SEX – megačlánek o tom, proč ho pořád chceme, jak nám prospívá a zda škodí, když nesouložíme

Sex je pro člověka stejně přirozený jako jíst, pít, dýchat vzduch nebo spát. Sex je všudypřítomný. Slouží nám nejen k rozmnožování, ale také k potěšení, zábavě, relaxu i k upevnění vztahu.

S potřebou sexu a rozmnožování se již rodíme, přitom snad neexistuje více tabuizované téma, než je právě téma sexu. Sex je silný společenský i osobní fenomén.

A právě proto se na sex podívám v tomto článku co nejdetailněji, jak jen to půjde. Podívám se na všechny podoby sexu, na jeho zákoutí i skryté stránky a zkrátka si jej popíšeme od A do Z.

sex, megačlánek o polohách, významu sexu a jeho účincích

 

CO JE SEX? Základní definice sexu

Začnu ale úplně na samotném počátku tohoto tématu. Co to vlastně ten sex je?

Slovo sex je synonymem pro pohlavní styk, ale také pro soubor milostných aktivit, které vedou k sexuálnímu vzrušení a výsledkem by měl být orgasmus. Orgasmus, neboli vyvrcholení, ovšem nemusí nastat pokaždé.

ZAJÍMAVOST: Každý den se na světě koná 120 milionů sexuálních styků.

Nebudu chodit kolem horké kaše a rovnou půjdu k věci. Pod slovem sex si můžete představit jak samotný průnik penisu do pochvy partnerky, tak i anální sex, orální sex či ruční stimulaci. Tyto všechny praktiky pod slovo sex spadají.

Je dobré si uvědomit, že sexuální styk nemusí mít nutně pokaždé formu genitálního spojení. Některé ženy se s partnerem rády mazlí a muži berou jako plnohodnotné i uspokojení orální nebo manuální.

Je mnoho variant, jak prožívat sexualitu, a žádná z toho není méněcenná. Ne vždycky je zapotřebí, aby došlo k pohlavnímu styku a aby se při něm opakovalo úplně totéž co minule.

Sexuoložka Laura Janáčková, laurajanackova.cz
Sexuoložka Laura Janáčková

Studiem lidského sexuálního či pohlavního chování se pak zabývá sexuologie. Přesněji tento obor oproti andrologii a urologii popisuje sexuolog MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Andrologové a urologové jsou lékaři, kteří se věnují vyšetřování a léčbě mužských pohlavních orgánů.

Většinou se tato specializace týká některých urologických pracovišť, které se věnují vyšetřování a léčbě mužských sexuálních poruch a také poruch mužské plodnosti.

Sexuologie je specializace, zaměřená na problémy lidského sexuálního chování v široké perspektivě, vyšetřování a léčení sexuálních poruch u mužů a žen, problémů v sexuální identifikaci, orientaci a chování.

Také vyšetřování a léčení pachatelů sexuálních deliktů a jejich případné léčení. Sexuologové se rekrutují nejčastěji z psychiatrů a gynekologů.

Sexuolog MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., zverina.cz
Sexuolog MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Sexuologické a urologické ambulance Praha, Brno, Ostrava a Olomouc

PhDr. Jana MüllerováNádražní 19, Praha 5, 150 00, Smíchovterapieplagyn@seznam.cz
+420 602889892
MUDr. Lukáš Bittner
Jankovcova 1569/2c, Praha800 203 233
Email: iscare@iscare.cz
MUDr. Luděk FialaPoliklinika Mazurská, Praha 8283 024 316
775 534 470
MUDr. Ondřej TrojanKartouzská 204/6, Prahasexuologie@centrum.cz
+420 222 363 555
MUDr. Hana FifkováU Rajské zahrady 12
Praha 3
130 00
hana@fifkova.cz
+420 222 317 185
Sexuologická ambulance - Fakultní nemocnice Ostrava17. listopadu 1790/5, 70800 Ostrava, Poruba597 373 209
PhDr. Jarmila MayzlíkováRepinova 16, Ostrava724 242 423
mayzlikova@centrum.cz
MUDr. Helena ReguliViniční 235, Brno533 306 206
773 649 411
SEXUOLOGIE - BRNO.czSovova 7, 616 00, Brno731 031 627
Centrum MediolNa Šibeníku 26
779 00 Olomouc
607 633 611
centrummediol@seznam.cz

 

Člověk a sex

Sexualita člověka zahrnuje vlastnosti, projevy, schopnosti a danosti související se sexem a zejména s pohlavním životem, přičemž sem patří i sexuální identita a sexuální preference.

Každý člověk má nějakou svou sexualitu. Je to zkrátka naší přirozeností. Bez sexu by totiž nebyl život, a tak jej všichni máme zakořeněný hluboko v DNA.

Podstatou sexuality je přirozené uspokojení sexuálních tužeb, což je dosaženo právě pomocí sexuálního styku, nebo jiných intimních praktik. Ze sociologického a společenského hlediska je sex spojen se vztahem mezi dvěma lidmi.

