlastností. Testosteron rovněž významně působí na centrální nervovou soustavu a poznávací funkce.

Proerecta Long

Sexuolog MUDr. Pavel Turčan z Centra Mediol popisuje:

Produkce testosteronu se mění v závislosti na věku muže. Nejvíce testosteronu mají mladí muži ve věku dvacet pět až třicet let. Po třicítce jeho produkce začne klesat zhruba o jedno procento za rok. Statistiky ukazují, že přibližně dvacet procent mužů kolem padesátky se potýká s nedostatkem tohoto hormonu. Zkušenosti z ordinací naznačují, že se s nedostatkem tohoto hormonu stále častěji potýkají i muži mladší padesáti let.

hladina testosteronu u muže

To tedy znamená, že jej bohužel nebudete mít až nadosmrti stejné množství. Naopak se jeho množství v těle začne pomalu s přibývajícím věkem snižovat.

Hladina hormonu u mužů začne klesat zhruba od třiceti roků, přibližně o jedno procento ročně,říká Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc., z Endokrinologického ústavu v Praze.

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, primář Urologické kliniky VFN a 1. LF UK uvádí:S roky úbytek pokračuje a po padesátce již každý pátý muž trpí výraznějším nedostatkem testosteronu.

A to samozřejmě vede k nepříjemným důsledkům, jako je obezita, vznik ženských tělesných znaků, ubývání svalové hmoty, zhoršení paměti, schopnosti soustředit se, a někdy se dokonce může objevit i deprese, psychické problémy či poruchy spánku.

Sexuolog MUDr. Pavel Turčan na základě zkušeností ze své ordinace vysvětluje:

Muži bývají tedy, podobně jako ženy, citlivější, náladovější a vztahovační. I vtipná poznámka, kterou by jinak přešli s nadhledem, se jich může dotknout, mívají sklony k depresivním náladám. Výše uvedené stavy mohou mít za následek napětí ve vztahu, partnerské rozepře, nedorozumění a komunikační problémy.

Muži s nízkou hladinou testosteronu obvykle také ztrácejí zájem o sex a trpí poruchami erekce.

Pro Fox News uvedl Dr. Joseph Alukal z NYU Langone Medical Center v New Yorku:

Sexuální libido sice postupně klesá s přibývajícím věkem, ale jakmile dochází k náhlému poklesu sexuální touhy, pak se jedná o jasné znamení poklesu testosteronu.

Pokles testosteronu negativně ovlivňuje i další oblasti mužského života. Například hladinu krevního cukru, která má sklon stoupnout.

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM vysvětluje zdravotní stránku věci:

Dnešní muž po padesátce je, spíše musí být, jak pracovně, tak společensky aktivní. Se snižující se hladinou testosteronu se ale začínají objevovat různé nepříjemné příznaky, od snížení libida až po nespavost a návaly pocení, a zároveň se zvyšují zdravotní rizika. Účinná léčba formou substituce testosteronu může omezit obtěžující příznaky a zároveň snížit riziko výskytu závažných onemocnění.

V takovou chvíli už nehovoříme pouze o banálním problému, ale o závažném zdravotním stavu, který je nutné co nejdříve vyřešit.

Pokles testosteronu v těle muže považujeme za jeden z významných rizikových faktorů pro vznik infarktu a dalších kardiovaskulárních chorob,vysvětluje prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.Zvyšuje u postižených pacientů riziko úmrtí, a to až dvojnásobně. Je zajímavé, že muži, kteří mají po celý život poměrně vyrovnanou hladinu testosteronu, se často dožívají devadesáti let!

Proto je v takovou chvíli, kdy testosteron v těle významně poklesne, důležitě jej do těla zase nějak dostat. Naštěstí si s tím už dnešní medicína dokáže poměrně snadno poradit. Existuje totiž účinná léčba testosteronem, kdy je do těla uměle testosteron přidáván. Taková léčba nedostatku testosteronu zajistí, že jsou veškeré negativní důsledky snižování hladiny hormonu prakticky odbourány.

 

Co je léčba testosteronem?

