Na správnost údajů a zdravotních tvrzení v článku dohlíží odborný garant, sexuoložka MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.

Položte jakémukoliv muži odbornější otázku ohledně ejakulace, a pravděpodobně na vás místo odpovědi zůstane zírat s otevřenou pusou.

Pak rozhodně nemá cenu pokládat jakékoliv další doplňující otázky: Co znamená ejakulace na fyziologické úrovni? Co obsahuje ejakulát? Jak k ní dochází? Jaké jsou časté poruchy ejakulace?

Proto je tu nejpodrobnější článek o ejakulaci na českém internetu. Zodpoví všechny dotazy a rozptýlí případné pochyby.

gejzír

Kvalitní ejakulace je základem každého sexu. Bez ní má muž i žena pocit, že něco není v pořádku a kolotoč pochybností se rozjíždí

 

TIP: Seřadili jsme 10 nejsilnějších bylinných doplňků na oddálení ejakulace, které vám pomohou vydržet déle díky lepšímu prokrvení penisu . 

prášky na erekci

 

Detailní průběh ejakulace

Ejakulace je reflex, který je koordinovaný míchou. Ejakulace je dvoufázový děj. V první fázi se semeno dostává do močové trubice, odkud je v druhé fázi vypuzováno navenek, vypuzování je provázeno rytmickými stahy pánevního svalstva.

Tyto stahy jsou neovlivnitelné vůlí, jsou vnímány příjemně a spojeny s orgastickým emočním doprovodem. Ztopoření a výron semene (erekce a ejakulace) jsou na sobě nezávislé děje. Ejakulace se objeví bez erekce a erekce může probíhat bez schopnosti ejakulovat.

Žlázky ústící do močové trubice produkují čirou, sklovitou tekutinu, která je první součástí ejakulátu.

 

Složení ejakulátu 

Spermie tvoří 10 % objemu ejakulátu, 90 % je seminální plazma, která obsahuje sekrety vznikající ve varleti, nadvarleti, semenných váčcích, prostatě a žlázkách ústících do močové trubice.

Největší podíl objemu ejakulát tvoří sekret ze semenných váčků, který je slabě zásaditý a obsahuje prostaglandiny, fruktózu a fibrinogen, který působením srážecích enzymů prostaty vyvolá tvorbu charakteristického koagula (hrudka, sraženina).

Prostata produkuje asi 0.5 ml mléčně zkalené tekutiny, která obsahuje citrát, kyselou fosfatázu a enzym, který vyvolá zkapalnění ejakulátu za 15 – 20 minut po ejakulaci. Teprve po zkapalnění ejakulátu je možné ho vyšetřit (počet spermií, pohyblivost, tvarové odchylky…).

Vývoj spermií se odehrává ve varlatech, v jejich semenotvorných kanálcích. Dostatečná hladina mužského pohlavního hormonu testosteronu je nezbytná pro tvorbu spermií.

Zralá spermie se skládá z hlavičky a bičíku. Hlavička je tvořena jádrem a akrozomem, který nasedá na jádro. Obsahuje enzymy, které jsou odpovědné za průnik spermie do vajíčka.

V jádře je uložený otcovský genetický materiál, který obsahuje haploidní sadu chromozomů a pohlavní chromozom X nebo Y. Bičík je připojený k dolnímu pólu hlavičky, odpovídá za pohyb spermie.

Zdravá spermie se v tekutém prostředí pohybuje rychlostí 1 – 4 mm/min, pohybuje se přímo se současnou rotací kolem svoji podélné osy. Kompletní vývoj spermie trvá od 64 – 72 dní. Transport spermie nadvarletem proběhne za 8 – 17 dní, celkem trvá celý proces 72 – 91 dní, tj. 3 měsíce. U pohlavně zralého, zdravého muže každou hodinu opouští varle asi 1 milion spermií.

DŮLEŽITÉ: V močové trubici po výronu semene mohou zůstat spermie, proto je nutné se po styku vymočit.

NAUČTE SE: Jak zvýšit objem ejakulátu?

