Roztroušená skleróza a negativní vliv na erekci, ejalulaci, libido a celkový sexuální život

Roztroušená skleróza poškozuje nervy, a tak přerušuje spojení mezi mozkem, penisem a varlaty. Dochází k rapidnímu zhoršení sexuálních funkcí.

Článek vás připraví na budoucnost sexuálního života s eReSkou, vysvětlí, zda a jak lze svou sexuální kondici obnovit a jaké metody léčby budete pro zachování erekce, libida a plodnosti muset podstoupit.

roztroušená skleróza a sexuální život

 

Co přesně je roztroušená skleróza?

Roztroušená skleróza (RS, sclerosis multiplex – SM) je velmi závažná autoimunitní nemoc. Postihuje nervový systém, kdy imunitní buňky likvidují nervové tkáně postiženého. Napadají hlavně mozek a míchu.

Jelikož je erekce naprosto závislá od přenosu nervových vzruchů a signálů z mozku do penisu, poškození těchto nervových tras vede k oslabení erekce a její ztrátě – chronické erektilní dysfunkci. Pro postižené muže i ženy je charakteristická snížená sexuální aktivita, oslabené sexuální uspokojení a výskyt různých sexuálních dysfunkcí.

RS tedy velice zásadně ovlivňuje lidskou sexualitu. Ovlivňuje funkce pohlavních orgánů, ale také funkce mozku. Způsobuje úzkost, smutek a depresi, které zhoršují sexuální funkce také.

Dalšími běžnými příznaky jsou poruchy citlivosti končetin, mravenčení, poruchy rovnováhy, dysfunkce močového měchýře, slabost svalstva a svěračů, poruchy paměti, řeči a zraku, bolesti a celková vyčerpanost.

Objevit se může i snížení citlivosti nebo znecitlivění stimulačních oblastí (erotogenních zón), kterých stimulace běžně navozuje erekci. Necitlivost může postihnout stehna, třísla a oblast genitálu, ale i kterékoliv další části těla.

 

Mohu se milovat, pokud trpím roztroušenou sklerózou?

Neztrácejte motivaci a buďte intimní, i pokud jste nemocní. Zde je několik tipů, jak si užívat sex nebo erotické radovánky s RS.

Poznávejte své tělo. Od nástupu nemoci se totiž změnilo. Nyní vám mohou být příjemné věci, které předtím nnebyly. Hledejte na těle citlivá místa a partnerce vysvětlete, co vám ještě pořád dělá dobře.

Nemyslete pořád pouze na na svou nemoc. Negativní myšlenky a smutná nálada sexuální libido ještě více potlačuje a oslabuje. Domluvte se s partnerkou na určité době, po kterou se o nemoci nebudete bavit a budete se tvářit „jakoby nic“.

Domluvte si termín sexu. S nemocí nebudete mít na sex náladu kdykoliv, proto vypozorujte čas, kdy na sex máte chuť i energii a souložte přesně tehdy.

Testujte nové sexuální polohy a sexuální pomůcky. Vakuové pumpy, erekční kroužky nebo i anální sex do vašeho análu se strap-onem. Objevujte, co vám doposud unikalo.

VYZKOUŠEJTE ANÁLNÍ ORGASMUS: 

Pegging je praktika, při které vás osouloží do análu partnerka.

pegging

 

Časté příčiny roztroušené sklerózy

Jasná příčina RS zatím není známá. Existují ale vlivy, které vznik a rozvoj nemoci urychlí a zvýší riziko výskytu. Ve vlastním zájmu se snažte tyto škodlivé vlivy ze života odstranit.

Nemoc napadá nejčastěji mladší lidi mezi 20 až 40 lety. To je přesně ten věk, ve kterém mnozí žijí nezodpovědně a nezdravě, kvůli čemu si na RS léta zadělávají.