Ovšem ani tato představa není zcela přesná. Sex může být spojen i s více lidmi, anebo třeba i osobami stejného pohlaví. O tom se ale budeme bavit až za chvíli.

Sexualita je mohutnou silou, která pomáhá lidstvu přežít. Sexuální chování mužů a žen znamená tvorbu páru.

Vyvádí lidskou osobu z osamění. Sexualita není totožná s genitální aktivitou. Zahrnuje erotiku, citové přilnutí, lásku, pohlavní roli, sex i plození. Projevuje se v pohlavní identitě, v rolích, v hodnotách, v postojích, ve vztazích i v jednání.

Sexualita plní v našem životě trojí funkci: osobní, partnerskou i rodovou. Osobní přínos tkví v obohacení osobnosti, ve snížení pudového napětí a v prožitku slasti. Partnerský význam spočívá v možnosti projevit blízké osobě něžnou náklonnost a zažít od ní úplné přijetí.

Její rodový význam je zásadní: tak tvoříme a chráníme nový život. Každé přecenění jedné ze tří úloh sexu poškozuje lidskou dvojici i celou společnost.

Prim. MUDr. Slavoj Brichcín významný český psychiatr a sexuolog, wikipedia.org
Prim. MUDr. Slavoj Brichcín významný český psychiatr a sexuolog

 

Jak se správně dělá sex?

Sex přirozeně patří k člověku. Kdybychom sex neměli, už bychom tady dávno nebyli, neboť bychom se vůbec nemohli rozmnožovat. K lidskému životu tedy naprosto přirozeně patří. To, jestli jej dělat zepředu, zezadu, vzhůru nohama je už zcela vedlejší.

Samozřejmě se dnes díky internetu dočtete spousty pouček, jak byste měli sex správně provozovat, ale nemusíte to brát příliš vážně. Důležité je, aby vám byl sex s vaší partnerkou nebo s vaším partnerem příjemný.

Na ničem jiném nezáleží. Základní podobou sexu je průnik penisu muže do vagíny ženy. To ale, jestli preferujete misionářskou polohu, anebo spíše polohu na koníčka, je už jen na vás.

O sexu se mluví a píše hojně. Zdá se jisté, že každá doba a každá společenská formace akcentovala jiné aspekty lidské sexuality.

Dnes je zdůrazněna konzumní stránka sexuálního chování a pro část současníků se sex stává modlou a náplní života. Není-li sex, nemají si takoví lidé co říci.

K vaší otázce by se mohli kompetentněji vyjádřit vědci z oborů církevní historie, morální teologie, antropologie, sociologie, etnologie, filosofie, právní vědy a mnozí další.

Lékařská sexuologie je pouze jednou z disciplín, které zkoumají lidské pohlavní vztahy. My se zabýváme biologickými a psychologickými skutečnostmi dneška.

Prim. MUDr. Slavoj Brichcín, významný český psychiatr a sexuolog, wikipedia.org
Prim. MUDr. Slavoj Brichcín, významný český psychiatr a sexuolog

ZAJÍMAVOST: Nejoblíbenějším místem k souloži je postel v ložnici. Na druhém místě jsou zadní sedadla auta.

 

Biologické hledisko sexu

Jelikož je sex přirozenou součástí každého člověka, silně se na něm projevuje biologické hledisko každého z nás. Proto jej zde nemohu opomenout.

Z biologického hlediska je sex správným fungováním hormonální soustavy, správnou přitažlivostí dvou partnerů, zdravým reprodukčním systémem a správným způsobem sexuální stimulace.

 

Video – Slavný český Youtuber KOVY mluví o sexu:

 

SEXUÁLNÍ ORIENTACE

Pojem „sexuální orientace” označuje trvalé zaměření eroticko-sexuální náklonnosti k mužům, ženám či oběma pohlavím. Sexuální orientace je definována jako charakteristika jednotlivce podobně jako biologické pohlaví, pohlavní identita nebo věk.

Sexuální orientace ovšem může i v širším slova smyslu označovat eroticko-sexuální náklonnost k určité specifické skupině osob, například podle věku, národnosti, barvy pleti či vlasů, atd.

Sexuální orientace je ve spojení se samotným sexem velice důležitá a neodmyslitelně k němu patří. Proto si ji právě teď popíšeme.

Odborníci rozlišují tři základní podoby sexuální orientace:

 

Heterosexuálové

Heterosexuálové představují osoby, které vyhledávají sexuální partnery s opačným pohlavím. Tradičně ženy muže a muži ženy.

Tato sexuální orientace je považována za „normální”, neboť pouze při této sexuální orientaci může dojít k přirozenému početí dítěte a ke klasickému rozmnožování.

Avšak na druhou stranu jsou naprosto přirozené a normální i další dva typy sexuální orientace, takže rozhodně nelze říct, že by pouze heterosexuálové byli správným typem sexuální orientace.

ZAJÍMAVOST: Průměrný muž ejakuluje zhruba 7500x za život a vyprodukuje asi 15 litrů spermatu.