Léčba testosteronem představuje specifický typ léčby, kdy je pacientovi podáván testosteron v injekční, gelové či tabletové formě.

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM, primář Urologické kliniky VFN a 1. LF UK popisuje léčbu testosteronem takto:

Moderní léčebné postupy léčby nedostatku testosteronu jsou založené na pravidelném dodávání chybějícího hormonu. To je možné orálně – formou tablet, injekčně nebo aplikací gelu na kůži.

Než se ovšem k této léčbě přistoupí, předchází ji řada důležitých kroků. Prvním je jednoznačně odborné vyšetření. Ať už muže varují jakékoli příznaky, měl by nejprve navštívit svého urologa nebo praktického lékaře a nechat si hladinu testosteronu vyšetřit formou krevního testu.

Urologická klinika Praha popisuje blíže, jak takové vyšetření probíhá:

Vyšetření se skládá z pečlivě odebrané anamnézy (vaše zdravotní historie, nemoci, užívání léků, nástup obtíží atd.), fyzického vyšetření, včetně vyšetření zevního genitálu a prostaty, ultrazvukového vyšetření ledvin, močového měchýře, varlat, prostaty a specifických hormonálních testů (testosteron, volný testosteron, FSL, LH) krevní obraz, lipidový profil a PSA (prostatický specifický antigen-test používaný k detekci karcinomu prostaty). Cílem vyšetření je zhodnotit hormonální a lipidový profil muže a vliv hladiny testosteronu na potíže nemocného.

O samotném krevním testu, o vyšetření hladiny testosteronu v těle a o optimální hladině testosteronu v krvi bude řeč níže.

Pokud testy skutečně prokáží nízkou hladinu testosteronu v těle, může lékař nejprve doporučit léky stimulující varlata k vlastní hormonální produkci. Situace se díky tomu často sama napraví a produkce testosteronu se poté normalizuje. V takovém případě není nutné dodávat další testosteron do těla muže.

Ovšem bohužel častěji se odborníci setkávají se situací, kdy taková forma léčby nezabere a je nutné testosteron skutečně do těla uměle dodávat. Léčbu testosteronem by ale měl vždy řídit lékař, který dané problematice rozumí.

I mezi lékaři jsou totiž stále rozšířené mýty, například o substituční léčbě testosteronem a její bezpečnosti. Pokud je ale léčba testosteronem indikovaná (je prokázáno lékařským vyšetřením, že je pro pacienta vhodná a doporučená), je rovněž i bezpečná a její přínos pro pacienta je významný,zdůrazňuje MUDr. Pavel Turčan z Centra Mediol.

 

Normální hladina testosteronu v těle

Neustále jsem zde zmiňovala optimální nebo normální hladinu testosteronu v těle, že se množství testosteronu v těle muže po třicítce snižuje a že to může vést ke zdravotním problémům. Ovšem jaká je ta normální hladina testosteronu v těle? Kolik testosteronu by zdravý muž měl v těle mít? A kdy už je nutné bít na poplach?

Odborné studie sledující muže v Evropě a ve Spojených státech uvádí rozmezí 264 do 916 ng/dl. Jedná se o hodnotu celkového testosteronu v krvi. Hladina testosteronu v krvi je nejvyšší v časných ranních hodinách a postupně klesá během dne.

Jen pro představu, ještě před 100 lety byla zaznamenána průměrná hladina testosteronu okolo 800 – 2000 ng/dl. Lidé s nízkou hladinou testosteronu před 100 lety by tedy byli v dnešní době považováni za nefalšované alfa samce.

hladina testosteronu a věk

 

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM vysvětluje, proč tomu tak je:

Testosteron se totiž nejvíce tvoří v noci a v brzkých ranních hodinách ve fázi hlubšího spánku. Proto jeho nedostatek ohrožuje mimo jiné workoholiky a muže ve stresu, kterým mozek i v noci pracuje na plné obrátky.

Existuje dokonce několik studií, které prokázaly, že zkrácení doby spánku z více než 8 hodin na méně než 5 hodin během pěti dnů za sebou, má za následek pokles testosteronu v rozmezí 10 – 15 %.

