Léky, které oslabují erekci a mohou způsobit erektilní dysfunkci. Snižte dávku, nebo si nechte předepsat jiné

Pokud užíváme jakékoliv léky, očekáváme, že nás budou léčit a chránit před nemocemi jako prevence.

Bohužel mnohé léky mají negativní vedlejší účinky, které mohou oslabovat erekci nebo zapříčiňovat erektilní dysfunkci.

Erekce totiž není životně důležitá schopnost, a pokud lék léčí závažnější nemoc, erekce je až „druhořadá“.

Pokud nějaké léky užíváte a zjistil jste slábnutí erekce nebo neschopnost erekci dosáhnout, čtete správný článek.

Vysvětlíme:

 • které konkrétní léky erekci oslabují nejvíce,
 • proč léky takto negativně působí,
 • zda lze negativní účinek na erekci nějak zmírnit nebo zcela odstranit,
 • a jak podpořit erekci, pokud už musíme léky užívat.

léky, které oslabují erekci a způsobují erektilní dysfunkci

 

Léky, které oslabují erekci a způsobují problém dosáhnout ji

Na začátek ubezpečíme, že negativní účinek na erekci není „zaručený“ u každého léku a každého pacienta. Jeden pacient může mít erekci skálopevnou, jiný žádnou. Vždy záleží na stadiu nemoci, věku i na tom, jak muž léčbu snáší.

Obecně mají vyšší výskyt oslabení erekce kvůli lékům starší muži, protože jsou statisticky více nemocní, více se léčí a užívají více léků často v nevhodných kombinacích.

Lék však může negativně působit i na dvacátníka, pokud některou nemocí trpí. Negativní účinky se mohou vytratit po určité době užívání, než si na ně tělo zvykne.

Pravděpodobnost a statistiku výskytu účinků na erekci najdete obvykle v příbalovém letáku léčiva, nebo vás na ně upozorní lékař.

DŮLEŽITÉ: Dávkování nebo typ léku si pacient nikdy neurčujte sám. Pokud se problém projeví, vždy o něm nejdříve informujte lékaře, který lék předepsal.

Až on může podnikat další kroky, léky vyměnit za jinou alternativu, nebo upravit dávkování. Může také navrhnout tzv. „léčebnou dovolenou“ ve smyslu dočasné pauzy od medikace.

Lék vás totiž léčí a jeho vysazení nebo změna dávky může vést až k život ohrožujícím stavům.

 

Antidepresiva a psychiatrická léčiva

Tyto léky mění hladiny různých hormonů (dopamin, prolaktin, serotonin). Správná hormonální hladina (hormonální rovnováha) je pro dosažení erekce samozřejmě nezbytná, protože právě hormony v těle přenášejí „informaci“, že má k erekci dojít.

Pokud je tato jejich funkce oslabená nebo blokovaná, k přirozené erekci v těle nemůže dojít.

Amitriptylin (Elavil) Fluoxetin (Prozac) Fenytoin (Dilantin)
Amoxapin (Asendin) Fluphenazin (Prolixin) Sertralin (Zoloft)
Buspirone (Buspar) Imipramin (Tofranil) Thioridazin (Mellaril)
Chlordiazepoxid (Librium) Isocarboxazid (Marplan) Thiothixen (Navane)
Chlorpromazin (Thorazine) Lorazepam (Ativan) Tranylcypromine (Parnate)
Klomipramin (Anafranil) Meprobamate (Equanil) Trifluoperazin (Stelazine)
Klorazepát (Tranxen) Mesoridazin (Serentil)
Desipramin (Norpramin) Nortriptyline (Pamelor)
Diazepam (Valium) Oxazepam (Serax)
Doxepin (Sinequan) Fenelzin (Nardil)

Některé léky a léčiva se v Česku nepředepisují, ale můžete se s nimi setkat v zahraničí

 

Antihistaminika

Cimetidin (Tagamet) Difenhydramin (Benadryl) Meclizine (Antivert) Promethazine (Phenergan)
Dimenhydrinát (dramamin) Hydroxyzin (Vistaril) Nizatidin (Axid) Ranitidin (Zantac)

 

Léky na vysoký krevní tlak a diuretika (léky pro podporu tvorby moči a vylučování)

Důvodem oslabení erekce je fakt, že tyto léky brání uvolnění hladkého svalstva. Během tohoto uvolňování se do penisu dostává krev a dochází k erekci.