 

Homosexuálové

Druhým základním typem sexuální orientace jsou homosexuálové. Homosexuálové představují skupinu lidí, kteří cítí sexuální přitažlivost k osobám stejného pohlaví. Tedy muži jsou přitahováni muži a ženy ženami.

 

Bisexuálové

Posledním typem sexuální orientace je tzv. bisexualita, tedy stav, kdy je člověk přitahován jak osobami opačného pohlaví, tak i osobami stejného pohlaví. Takový člověk je šťastný ve vztahu i se ženou i s mužem.

Na druhou stranu si ale nepleťte bisexualitu s promiskuitou. To, že je člověk přitahován oběma pohlavími ještě neznamená, že často střídá partnery a je ve vztahu nevěrný.

 

Zastoupení sexuálních orientací v lidské populaci

Už jste možná někdy slyšeli, že homosexuálů jsou ve společnosti 4 %. Přitom je toto označení nepřesné. Určit totiž zastoupení různých sexuálních orientací v lidské společnosti je velmi složitý úkol.

Ne každý člověk je totiž se svou sexuální orientací smířený, ne každý ji přijme a ne každý ji prezentuje na veřejnosti.

Někteří lidé jsou například homosexuály, přitom celý život žijí s partnerem či partnerkou opačného pohlaví. Výskyt homosexuálně orientovaných osob v populaci proto může být až 10 %.

ZAJÍMAVOST: Největší procento gayů mezi savci není u lidí, ale mezi netopýry.

 

Sexuolog Ivo Procházka v roce 2002 odhadl zastoupení v populaci takto:

Orientace Identifikace Chování
Heterosexuální 96 % 95 – 97 % 90 %
Homosexuální 4 % 2 – 3 % 1 – 2 %
Bisexuální méně než 1 % 1 % 8 %

Zdroj: PROCHÁZKA, Ivo. Coming out. Brno: STUD Brno, Gay iniciativa v ČR, 2002. ISBN 80-238-8850-1. S. 36.

 

Asexuálové

Kromě tří výše uvedených tradičních orientací rozlišují někteří odborníci ještě i asexuální orientaci. To je taková, kdy člověk není přitahován žádným pohlavím. Nezáleží na tom, zda je protějšek muž nebo žena, daného člověka zkrátka nikdo nepřitahuje, což však na druhou stranu nevylučuje sexuální touhu.

Tento člověk sice vyhledává genitální uspokojení, ale nikoliv se ženou nebo mužem.

Staří lidé bývají veřejností považováni za asexuální. Mnohdy mylně.

Existují totiž dvojice, které při uvážlivé medikamentózní podpoře od svých lékařů, včetně sexuologa, uskutečňují klasické pohlavní styky oboustranně uspokojující do opravdu vysokého věku, třeba i přes osmdesátku, a to s frekvencí v průměru dvakrát měsíčně.

Obvykle však po sedmdesátých narozeninách sexualita bývá z převažující míry vyjádřena párovými aktivitami nekoitálními, tedy směřováním k orgasmu bez vlastního tělesného spojení. A přirozeně též pocity vzájemné náklonnosti, blízkosti a sounáležitosti.

Sexuolog MUDr. Václav Urbánek, CSc., vaclav-urbanek.cz
Sexuolog MUDr. Václav Urbánek, CSc.

Asexualita zároveň ale může označovat i celkovou absenci sexuální touhy, kdy daný člověk vůbec nemá zájem o sex a intimní prožitky. Asexualita ovšem není celibát.

Jedná se o celkovou absenci sexuální touhy. Takový člověk proto nemá pocit, že by se něčeho vzdával nebo že by o něco přicházel. Zkrátka o sex vůbec nejeví zájem.

Podíl asexuálních osob v populaci je odhadován řádově v jednotkách procent.

Asexuální lidé nepochybně existují, ale sám se s nimi nesetkávám. Je logické, že se takoví jednotlivci o lékařskou pomoc nehlásí.

Symbolem doby je spíš spornosexuál, předvádějící se v běhu rozbředlou erotosexuální krajinou.

Prim. MUDr. Slavoj Brichcín, významný český psychiatr a sexuolog, wikipedia.org
Prim. MUDr. Slavoj Brichcín, významný český psychiatr a sexuolog

 

SEX VZHLEDEM K MNOŽENÍ

Základní stavební prvky početí

Abychom se mohli rozmnožovat a tím udržovat lidskou populaci, je nutný klasický, tradiční pohlavní styk. Jinými slovy je potřebný klasický průnik penisu muže do vagíny ženy, vyvrcholení muže, výron semene a oplodnění vajíčka.

To všechno je potřeba k početí miminka, které ústí v těhotenství a končí porodem. Jedná se o evolučně stabilní strategii. K tomu je ovšem nutné, aby spermie muže byly aktivní, pohyblivé a zdravé a stejně tak aby vajíčka a děloha ženy byly zdravé. Bez těchto základních předpokladů nemůže dojít k početí.

ZAJÍMAVOST: Rekordní počet dětí, které porodila jedna žena, je 69.

Na druhou stranu není potřeba k početí pevná erekce. Pokud muž nemá příliš pevnou erekci, ale dosáhne vyvrcholení, tedy dojde k výronu semene, stále může dojít k početí.