 

Orgány odpovědné za ejakulaci 

Varlata jsou párový orgán uložený v šourku. Jejich poloha umožňuje udržovat nižší teplotu než je tělesná pro zdárný vývoj mužských pohlavních buněk spermií.

Po porodu chlapce by měla být varlata sestouplá do šourku. Je to jedna ze známek zralosti plodu. Pokud tomu tak není, musí být chlapec sledovaný.

V raném dětském věku musí být v případě, že varlata nejsou sestouplá (kryptorchismus) provedena operační korekce. U některých mužů nalézáme malá tužší varlata. Obvykle tito muži bývají nositeli genetické odchylky tzv. Klinefelterova syndromu.

Varlata jsou za normálních podmínek hladká, elastická. V zárodečném epitelu varlete se tvoří a zrají spermie. Z Leydigových buněk varlete je uvolňován mužský pohlavní hormon testosteron, varlata pokrývají 90% celkové produkce testosteronu, zbytek tvoří testosteron  nadledvin.

V šourku můžeme hmatat nadvarle nasedající na horní pól varlete. Chámovod je vývodná cesta z nadvarlete, kterou se spermie dostávají do prostatické části močové trubice, chámovod hmatáme jako tuhý „husí brk“, jeho funkcí je transport spermií. Spermie se tvoří ve varlatech, nezbytnou podmínkou je normální hladina mužského pohlavního hormonu testosteronu.

Na šourku je u některých mužů patrné rozšíření žilní pleteně, častěji vlevo. Je to tzv. varikokéla. Při vyšetření si nález potvrdíme Valsalvovým manévrem, při zvýšeném nitrobřišním tlaku se náplň žil zvětší.

Pokud nedělá varikokéla svému nositeli žádný problém, není třeba se znepokojovat. Mohou se však objevit tahavé bolesti ve varleti a pocit tíže v šourku. Vyšší skrotální teplota může vést u mužů s varikokélou  ke zhoršení spermiologických nálezů, zejména ke snížení pohyblivosti spermií.

Varikokélu je možné řešit operačně. Od chlapeckého věku by matka či otec měli vést syna k tomu, aby znal svoje pohlavní orgány, v pozdějším věku je dobré chlapce naučit samovyšetřování varlat. Není výjimkou, že i v dnešní době přijde mladý muž se zanedbaným nádorem varlete. Mezi nadvarletem a tříslem je chámovod součástí semenného provazce, který je dále tvořený semennou nervovou a žilní pletení a tepnou.

Semenné váčky leží na zadní straně prostaty. Jejich základní funkcí je produkce 90% objemu semenné tekutiny. Prostata je žlázový útvar velikosti jedlého kaštanu, je uložena za stydkou kostí pod močovým měchýřem. Od řitního otvoru je vzdálená asi 4 cm, což ji činí dobře přístupnou vyšetření. Prostatou probíhá prostatická část močové trubice, v ní se nachází hrbolek, kterým ústí do močové trubice prostata a semenné váčky.

Bulbouretrální žlázky jsou žlázky velikosti hrášku, jsou uloženy při kořeni penisu po obou stranách močové trubice. Produkují sekret, který je součástí ejakulátu.

AKTUALITA: Předčasnou ejakulací nyní trpí každý třetí Čech.

předčasná ejakulace v Česku

 

Kdy chlapec pohlavně zraje a kdy lze oplodnit ženu? 