Pokud ale léky na tlak zabraňují uvolnění svalstva, do penisu neproudí dostatek krve, kvůli čemu je erekce je nevydatná nebo žádná.

ZAJÍMAVOST: Odborné zdroje předpokládají, že je dnes až 25 % (celá čtvrtina!) případů erektilní dysfunkce způsobených právě užíváním léčiv na vysoký krevní tlak.

Zároveň se předpokládá, že je část těchto selhání způsobena úzkostí a stresem o svůj zdravotní stav.

Zjednodušeně: „Mám nemocné srdce a musím brát léky. Nyní se proto bojím o své zdraví a o to, zda nedostanu infarkt i o svůj milostný život..“ Brouk je v hlavě a jak už víme, pošramocená psychika je obrovským zabijákem erekce a libida.

Potvrzuje to i tento test. Rozdělil pacienty s předepsanými léky na vysoký tlak do dvou skupin.

Jedna skupina byla upozorněna, že ED se může projevit jako vedlejší účinek léků. Druhé skupině bylo toto zamlčeno.

Až třetina členů „skupiny vystrašené vedlejšími účinky“ hlásila, že zpozorovali erektilní dysfunkci. Ve druhé skupině to byla pouhá 3 %. Vliv psychického rozpoložení na sílu erekce je tedy zcela nepopíratelný.

Nejčastěji erektilní dysfunkci způsobují právě Thiazidy v lécích na vysoký krevní tlak. U lékaře ověřte, zda vám je nepředepisuje.

Podobně negativně, i když méně často, účinkují i alfa blokátory.

Atenolol (tenormin) Guanabenz (Wytensin) Nifedipin (Adalat, Procardia)
Bethanidin Guanethidin (Ismelin) Fenoxybenzamin (dibenzylin)
Bumetanid (Bumex) Guanfacin (Tenex) Fentolamin (regitin)
Captopril (Capoten) Haloperidol (Haldol) Prazosin (Minipress)
Chlorothiazid (Diuril) Hydralazin (Apresoline) Propranolol (inderal)
Chlorthalidon (Hygroton) Hydrochlorothiazid (Esidrix) Reserpin (Serpasil)
Clonidin (Catapres) Labetalol (Normodyne) Spironolakton (Aldacton)
Enalapril (Vasotec) Methyldopa (Aldomet) Triamteren (Maxzide)
Furosemid (Lasix) Metoprolol (Lopressor) Verapamil (Calan)

MĚJTE PŘEHLED: Podrobně jsme téma diuretik a rizika vzniku erektilní dysfunkce rozebrali v samostatném článku pod odkazem.

diuretika a erektilní dysfunkce

 

Léky na Parkinsonovu nemoc

Benztropin (Cogentin) Bromokriptin (Parlodel) Procyclidin (Kemadrin)
Biperiden (Akineton) Levodopa (Sinemet) Trihexyphenidyl (Artane)

 

Léky předepisované během chemoterapie

Chemoterapie je velice silný zásah do těla, tělesných funkcí a dovede oslabovat funkce orgánů.

Bohužel může chemoterapie poškozovat i části nervového systému. Přes nervy se přenášejí erotické stimuly z těla do mozku. Mozek následně opět přes nervový systém vysílá signál pro navození erekce.

Pokud jsou tyto cesty poškozené, erekce slábne nebo zcela mizí.

Antiandrogeny (Casodex, Flutamid, Nilutamid) Cyklofosfamid (Cytoxan) Agonisté LHRH (Lupron, Zoladex)
Busulfan (Myleran) Ketokonazol Agonisté LHRH (Firmagon)

 

Analgetika a opiáty proti bolesti

Kodein Meperidin (Demerol) Oxycodon (Oxycontin, Percodan)
Fentanyl (Innovar) Methadon
Hydromorfon (Dilaudid) Morfium

 

Ostatní léky

Kyselina aminokapronová (Amicar) Dutasterid (Avodart) Lékořice
Atropin Estrogen Metoklopramid (Reglan)
Clofibrát (Atromid-S) Finasterid (Propecia, Proscar) NSAID (ibuprofen atd.)
Cyklobenzaprin (Flexeril) Furazolidon (furoxon) Orphenadrine (Norflex)
Cyproteron Blokátory H2 (Tagamet, Zantac, Pepcid) Prochlorperazine (Compazine)
Digoxin (Lanoxin) Indomethacin (Indocin) Pseudoefedrin (Sudafed)
Disopyramid (Norpace) Látky snižující hladinu lipidů Sumatriptan (Imitrex)

 

Léky snižující tvorbu testosteronu

Užívají se obvykle při léčbě rakoviny prostaty, aby bránili rozvoji nádoru. Bohužel je často nelze vysadit, protože aby řádně působili, musí se užívat měsíce nebo dlouhá léta.