Zajímavostí je, že první erekci mají muži už v matčině břiše, a to od šestého měsíce těhotenství. Usvědčují ji ultrazvukové vyšetření.

Samozřejmě je pevná erekce jednodušší k průniku penisu do vagíny, ale pro samotné početí není potřebná. Stejně tak není potřeba, aby žena dosáhla během sexu vyvrcholení. Žena může počít, i když se jí sex třeba vůbec nelíbí.

K čemu vlastně ženám slouží orgasmus? Při vrcholu se ženám stahují pánevní svaly, což posouvá spermie blíž k vajíčku. Během menstruace se stejné svaly samovolně stahují opačným směrem.

ZAJÍMAVOST: Některá zvířata se dokáží rozmnožovat, aniž by měla sex. Tento jev se nazývá samobřezost a principem je, že se nový organismus vyvíjí z neoplozeného vajíčka.

 

Faktory, které ovlivňují narození zdravého dítěte

To, že se narodí zdravé miminko, není vůbec samozřejmostí. Hraje v tom roli celá řada faktorů:

 • zdraví rodičů,
 • genetika,
 • věk rodičů,
 • nemoci v těhotenství,
 • životní styl matky,
 • vnější prostředí,
 • nešetrné lékařské zásahy.
V případě nesprávného počtu chromozomů obvykle dochází k potratu, případně k narození dítěte například s Downovým nebo Edwardsovým syndromem.

V případě vrozené genetické zátěže se může narodit dítě s cystickou fibrózou, Huntingtonovou nemocí nebo Duchennovou svalovou dystrofií.

Sylvie Hlaváčová, senior embryoložka z Institutu reprodukční medicíny Unica, unica.cz
Sylvie Hlaváčová, senior embryoložka z Institutu reprodukční medicíny Unica

ZAJÍMAVOST: I když muž nebyl obdařen dlouhým penisem, skromnější proporce jeho chlouby nijak nesnižují šance na početí miminka.

 

Rizika rozmnožování

Ač je rozmnožování, a tedy i samotný pohlavní styk, naprosto přirozené, může s sebou přinášet řadu rizik. Asi nejvíce diskutovaným tématem jsou pohlavně přenosné nemoci.

Jsou to nemoci, které se přenáší nechráněným pohlavním stykem, ať už mezi mužem a ženou nebo osobami stejného pohlaví.

výskyt pohlavních nemocí v Česku

Hlášené případy pohlavních nemocí v ČR

 

Tyto nemoci mohou být méně závažné a nemusí člověku způsobit žádné větší komplikace, ale také mohou být velmi vážné a mohou vyústit až ve smrt. Pohlavně přenosné nemoci se přenáší jak z muže na ženu, tak i opačně, tedy z ženy na muže. Nelze tedy říct, že by nějaké pohlaví bylo vůči těmto nemocem imunní.

Druhým rizikem rozmnožování je mimoděložní těhotenství. To je stav, kdy se oplodněné vajíčko zachytí mimo dělohu, kde začne klasický vývoj plodu. Z 95 % se jedná o vejcovod, ale může se zachytit i kdekoliv jinde v dutině břišní.

Pokud se na tento stav nepřijde včas, může pro ženu znamenat i ohrožení života. Mimoděložní těhotenství musí být bohužel okamžitě uměle přerušeno, jinak by mohlo skončit i smrtí ženy.

Dalším rizikem rozmnožování mohou být nejrůznější skrytá onemocnění, která se u matky projeví až během těhotenství. Často to bývají skryté kardiovaskulární nemoci nebo problémy s vnitřními orgány.

V těhotenství totiž organismus ženy vydává mnohem více energie, srdce i všechny ostatní orgány pracují více, třeba až 2x více, než obvykle, a tak se často právě během těhotenství projeví nějaká skrytá vada, která se dříve výrazněji nehlásila o slovo.

Většinou stačí pouze klidový režim a častější návštěvy lékaře. Jindy je ale potřeba specifická léčba, aby žena vůbec v pořádku dokončila těhotenství.

V neposlední řadě může dojít k nechtěnému potratu, tedy k nechtěnému přerušení těhotenství. V takovém případě dojde k opuštění embrya z matčina těla.

K tomu může dojít z celé řady důvodů. Je proto vždy potřeba, aby matka byla během těhotenství v klidovém režimu a dávala na sebe větší pozor než obvykle.

Pohlavní nemoci, které hledáte nejčastěji

BALANITIDA
KONDYLOMATA
MYKÓZA
MOLUSKY
FILCKY
ŽLOUTENKA

 

SEX VZHLEDEM K POTĚŠENÍ

To, že je sex základním stavebním prvkem rozmnožování, jsme si již více než detailně popsali. Ovšem sex neslouží pouze k tomu. Pohlavní styk může být také skvělým prostředkem k potěšení, zábavě, uvolnění a k posílení partnerského vztahu. V této další části se proto podívám na sex čistě vzhledem k potěšení.

 

Jak na spokojený sexuální vztah?

