Meditace a erektilní dysfunkce: Jde skutečně o možnost léčby?

Pravidelná meditace vede k značnému snížení stresu, který je s dalšími psychickými problémy jednou z hlavních příčin i důsledků erektilní dysfunkce. Meditaci sice nelze vnímat jako léčbu všech příčin erektilní dysfunkce, zcela určitě ale jde o výbornou a dostupnou součást léčby psychogenní ED a podporu erekce.

Meditace má kromě uklidňujících účinků také další benefity, zejména co se týče duševní kondice, která je pro dosažení spolehlivé erekce neméně důležitá.

meditace a erektilní dysfunkce

 

Co přesně je meditace?

Meditace je duchovní technika vycházející ze starých buddhistických tradic a zvyků. Pro dnešní vědce a lékaře jsou pozitivní účinky meditace velmi přínosné pro duševní i fyzické zdraví. I díky tomu věda a medicína uznávají meditaci jako terapeutický nástroj a součást léčby nejrůznějších psychických problémů.

Hlavním cílem meditace je podpora všímavosti a uvědomělosti. Postupný rozvoj úrovně své všímavosti je prospěšný při léčbě psychogenní erektilní dysfunkce, dále také úzkosti ze špatného sexuálního výkonu, míry stresu, sníženého erotického libida a mnohých dalších negativních stavů.

Pozor, meditace nevyléčí a pravděpodobně nepomůže pacientům, kterých ED je důsledkem základní fyzické zdravotní příčiny.

Erektilní dysfunkcí trpí velmi často diabetici, obézní muži, pacienti s parkinsonem, alzheimerem, roztroušenou sklerózou a mnozí další pacienti. Meditace ale neléčí tyto základní tělesné nemoci a pomáhá spíše na psychologické úrovni.

Pokud jste pacient, na možnosti zlepšení erekce, případně léčby erektilní dysfunkce se vždy ptejte lékaře – sexuologa, endokrinologa, urologa nebo i vašeho praktického lékaře, který vás ke specialistovi doporučí.

 

Proč je důležité meditovat a zvyšovat úroveň své všímavosti?

Při tréninku všímavosti budujeme svou schopnost plné přítomnosti okamžiku. Všímavý člověk, který pravidelně medituje, nepřemýšlí nad příčinou svých pocitů a špatných emocí, neztrácí se ve svých pocitech, ať už jsou pozitivní nebo špatné. Člověk, který naplno prožívá daný okamžik, nijak přehnaně nereaguje a necítí se být poražen okolnostmi, se kterými nemůže nijak hnout.

Všímavost a schopnost meditovat již máte zcela přirozeně v sobě, ale možná jste ji zatím neobjevil, protože jste se o větší všímavost zatím nepokusil. Meditace je jedním z několika způsobů, jak se všímavosti postupně naučit.

Psychoterapeutka Aoife Drury dokládá, že již existuje několik průkazných vědeckých studií. Shodují se, že meditace a cvičení všímavosti přináší významné benefity i pacientům s erektilní dysfunkcí.

Posílení své všímavosti může pomoct mužům, kterých erektilní nebo jiné sexuální dysfunkce zesiluje stres, úzkost nebo deprese. Všímavost a meditace tlumí aktivitu amygdaly, což je část mozku, která muže udržuje v dlouhodobém stresu nebo úzkosti.

Lepší všímavost pomáhá mužům lépe se soustředit na erotické vzrušení, díky čemu zvyšuje sexuální libido a úroveň sexuálního uspokojení. Pacient s ED tak může právě díky meditaci zlepšit sexuální spojení se sebou samým. Až poté může fungovat uspokojivě i ve svých sexuálních vztazích.

NAUČTE SE: Jak zvládat stres pro zachování silné erekce a její podporu? Doslova se změníte.

jak zvládat stres?

 

Proč může slabá všímavost vést k psychogenní erektilní dysfunkci?

Slabá a nenaučená všímavost může vést k erektilní dysfunkci kvůli silným úzkostem a také kvůli silnému stresu, který trvá dlouho.

 

Erektilní dysfunkce kvůli úzkostem ze sexuálního výkonu

Stres je starý známý zabiják erekce a velmi častá příčina erektilní dysfunkce. Pro správné vzrušení a schopnost souložit potřebuje muž klid, uvolnění a pocit bezpečí. Pokud ale muže trápí úzkost, třeba ze špatného sexuálního výkonu nebo kterákoliv jiná, mozek reaguje vybízením k boji nebo útěku. Pokud se chce muž prát nebo utíkat a zachránit se, není schopný sexuálně se vzrušit a kvůli tomu selhává i erekce.