 • Během dětství  mají chlapci malá varlata, jejich objem činí 1-2 ml.
 • První známkou dospívání je zvětšování varlat, ke kterému dochází ve věku 9,5 až 13,5 let (v průměru v 11,5 letech). Objem varlat 3-4 ml (2,5 cm v podélné ose varlete) signalizuje počátek pohlavního dospívání.
 • Zvětšení varlat  je spojeno s produkcí testosteronu: objevuje se  ochlupení v oblasti pohlavních orgánů (pubické), okolo 12. roku se zvětšuje pohlavní úd – penis, zvětšuje se šourek, zároveň dochází k jeho pigmentaci.
 • Ke konci puberty hrubne hlas vlivem růstu hrtanu (mutace hlasu). Dospělé velikosti varlat (objem 15-25 ml) dosahují chlapci  od 13 do 17 let.  První ejakulace bývá buď noční (poluce) nebo při masturbaci.
 • Masturbace je zcela přirozená forma sexuálního vybití u mladého muže, který ještě nezahájil pohlavní život.
 • Sexuální život zahajují čeští mladí muži v průměrném věku okolo 17 let. Od prvního pohlavního styku (koitarche) by měli používat antikoncepci, nejlépe kondom.

MYSLETE ZODPOVĚDNĚ: Co přesně jíst a dělat pro úspěšné a bezpečné oplodnění ženy

 

Hlavní složky ejakulátu

Preejakulát – předejakulační tekutina

Tekutina vzniká při sexuálním vzrušení muže a někdy se ji také říká “kapka touhy“. Vytéká přes močovou trubici při masturbaci, předehře a v první fázi soulože.

Primárně ji utváří Cowperovy a Littreho žlázy. Vyloučené množství je u každého muže jiné. Objem roste s vyšším vzrušením a množství není vždy stejné. Podobně jako u ejakulace hraje roli více faktorů.

Někteří muži předejakulační tekutinu téměř vůbec nevylučují, jiní naopak nadměrně.

Jsou známé i případy vyloučení až 5ml ejakulátu. Tito muži pak často dochází k mylnému přesvědčení, že došlo k předčasné ejakulaci.

Preejakulát obsahuje některé chemické látky obsažené ve spermatu, naopak jiné látky důležité pro život spermií v něm zcela chybí.

PODROBNĚ jsme o funkcích a možném obsahu spermií v preejakulátu psali v samostatném článku.

preejakulát

Semeno – spermie

Semenná tekutina muže vzniká v několika částech reprodukčního systému.

 

Varlata

Zde v semenných kanálcích vznikají pohlavní buňky spermie. Jde o nejmenší lidské buňky v těle. Během ejakulace je jich vyloučeno přibližně 200 až 500 milionů. Muž, který podstoupil vasektomii nebude mít v ejakulaci žádné spermie. Vasektomie ale erekci nezhoršuje a nezpůsobuje impotenci.

MĚJTE PŘEHLED: Jaký je sexuální život mužů po vasektomii?

 

Semenné váčky

Ty to žlázky umístěné párově v blízkosti močového měchýře vytvářejí 65 až 75% celkového obsahu semene. Produkují:

 • aminokyseliny
 • citráty, enzymy, flaviny
 • fruktózu – jediný zdroj energie pro spermie na jejich cestě
 • prostaglandiny – potlačují imunitní systém ženy, aby nezabil spermie
 • proteiny
 • vitamín C a jiné

 

Víte, že rostlinné doplňky pomáhají nejenom lépe prokrvit penis, ale také vyživují spermie, které jsou tak kvalitnější a je jich více?

prášky na erekci

 

Prostata

Předstojná žláza je častým zdrojem problémů mužů v pokročilejším věku. Zároveň plní nezastupitelnou funkci. Její výměšek tvoří 25 až 35% ejakulátu. Jeho obsah tvoří:

 

Bulbouretrální žlázy

V podstatě Cowperova žláza, o které už byla zmínka. Tvoří preejaklační tekutinu. A dále také:

 • Galaktózu
 • Sliz – slouží ke zvýšení pohyblivostí spermií ve vagíně a děloze. Gelová struktura spermatu je zapříčiněna právě touto složkou.

SHRNUTÍ: Vitalitu spermií ovlivňuje hlavně náš jídelníček. Bez potřebných živin bude ejakulát méně kvalitní, bez vody zase hustý.

Zlozvyky navíc spermiím škodí, co ještě více snižuje jejich kvalitu. Omezte proto nezdravé návyky a spermiím dopřejte „příkrm“ v tabletách VIMAX. 

mužský orgasmus

U zdravého muže je ejakulace doprovázena orgasmem. Tak příroda zařídila, abychom soulož podvědomě vyhledávali a množili se tak jako lidé

 

Jak vypadá normální a zdravá ejakulace?

