Spermatogeneze: Na čem závisí tvorba zdravých, silných a spolehlivých spermií? Mnohé vlivy máte v rukou vy sám.

Spermatogeneze je proces tvorby mužských pohlavních buněk (spermií).

  • Jaké má fáze?
  • Jak taková spermatogeneze probíhá?
  • Co spermatogenezi škodí a co ji naopak podporuje?
  • Jak dlouho spermatogeneze trvá?
  • A kolik let muži produkují spermie?

Na tyto a spoustu dalších otázek najdete odpověď právě zde.

spermatogeneze, tvorba spermií

 

Co je to spermatogeneze?

Spermatogeneze je proces tvorby mužských pohlavních buněk neboli spermií. Odehrává se v semenotvorných kanálcích varlat.

Spermie jsou schopny aktivního pohybu a slouží k vyhledání a oplodnění vajíčka. To vede ke zformování nového organismu. Pokud tedy existuje u muže problém se spermiemi, je možné, že oplození nebude přirozenou cestou možné.

K přenášení spermií během rozmnožování slouží ejakulát. Ten se kromě spermií skládá z tzv. semenné plazmy. Průměrné množství ejakulátu, které se uvolní během ejakulace, se pohybuje v rozpětí 2 až 6 mililitrů.

 

3 fáze spermatogeneze

Proces spermatogeneze je odstartován v období puberty vlivem stimulace pohlavními hormony, především testosteronu. Druhou důležitou podmínkou je nižší teplota, které je dosaženo umístěním varlat v šourku mimo tělo.

Následně probíhá proces spermatogeneze, a to prakticky až do smrti. Celý tento děj se odehrává ve dvou na sebe navazujících fázích v podobě tzv. spermatocytogeneze a po ní následující spermatohistogeneze.

Samotný proces spermatogeneze trvá cca 72 dnů. Odchylka může být až 2 dny. Poté ještě dalších cca 12 dní trvá, než spermie projde úplným zráním. Tomuto procesu se říká maturace a probíhá v nadvarleti.

 

1. fáze: Spermatocytogeneze – zrod spermie

Počáteční fází vývoje každé spermie je primitivní zárodečná buňka spermatogonium. Ta je velmi malá, má pouze okolo 12 μm. Buňka je kulatého tvaru.

Spermatogonie opakovaně rostou, dochází u nich k obohacování živinami. Jakmile organismus muže dosáhne pohlavní zralosti, procházejí tyto buňky řadou dělení. Dělí se jednak ve stále nerozlišené spermatogonie A, nebo v již rozlišené spermatogonie B.

Další fází je tzv. stádium růstu. Během něj spermatogonie B vyspívají v spermatocyty I. řádu. Ty jsou poslední generací buněk, která vzniká během dělení spermatogonií.

Fáze zrání dovoluje vznik spermatocytů II. řádu. Procesem redukčního dělení poté vznikají spermatidy. To jsou malé buňky o velikosti cca 7-8 μm.

 

2. fáze: Spermatohistogeneze (spermiogeneze) – vývoj spermie

Spermatitidy si procházejí složitým procesem rozlišování. Opět má několik fází. Dochází během nich k tvorbě akrozomu, kondenzaci a protažení jádra, vývoji bičíku a ztrátě většiny cytoplazmy.

Po dokončení spermiogeneze lze spermii považovat za zralou. To znamená, že již vykazuje všechny znaky, které by měla mít. Není však dosud schopna rozpoznat a oplodnit vajíčko.

 

3. fáze: Maturace – dozrávání spermie

Musí tudíž ještě projít dalšími procesy. To zahrnuje především průchod spermie do nadvarlete a následné mísení se sekrety přídatných pohlavních žláz během ejakulace.

Závěrečná část změn probíhá již v samičím pohlavním ústrojí. Mechanismy této fáze však ještě nejsou plně známy.

Celý tento komplikovaný mechanismus teprve vede ke vzniku spermie, která je schopna plnit svou funkci.