Jakmile u vás tedy klesne hladina testosteronu dlouhodobě pod spodní hranici 264 ng/dl začnete na sobě pociťovat všechny výše uvedené negativní důsledky. Vše začne únavou a horšími výkony v posilovně, bude pokračovat sníženým libidem, až to nakonec může vyústit v deprese, cukrovku, obezitu a další závažné zdravotní problémy.

 

Měření hladiny testosteronu v těle

To, jestli máte dostatek testosteronu v těle, vám sice může napovědět jednoduchý online test, který jednoduše dokážete vyplnit z pohodlí domova, ale se 100% jistotou to odhalí pouze test krve.

O odběr a testování své krve na množství testosteronu můžete požádat praktického lékaře, případně si zajít do specializované laboratoře nebo k urologovi. Cena za takový test se pohybuje okolo 200 Kč. Ovšem jednou ročně máte nárok na toto testování zdarma u svého urologa.

MUDr. Otakar Štanc z Urologického oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha popisuje ve své odborné publikaci toto testování:

Odběr krve na stanovení hladiny testosteronu provádíme mezi 7. – 11. hodinou ranní. Nejvíce akceptovaným a nejspolehlivějším parametrem ke zjištění nedostatku androgenů je hodnocení hladiny biologicky dostupného testosteronu, nebo alternativně hladiny volného testosteronu, a výpočet indexu volných androgenů z hladiny celkového testosteronu a SHBG. Pokud hladiny testosteronu klesají pod 8 nmol/l je doporučováno opakování zjištění hladiny testosteronu spolu se stanovením hladiny luteinizačního hormonu. S ohledem na anamnézu hodnotíme hladinu cholesterolemie, glykemie, lipidový profil, krevní obraz, jaterní testy. Stanovení hladin hormonů štítné žlázy, kortizolu, melatoninu, progesteronu, estradiolu, DHEA, DHEA-S, růstového hormonu, insulin-like růstového faktoru, DHT, není při nekomplikovaném vyšetřování LOH nezbytné.

Pokud byste měl zájem, můžete si nechat testovat nejen hladinu testosteronu v těle, ale jeho třetí formu, a to testosteron volný, který přispívá ke svalovému růstu. Optimální hladina volného testosteronu v krvi by měla být nad hranicí 9 do 30 ng/dl a jeho testování vychází na 450 Kč.

Výsledky byste měl vždy konzultovat pouze s odborníkem a nevyvozovat závěry s laikem. Ne každý lékař totiž umí hladinu testosteronu správně zhodnotit!

 

Historie léčby testosteronem

Jak už jsem uvedla, pokud odborník vyhodnotí, že máte testosteronu v těle skutečně nedostatečné množství, tudíž vás může jeho nízká hladika ohrožovat, přechází se k substituční léčbě testosteronem, tedy jinak řečeno k doplňování testosteronu do těla. Ovšem kde se tento typ léčby vzal? Odkud pochází? A jak dlouho se už muži mohou tímto způsobem léčit?

Studium testosteronu má již téměř 200 letou historii. Poprvé se jí začal zabývat německý fyziolog a zoolog Arnold Adolph Berthold (1803 – 1861). Ten v roce 1849 transplantoval varlata z kohoutů do břicha kapounů a zaznamenal, že zvířata s transplantovanými varlaty se chovala jako normální kohouti. Sledoval u nich přirozený rozvoj sekundárních pohlavních znaků, zvýšení agresivity a rozvoj „mužského“ modelu chování.

Dalším odborníkem věnujícím se vlivu testosteronu byl fyziolog a neurolog Charles-Édouard Brown–Sequard (1817 – 1894). V roce 1889 ve svých 72 letech na zasedání Societie de Biologie v Paříži oznámil, že podkožní injekce tekutiny připravené z varlat morčat a psů vede k omlazení a prodloužení lidského života. Byl to vlastně první pokus o léčbu testosteronem.