Jak muž prochází pubertou, semeno také prochází vývinem. Roste množství normálních spermií. Zpočátku je ejakulát řídký a průhledný. Je to tím, že při prvních ejakulacích neobsahuje žádné spermie. Jejich počet v ejakulátu během puberty rapidně roste.

Semeno produkované zhruba 12 měsíců po první ejakulaci (tedy 24 měsíců po startu puberty) zkapalňuje po krátkém časovém intervalu. Po 24 měsících má semeno vlastnosti jako u dospělého muže.

Ve věku mezi 14 až 17 lety by mělo vše šlapat jako po másle. Muž by měl mít sperma dospělého muže. Tedy ne zcela čiré a po určité době zkapalnět.

Pokud pochybujete o kvalitě spermatu, je na místě návštěva urologa nebo andrologického centra.

Sexuologické a urologické ambulance Praha, Brno, Ostrava a Olomouc

PhDr. Jana MüllerováNádražní 19, Praha 5, 150 00, Smíchovterapieplagyn@seznam.cz
+420 602889892
MUDr. Lukáš Bittner
Jankovcova 1569/2c, Praha800 203 233
Email: iscare@iscare.cz
MUDr. Luděk FialaPoliklinika Mazurská, Praha 8283 024 316
775 534 470
MUDr. Ondřej TrojanKartouzská 204/6, Prahasexuologie@centrum.cz
+420 222 363 555
MUDr. Hana FifkováU Rajské zahrady 12
Praha 3
130 00
hana@fifkova.cz
+420 222 317 185
Sexuologická ambulance - Fakultní nemocnice Ostrava17. listopadu 1790/5, 70800 Ostrava, Poruba597 373 209
PhDr. Jarmila MayzlíkováRepinova 16, Ostrava724 242 423
mayzlikova@centrum.cz
MUDr. Helena ReguliViniční 235, Brno533 306 206
773 649 411
SEXUOLOGIE - BRNO.czSovova 7, 616 00, Brno731 031 627
Centrum MediolNa Šibeníku 26
779 00 Olomouc
607 633 611
centrummediol@seznam.cz

 

V jakém věku lze oplodnit ženu?

Už v ranné pubertě může dojít k oplodnění. Ke vzniku nového života stačí spojení nejmenší a největší buňky lidského těla. Tedy mužské spermie a ženského vajíčka. Dbejte proto už v mladém věku na ochranu a vždy používejte kondom.

SHRNUTÍ: 

 • spermie se dostávají do ejakulátu začátkem puberty
 • i jenom jedna funkční spermie může ženu oplodnit
 • „dospělý“ ejakulát je mléčně kalný, vazký a po pár minutách zkapalní 

 

Poruchy ejakulace a příčiny neplodnosti

Poruchy hormonální: 

 • Kallmanův syndrom
 • idiopatický hypogonadotropní hypogonadizmus
 • hyperprolaktinemie (zvýšená hladina hormonu prolaktinu) poléková nebo při prolaktinomu (nezhoubný nádor hypofýzy). Hypofýza stojí za produkcí testosteronu. Pokud nepracuje správně a hladina testosteronu se sníží, jde o nemoc zvanou hypogonadismus.

 

Nedostatečnost varlat:

 • kryptorchismus (viz výše)
 • zánět varlete (orchitida)
 • torze varlete
 • chemoterapie a radioterapie (při onkologických onemocněních)
 • genetické vady jako je např. Klinefelterův syndrom
 • vrozené nevyvinutí varlat
 • získané – odnětí varlete pro nádor, úraz
 • infekce
 • operace
 • varikokéla (zmnožení žilní pleteně nejčastěji v oblasti levého varlete)
 • zástava tvorby spermií
 • syndrom Sertoli-cell-only (přítomny pouze podpůrné buňky, nikoli zárodečné
 • vnější faktory – léky, ozáření, zvýšená teplota, cirhóza jater, selhání ledvin