Říká se, že sex do vztahu neodmyslitelně patří. Jak jej totiž máme zafixovaný do morku kostí, považujeme jej za naprosto přirozenou součást partnerství, vztahu či milostné romance.

Jak tedy na spokojený sexuální vztah? Jednoduše tak, aby se vám to vzájemně líbilo. Nelze říct, že byste měli sexovat každý den, a to třeba na koníčka.

Jako lékaři v oboru sexuologie, andrologie a gynekologie mi prošlo ´rukama i očima´ v ordinaci mnoho pacientů, mužů i žen.

Každé lidské tělo je unikátní a je v podstatě uměleckým dílem.

Sexuolog MUDr. Pavel Turčan
Sexuolog MUDr. Pavel Turčan

Každý člověk je originál, a proto každému bude vyhovovat něco jiného. Klíčem tedy není nějaká určitá specifická periodicita sexu nebo konkrétní sexuální poloha, ale partner, se kterým se ve svých vlastních sexuálních preferencích potkáte a shodnete.

To je základem spokojeného sexuálního vztahu. Jestli pak budete sexovat každý den nebo jen jednou za měsíc, a jestli budete provozovat misionářskou polohu, anebo pokaždé nějakou jinou, to už je jen na vás. Základem je, aby vám to oběma vyhovovalo.

Měřítka jsou individuální. Není možné říct, že normální je milovat se dvakrát týdně. Pro někoho ano, ale pro jiného ne.

Jde o to porovnat současnou situaci s dobou, kdy se tento problém neprojevoval.

Sexuolog Ondřej Trojan, thklinika.cz
Sexuolog Ondřej Trojan
Běžný pár středního věku se u nás miluje asi dvakrát týdně. Jako hodně podprůměrnou hodnotíme frekvenci, která klesne pod dva pohlavní styky do měsíce.

Ve vyspělých zemích takových dvojic nápadně přibývá. Ve své praxi se často setkávám s muži, ženami, ale i páry, jejichž soužití je stabilní a spokojené, přitom četnost milostných kontaktů bývá u nich více či méně podprůměrná.

Sexuolog MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., zverina.cz
Sexuolog MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Jak uspokojit ženu? Další návody a rady pro dokonalé uspokojení

Mokrý orgasmus – 17 kroků pro její squirting+ ROZHOVOR
Jak správně lízat holku, abyste si neuhnal ostudu a slečna si to pochvalovala?
Jak správně prstit holku, dopřát jí orgasmus, ale neublížit? (MANUÁL)
Dráždění klitorisu – vysoká škola krocení žen
Milostná předehra tak, že vám žena lehne k nohám
Ženské erotogenní zóny – 12 bodů vašeho zájmu
Bod G – užitečná „páka“ k ovládnutí každé vaginy
Ženský orgasmus – 20. tipů, jak na něj

 

Vhodné sexuální polohy

Základními sexuálními polohami jsou misionář, dále zezadu, někdy řečeno „na pejska”, na koníčka či v sedě. S těmito polohami se v životě setkal snad každý z nás.

Ovšem nejsou to zdaleka všechny. Poloh a sexuálních pozic jsou tisíce. Nelze je všechny popsat v jednom jediném článku.

nejoblíbenější sexuální polohy Čechů

Nejoblíbenější sexuální polohy Čechů

 

Pokud by vás ale zajímaly, pak najdete velkou část z nich v erotické knize s názvem Kámasútra. Kámasútra je sice starověký indický text, ovšem i dnes se často využívá pro inspiraci a hledání nových sexuálních praktik.

Obsahuje totiž 64 sexuálních poloh. Avšak nejsou to jediné pozice, které existují. Najít jich můžete v nejrůznějších knihách i na internetu mnohem, mnohem víc. Záleží pouze na vašich preferencích a vaší fantazii.

To, jaké polohy vyzkoušíte a jaké následně budete praktikovat, je už jen na vás. Opět je základním stavebním prvkem to, aby se vám to líbilo. Všechno ostatní je už jen okrajové.

Nesoulad v sexuální potřebě bývá zprvu skryt zamilovaností, o které se ostatně hovoří jako o stavu změněného vnímání.

V tomto období intenzivně touží po sexu většina lidí, jenže postupně ztrácí chtíč na síle i u lidí poměrně náruživých.

Sexuolog Ondřej Trojan, thklinika.cz
Sexuolog Ondřej Trojan

 

Benefity sexu jakožto prostředku k potěšení

Sex přináší člověku řadu přínosů:

 • zvyšuje obranyschopnost organismu,
 • zlepšuje činnost srdce,
 • snižuje krevní tlak,
 • ulevuje od bolesti,
 • uklidňuje,
 • zmírňuje stres a napětí,
 • snižuje riziko rakoviny prostaty,
 • zlepšuje spánek,
 • zvyšuje sebevědomí,
 • vytváří pouto vzájemnosti,
 • spaluje kalorie,
 • zlepšuje kvalitu pleti,
 • tonizuje menstruační cyklus ženy,
 • přispívá k lepšímu prokrvení organismu,
 • pozitivně ovlivňuje psychiku,
 • zvyšuje další chuť na sex,
 • působí preventivně proti inkontinenci,
 • zmírňuje bolest,
 • snižuje riziko srdečního infarktu,
 • působí preventivně proti depresi,
 • a další.
Při sexu mají lidé kontakt tzv. kůže na kůži, což je hlavní způsob, který nás činí spokojenými, vzájemně nám zlepšuje náladu.
Sexuolog Ondřej Trojan, centerforloveandsex.com
Sexuolog Ondřej Trojan

ZAJÍMAVOST: Sex je nejbezpečnější uklidňující prostředek na světě. Je 10x efektivnější než valium.