Avšak první léčbu testosteronem tak, jak ji známe dnes, provedl až chirurg Sergej Abrahamovitch Voronoff (1866 – 1951), který transplantoval opičí varlata člověku.

Na základě výsledků z předešlých let, došlo ve 30. letech 20. století k první extrakci testosteronu ze zvířecích varlat a k první syntéze testosteronu v dějinách medicíny. V 50. letech 20. století spatřily světlo světa první injekce s testosteronem a do konce 90. let už svět znal i transdermální náplasti s testosteronem.

Dnes už je léčba testosteronem poměrně běžnou záležitostí. A není to jen proto, že by medicína ušla obrovský kus cesty od transplantace zvířecích orgánů až po transdermální náplasti, ale také proto, že se s nedostatkem testosteronu potýká stále více mužů.

Deficit testosteronu je globálním problémem veřejného zdraví,uvedl na podzimní mezinárodní konferenci v Praze věnované této problematice urolog a endokrinolog profesor Michael Zitzmann z Vestfálské Wilhelmovy univerzity v Münsteru.

Zvýšený počet pacientů, kteří trpí nedostatkem testosteronu, zaznamenal také MUDr. Karel Kočí, CSc., ze soukromé andrologické ordinace Andromeda v Praze:

Nárůst těchto problémů do značné míry souvisí se znečištěným životním prostředím, které není příliš nakloněno lidskému organismu. Spolu s chemikáliemi, které pronikají do vody i ovzduší, se tak do potravinového řetězce stále častěji dostávají také látky podobné hormonům, takzvané endokrinní disruptory.

 

Jak řešit úbytek testosteronu?

Nyní přejdeme k samotné léčbě úbytku testosteronu. Úbytek testosteronu můžete řešit několika způsoby.

Tím nejzákladnějším, který by měl stát přede všemi ostatními, je prevence. Špatné životní prostředí, stres, pracovní vytíženost, nezdravé potraviny a aktuální životní tempo hladině testosteronu příliš neprospívá.

Proto byste se na prvním místě měl snažit udržovat zdravý životní styl, dostatečně odpočívat a spát, jíst zdravě, pravidelně se hýbat a co nejčastěji vyrážet do panenské přírody. To je zcela základní předpoklad, že budete žít dlouhý, zdravý a spokojený život. Samozřejmě, že tím přirozenému úbytku testosteronu v těle nezabráníte, ale alespoň jej trochu zpomalíte.

Pokud už nedostatek testosteronu v těle máte, můžete ještě před samotnou léčbou vsadit na pomoc přírody.

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM doporučuje:

Na trhu jsou dostupné doplňky stravy obsahující vitamíny, minerály a různé přírodní složky, které nabízejí jednoduché řešení jak sexuálních, tak i dalších tělesných obtíží. Jedná se o přípravky, u nichž sice nebyla klinickými studiemi prokázána účinnost, ale mohou vám taktéž pomoci. Z přírodních zdrojů testosteronu se nejčastěji setkávám s kotvičníkem zemním.

Dalším krokem je již výše zmíněná léčba nedostatku testosteronu léky, které stimulují varlata a tím přispívají k vlastní hormonální produkci. V takovou chvíli tedy není potřeba testosteron nějak substituovat, neboť tělo obnoví jeho optimální produkci samo.

MUDr. Otakar Štanc tento druh léčby vysvětluje ze svého odborného hlediska:

Rozlišujeme terapii kauzální a symptomatickou. Kauzální terapie snížené hladiny androgenů směřuje k obnovení jejich vlastní produkce. U mladého muže je restituční kapacita organizmu vždy větší. Je třeba počítat se stoupající androgenní aktivitou do 30. roku věku. Substituce je proto indikována tam, kde snaha o obnovu testikulárních funkcí nemá dobrý efekt, a tam, kde zdravotní stav a věk pacienta restituci neumožňují.

MUDr. Pavel Turčan z Centra Mediol doplňuje:

V těchto případech léčba nespočívá v dodání testosteronu, ale v podávání látek, které stimulují jeho přirozenou produkci. Tyto léky ale zase nejsou určeny k dlouhodobému užívání.