 • Dědičnost. Tu bohužel nikdo neovlivní. Každopádně pokud víte o někom v rodině, kdo RS trpí, navštěvujte častěji preventivní kontroly, abyste případný rozvoj včas podchytil.
 • Virová infekce doposud nepoznaným virem (hypotetická příčina).
 • Nedostatek vitamínu D. Statistická příčina, jelikož se RS vyskytuje nejčastěji ve střední a chladné zeměpisné šířce.
 • Působení těžkých kovů (půda, strava, ovzduší, drogerie a kosmetika).
 • Hormonální nerovnováha, přičemž ohroženější jsou více ženy, než muži.
 • Kouření (včetně náhrad tabáku jako IQOS, vodní dýmky, žvýkací tabáky i marihuanové jointy).
 • Dlouhodobý stres a psychická zátěž.

 

Důsledky roztroušené sklerózy na sexuální funkce

Zhoršení sexuálních funkcí se týká 70 až 80 % postižených. Sexuální dysfunkce jsou běžným, ale velmi často podceňovaným následkem RS. Dysfunkce se mohou začít objevovat ještě před vznikem nemoci.

 

Sexuální poruchy pacientů s RS dělíme na:

 • neurogennísnížení citlivosti penisu, snížená sexuální žádostivost, problém s dosažením orgasmu, dysfunkční erekce, ejakulace i orgasmus.
 • somatické – zvýšená únava až vyčerpanost, problémy s močovým měchýřem (inkontinence – únik moči) , problémy se střevy. Únava trápí 95 % postižených.
 • psychické – zhoršování a častá změna nálad, snížené sebevědomí, špatné přijetí a pochopení sebe sama ve vztahu k nemoci

 

Sexuální dysfunkce dělíme na:

 • primární – zhoršuje sexuální reakce a cítění, snížení libida, bolest a nepříjemné pocity v penisu (pálení, mravenčení, brnění, zatuhlost), problém dosáhnout a udržet erekci
 • sekundární – špatná kontrola močení a svěračů, slabé svalstvo, problémy s pohybem, smutek a deprese, vysoký krevní tlak (hypertenze), cukrovka, obezita
 • terciální – nízké sebevědomí, problémy ve vztahu, úzkosti a strach z odmítnutí

 

Nejčastěji se projevuje:

Sexuální funkce dále oslabují i doprovodné jevy RS. Bolest a záškuby svalů, problém s pohybem (motorikou), depresivní nálady, pocity brnění, píchání, svědění a pálení kůže. U žen se všechny tyto příznaky objevují častěji než u žen. Poměr postižených žen:mužů je 2:1.

 • Přímo erektilní dysfunkci hlásí 63 % postižených mužů.
 • Poruchu nebo absenci ejakulace (výronu semena) hlásí 50 % mužů.
 • Snížený zájem o sex 40 % pacientů.

Bohužel oslabení sexuálních funkcí narůstá po celou dobu rozvoje nemoci.

SMUTNÁ STATISTIKA:

V Česku aktuálně trpí RS kolem 20 000 lidí. To je cca. 7 000 mužů, kteří se potýkají nebo teprve budou potýkat se slabou erekcí a erektilní dysfunkcí.

 

U kterých pacientů s RS je vysoká pravděpodobnost vzniku sexuálních dysfunkcí?

starší muži
muži, který trpí RS dlouhodobě
muži s jinými hendikepy
nemoci mozku
muži s depresí
muži s nižším dosaženým vzděláním

 

Roztroušená skleróza a problémy s ejakulací

Až polovina nemocných zažívá některou z poruch ejakulace. Poruchy jsou i častým důsledkem léčby a vyvolávají je negativní účinky léků.

Objevuje se retrográdní ejakulace (ejakulace dovnitř těla, ejakulát neproudí ven z penisu), retardovaná ejakulace (opožděná, zpomalená ejakulace) a anejakulace (žádný výron semene, žádná ejakulace, orgasmický pocit ale zůstává).

 

Roztroušená skleróza a mužská plodnost (fertilita)

Ne všechny zmíněné poruchy ejakulace lze úspěšně léčit a to je problém pro muže, kteří se snaží oplodnit ženu a plánují dítě. Metody bohužel nejsou vždy účinné na 100 %.

Retrográdní ejakulaci a anejakulaci obvykle nelze vyléčit pomocí léků. Úspěšnost je malá. V takovém případě lze spermie získat pomocí vibrostimulace, elektroejakulace nebo operací, během které se sperma získá přímo z varlat.