 

Spojením spermie a vajíčka může vzniknout zárodek organismu

Mužská pohlavní buňka spermie je tzv. haploidní. Nijak se v tom neliší od ženské pohlavní buňky, tedy vajíčka. Znamená to, že má pouze jedinou sadu chromozomů. Teprve vzájemným splynutím obou pohlavních buněk může následně vzniknout zárodek organismu.

 

Jaká je optimální spermatogeneze?

Mužský ejakulát je mírně zásaditého charakteru. Jeho pH se pohybuje v rozmezí 7,2 až 7,8. Tvořen je množstvím minerálních látek jako je sodík, vápník, hořčík a zinek. Dále obsahuje též fruktózu, vitamín C, cukry, kreatin a více než 400 druhů bílkovin.

Za normální počet spermií se dnes považuje 15 milionů spermií na 1 mililitr ejakulátu. Není bez zajímavosti, že toto zásadní číslo stále klesá. V minulosti to podle odborníků bylo dokonce 40 milionů spermií na 1 mililitr ejakulátu.

Podle odborníků došlo konkrétně za posledních 25 let k poklesu počtu spermií o plných 60 %. Každým rokem se navíc spermiogram zhoršuje o dalších 1,6 %.

Statistika z roku 1999 Statistika z roku 2010
Plné zkapalnění po ejakulaci do 1 hodiny do 1 hodiny
Objem 2 ml 1.5 ml
Barva mléčně bílá mléčně bílá
Kyselost 27.2 – 7.8 pH nad 7.1 pH
Počet spermií na mililitr 20 milionů 15 milionů
Přímočarý pohyb 50 % 32 %
Vitalita 75 % 58 %
Nepřirozený tvar spermie 15 % 4 %
Leukocyty na mililitr pod jeden milion pod jeden milion

 

Máte i vy zdravé a kvalitní spermie?

Může se podobný problém týkat i vás? Pokud chcete zjistit, jak jsou vaše spermie v kondici, případně už plánujete vlastní potomky a nedaří se vám přirozené oplodnění, můžete se spolehnout na moderní medicínu.

Základním vyšetřením v této oblasti je spermiogram. Jde o mikroskopické vyšetření, které lékařům pomáhá sledovat počet, pohyblivost a tvar spermií.

 

Co škodí správné spermatogenezi?

Správnou spermatogenezi může podpořit i samotný muž. Je tak důležité vědět, které vlivy mají na produkci spermií a celkově na jejich zdraví negativní vliv.

 

Věk

Věk je z pohledu muže zásadním faktorem. Tzv. reprodukční mládí končí u mužů po 40. roce věku. Poté dochází k přirozenému zhoršování kvality spermií.

Mužům ubývá testosteron, spermií proto vzniká méně a při ejakulaci navíc vykazují i nižší pohyblivost.

Kvůli věku klesá počet morfologicky normálních spermií, tedy těch, které jsou normálně tvarované. Porucha morfologie spermií a zvýšený počet těch deformovaných se nazývá teratozoospermie. Dochází i k poškození DNA spermie, což může vést k rozvoji různých mutací u dětí.

 

Špatná životospráva

Holdujete nezdravým pokrmům? Obezita má poměrně pestrou škálu nežádoucích zdravotních dopadů. A muži by měli mít mimo jiné obavu i o své spermie.

Francouzští vědci se ve svém výzkumu dobrali k závěru, že obezita má na spermie zásadní vliv. Dochází totiž prokazatelně ke změnám parametrů spermatu.

V praxi to znamená, že klesá počet spermií, ale i jejich pohyblivost a vitalita. Na koncentraci a celkovém počtu spermií se zvlášť nadváha podepisuje a platí tu jednoduché pravidlo: Čím víc ukazuje ručička na váze, tím víc spermií ubývá. Na vině jsou dle poznatků soudobé medicíny zřejmě hormonální změny.

 

Kouření

Cigaretový kouř obsahuje nikotin a široké spektrum toxických látek, jako jsou těžké kovy či kadmium. A to se vašim spermiím nikterak „nelíbí“.