 

Obstrukce (uzávěr):

 • vrozené vady
 • vazektomie (přerušení chámovodů jako chirurgická metoda antikoncepce)
 • infekce
 • vrozené oboustranné chybění semenných váčků i chámovodu
 • operace slepého střeva, kýly, cystická fibróza
 • porucha transportu spermií: deformace penisu, porucha erekce a ejakulace, abnormální vyústění močové trubice
 • další možné příčiny: protilátky proti spermiím, užívané léky, prostředí, stres, nemoci a neznámá  příčina

 

Krev v ejakulátu

Krev v ejakulátu či rezavě zbarvený ejakulát vždy spolehlivě vyděsí muže i jeho partnerku. Daleko závažnější je přítomnost krve v moči (hematurie), tu však naopak muži zlehčují a lékaře nevyhledají.

Pokud krev v ejakulátu vymizí během 1 – 3 ejakulací, muž se nemusí znepokojovat, zvláště pokud jde o zdravého muže kolem 30. roku věku. Po 30. roce věku je častou příčinou, nediagnostikovaný, neléčený vysoký krevní tlak.

Krev v ejakulátu se běžně objevuje po punkční biopsii prostaty (odběr vzorů tkáně prostaty při podezření na zhoubný nádor prostaty), ale na tuto skutečnost jsou muži před výkonem upozorněni. Pac by měl vyhledat lékaře – urologa, pokud krev v ejakulátu spontánně nevymizí a je případně doprovázena dalšími potížemi.

Urolog provede kompletní vyšetření včetně vyšetření ejakulátu, protože záněty prostaty případně semenných váčků mohou být rovněž příčinou krve v ejakulátu. Ultrazvukové vyšetření provedené sondou zavedenou do konečníku (tzv. transrektální sonografie) je zásadní z diagnostického hlediska. Relativně raritním důvodem krve v ejakulátu je závažné infekce včetně tuberkulózy získaná v exotických zemích např. při koupání v přírodě.

 

Co je to poluce a kdy se projevuje?

Nejde o žádnou nemoc ani poruchu. Noční erekce jsou u zdravého muže zcela běžnou záležitostí. Ty jsou někdy doplněny také samovolným orgasmem s výronem semene – polucí. K poluci může během noci dojít bez jakéhokoliv fyzického dráždění. Jediným příjemným stimulem jsou sny.

První poluce proběhne nejčastěji v období puberty. V období dospívání je běžný výskyt tohoto jevu 1 – 2krát týdně. S rostoucím věkem pravidelnost klesá. Zatímco poluce u chlapců je poměrně častý jev, v dospělosti obvykle vymizí.

Kolem 25. roku se objevuje zhruba jedenkrát za 14 dní. Pod podmínkou, že daný jedinec neuvolňuje napětí masturbací nebo sexem.

Výskyt poluce velmi závisí na četnosti masturbace nebo pohlavního styku. Onanie alespoň 2krát týdně může znamenat úplnou eliminaci noční poluce.

Dospělý muž s pravidelným sexem poluci nemusí vůbec zažít. Naopak při snížení frekvence pohlavního styku a masturbace může dojít i u něj k nečekané příhodě.

Noční poluce vzniká na základě snů. Tyto mokré sny mají rozmanitý obsah, často spojený se sexuální zkušeností. Muž, který ještě nezažil soulož, nebude pravděpodobně prožívat sex ani ve snu.

Sexuální sen v 95 % případů odpovídá sexuální orientaci a může obsahovat i prvky sexuální deviace. Masochista bude ve snu trpět a sadista způsobovat bolest.  Homosexuálové často mohou svoji odlišnou sexuální orientaci odhalit právě pomocí a snů a sexuálních fantazií.

Abstinence v sexu je tedy hlavním faktorem výskytu poluce. Platí to v pubertě, ale i v dospělém věku. S polucí souvisí i termín spermatorrhea. Jde o samovolný únik semene.