Roztroušená skleróza má negativní vliv i na objem ejakulátu, množství spermií a jejich pohyblivost (motilita).

Snížená plodnost je také důsledkem prodělávané léčby. Léčba může dokonce způsobit azoospermii (ejakulát neobsahuje žádné spermie) nebo patospermii (poškozené spermie).

Mužům se doporučuje odběr použitelných spermií a zmražení pro pozdější potřebu v rámci asistované reprodukce.

 

Jak mi bude lékař vyšetřovat erketilní dysfunkci?

O problému musíte s lékařem mluvit. RS budete konzultovat sice s neurologem, ale pokud mu nahlásíte sexuální komplikace, doporučí vás k sexuologovi.

Problémem je, že muži obecně neradi řeší sexuální problémy a neradi o nich mluví. Proto lékař často ani netuší, že problém existuje a sám o něm mluvit nezačne, pokud se na něj pacient nestěžuje.

Sexuální dysfunkce jsou tak často zamlčené a přehlížené, protože je postižený nepřipisuje RS a stydí se o nich mluvit. Lékaři vždy přiznejte všechna svá trápení. Jedině on vám dovede pomoct. Nikdo jiný.

 

Nejdříve si s vámi podrobně popovídá

Bude se ptát, zda míváte noční a ranní erekci. Zeptá se, jak kvalitní erekci dosahujete při masturbaci. Zajímat se bude také o vás sexuální vztah, jeho frekvenci a o to, zda vás partnerka nějak podporuje nebo spíše demotivuje a sexuální nečinnost vyčítá.

Cílem je zjistit, zda jste si ještě udržel aspoň nějakou kondici a schopnost dosáhnout erekci. Pokud ano, může vám doporučit některý z inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 (Viagra, Cialis, Levitra a pod.).

 

Dále si vás podrobně prohlédne

Zkontroluje tělesné ochlupení, případné zduření prsní tkáně a sekreci bradavek, změří obvod pasu, tlak, pulz a vypočítá vaše BMI.

Posoudí stav penisu a varlat (velikost penisu, zda se předkožka stahuje správně, konzistenci a velikost varlat), nadvarlat, chámovodů, prostaty, funkci svěrače konečníku.

Nechá vás vyplnit různé dotazníky (Mezinárodní dotazník erektilní funkce IIEF-5, Zungalův sebeposuzovací dotazník deprese, Beckova škála). Zajímat se bude o hladinu testosteronu.

Pokud nahlásíte psychické problémy (smutek, deprese, ztráta motivace do života), může vás doporučit k psychiatrovi.

 

Léčba erektilní dysfunkce u mužů s roztroušenou sklerózou

Jako první se předepisuje léčba inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Pamatujte, že tyto léky účinkují výhradně společně se sexuálním vzrušením a stimulací. Pacient, který „ztratil city“, libido a nic jej nevzruší, by tyto léky užíval zbytečně. Po novém se předepisuje také krém s léčivem alprostadil.

Léčba může pokračovat vstřikováním vazoaktivních látek pro roztažení cév přímo do penisu. Injekce si pacient podává sám, pokud mu to tělesný a mentální stav dovolí. V 1 % případů hrozí priapismus – dlouhotrvající bolestivá erekce.

Pokud se erekce po léčbě léky nezlepší, jako poslední možnost nastupuje implantace penilní protézy. Ta je buď polotuhá nebo tuhá.

Polotuhá se naplňuje tekutinou ze zásobníku, který je uložený v břišní dutině. Tekutina naplní 2 protézy, které jsou voperovány přímo v penisu. Erekce tedy není „skutečná“, protože penis se reálně krví nenaplňuje.

Tuhá penilní protéza se nenaplňuje tekutinou ani vzduchem. Jde o rukáv, který se implantuje pod pokožku penisu. Penis je tedy ztopořený pořád, co může být pro pacienta nepraktické.

Smutnou zprávou pro nemocné je, že žádná z uvedených léčebných metod není hrazena zdravotní pojišťovnou. Každopádně se nestyďte zeptat v té svojí. Podmínky se mohly změnit.