Pokud tato forma léčby nepomůže, zbývá vám poslední možnost, a to doplňování testosteronu do těla, tedy léčba testosteronem.

Proerecta Long

 

Léčba testosteronem

Cílem léčby testosteronem je podle MUDr. Otakara Štance:

 1. zlepšení symptomů nedostatku testosteronu s minimem nežádoucích účinků,
 2. nastavení a udržení stabilních hladin biologicky dostupného testosteronu a jeho metabolitů (dihydrotestosteronu a estradiolu).

MUDr. Otakar Štanc uvádí ve své odborné publikaci:

Hormonální substituce je zahajována proto, abychom předešli vývoji patologických změn z nedostatku androgenů. Neexistuje přesně definovaný dolní limit normy hladiny testosteronu a různé projevy hypogonadizmu se projevují až při poklesu testosteronu pod určitou specifickou hodnotu. Zahájení substituce testosteronem a jeho dávkování by se tedy mělo řídit nejen laboratorními hodnotami, ale především klinickými projevy.

Léčba testosteronem spočívá ve vpravení předem individuálně stanovené dávky testosteronu do těla muže. Hladina testosteronu v těle muže se tedy uměle navýší. Způsoby, jak se může testosteron v těle navýšit, jsou tři. Nyní si je všechny postupně popíšeme.

 

Testosteronové tablety

První možností je léčba testosteronovými tabletami, tedy doplňování testosteronu do těla pomocí tabletek. Je to jednoduchá forma léčby, kterou kvituje většina mužů. Bohužel testosteronové tablety nejsou tak efektivní ve zvýšení hladiny hormonu, jako například injekční hormonální terapie.

Tablety budou fungovat především tam, kde k poklesu hormonů dochází přirozeným způsobem. Mezi v Česku registrované testosteronové tablety se řadí Methyltestosteron, Undestor, Clomiphene Citral a Cyclofenil.

Všechny tyto tablety mají své specifické složení a své specifické dávkování. Například u Methyltestosteronu byste měl užívat 3 až 8 tablet za den. U Undestoru se zase berou 3 až 4 tobolky za den během prvních 2 až 3 týdnů. Poté dávka klesá na 1 až 3 tobolky denně. U Cyclofenilu se denní dávka se pohybuje v rozmezí 100 až 200 mg za den po dobu 4 – 6 týdnů. Po této době ovšem jeho účinnost razantně klesá.

Nejen tedy, že účinnost takové léčby není tak vysoká, jako například u injekcí, ale také si za ni poměrně připlatíte. Tabletová formy léčby testosteronem totiž není v České republice hrazena pojišťovnami.

Například za Methyltestosteron si připlatíte 800 Kč za 100 tablet po 25 mg, za 60 měkkých tobolek Undestoru zaplatíte 300 Kč, na Clomiphene Citral si připravte zhruba 600 Kč/balení a za Cyclofenil si připlatíte několik tisíc korun, neboť tato možnost není v České republice běžně k dostání.

 

Testosteronové injekce

Naproti tomu léčba nízké hladiny testosteronu injekcí je v Česku pojišťovnami zcela hrazená, a je pro vás tedy zdarma. Mezi v Česku nejvyužívanější testosteronové injekce patří Sustanon.

Jedná se o roztok v oleji, kdy jedna lahvička obsahuje estery přirozeného hormonu testosteronu. Celkový obsah testosteronu v 1 ml roztoku je 176 mg. Obvykle je dostačující jedna injekce o objemu 1 ml jedenkrát za tři týdny. Injekce přípravku Sustanon by měla být aplikována hluboko intramuskulárně, to znamená do svalu. Většinou se aplikuje do zadku.

 

Testosteronový gel

Poslední možností, jak můžete doplňovat testosteron do těla, je testosteronový gel. Ten je pro pacienty asi nejatraktivnější, neboť nedochází k nepříjemnému vpichu injekce. Bohužel si za tento typ léčby pořádně připlatíte. Léčba testosteronovým gelem totiž není hrazená českými pojišťovnami, a tak za tuto léčbu zaplatíte zhruba 800 Kč.