V ejakulátu kuřáků se nachází menší počet spermií, které jsou navíc méně pohyblivé. Často vykazují abnormální tvar a standardní nebývá ani jejich funkce. Proto mívají kuřáci velmi často potíže s přirozeným početím potomka.

JE DOBRÉ VĚDĚT: Jak přestat kouřit pro zachování spermatogeneze a její podporu? Potěší se i vaše partnerka.

jak přestat kouřit?

 

Alkohol a drogy

Drogy a alkohol do zdravého životního stylu jednoznačně nepatří. Mohou být i jednou z příčin špatné spermatogeneze.

Výjimku nemají ani lehké drogy, jako jsou ty taneční či marihuana. Například kouření marihuany dokáže snížit podle dostupných informací počet spermií až o 29 %.

Ani za alkohol by vás lékaři nepochválili. Budete-li mu holdovat pravidelně, zcela jistě to podle nich následně poznáte na tvaru, pohyblivosti i množství spermií.

O negativním vlivu alkoholu na mužskou a ženskou plodnost jsme psali v podrobném článku.

alkohol a plodnost

 

Horko a zahřívání varlat

Horko spermiím neprospívá, může totiž poškodit jejich tvorbu. Nadměrné teplo je nežádoucí v různých podobách. Škodlivé jsou vysoké letní teploty, ale například i vyhřívané sedačky v autě.

Stejně tak budou zklamaní milovníci horkých koupelí. Pokud se „naložíte“ do poctivé teplé lázně, vaše spermie z toho nadšené zrovna nebudou. Zhoubou pro spermie je i horko v sauně.

A pozor, také to platí pro oblíbený zlozvyk mnoha mužů v podobě odkládání laptopu do klína. Ten navíc vyzařuje vysokofrekvenční záření, které stejně tak nemá na spermie dobrý vliv.

Coby optimální teplotu doporučují odborníci maximálně takovou, která je ideálně o 1 °C nižší než teplota lidského těla. Některé zdroje uvádějí, že se jedná dokonce o 2 až 4 °C méně.

Je známo, že spermie potřebují ke svému správnému vývoji teplotu nižší než je teplota těla, proto varlata, kde jsou spermie tvořeny, jsou uloženy v šourku. Ideální teplota je okolo 35 °C.

Při vyšších teplotách dochází k útlumu tvorby spermií (spermatogeneze) a při dlouhodobém působení vysokých teplot může vést až k trvalé neplodnosti,uvádí lékařka Urologické kliniky FN Plzeň MUDr. Hana Sedláčková.

 

Těsné spodní prádlo a neprodyšné materiály

Zastánci slipů nejsou ani některé dámy, ale proti tomuto prádlu mají námitky dokonce i lékaři. Těsné spodní prádlo může podle jejich mínění vést ke zvýšení teploty varlat.

A to se může projevit na snížení počtu spermií nebo na snížení jejich schopnosti oplodnit vajíčko. Vlivem vyšší teploty totiž dochází ke změnám působení folikulostimulačního hormonu, který je zodpovědný za spermatogenezi. Narušení hladiny tohoto hormonu může vést k tomu, že se spermie zpomalí a stanou se „zmatenými“.

 

Sedavé zaměstnání

Časté sezení zdraví neprospívá. Stejná teze stoprocentně platí i pro spermie. Opět je klíčovým problémem sezení hlavně to, že se varlata přehřívají.

Nejzdravější spermie mají jednoznačně ti, kteří svým intimním partiím dopřávají pravidelné „větrání“, jak vyplynulo z jedné ze studií. Žádný problém se spermiemi tak nebudou mít hlavně ti, kteří tráví svou pracovní dobu vestoje.

 

Nesprávná strava

Podle aktuálních poznatků dokáže kvalitu mužských spermií snížit i obezita. Patrně je to podle vědců způsobeno tím, že tuková tkáň má schopnost ovlivnit metabolismus pohlavních hormonů. Souviset to podle jiné teorie může i s tělesnou teplotou. Víc tělesného tuku totiž znamená i vyšší teplotu.