Odehrává se v noci, hovoříme o poluci. Může a nemusí být provázena sny se sexuálním obsahem. Pokud se výtok, o kterém si muž myslí, že je sperma, objeví během dne, rovněž bez sexuální stimulace, je nutno na prvním místě vyloučit zánět, sexuálně přenosnou chorobu, např. kapavku, tzn je třeba vyhledat lékaře. Jako spíše raritní důvod denního samovolného úniku semene bylo popsáno užívání jednoho z léku na epilepsii.

TIP: Klikněte a čtěte, co na vás čeká na preventivním urologickém vyšetření. 

 

Vlastnosti kvalitního ejakulátu

Kvalitní sperma je dle WHO (Světová zdravotnická organizace) děleno do několika kategorií.

KVALITA EJAKULÁTU SE SNIŽUJE! Statistiky WHO hodnotí kvalitu a kondici spermií. Od roku 1999 do roku 2010 se některé vlastnosti zhoršily o desítky procent! Vymírá pomalu lidstvo? 

Statistika z roku 1999 Statistika z roku 2010
Plné zkapalnění po ejakulaci do 1 hodiny do 1 hodiny
Objem 2 ml 1.5 ml
Barva mléčně bílá mléčně bílá
Kyselost 27.2 – 7.8 pH nad 7.1 pH
Počet spermií na mililitr 20 milionů 15 milionů
Přímočarý pohyb 50 % 32 %
Vitalita 75 % 58 %
Nepřirozený tvar spermie 15 % 4 %
Leukocyty na mililitr pod jeden milion pod jeden milion

Pokud je třeba, analýza je provedena při vyšetření neplodného páru, vyhodnocení provede lékař, který pacientu výsledky interpretuje (vysvětlí). Spermiogram se provádí po 3 denní sexuální abstinenci, nejčastěji odběrem semene masturbací v Centru asistované reprodukce nebo na sexuologii.

Po zkapalnění spermatu je provedeno jeho vyšetření. Hodnotí se jednotlivé parametry uvedené v tabulce. Důležitá je dobrá pohyblivost spermií.

zdravý ejakulát

Takhle vypadá zdravý ejakulát. Mléčná barva, dostatečná viskozita a postupné zkapalňování. Kondici spermií zjistí spermiogram

 

Počet spermií

Je to počet spermií v jedné dávce ejakulátu. Za normální hodnotu je považována koncentrace spermií od hodnoty 15 000 000/ml. Normální množství je dle WHO od 1,5ml. Tedy minimální normální množství spermií v jedné ejakulaci je mezi 15 až 20 miliony.

Průměr je pak dle WHO někde kolem 50 miliónů/ml při jedné ejakulaci. Celkově je průměrný počet spermií mezi 200 až 500 milióny při jedné ejakulaci.

REDAKTORA EREKCE.CZ JSME VYSLALI NA SPERMIOGRAM: Klikněte a čtěte, jak spermiogram probíhá a co přesně vám ze spermií budou zjišťovat.

jak probíhá spermiogram?

 

Objem ejakulátu

Při jedné ejakulaci je normální objem 1,5ml a více.

Hybnost a dopředná hybnost spermií

Aby spermie dosáhly svého cíle, musí plavat. Za normu je považováno 40 % pohyblivých spermií. Z celkového množství by mělo být alespoň 32 % s dopřednou pohyblivostí. To znamená, že spermie neplavou zmateně, ale plynulým dopředným pohybem přímo k vajíčku.

Morfologie

Spermie mají různý tvar a charakteristiky. Velmi pěkně definuje ideální spermii bloga na vimax.cz: “Spermie má mít pravidelnou oválnou hlavičku, úzký krček a dlouhý rovný bičík“. Taková spermie letí k cíli jako šíp“.