Gel se aplikuje přímo na kůži a nechává se zde nějakou dobu působit. Ač nemá samozřejmě takový účinek jako testosteronové injekce, je hodně populární. Někdy se testosteronový gel zaměňuje za krém s testosteronem, ale jedná se o tutéž možnost léčby.

 

Správné dávkování testosteronu

Aby však byla léčba nízké hladiny testosteronu účinná, je nutné dodržovat správné dávkování testosteronu vpravovaného do těla.

U injekční léčby Sustanonem je aplikován 1 ml roztoku s 176 mg testosteronu jednou za tři týdny.

Pokud si vyberete léčbu tabletami, měl byste dodržet toto dávkování:

 • Methyltestosteron – 3 až 8 tablet za den.
 • Undestor – 3 až 4 tobolky za den během prvních 2 až 3 týdnů. Poté dávka klesá na 1 až 3 tobolky denně.
 • Clomiphene Citral – 50 až 100 mg účinné látky po dobu 5 dnů s následným snižováním dávky. Nakonec se přípravek zcela vysadí po době 10 až 14 dnů.
 • Cyclofenil – 100 až 200 mg za den po dobu 4 – 6 týdnů.

 

Účinky testosteronu potvrzené vědci

Jelikož testosteron stojí v mužském těle za řadou důležitých fyziologických a psychických pochodů, může jeho doplňování vést k obrovskému fyzickému zlepšení. Potvrdily to také mnohé odborné studie. Nyní si vypíchneme některé z nejdůležitějších.

Podle názorů řady autorů snižuje testosteronová terapie celkovou úmrtnost u mužů až o několik procent. Nejúspěšnější z různých studií byla léčba 1031 amerických veteránů, z nichž 39 % bylo substituováno testosteronem a sledováno 5 let. Muži bez substituce měli dvojnásobně vyšší celkovou úmrtnost než muži léčení testosteronem.

Jiné studie však uvádějí menší efekt léčby, většinou nepřesahující zvýšení přežití o 10 %, nebo dokonce nenacházejí rozdíl mezi muži léčenými nebo neléčenými testosteronem.

Nejnovější rozsáhlá studie z roku 2016 vybrala z více než 50 000 mužů starších 65 let ty, kteří netrpěli onemocněním prostaty a neměli žádná kardiovaskulární onemocnění. Sledovala tak 760 účastníků s hladinou testosteronu pod 9,5 nmol/l po dobu jednoho roku.

Badatelé zjistili, že testosteronová terapie významně zlepšovala libido, parametry erektilní dysfunkce a sexuální aktivitu. Zvyšovala pocit životní pohody a snižovala sklon k depresivní náladě. Mírně také zvyšovala fyzickou výkonnost. Úmrtnost byla u skupiny léčené testosteronem poloviční, než u kontrolní skupiny užívající pouze placebo.

Cílem další studie provedené vědci v Marylandu v USA (1) bylo zhodnotit vliv dlouhodobého podávání nízkých dávek testosteronu na růst svalů. Cílovou skupinou byli zdraví starší muži (65 – 88 let) s normální nebo nízkou hladinou testosteronu. Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované randomizované studii byl ozřejmen účinek podávání nízkých dávek testosteronu po 26 týdnů.

Autoři došli k zajímavým zjištěním. Podávání testosteronu zvýšilo koncentraci testosteronu o 33 % v porovnání s placebem. Suplementace testosteronu zvýšila hladiny růstového hormonu o 60 %. Závěrem studie tedy je, že dlouhodobé podávání nízkých dávek testosteronu zvyšuje koncentraci růstového hormonu a tím tedy i růst svalů a růst síly.

 

Co dělat pokud testosteron neúčinkuje?