Značný problém pak nastává u plodnosti, a to hlavně tehdy, pokud se obezita týká v páru obou.

Jak poznáte, že jste obézní? Pokud vaše BMI překročí hodnotu 30, již hovoříme o prvním stupni obezity.

Nadměrná hmotnost navíc hrozí celou řadou dalších zdravotních obtíží, jako je diabetes, vysoký krevní tlak nebo srdeční a cévní choroby.

Ovšem pozor, drastická hladovka není řešením. Podle vědců mají podvyživení muži stejně nekvalitní spermie jako ti, kteří nosí kilogramy navíc.

 

Onemocnění a léky

Doslova zabijákem spermií jsou i různé choroby včetně těch nejvážnějších, jako jsou onemocnění nádorová. Negativní vliv na spermie však mají například i záněty varlat, příušnice (mumps), diabetes či infekce močových cest. Na spermiích se negativně podepisují i nejrůznější vrozená onemocnění.

Infekční onemocnění, která doprovází vysoké horečky, se vždy odráží na mužské plodnosti, protože dochází ke zhoršení kvality spermií. Stejně je tomu i v případě prodělání nemoci covid-19. To potvrzuje i studie publikovaná v magazínu EClinicalMedicine, která zkoumala vliv koronavirového onemocnění právě na mužskou plodnost.

Testy ukázaly, že u 39 % mužů bylo po prodělání koronaviru možné pozorovat nízký počet spermií, přestože muži již zplodili přirozenou cestou alespoň jedno dítě. V 61 % případů se pak ve spermatu prokázala přítomnost bílých krvinek, které zhoršují vlastnosti spermií,uvádí sexuolog MUDr. Pavel Turčan.

Ovšem i léky mohou spermie negativně ovlivnit. Typicky bývá produkce spermií narušená například důsledkem chemoterapie. Na pozoru je nutné se mít i před nadměrným užíváním antibiotik.

 

Působení plastů s škodlivin z nich

Mikroplasty představují vážný globální problém, který má dle některých teorií negativní vliv i na mužské sperma. Mikroplastům jsme vystaveni v běžném jídle, ale i v kosmetice.

Odborníci upozorňují i na látky BPA a BPS, které se užívají při výrobě některých plastových výrobků. Tyto chemikálie mají vliv na reprodukční systém člověka, a to již v době jeho početí.

Dochází ke snižování hladiny androgenů a to pak má vliv na vyvíjející se plod včetně celoživotního sníženého počtu spermií.

 

Znečištěné ovzduší

V ovzduší se též mohou vyskytovat látky, které v mužském těle vyvolávají působení ženských pohlavních hormonů. Navíc dokáží některé látky přítomné v ovzduší i ovlivnit schopnost spermií vázat se na vajíčko během oplodnění.

Především se jedná o pesticidy a herbicidy. Ty se používají při pěstování celé řady ovoce, zeleniny či obilovin. Mimo jiné i vědci z Harvardovy univerzity se tak snaží intenzivně upozorňovat na výrazný nárůst objemu těchto škodlivin v ovzduší za poslední půlstoletí.

 

Vysoká míra sportovní zátěže

Lékaři upozorňují i na to, že pokud začnete v dobré víře více sportovat, nemusí se vám to vyplatit. Záleží totiž na druhu sportu.

Častá jízda na kole má na spermie také negativní vliv. Pohlavní orgány muže jsou vystaveny otřesům, což může vyvolat mikrokrvácení. Podobně jsou na tom jakékoli sporty, kde hrozí, že můžete přijít k úrazu.

 

Stres

Na spermie má devastující vliv také dlouhodobá stresová zátěž. Dochází totiž k ovlivnění funkce hormonů, které jsou nutné k produkci spermií. A to výrazně. V závažných případech může stres dokonce způsobit i neplodnost.

Závažným projevem aktuální situace je pak dlouhodobý stres, který mnozí prožívají. Psychická nepohoda má přímý vliv na mnoho nemocí a může způsobovat i neplodnost. V důsledku obav se totiž zhoršuje kvalita spánku, který je klíčový pro tvorbu testosteronu.