Vyjmenované skupiny léků negativně ovlivňují až blokují tvorbu vlastního testosteronu. Bohužel testosteron je jeden z nejdůležitějších androgenů. Jak erekce, tak sexuální libido se bez něj neobejdou.

Negativní vliv na produkci testosteronu mají:

 • antihistaminika (difenhydramin a dimenhydrinát)
 • léky na srdce (digoxin a spironolakton)
 • kortikosteroidy (prednison a methylprednisolon)
 • antiandrogeny (cyproteron, flutamid a bicalutamid)
 • opioidy (oxykodon a morfin)
 • antipsychotika (chlorpromazin, fluphenazin a haloperidol)

 

Kdo by vůbec nemel užívat léky na erektilní dysfunkci?

Statisticky jsou léky uvolňující hladké svalstvo (Viagra, Levitra, Cialis) pro většinu mužů bezpečné a léčí efektivně.

Pořád ale existují pacienti, kteří je dobře nesnáší a nejsou pro nich vhodné ani bezpečné.

 

Pacienti užívající jiné léky

A to zejména nitroglycerin proti bolesti na hrudi nebo léky na zvětšenou prostatu na bázi dusičnanů. Po jejich užití dochází k poklesu krevního tlaku. V kombinaci s léky proti ED vzniká riziková směs. Alfablokátory pro léčbu zbytnělé prostaty nebo vysokého tlaku mohou být podobně rizikové.

 

Pacienti po prodělaném infarktu a mrtvici

Léky na ED rozšiřují tepny v mozku a v srdci, což je velmi nebezpečné pro pacienty kteří měli příhodu za posledních 6 měsíců.

Zároveň se tyto léky nedoporučuje užívat, pokud trpíte nízkým nebo vysokým krevním tlakem nebo angínou pectoris.

 

Často kladené otázky

Které léky způsobují erektilní dysfunkci?
Nejčastěji jde o negativní vedlejší účinek léků:

Mohou léky vysloveně blokovat erekci?
Ano, mohou. Třeba léky pro léčbu vysokého krevního tlaku (léky na hypertenzi) brání uvolnění hladkého svalstva v penisu.

Tím pádem se krev nemůže dostat do penisu a k erekci nedojde.

Které další látky oslabují erekci a způsobují erektilní dysfunkci?
Kokain a amfetaminy oslabují erekci také. Zužují cévy a krev neproudí do penisu.

Heroin kromě toho, že ničí oběhový systém, také snižuje hladinu testosteronu.

Barbituráty snižují zájem o sex a libido.

Nikotin snižuje libido a zplodiny tabáku zanášejí cévy.

Alkohol zpomaluje dosažení erekce nebo erekci přímo brání. Navíc snižuje produkci testosteronu. Poškozuje buňky varlat, kvůli čemu oslabuje i plodnost.

Marihuana brání uvolnění hladkého svalstva a krev tak do penisu neproudí správně.

Které léky jsou nejlepší pro léčbu erektilní dysfunkce?
Lékař vám po zjištění erektilní dysfunkce předepíše nejčastěji Viagru se sildenafilem, Levitru s vardenafilem, Stendru s avanafilem nebo Cialis s taladafilem.
Jaké jsou nejčastější příčiny erektilní dysfunkce?
Příčin zde může existovat mnoho a vzájemně se mohou prolínat.

Fyzické problémy (porucha cirkulace krve do a z penisu, poškození nervů, které přenášejí erotický stimul, cukrovka, problémy se srdcem a cévami a pod.), nebo psychické (úzkosti, deprese, syndrom vyhoření).

Co oslabuje erekci?
Hlavní příčinou je nedostatečné prokrvení penisu nebo problém s nervy, které erekci řídí.

Jde o negativní důsledky kornatění a zanášení tepen (cholesterol, nečistoty z kouření, cukrovka).