Správně fungující nervový systém je klíčovým faktorem pro vznik pevné erekce. Pro pevnou erekci, schopnost vzrušit se a užít si sex musí být muž v příjemném a odpočatém stavu. V takové kondici se rychle vzruší, dosáhne erekce, užije si sex nebo masturbaci a dosáhne uspokojivého orgasmu. Úzkost tyto důležité a nezbytné faktory tlumí, kvůli čemu selhávají včetně erekce.

Neopodstatněný strach a úzkost ze svého slabého sexuálního výkonu mají přímý vliv na nervový systém. Ten nutí muže utíkat nebo bojovat. Bohužel právě to jsou emoce, které neaktivují sexuální žádostivost a k žádné erekci nemůže logicky dojít. Mozek nás přesvědčuje, že: „Teď není čas na erekci a erotiku! Jsi v nebezpečí, takže utíkej nebo se braň!“. Mozek na základě emocí zastaví celý proces dosažení sexuálního vzrušení.

Je důležité vysvětlit, že v bojovné nebo únikové reakci mozek přesouvá krev ze životně nedůležitých orgánů do těch, které bez krve nemohou fungovat. Při úzkosti se zvyšuje prokrvení mozku,  aby myslel jasně, taktéž srdce, aby pumpovalo krev rychleji nebo svaly, abychom mohli rychleji utíkat nebo bojovat. Penis mezi tyto orgány nepatří, protože nám v útěku ani v boji nijak nepomůže a je až druhořadý. Kde není krev, tam není ani erekce.

Když muže trápí vytrvalé úzkosti, z penisu krev dlouhodobě odtéká do důležitějších orgánů. Kvůli tomu slábne erekce a problém může přerůst až do erektilní dysfunkce. Není vůbec ojedinělé, pokud erekce selže těsně před zasunutím penisu nebo po několika málo minutách či vteřinách od vniknutí do vagíny. Tyto komplikace jsou pro muže zvlášť nepříjemné, protože si svou erekcí nemohou být ani jistí a to o to více prohlubuje jejich úzkostné stavy.

Zjednodušeně: Jedno selhání vyvolává další opakovaná selhání. Je velmi vhodné začít s meditací a s posílením všímavosti hned po prvních případech těchto selhání.

 

Erektilní dysfunkce kvůli dlouhodobému stresu

Míra našeho sexuálního vzrušení závisí od schopnosti být přítomen svou myslí. Když se totiž nesoustředíme, vzrušujících signálů a vjemů si pořádně ani nevšimneme. Erotické vzrušení je nezbytné pro dosažení erekce. Bez vzrušení nepomůze Viagra, Cialis ani žádný jiný lék na ED.

VÍTE, ŽE bez sexuálního vzrušení nefungují ani léky na erektilní dysfunkci na předpis, ani volně dostupné doplňky stravy pro podporu erekce (TOP 10 prášků na erekci najdete zde)?

Pokud se vám nedaří navodit erotické vzrušení a jste proti němu prakticky imunní, popřemýšlejte o návštěvě ambulance psychologa.

Psychoterapeutka doplňuje, že stres a úzkosti ovlivňují také hormonální profil a mění hladinu kortizolu, adrenalinu i dalších hormonů. Tyto stresové hormony v muži vyvolávají sebekritiku, nepříjemné myšlenky a brání mu naplno prožívat svou přítomnost. Všechno opět oslabuje míru vzrušení a s ním i pevnost erekce.

Možná jste si toho všiml i sám na sobě. Pokud jste byl podrážděný z práce nebo jste přemýšlel nad čímkoliv negativním, nedovedl jste se sexuálně vzrušit a neměl jste chuť ani na sex. Pokud existuje významnější problém, sex je pravděpodobně až to poslední, co vás může zajímat. Kvůli špatnému vnímání navíc muž ignoruje i partnerku, což vyvolává hádky, pocity sexuální frustrace a problém se opět ještě více prohlubuje.

Udržet si svou pozornost dnes patří mezi ty nejtěžší výzvy. O pozornost a soustředění nás obírají chytré telefony se sociálními sítěmi, soustavné notifikace a cinkající zprávy či e-maily a telefonáty. Všechno nás rozptyluje, nedovedeme se pořádně soustředit a právě toto rozptylování v nás vyvolává stres. Máme pořád pocit, že něco nestíháme nebo jsme si něčeho nevšimli a to se nám vymstí. Sami v sobě tak živíme stres a prakticky dobrovolně se obíráme o vzrušení i pevnou erekci.

Muž se dovede vzrušit pouze pokud dovede rychle reagovat na erotické vjemy. Rozptýlená pozornost mu v tom ale brání, a proto se nevzruší a nedosáhne erekci.

 

Meditace a pomoc s erektilní dysfunkcí

Meditace a rozvíjení své všímavosti skutečně může pomoc s psychogenní erektilní dysfunkcí. Pokud vás často trápí stres, úzkosti, deprese a další duševní problémy, požádejte lékaře o doporučení na psychoterapeuta.