Testosteron se v největší míře tvoří v noci, a to v nejhlubší fázi spánku. Pokud spí muž jen mělce, dochází ke snížení potřebné hladiny tohoto hormonu, což vede ke snížení plodnosti,říká sexuolog MUDr. Pavel Turčan.

Chronický stres v některých případech navíc vede k obezitě, což je, jak již bylo řečeno, další z vlivů, který spermiím nijak nesvědčí.

 

Genetické predispozice

Negativní vliv na spermatogenezi může mít i genetika.

Poruchy mužské plodnosti mají velmi často genetickou příčinu. Může to být chromozomová vada nebo mutace některého genu důležitého pro spermatogenezi nebo funkci spermií. Vada může postihovat množství spermií, jejich morfologii, pohyblivost nebo schopnost proniknout obaly vajíčka, fúzovat s ním a aktivovat jej.

Genetická vada může také vést k zástavě vývoje časného embrya po oplození. Vada postihující mužskou plodnost je potenciálně spojena s výskytem vrozených vad u potomstva, a proto je důležité vyšetřovat muže s poruchou plodnosti geneticky,uvádí ve své odborné publikaci prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

 

Jak řešit problémy se spermatogenezí a jak tvorbu spermií podpořit?

Jak naopak můžete svou spermatogenezi podpořit? Jak můžete jít pravděpodobnosti početí naproti? Co spermatogenezi prospívá?

 

Neodkládejte otcovství

Přirozenou změnu spermatogeneze související s věkem samozřejmě neovlivníte. Pokud však plánujete zakládat rodinu, experti jsou v tomto směru zajedno: Ani pánové by otcovství neměli odkládat do příliš pozdního věku. Za ideální věk se považuje rozmezí mezi 18 až 30 lety. S pokročilým věkem otců se zvyšuje počet potratů a vrozených vad dětí.

Tato hranice je však u mužů velmi individuální. Ovlivněna je genetickou výbavou, životním stylem, výživou a pohybovou aktivitou. Na mužské plodnosti se navíc mohou negativně podepsat i stres nebo prodělané nemoci.

 

Změňte životosprávu

Vhodná životospráva je klíčem k řešení řady obtíží. Sféra produkce spermií a pánské plodnosti v tomto směru není výjimkou.

Do svého jídelníčku byste v rámci její podpory měli zařadit dostatek ovoce a zeleniny. Nezapomeňte ani na potraviny bohaté na vlákninu a nenasycené mastné kyseliny.

Svoji stravu můžete podpořit i užíváním vitamínových doplňků, především těch s obsahem selenu, zinku a vitamínů C a E.

DOPORUČENÝ DOPLNĚK PRO PODPORU PLODNOSTI:

České kapsle Blendea Man’s Vitality obsahují výtažky z bylin, vitamíny a minerály potřebné pro výživu varlat a správnou produkci spermií i testosteronu.

Pokud usilujete o dítě, doporučujeme minimálně 1 a ideálně 3 měsíce užívání Man’s Vitality. 

Blendea Man's Vitality

Klikněte na tlačítko a čtěte o všech prospěšných účincích. Případnou objednávku dostanete diskrétně do 48 hodin.

 

Vzdejte se kouření

Co se týče kouření, mají odborníci jasnou radu: Pomůže jedině přestat. A to čím dříve, tím lépe. K tomu, abyste přestali kouřit, potřebujete především správnou motivaci (kliněte a čtěte, jak přestat ze dne na den).

Ta by měla být založena především na vás. A čím bude konkrétnější, tím lépe. Snaha o úspěšné zplození vlastního potomka jistě může být dostatečným důvodem, proč už po další krabičce nesáhnout.

Kromě silné vůle je nutné změnit i zažité rituály, jichž byla dříve cigareta nutnou součástí. Pomoci vydržet vám mohou i nikotinové náplasti či žvýkačky.