Proto mnoho lidí i odborníků doporučuje pravidelný sex. Některé výše uvedené benefity potvrdily i odborné studie, jiné jsou pouze jen výsledkem pozorování daných lidí.

Každopádně je nepopiratelným faktem, že nám sex s milovanou osobou dělá dobře, je nám příjemný a zlepšuje nám náladu.

 

Rizika sexu

Jak už jsem uvedla výše, sex s sebou přináší také jistá rizika. Pokud odhlédneme od rizik spojených se samotným procesem početí a následným těhotenstvím, stále i v případě sexu pouze za účelem potěšení setrvává riziko pohlavně přenosných chorob. Ty se na vás mohou přenést ať už případě početí dítěte, tak i jen tak, v případě sexu pro „zábavu”.

Mezi nejrozšířenější pohlavně přenosné choroby patří:

Naštěstí žijeme v době, kdy je možné se před těmito nemocemi snadno chránit. K tomu slouží drobná, nenápadná pomůcka s názvem „kondom”.

Kondom je v současnosti jedinou účinnou ochranou proti přenosu pohlavních nemocí a proti nechtěnému otěhotnění.

ZAJÍMAVOST: Průměrná trvanlivost kondomu je dva roky.

výskyt AIDS v Česku

 

Kondom si nasadí muž na penis a tím zabrání přímému kontaktu s vagínou ženy. Kondom je vhodné použít jak u klasického heterosexuálního styku, tak i u homosexuálních styků.

Na druhou stranu ale není kondom vždy zcela 100%. I s kondomem může dojít k přenosu pohlavně přenosných chorob.

Pokud jste si tedy vědomi toho, že byste mohl být nakažen, raději se zdržte sexuálního chování a nechejte se vyšetřit vaším lékařem.

 

Alternativy klasického pohlavního styku

Ovšem klasický pohlavní styk, tedy průnik penisu do pochvy, není jedinou možností sexuálního chování. Jako alternativy k pohlavnímu styku jsou považovány anální sex, orální sex, případně masturbace.

 • Anální sex představuje typ průniku penisu do análního otvoru. Může být provozován jak mezi mužem a ženou, tak i mezi dvěma muži.
 • Orální sex zase reprezentuje ústní stimulaci pohlavních orgánů. Jazykem a ústy může být stimulován jak penis muže, tak i vagína a klitoris ženy. A opět může být i orální sex provozován jak mezi mužem a ženou, tak i mezi dvěma muži či dvěma ženami.
 • Ruční stimulace či masturbace představuje sexuální uspokojování prováděné rukou. Takto se může stimulovat každý člověk sám, anebo jej takto může stimulovat partner či partnerka. Masturbace většinou představuje první setkání s vlastní sexualitou a objevování svých sexuálních preferencí.

Podle posledního průzkumu zveřejněného v odborném magazínu Journal of Sex Research ve věkové kategorii 18 – 22 let masturbuje 85,5 % žen a 98,9 % mužů.

první sex Čechů

 

Je potřebná tvrdá erekce?

K rozmnožování není tvrdá erekce potřebná. K početí totiž může dojít i se slabou a ne příliš pevnou erekcí. Ovšem pokud mluvíme o sexu jakožto o faktoru potěšení, zábavy a slasti, pak už je pevná erekce žádoucí.

Základním cílem totiž v tomto případě není početí potomka, ale sexuální uspokojení. A to je vyšší právě v případě pevné a kvalitní erekce. Záleží ale samozřejmě i na vašich osobních preferencích.

Nejprve je třeba taktně, ale zřetelně partnerovi sdělit, co vám nevyhovuje.

Mluvit o svém problému a o svých pocitech, případně se zajímat o další informace nebo vyhledat odborníka dřív, než vztahové trhliny budou tak velké, že se je nepodaří zacelit.

Sexuolog Ondřej Trojan, thklinika.cz
Sexuolog Ondřej Trojan

 

Sex bez druhého pohlaví

V dnešní době je také možný sex bez pohlaví, tedy sex s umělými pomůckami. Mezi tyto pomůcky spadají nejrůznější vibrátory, venušiny kuličky, dilda, umělé vagíny, stimulátory, satysfiery a další.

Nabídka je skutečně více než bohatá. Díky tomu může dojít k pohlavnímu styku aniž by musel být přítomen druhý z partnerů.

Může tedy dojít například k průniku penisu do pochvy, aniž by byl přítomen muž i žena v jednom okamžiku. Bohatou nabídku takových sexuálních pomůcek a hraček najdete například v e-shopu Intimity.cz.