Tyto řízené meditace vám pomohou posílit všímavost, zlepšit uvědomování si událostí a jejich vliv na vaši psychiku a lépe vnímat přítomnost. Meditace vás naučí „žít tady a teď„, ať už to zní jakkoliv duchovně nebo ezotericky.

Stresy, strachy a úzkosti totiž velmi často pramení ze starostí o budoucnost vašich vztahů, ale také přátelství, práce nebo společenského postavení. Spouštěčem mohou být negativní zážitky a traumata z minulosti. Jakýkoliv strach a zhoršený úsudek vede k problému dosáhnout a udržet erekci.

Mysl nemůže najednou pracovat ve dvou různých časových rámcích. Když se zaměřujete pouze na přítomný okamžik, nevzniká prostor pro žádné negativní myšlenky, které by vyvolaly stres nebo úzkost. Takové nastavení mysli významně snižuje riziko výskytu erektilní dysfunkce. Pokud se sám dovedete ubránit negativním myšlenkám, nebudou vám bránit ve vzrušení a prospějete tak i své erekci.

Meditace vás naučí soustředit se na příjemné aspekty a události. Lidé se zhoršeným psychickým zdravím totiž často odklánějí pozornost od svých pocitů, aby se nevzrušili tak rychle a vydrželi souložit déle. Ignorace svých pocitů ale obvykle vede k pravému opaku, a tedy ztrátě vzrušení a erekce. Odborníci radí spíše než na výkon a vyvrcholení soustředit se více na cestu, a tedy erotickou předehru a samotný sex. Orgasmus vnímejte spíše jako „třešničku na dortu“ za odměnu.

Až se vám povede získat zpátky svou plnou pozornost, propojíte se se svými vlastními pocity, které jsou nezbytné pro vznik erekce, vzrušíte se a budete schopen normální soulože. Zároveň se můžete naučit vědomě oddálit orgasmus a ejakulaci.

Ze začátku pro vás může být náročnější cíleně se soustředit na své tělo a pocity. Vše ale jde naučit. Nyní mnohé věci prožíváte ve stylu „autopilota“, berete je jako samozřejmost a zatím netušíte, jak se více soustředit. Třeba očekáváte, že se penis ztopoří ihned po prvním pohledu nebo polibku. Dodnes to tak možná fungovalo, ale nedostatek pozornosti nebo naopak nadměrné přemýšlení vás o tuto schopnost obrali.

Díky meditaci a podpoře všímavosti se naučíte přepínat mozek mezi bdělým režimem a režimem vědomého přijímání erotických stimulů. S meditací budete mnohem vnímavější, díky čemu kromě síly erekce a lepšího sexu zlepšíte pozornost i v běžném životě.

 

Jak meditovat pro zlepšení erektilní dydfunkce?

V první řadě žádejte doporučení na psychoterapeuta u vašeho praktického lékaře, případně si nějakého najděte na internetu.

Do té doby můžete vyzkoušet některou meditační aplikaci do mobilu. Zde najdete několik z nich pro operační systém Android.

Až půjdete navštívit terapeuta, zcela jasně mu přiznejte, že se chcete naučit meditovat a zlepšit tak svou erekci. Nic určitě netajte, protože potřebuje pochopit celkový kontext a vaše očekávání. Čím lépe odborník porozumí vašim cílům, o to efektivněji vám dovede pomoct. Před specialistou se nemáte proč stydět. Je tam od toho, aby vám pomohl.

Podle studie pomohlo cvičení všímavosti zlepšit příznaky psychogenní erektilní dysfunkce 9 mužům z 10 sledovaných. Mluvíme tedy o jasné účinnosti meditací. První projevy zlepšení se u nich projevily již po 4 týdnech meditace a cvičení pozornosti.

 

Co jsme zjistili o vlivu meditace na léčbu erektilní dysfunkce?

  • Meditace a podpora všímavosti je účinná pro pacienty s psychogenní erektilní dysfunkci.
  • Po 4 týdnech meditování pomohla 9 z 10 pacientů s erektilní dysfunkcí způsobenou úzkostmi, stresem a depresemi.
  • Meditovat vás naučí psychoterapeut a učit se můžete i pomocí aplikací do mobilního telefonu.
  • Doporučená meditace by měla trvat aspoň 4 až 8 týdnů s cvičením 20 minut denně.
  • Erektilní dysfunkce může mít i tělesné příčiny, takže vždy otevřeně mluvte s lékaři a dbejte jejich doporučení.

 

Další články o příčinách, projevech a léčbě erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce – příčiny, příznaky a léčba
Vysoký krevní tlak a erektilní dysfunkce
Jak sledování porna způsobuje erektilní dysfunkci?
Ateroskleróza (ucpané cévy) a erektilní dysfunkce
Rázová vlna a léčba erektilní dysfunkce

erekce_cz na facebooku

 

Leave a Reply