Jak dlouho trvá průměrné udržení erekce?
Průměrná doba erekce (vztyčeného penisu) je 5,4 minuty.
Jak mohu podpořit erekci přirozeně?
Změnou životních návyků, vyléčením nemocí, dobrou stravou, pohybem a psychickou pohodou.

Pomohou i bylinné doplňky pro podporu erekce, které cévy v penisu mírně roztahují.

Nejrychlejší účinek má aktuálně Proerecta SHOT – první nápoj pro podporu erekce do 30 minut.

Proerecta SHOT

 

Jak dosáhnu pevnou erekci bez léků?
Cílem je zprůchodnit cévy.

Ideální je jíst více zeleniny, ovoce, semen, luštěnin a ořechů, samozřejmé i maso, ale méně tučné. Zjednodušeně jde o tradiční zásady zdravé stravy.

Mohou erekci oslabovat prášky na spaní?
Ano, mohou a to i ty volně prodejné.

Selhání erekce může být krátkodobé pouze po užití prášku na spaní, ale pokud bez nich neumíte usnout vůbec, oslabení erekce může být dlouhodobé.

Název spoileru
Lékař v první řadě změní dávkování nebo předepíše celkem jiný lék. Závisí na konkrétním léku a zdravotním stavu.

Řádově ale mluvíme o několika dnech, maximálně týdnech.

Mohou léky na erektilní dysfunkci zvýšit libido?
Ne. Fungují na jiném principu a nefungují jako afrodisiakum pro stimulaci libida.

Na to, aby lék na ED povzbudil erekci, je potřebné erotické vzrušení a erotické stimuly. Pokud muž trpí nízkým libidem, není vzrušený a erotické podněty nevnímá správně.

Proto ani třeba Viagra nebo Cialis libido nezvýší. Je potřeba definovat, co libido snížilo a zaměřit se na nápravu právě tam.

Mohou některé léky způsobit dlouhodobou a bolestivou erekci (priapismus)?
Ano, mohou.

Priapismus je stav, kdy krev do penisu vteče, ale zablokuje se tam a neodtéká. Tento stav je velice bolestivý, ohrožuje tkáň penisu, který tak může až odumřít. Priapismus je potřeba léčit chirurgickým zákrokem, aby nahromaděnou krev uvolnil.

Priapismus mohou způsobovat:

 • Inhibitory fosfodiesterázy typu 5
 • injekce do penisu pro léčbu ED (Caverject)
 • antidepresiva (Fluoxetin nebo Prozac)
 • léky na ředění krve (Warfarin nebo Heparin)
 • léky proti pálení žáhy
 • léky pro léčbu psychiatrických poruch
Jaký je maximální věk pro užívaní léků na erektilní dysfunkci?
Maximální věková hranice neexistuje.

Pokud je muž sexuálně aktivní a zvládá ještě souložit, mohou pro něj představovat pomoc i v 70 letech.

Mohu užívat léky na erektilní dysfunkci bez předpisu?
V žádném případě ne. Potřebujete předpis. Mnozí muži kvůli neoprávněnému užívání léků zemřelo.

Až 6 % vysokoškoláků má zkušenost s užíváním léků bez předpisu.

Bohužel čím častěji tyto léky užívali, tím větší rozvoj erektilní dysfunkce u nich byl zaznamenán. Dosáhli přesný opak toho, čeho dosáhnout chtěli (podpora erekce a sexuální stimulace).

Další články o erekci, léčbě a podpoře

OTESTOVÁNO: 10 nejsilnějších prášků na erekci
Jak udržet erekci co nejdéle a mít jí tvrdou až do "vítězného" orgasmu ženy?
10 příčin problematické erekce u mladých mužů
Pro koho jsou vhodné léky na erekci a komu je nepředepíší?
Vše důležité o bezpečnosti léků a prášků na erekci
Ranní erekce jako důkaz pevného zdraví penisu
Rychlá erekce – jak ji dosáhnout nebo naopak zpomalit?
Noční erekce – je problém, pokud penis během noci nestojí?

Přírodní látky, rostliny a byliny pro podporu erekce

L-Citrulin – volně dostupný bez předpisu
Kotvičník zemní - volně dostupný bez předpisu
L-arginin - volně dostupný bez předpisu
Maca peruánská - volně dostupná bez předpisu
Ginkgo biloba - volně dostupný bez předpisu
Pískavice řecké seno - bez lékařského předpisu

erekce_cz na facebooku

 

Leave a Reply