Výsledky potvrzené odborníky jsou skutečně ohromující. Mužům se díky tomu otevírají nové možnosti a zcela nový pohled na život. Už se nemusíte trápit s nízkým libidem, snižující se radostí do života nebo slábnoucím tělem. Až do stáří můžete být aktivní a fit. Jenže, co když léčba testosteronem neúčinkuje? Co když jeho doplňování do těla nepřináší žádný kýžený efekt a vy se cítíte stále stejně?

Pak na nic nečekejte a okamžitě navštivte svého lékaře. Pouze ten může zhodnotit, kde je zakopaný pes a co můžete dále udělat. Můžete například po novém krevním testu zjistit, že nízkou hladinu testosteronu vůbec nemáte a že váš problém spočívá někde úplně jinde. Můžete objevit nějaké skryté onemocnění, na které jste při prvních testech vůbec nenarazili. Anebo můžete odhalit, že stanovená dávka testosteronu je pro vás nedostačující a je potřeba ji navýšit. To vše ovšem může vyvodit pouze váš lékař. Proto jej neváhejte co nejdříve kontaktovat.

 

Rizika léčby testosteronem

Stejně jako jakákoliv jiná léčba má i ta testosteronem svá rizika a nežádoucí účinky. Podle kritiků této léčby zvyšuje riziko nemocí srdce a cév, prostaty, obezity či cukrovky. Dokládají to několika studiemi, které ale podle 18 expertů z deseti států čtyř kontinentů nebyly správně vedené.

Naopak většina studií podle nich přínosy testosteronové léčby potvrdila a zmíněná rizika neprokázala. Navíc výskyt vedlejších účinků hormonální substituční léčby testosteronem je u mladších zdravých mužů velice nízký. (2) Přesto se bohužel bez nějakých vedlejších účinků neobejde.

 

Testosteron – nejčastější nežádoucí účinky

Mezi nejčastější nežádoucí účinky léčby testosteronem můžeme zařadit erytrocytózu, akné, mastnou pleť a citlivost prsů. U některých mužů byly pozorovány také gynekomastie, otoky nohou, srdeční nedostatečnost a vyvolání či zhoršení obstrukční spánkové apnoe. Objevit se může také napětí na hrudi, pokles objemu ejakulátu či plešatění.

Není to ale nic závažného, u čeho byste se měl bát o své zdraví. Tyto nežádoucí účinky jsou pouze nepříjemné. Ovšem po ukončení léčby testosteronem se vše opět vrátí do normálu.

Pokud se u vás objeví některé nežádoucí účinky, je vhodné kontaktovat svého lékaře a léčbu přerušit. Po vyřešení obtíží může léčba nízké hladiny testosteronu pokračovat nižší dávkou.

 

Testosteron – méně časté nežádoucí účinky

Co se týče méně častých nežádoucích účinků, je jejich seznam poměrně široký. Vědci totiž ještě stále studují, zda se některé nežádoucí účinky objevily skutečně v důsledku léčby testosteronem, či přirozeně, nezávisle na této léčbě.

U starší pacientů se historicky objevily karcinomy prsu, hypernefrom, bronchiální karcinom či kostní metastázy. Dále se v několika případech objevily srdeční potíže a spánková apnoe. Opět ale připomínám, že tyto stavy nemusí nutně souviset právě s léčbou testosteronem. Je nutné se tedy sledovat a v případě jakýchkoliv problémů okamžitě zkontaktovat svého lékaře.

 

Testosteron a alkohol

Testosteron se v těle běžně vyskytuje. Nemusíte se tedy bát, že byste při léčbě testosteronem musel dodržovat nějakou přísnou dietu, nebo se vyhýbat alkoholu. Ač vám samozřejmě pití alkoholu všeobecně nedoporučuji, můžete jej i nadále konzumovat tak, jak jste zvyklý. Zároveň nemá léčba testosteronem žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nijak vás tedy v tomto ohledu neomezuje.

 

Pro koho není léčba testosteronem vhodná?

Léčbu testosteronem by měli zvážit muži, kteří již mají nějaký druh rakoviny, dále muži po prodělané srdeční zástavě či s vážným kardiovaskulárním onemocněním, dále s hypertenzí, epilepsií nebo migrénou, a v neposlední řadě pacienti s rizikovými faktory, jako je obezita nebo chronické onemocnění plic. U všech těchto mužů je nutný správný klinický posudek.