Kámasútra – TOP 8 sexuálních poloh zvládnutelných pro oba

 

BIOLOGICKÉ PROCESY V LIDSKÉM TĚLE BĚHEM SEXU

Během sexu probíhají v lidském bouřlivé biologické procesy. Nebudu vám zde popisovat zcela všechny, ale pár těch nejvýznamnějších si popíšeme.

 

Co se děje v organismu během sexu?

Během sexu se ve vašem těle uvolňuje celá řada hormonů. Mezi těmito hormony figuruje například oxytocin, který zvyšuje pocit spojení a sounáležitosti, dopamin, jenž způsobuje, že se cítíte dobře, a prolaktin, který může za to, že se naše mysl zklidní a my se cítíme uvolněně.

 • Rozšiřují se vám cévy, zlepšuje se vám prokrvení končetin i samotných pohlavních orgánů a zvyšuje se sekrece vašeho přirození.
 • Erotogenní zóny se stávají citlivější na dotek.
 • Zvyšuje se vaše tepová frekvence. Nejvyšší je dle průzkumů během orgasmu a srovná se až po deseti až dvaceti minutách po něm.

ZAJÍMAVOST: Slovo orgasmus pochází z řeckého výrazu orgasmos, které znamená zvlhnout, vzrušit se a také dychtit.

 

Hormony, které hrají při sexu klíčovou roli

Při milování se v těle vylučují nejrůznější hormony. Mezi ty klíčové jednoznačně patří oxytocin, serotonin a dopamin. Dopaminem reaguje náš mozek na to, že člověk získá nějakou odměnu, reaguje centrum slasti. Oxytocin stimuluje u žen prsa, dělohu a vagínu, u mužů zase zvyšuje kontrakce hladké svaloviny semenného provazce, které vystřikují sperma. Serotonin zase funguje jako účinný přenašeč nervových vzruchů.

Dále se v těle během sexu objevuje ve zvýšené míře prolaktin, který zvyšuje citlivost vašich smyslů, hlavně čichu.

A právě díky tomuhle koktejlu hormonů se pak cítíte po sexu šťastnější, uvolněnější, spokojenější a klidnější.

ZAJÍMAVOST: Sex se biochemicky příliš neliší od toho, když sníte větší množství čokolády.

 

VIDEO: Co se děje při sexu?

Co se děje při sexu? - Vědecké kladivo

 

Co se děje v lidském těle bez sexu?

Co se ale děje v lidském těle v opačném případě, tedy když je sexu nedostatek? Podle některých studií může dojít k depresi, zhoršení nálady a úzkosti, k poklesu libida, k silnějším bolestem, k problémům s potencí, k odcizení se s partnerem, ke snížení sebedůvěry a sebeúcty, k většímu riziku vzniku rakoviny a u žen k zúžení vagíny.

Jakmile pochopíte reakce vašeho těla, které signalizuje, že potřebuje mít sex, je snadné zjistit, jak dlouho vaše tělo vydrží mezi jednotlivými pohlavními styky.

Někdo zvládne den, jiný měsíc, další dva měsíce, při dobrých důvodech i roky. Množství času se liší a často mění v závislosti na pohlaví a faktorech životního stylu jako těhotenství, menopauza, nově vzniklý vztah, zdravotní stav a jiné.

Spisovatelka Kaylen Jackson, linkedin.com
Spisovatelka Kaylen Jackson

 

PRÁVNÍ POJETÍ SEXU

Na závěr nemohu opomenout ani právní pojetí sexu. Ač je sex pro člověka naprosto přirozený, je zároveň také regulovaný zákonem.

 

Základní právní úprava sexu

Podle českého právního systému je základním pravidlem, že soulož musí být dobrovolná a její účastníci dovršili alespoň 15 let.

ZAJÍMAVOST: Nejmladší sexuální partneři na světě měli osm a devět let. Podle záznamů žili v Číně v roce 1910.

jak milují Češi?

V České republice je hranice věku pro sexuální styk stanovena na 15 let. Kdo vykoná soulož s osobou mladším patnácti let, nebo kdo ji jiným způsobem pohlavně zneužije, dopouští se trestného činu pohlavního zneužití. Důležité je, že podmínku věku musí splňovat každý ze sexuálních partnerů.

 

Trestný čin znásilnění

Trestného činu znásilnění se zase podle české legislativy dopustí ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku.

 

Pohlavní styk mezi příbuznými

Pohlavní styk mezi příbuznými, ať už je vykonáván dobrovolně a mezi osobami staršími 15 let, je taktéž v České republice trestným činem soulože mezi příbuznými a může být sankcionován odnětím svobody až na tři roky.

 

Prostituce v Čechách

Naopak provozování prostituce je v České republice tolerováno. Neexistují u nás zatím žádné zákony zabývající se poskytováním placených sexuálních služeb. Pouze je zakázáno tzv. kuplířství, tedy nabízení k sexuálním praktikám cizího člověka.

výskyt prostituce v Česku

 

Pohlavně přenosné choroby

Pokud nakazíte pohlavně přenosnou nemocí jinou osobu, můžete se taktéž dopustit trestného činu, a to, i když o své nemoci ani nevíte.

