Retrográdní ejakulace – co s orgasmem „nasucho“?

Máte potíže se suchým orgasmem a zažíváte při ejakulaci bolesti? Může jít o tzv. retrográdní ejakulaci. Přečtěte si všechny poznatky o tomto problému.

Zpětná ejakulace neboli retrográdní ejakulace je méně častá porucha ejakulace u mužů. Označuje úplnou ztrátu normální ejakulace. Ta je ale vůlí člověka neovlivnitelná. Intenzivní uvolňování semene (ejakulátu) ze semenníků je samovolné. Dochází k němu na konci pohlavního styku při orgazmu neboli vyvrcholení. Je třeba nejdříve pochopit, jak to vlastně funguje a porozumět svému tělu.

suchý orgasmus

Suchý orgasmus může trápit i vaši partnerku kvůli pocitu „špatně odvedené práce“

 

Porucha vyloučení ejakulátu

Retrográdní ejakulace představuje neschopnost výronu semene. Na rozdíl od chybějící ejakulace k ní ale dojde, jen se nedostane z těla ven. Problémem retrográdní ejakulace trpí asi 2 % mužů a je příčinou mužské neplodnosti.

Je-li po dosažení orgasmu moč zakalena spermatem, máte potíž tohoto jména. Bezpečně ji ale rozborem moči pozná váš lékař. Při retrográdní ejakulaci se většinou muži nedaří oplodnit svou partnerku. Při zájmu o dítě se provede laboratorní odběr spermií z moči po vyvrcholení a následně se uměle oplodní vajíčka.

 

Jak funguje ejakulace?

K ejakulaci i celkovému prožitku orgasmu dochází v důsledku sexuální stimulace penisu nebo stimulací prostaty. Někdy také samovolně během spánku, kdy jde o takzvanou noční poluci a spontánní orgazmus.

Prakticky jde o to, že ve chvíli, kdy je muž sexuálně stimulován, mozek začne vysílat nervové signály přes nervy v míše přímo do oblasti pohlavních orgánů. Následně dojde ke stahování svalů semenovodů a současně i svalů pánevního dna.

TIP PRO POTĚŠENÍ: Intenzivní masáž prostaty.

Při orgazmu tedy vlny svalových stažení dopravují spermie i s malým množstvím tekutiny z varlat ven. V semenných váčcích a současně v prostatě se ke spermiím připojují další tekutiny pro ochranu spermií – ejakulát.

Ten cestuje přímo dráhou podél močové trubice až ke špičce mužova penisu a ejakulát je vyloučen ven z těla.

zpětná ejakulace

U běžné ejakulace vychází ejakulát ven přes močovou trubici. U zpětné ejakulace je to přesně opačně – ejakulát se dostává do měchýře

 

Pohlavní cesty totiž vyúsťují do močové trubice přímo v oblasti prostaty a to je relativně blízko pod močovým měchýřem. Svalový svěrač brání zpětnému průniku ejakulátu do močového měchýře. Ten se zcela automaticky při orgazmu uzavře.

V případě zpětné ejakulace prochází ejakulát ale zase zpět do močového měchýře. Příčinou poruchy je, že onen svalový svěrač, který je umístěný přímo v dolní části močového měchýře, nepracuje tak, jak by měl. Při ejakulaci se neuzavře.

Následek je, že při orgazmu muž neprodukuje žádnou viditelnou ejakulaci. Ejakulace ale proběhne. Sperma je totiž místo ven z trubice ejakulováno do močového měchýře.

 

Retrográdní ejakulace a plodnost

Jde o velmi nepříjemný problém. Zpětná ejakulace nenarušuje pouze sexuální život muže a to zejména i psychicky, ale může narušit i mužskou plodnost. Zde je nutné nezaměňovat s pojmem neschopnost ejakulace nebo suchá ejakulace, kdy se vůbec semeno neuvolní.

Při tomto problému retrográdní ejakulace dochází při pohlavním styku či masturbaci k normálnímu sexuálnímu vzrušení. To je pak zakončeno orgasmem. K vystříknutí ejakulátu z močové trubice ale nedojde. Opakující se stav narušuje schopnost muže oplodnit partnerku. Spermie odebrané z moči po ejakulaci lze použít k asistované reprodukci.

REDAKTORA EREKCE.CZ JSME VYSLALI NA SPERMIOGRAM: Klikněte a čtěte, jak spermiogram probíhá a co přesně vám ze spermií budou zjišťovat.

jak probíhá spermiogram?

 

Zpětná ejakulace a její příčiny

Za zpětnou ejakulaci může jedna nebo najednou více příčin. Může být důsledkem onemocnění centrálního nervového systému. Funkce svěračů je narušena při onemocněních mozku.

U mozkové mrtvice, roztroušené sklerózy nebo mozkových nádorů. Příčinou může být i narušení funkce svěračů úrazem a přerušením míchy.

Další příčinou zpětné ejakulace bývá poškození nervů přímo v blízkosti močového měchýře a prostaty. K těm nejčastěji dochází při onemocnění cukrovkou. Také hrozí při chirurgických zákrocích na močovém měchýři, při operaci zvětšené prostaty a rakoviny prostaty.

suchý orgasmus

Příčinou suchého orgasmu může být i nesprávná funkce mozku

 

Centrální nervový systém negativně ovlivňuje i užívání psychiatrických léků. Jde nejčastěji o léky proti depresím. Potíže se ale objevují i u užívání některých léků na vysoký tlak a zvětšenou prostatu.