Další možností jsou vakuové pumpy. Válec se nasadí na penis, vysaje se z něj vzduch a podtlak, který vznikne, vytáhne krev z těla a vžene ji do penisu. Bohužel takto dosažená erekce není příliš vydatná. Pumpu je vhodné použít současné s erekčním kroužkem, který krev v penisu zadrží. Kroužek lze mít nasazený maximálně 30 minut, ze zkušenosti doporučujeme raději pouze 20.

Pumpa může některým pacientům vyvolat bolest a oddálenou ejakulaci.

NÁKUPNÍ TIP:

Vakuové pumpy od 700 do 2 500 Kč pro pevnější erekci a vyšší citlivost penisu.

vakuová pumpa na penis do 2500 Kč

 

Jaký sexuální život mě čeká s roztroušenou sklerózou?

Bohužel neuspokojivý až žádný. RS v obrovské míře snižuje životní komfort pacienta. Postižený má problém hýbat se a doslova „dojít po noviny nebo na záchod“. Soustavná únava, léky, kterých vedlejším účinkem je deprese, problém s pohyblivostí a pamětí jsou tak závažná omezení běžného života, že na sex a nějaké erotické myšlenky často nezbývá ani síla ani chuť.

Sexuální aktivity je vhodné společné načasovat. Obecně má pacient nejvíce energie ráno po probuzení. Zároveň je dobré promyslet si jednoduché sexuální polohy (v leže, na boku). Výborný je vzájemný orální sex, jelikož pro něj není erekce nevyhnutná.

 

Roztroušená skleróza, rekce a erektilní dysfunkce – Často kladené otázky FAQ

Způsobuje roztroušená skleróza erektilní dysfunkci?
Ano. RS poškozuje mozek a míchu, co vede k problematické až žádné erekci, ale také ztrátě libida a u žen dokonce snížení vaginálního mazání.
Pomůže pacientům s RS Viagra?
Výzkumy na zvířatech dokázaly až 50 % úspěšnost snížení vlivu RS na erekci.

U lidí se účinnost pořád testuje.

Která léčiva lze doporučit mužům s roztroušenou sklerózou, kteří se potýkají s erektilní dysfunkcí?
Mužům s RS se předepisuje papaverin. Patří mezi tzv. vazodilatátory, což je skupina léků, které snižují krevní tlak, roztahují cévy a zlepšují průtok krve penisem.
Je erektilní dysfunkce příznakem roztroušené sklerózy?
Erektilní dysfunkce (impotence) je běžným příznakem RS. Existují léky, které pomohou s fyzickými příčinami ED, ale léčba by měla obsahovat i posouzení psychologických a emocionálních faktorů, které ED také posilňují.
Ovlivňuje roztroušená skleróza mužskou plodnost - fertilitu?
Bohužel ano. Může snížit kvalitu spermií a objem ejakulátu.

Zároveň některé metody léčby spermiím škodí.

Dá se roztroušená skleróza úplně vyléčit?
100 % úspěšná léčba zatím bohužel neexistuje.

 

Co jsme zjistili?

 • Roztroušená skleróza skutečně působí negativně na sexualitu. Obírá muže o erekci a plodnost, tlumí libido, krade orgasmy a ejakulaci.
 • Potíže mají tendenci zhoršovat se.
 • Léčebné metody existují, ale účinnost není příliš veliká.
 • I s RS může muž vést sexuální život, ten již ale nikdy nebude tak kvalitní a uspokojivý, jako před nemocí.
 • Poslouchejte doporučení svého lékaře a žádné sexuální problémy před ním nezatajujte.

 

Další články o příčinách, projevech a léčbě erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce – příčiny, příznaky a léčba
Vysoký krevní tlak a erektilní dysfunkce
Jak sledování porna způsobuje erektilní dysfunkci?
Ateroskleróza (ucpané cévy) a erektilní dysfunkce
Rázová vlna a léčba erektilní dysfunkce

 

erekce_cz na facebooku

Použité zdroje:

Leave a Reply