Můžete být v takovou chvíli potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Konkrétně se jedná o čtyři pohlavní choroby, mezi něž patří syfilis, kapavka, měkký vřed a venerický lymfogranulom.

Virus HIV není podle české legislativy považován za pohlavní chorobu, přesto, že k jeho nákaze dochází nejčastěji pohlavním stykem. Ovšem i při jejím přenosu může dojít k vašemu trestnímu stíhání.

 

Sex na veřejnosti

Zakázaný je u nás i sex na veřejnosti. V takovou chvíli se dopouštíte přestupku proti veřejnému pořádku způsobením veřejného pohoršení.

Může vám být udělena pokuta až ve výši 10 000 Kč. A pokud bude vaše jednání kvalifikováno jako trestný čin výtržnictví, hrozí vám za něj trest odnětí svobody až na dva roky.

ZAJÍMAVOST: Kuriózní trest za masturbaci hrozí v Indonésii. Pokud někoho chytí při činu, může ho potkat i stětí hlavy.

 

Sex v manželství

Na druhou stranu sex v manželství není povinný, podle české právní úpravy je pouze dobrovolný.

Příslib každodenního sexu jistě není součástí slibů, které si lidé dávají ve svatební den, takže posléze nelze někoho obviňovat z toho, že milování odmítá.
Mediálně známá odbornice sexuoložka Yvonne K. Fulbright, databazeknih.cz
Mediálně známá odbornice sexuoložka Yvonne K. Fulbright

Hlavním účelem manželství není dle dle zákona pravidelný pohlavní styk, ale založení rodiny, řádná výchova dětí, tedy biologická a výchovná funkce, a vzájemná pomoc a podpora.

Tudíž sex v manželství není vymahatelný ani jeho nedodržování není nijak postihnutelné.

Sex by nám měl přinášet radost. Při výrazu ‚manželské povinnosti‘ mi běhá mráz po zádech. Panuje jakási domněnka, že násilný pohlavní styk mezi manželi nemůže být klasifikován jako znásilnění.

Může, úplně stejně jako mezi jakoukoli jinou dvojicí. Žádný institucionalizovaný vztah, a týká se to i registrovaného partnerství, nedává nikomu právo vyžadovat po druhém sexuální uspokojení násilím.

Přední český sexuolog Zlatko Pastor ve své knize Tajemství ženské sexuality, zlatkopastor.cz
Přední český sexuolog Zlatko Pastor ve své knize Tajemství ženské sexuality

nejčastější pachatelé znásilnění

Nejčastější pachatel znásilnění

Žijeme spolu s manželem dvanáct let, z toho poslední dva roky máme velké problémy se sexem.

Manžel by se miloval nejraději třikrát denně, mně vyhovuje mít sex zhruba jedenkrát až dvakrát za týden, víckrát nemívám chuť. Vstávám brzy do práce, pečuji o dům a tři děti.

Kdykoli upřímně řeknu, že nemám náladu nebo chuť, slyším, že jsem frigidní a hádáme se. Manžel má tendenci být agresivní. Naposledy mi v hádce dokonce řekl, že si snad najde milenku, aby mě neustále neotravoval.

Dřív jsem se na sex těšila, teď se z něj stala nepříjemná povinnost.

Lucie, 35 let, se svěřila se svým příběhem
Lucie, 35 let, se svěřila se svým příběhem

 

Pár slov o sexu na závěr

O sexu jsem už toho napovídala dost. Nyní je tedy řada na vás. Napište nám, jaké zkušenosti se sexem máte, jaké informace tady podle vás chyběly, nebo s čím třeba máte odlišnou zkušenost.

Ráda si s vámi o sexu popovídám, anebo na základě vašeho podnětu připravím další článek.

Sex je totiž naprosto přirozený, a tak není nutné se stydět o něm mluvit.

Sex patří přirozeně jak do mého, tak i do vašeho života. Pokud jste mladší, možná ta doba ještě přijde, ale věřte, že je sex naprosto normální součástí každého života.

Proto se jej nebojte a buďte k němu otevření. Budu se těšit na všechny vaše zprávy a podněty.

Další oblíbené sexuální polohy a praktiky

KÁMASÚTRA - 51 poloh zvládnutelných pro oba
PODVÁZÁNÍ VARLAT za účelem potěšení, silnější erekce a intenzivního prožitku
TANTRA MASÁŽ - Dá se naučit, ale v salonu si ji vychutnáte mnohem lépe
FISTING - 12 delikátních tipů pro otrlejší milence
SEX V AUTĚ – 14 skvělých poloh
SEX SE ZVÍŘATY - Proč je tabu a jak na něj hledí zákon?
SEX VE STOJE – naučte se „ustát“ dobrou soulož
SEX ZEZADU – 8 poloh pro nejlepší dosah na prsa, klitoris a análek

erekce_cz na facebooku

Leave a Reply