 

Může jít také o zúžení močové trubice. K tomu dochází z nejrůznějších příčin. Projevuje se poruchou odtoku moči, obtížemi při močení, ale právě i zpětnou ejakulací. Zúžené místo v močové trubici je překážkou a ejakulát je tak doslova pod tlakem vytlačen zpět. A to probíhá cestou přes svěrač do močového měchýře.

Jsou ale i muži, kteří tvrdí, že se vytrénovali tak, aby dosahovali právě retrográdní ejakulace právě jako způsobu antikoncepce kdykoliv chtějí. Sperma je později vyloučeno spolu s močí z těla ven.

MYSLETE ZODPOVĚDNĚ: Co přesně jíst a dělat pro úspěšné a bezpečné oplodnění ženy

 

Léčba retrográdní ejakulace

Diagnóza je lékařem stanovována na základě rozhovoru s pacientem, z výsledku urologického vyšetření pacienta a z vyšetření jeho moči, ve které se objevuje velké množství spermií. Po určení diagnózy zpětné ejakulace to ale zdaleka nekončí. Je nutno dále pátrat po její příčině. Léčba pacienta trpícího zpětnou ejakulací se snaží nejprve odstranit vyvolávající příčinu. Vždy to ale není možné.

Někdy se vysadí některé léky, které mohou vyvolávat poruchu. Samotná léčba poruchy funkce svalového svěrače při postižení nervů a celkového nervového systému je opravdu velmi obtížná. Občas pomůže třeba i nasazení léků proti depresím a také léků, které zvyšují stah svěrače močového měchýře.

Nejde-li příčinu vyvolávající zpětnou ejakulaci vyřešit a ta se stále opakuje, velkou měrou se snižuje schopnost oplodnit partnerku spermiemi. Je třeba využít metodu asistované reprodukce.

léčba retrográdní ejakulace

Léky na zpětnou ejakulaci musí pečlivě předepsat lékař

 

Léčba retrográdní ejakulace se zaměřuje na vyvolávající příčinu. Často bohužel ale není příčina retrográdní ejakulace zjištěna. O retrográdní ejakulaci může jít ale i při velmi malém objemu ejakulátu, kterému se říká parciální retrográdní ejakulace.

 

VIDEO: Dr. Eliottová předvádí metodu vibrostimulace

Dr. Elliott on Vibrostimulation

Ejakulaci lze také řešit vibrostimulací nebo elektroejakulací. U 90 % pacientů s poraněním míchy lze tuto ejakulaci indukovat. Kvalita spermatu je velmi často nízká. Je v něm malý počet pohyblivých spermií.

Vysvětluje to nízké procento úspěchu takzvané intrauterinní inseminace u takovýchto pacientů. Často jsou nutné také techniky IVF, tedy vajíčka i spermie se dají do jedné nádoby a k oplodnění má dojít spontánně. Nebo také techniky ICSI, kdy jde o zavedení speciální injekcí spermií přímo do cytoplazmy vajíčka.

 

Na co si dát pozor?

Muži, kteří poruchou trpí, jsou schopni běžného pohlavního styku. Takže se vzruší, dosáhnou erekci, vyvrcholení a pak normálně ejakulují. Na rozdíl od všech ostatních mužů jen jejich semeno prostě nevystříkne do ženiny vaginy. Je vypuzené zpátky do močového měchýře. Nebude to mít tedy na váš nevázaný sexuální život žádný vliv.

Problém tedy nastává v okamžiku, kdy se začnete snažit se svou partnerkou o početí potomka. Bez přítomnosti spermií to nepůjde. Retrográdní ejakulace je příčinou asi u 1 % neplodných mužů.

Retrográdní ejakulace je často způsobena poruchou nervového zásobování svěrače hrdla močového měchýře. A to nejen při cukrovce nebo jakémkoliv neurologickém onemocnění.

Velmi důležitý je také fakt, že retrográdní ejakulaci způsobuje téměř vždy operace prostaty. Tohle by měl vždy pacient vědět a být náležitě před operací poučen právě o tomto riziku. Pro mnoho mužů je to nepřijatelný fakt a retrográdní ejakulaci nechce. Je tedy důvodem, proč operaci prostaty často úplně odmítnou.

Vimax vítěz testu

 

Nejčtenější články o předčasné ejakulaci a příbuzných poruchách

OTESTOVÁNO: 10 nejlepších doplňků pro oddálení ejakulace a prodloužení soulože
14 tipů pro úspěšné oddálení ejakulace - ověřeno sexuoložkou
6 nejčastějších poruch ejakulace
Informační megačlánek Vše o ejakulaci, ověřený sexuoložkou
Retardovaná, opožděná ejakulace - příliš dlouhá doba do vyvrcholení
Ejakulace bez erekce - je to problém?
Ejakulace bez orgasmu - jak si vyvrcholení doopravdy užít?
Retrográdní ejakulace - co když vyvrcholíte bez výstřiku semene?

 

Leave a Reply