Naopak se léčby testosteronem nemusí obávat muži s cukrovkou, neboť androgeny obecně, a tedy i léčba testosteronem, mohou u diabetiků zlepšit glukózovou toleranci, a tedy vést ke zlepšení celkového zdravotního stavu.

 

Testosteron a sex

Při léčbě testosteronem se nemusíte naštěstí bát žádných negativních účinků na vaše sexuální výkony. I když může dojít ke snížení množství ejakulátu, vaše libido a chuť na sex by se naopak měli zvýšit. Stále však pamatujte na účinnou antikoncepci, neboť testosteron není žádným způsobem antikoncepční možností. Pokud se ale snažíte o miminko, měla by vám léčba testosteronem dokonce přijít vhod.

MUDr. Pavel Turčan z Centra Mediol vysvětluje:

Dostatečná hladina pohlavního hormonu je totiž nezbytná pro správnou tvorbu spermií a nedostatek testosteronu u mužů může být příčinou neplodnosti. Doprovodné příznaky, jako jsou vyšší únava, nižší chuť na sex nebo slabší erekce, muž obvykle přisuzuje přepracování a stresu a nikoli nedostatku testosteronu.

 

Testosteron a těhotenství

Testosteron by v žádném případě neměla užívat žena, a to tím tuplem ne, pokud je těhotná či kojící. Proto jej těhotné a kojící ženy nesmějí užívat. Pokud by se testosteron užíval v těhotenství, představuje obrovské riziko virilizace plodu. Virilizace znamená rozvoj druhotných mužských pohlavních znaků u žen.

Vzniká s nadbytkem mužských pohlavních hormonů. Pokud by žena testosteron dlouhodobě užívala, objevily by se u ní typické mužské rysy, jako je ochlupení, hlubší hlas, zvětšoval by se jí klitoris a tak podobně. Ženské znaky přitom ustupují.

Ženy by měly testosteron užívat pouze v případě lékařsky vedené změny pohlaví. V žádném jiném případě by jej ženy neměly užívat.

 

Přípravky obsahující testosteron

Methyltestosteron
Undestor
Clomiphene Citral
 Cyclofenil
Sustanon

 

Testosteron bez předpisu

Narazili jste na internetu na možnost léčby testosteronem bez lékařského předpisu? Nechcete kvůli svým problémům nikoho obtěžovat, a tak jste se rozhodli vzít osud do vlastních rukou? Okamžitě zadržte!

Veškerá léčba testosteronem musí být vedená odborníkem, tedy lékařem! A to ne jen tak ledajakým, ale odborníkem, který má skutečně k léčbě testosteronem potřebnou atestaci. Ne každý lékař totiž umí hladinu testosteronu správně zhodnotit! Sám byste se do podobných experimentů vůbec neměl pouštět.

Nejen, že můžete špatně odhadnout váš zdravotní stav, ale nikdy nevíte, co v takových volně prodejných přípravcích na internetu vlastně je. Ano, mohou být neškodné, ale kdo vám to odpřísáhne? Volně prodejné přípravky totiž neprošly žádným testováním, a tak je jejich obsah pouhým odhadem.

Navíc může mít taková podomácku stanovená léčba nedozírné zdravotní následky. Nikdy se proto do podobných pokusů sám nepouštějte! Raději se obraťte na svého praktické lékaře či urologa a vsaďte na zkušenosti odborníka. Léčbu testosteronem by měl vždy řídit lékař, který dané problematice rozumí.

Proerecta Long

Přírodní látky, rostliny a byliny pro podporu erekce

L-Citrulin – volně dostupný bez předpisu
Kotvičník zemní - volně dostupný bez předpisu
L-arginin - volně dostupný bez předpisu
Maca peruánská - volně dostupná bez předpisu
Ginkgo biloba - volně dostupný bez předpisu
Pískavice řecké seno - bez lékařského předpisu

 

Použité zdroje