 

Vynechte alkohol a drogy

O drogách pravděpodobně nemůže být sporu. Pokud se vám podaří s nimi skoncovat, vyhnete se nejen ohrožení svých spermií, ale i dalším závažným následkům plynoucím ze závislosti.

Alkohol je však na rozdíl od drog ve společnosti vnímán značně liberálně. Měli byste se mu v rámci zdravého životního stylu vyhnout zcela nebo existuje cosi jako „bezpečná“ dávka? Podle odborníků je tomu skutečně tak. Alkohol v malé dávce může napomoci k duševnímu uvolnění, což vás zbaví stresu. Navíc upravuje poměr LDL a HDL cholesterolu.

Alkoholu se tedy úplně zříkat nemusíte. Za „neškodné“ množství lze považovat asi deci vína nebo malou dvanáctku.

 

Nepřehánějte to s horkem

Je skutečně nutné si odříct všechny radovánky od sauny přes horké lázně až po letní dovolenou u moře? Tak striktní vůči tomuto bodu lékaři nejsou.

Podle nich tyto vlivy můžeme zařadit spíše do kategorie přechodně působících. Jakmile se jim přestanete vystavovat, jejich negativní dopady zmizí.

Vážně zamyslet byste se nad nimi měli teprve tehdy, když plánujete potomky a počít dítě přirozenou cestou se vám nedaří, neboť vám byl zjištěn nízký počet spermií.

 

Kupte si vhodné spodní prádlo

Módní trendy nám možná za pravdu v tomto směru úplně nedají, zdravotní dopady však hovoří jasně: Lékaři přejí nošení volných trenýrek. Jsou totiž dostatečně vzdušné, což má na zdraví intimních partií příznivý vliv.

Pánské spodní prádlo by navíc mělo být vyrobeno nejlépe z přírodních materiálů. Syntetická vlákna jsou jen minimálně prodyšná, což může navíc vést k rozvoji infekcí.

 

Dopřejte si pohyb

Že sezení neprospívá vašim spermiím už víte. Pokud tedy máte sedavé zaměstnání, alespoň se naučte během dne pravidelně vstávat.

V sedě byste neměli trávit víc času, než je nezbytně nutné. Pokud se budete pravidelně hýbat, bude vám nakonec vděčná celá vaše tělesná schránka.

Časté sezení vyvolává bolest zad, kterou dnes již v Evropě trpí naprostá většina těch lidí, kteří mají ono vzpomenuté sedavé zaměstnání. Navíc vede ke vzniku bolestivých hemoroidů.

 

Nestresujte se

Je vhodné si realisticky rozvrhnout své síly a stanovit si priority. Naučte se na některé pracovní projekty či žádosti svého okolí zkrátka říkat: „Ne.“ Vyhraďte si kromě povinností i dostatek času na to, co vás baví.

Vyplatí se osvojit si různé relaxační techniky nebo začít cvičit jógu. Začnete i sportovat. Pokud se budete pravidelně hýbat, jako bonus si vyplavíte do krve endorfiny známé jako hormony dobré nálady.

 

Dopřejte si pravidelný sex

Podle odborníků svou spermatogenezi podpoříte i pravidelným sexuálním stykem. Ovšem v tomto případě určitě neplatí, že čím více, tím lépe.

Ani pokud usilujete o vlastního potomka, nemusíte souložit hned několikrát denně. Naopak je to spíš kontraproduktivní. Po ejakulaci je totiž nutné dopřát spermiím čas k tomu, aby se zase obnovily. Po vášnivějších chvilkách byste si tak měli dát nejméně 2 dny půst.

 

FAQ aneb ohledně spermatogeneze vás nejčastěji zajímá:

Jaké jsou tři fáze spermatogeneze?
Dvěma fázemi spermatogeneze jsou spermatocytogeneze a spermatohistogeneze. Třetí fázi zrání spermie se říká maturace.
Co se děje během spermatogeneze?
Dochází k tvorbě mužských pohlavních buněk čili spermií.
Co je spermiogeneze?
Jde o druhou fázi spermatogeneze. Dochází během ní k tvorbě akrozomu, kondenzaci a protažení jádra, vývoji bičíku a ztrátě většiny cytoplazmy.
Jak dlouho trvá spermatogeneze?
Spermatogeneze trvá v průměru 72 dnů, s přípustnou odchylkou 2 dny.

Celý proces spermatogeneze (vývoje spermií) trvá asi 70 dnů. I když v určité části kanálku vyzrává postupně jedna generace pohlavních buněk asi v 16denních cyklech. Vyzrálé spermie jsou do lumen uvolňovány neustále,” popisuje Prof. MUDr. Stanislav Trojan, DrSc.

Jaký hormon je zodpovědný za spermatogenezi?
Jedná se především o testosteron. Proto bývá častou příčinou neplodnosti hormonální nerovnováha. Týká se to zejména nízké hladiny testosteronu a vysoké či nízké hladiny hypofyzárních hormonů (luteinizačního hormonu, folikulostimulačního hormonu a prolaktinu).
Co se děje po spermatogenezi?
Spermie putují do nadvarlete, kde dochází k jejich další modifikaci. Závěrečná část změn probíhá již v samičím pohlavním ústrojí.
Co způsobuje spermatogenezi?
Spermatogeneze se odehrává pod vlivem mužských pohlavních hormonů. Jejím hlavním spouštěčem je testosteron.
V jakém věku spermatogeneze nastává?
Přesný věk je individuální, dochází k tomu ovšem většinou v pubertě.
Jaká je funkce testosteronu během spermatogeneze?
Testosteron stimuluje spermatogenezi. Bez něj ke spermatogenezi tedy vůbec nemůže dojít. Proto je potřeba, aby měl muž tohoto hormonu ve svém organismu dostatek.
Jaká teplota zabíjí spermie?
Pohyblivost a životaschopnost ztrácejí spermie už při 37 °C. Ideální teplota pro spermie je tedy 2 až 4 °C méně než je teplota lidského těla.
Kolik let muži produkují spermie?
Přesný počet let je individuální, spermie ovšem muži produkují od puberty až do své smrti. Může se tak jednat i o desítky let.
Co je konečný produkt spermatogeneze?
Konečným produktem spermatogeneze je mužská pohlavní buňka, tedy spermie.
Název spoileru
Spermatogenezi můžete v pozitivním i negativním slova smyslu ovlivnit životním stylem. Negativně na ni působí nezdravý životní styl, obezita, nemoci, léky, kouření, alkohol, stres, drogy či příliš vysoká teplota.
Jak muž zjistí kvalitu svých spermií?
Pokud máte podezření, že s vašimi spermiemi není něco v pořádku, nechte si udělat komplexní vyšetření urologem, andrologem, imunologem, případně genetikem.

 

Zajistěte si i vy zdravé a kvalitní spermie

Mít zdravé, pohyblivé a kvalitní spermie je základem pro bezproblémové početí miminka. Pokud je tedy u vás spermatogeneze jakkoliv narušena, může být početí komplikované nebo dokonce nemožné. Proto dbejte na zdravou životosprávu, aktivní život, správné návyky a zdravý životní styl.

Pro přirozenou a bezpečnou podporu plodnosti sáhněte po českém rostlinném doplňku Blendea Man’s Vitality bez lékařského předpisu. 

Blendea Man's Vitality

Klikněte na tlačítko a čtěte o všech prospěšných účincích. Případnou objednávku dostanete diskrétně do 48 hodin.

 

Další články o podpoře plodnosti, kvalitě spermií a ejakulátu

Množství a objem ejakulátu – proč se snižuje, proč je to veliký problém a co si o tom myslí vaše žena?
Poruchy ejakulace – 6 intimních mužských trápení
Mohu otěhotnět, pokud se ejakulát pouze otře o vagínu? Jaká je šance?
Co se stane, pokud nebudete ejakulovat a zadržovat spermie?
Vitamíny a minerály pro muže na plodnost – co nesmí chybět v jídelníčku plodného chlapa?

 

Leave a Reply