Spermie dle charakteru lze rozdělit do 4 druhů:

 • Stupeň A – ideální tvar a pohyb
 • Stupeň B – pomalejší, pohyb připomíná hada, pohyb spotřebuje více energie než u stupně A (asthenozoospermie)
 • Stupeň C – zmatené spermie, díky různým specifickým vadám v tvaru a charakteristice mají neuspořádaný pohyb
 • Stupeň D – nepohyblivé spermie, šance téměř 0% na dosažení vajíčka

Za normální je považována hodnota aspoň 4% spermií stupně A.

Vitalita spermií a bílé krvinky

V ejakulátu by mělo být alespoň 58% živých spermií a méně než 1 milion bílých krvinek na jeden mililitr.

 

Chuť ejakulátu

Ejakulát asi nebude úplně záležitost pro fajnšmekry. Zkusili jste ho někdy ochutnat předtím, než jste nutili partnerku do orálního sexu? Ženy v jejich odporu ke spermatu jistě chápete. Je totiž hořký, slaný a kyselý zároveň.

MĚJTE PŘEHLED: Jak chutná ejakulát? (hořce, slaně, sladce, kovově, masově) A jak chuť zlepšit?

jak chutná sperma?

 

Vůně ejakulátu

Ideálně by mělo aroma ejakulátu připomínat kaštanový květ. Nicméně ne každý z nás je sommeliér, aby rozpoznal takto “vybrané“ vůně.

 

Barva ejakulátu

Barva ejakulátu je ovlivněna tím, jak často souložíme a masturbujeme, zda máme v těle dostatek látek pro tvorbu spermií a zda právě netrpíme zánětem.

Barva může být světle bílá až nažloutlá. V případě nedostatku spermií dokonce modrá nebo průsvitná.

 

Hustota ejakulátu

Déle zadržovaný ejakulát je hustší a tmavší barvy. Je to tím, že obsahuje více spermií.

 

Kyselost ejakulátu

Ejakulát není kyselý, kyselý je pouze prostatický sekret. Pokud má ejakulát kyselé pH, a není přítomna žádná spermie-azoospermie, nejedná se o ejakulát, ale sekret z prostaty. Setkáváme se s tímto při tzv. obstrukční azoospermii při vrozených vývojových vadách.

SHRNUTÍ: Jelikož kvalita ejakulátu statisticky klesá, je potřeba zařadit zdravou životosprávu. Zbavit se zlozvyků, zařadit pohyb a také o varlata pečovat. 

 

Masivní a silná ejakulace

Normální objem semene je již od 1,5 ml a více. Při sledování porna se muži dostávají do rozpaků a mají snížené sebevědomí, že nejsou dobře vybaveni-velikost penisu (dolní hranice normy neztopořeného penisu je 60 mm) i stran délky trvání ejakulace a množství ejakulátu. Ano, často to mohou být animace a triky.

 

Obrovská ejakulace je spíše snem, než realitou

Podobné zklamání čeká i ženy. Nakonec jsou všichni překvapeni, že výsledek není jako na plátně.

Je to tím, že scény v pornu jsou častokrát fingované, sestříhané a minutová scéna se točí hodiny. Výstřiky jsou uměle dotvářeny pomocí umělých trysek, nebo triků.

 

Síla ejakulace se mění

Síla ejakulace je velmi odlišná v závislosti na psychickém rozpoložení, síle svalů pánevního dna a délce abstinence.

Sílu ejakulace velmi dobře ovlivnit kegelovými cviky, dostatkem pohybu a správným životním stylem.

 

Zdravý počet ejakulací za den

Ejakulace je nedílnou součástí života každého muže. Mít sex, nebo alespoň často masturbovat, je tělu prospěšné fyzicky i z psychologického hlediska.

ČTĚTE TAKÉ: Proč je zdravé souložit denně, ideálně vícekrát? 

Ohledně počtu ejakulací je to u každého muže velmi individuální a každý má jinou „výdrž“ i návyky.

Častá ejakulace, pokud je muž při chuti není vůbec nic špatného. Má spoustu zdravotních benefitů. Pokud častá mastrubace nebo častý sexuální styk několikrát denně nevede u muže k poruše běžného fungování.

ČTĚTE TAKÉ: 

 

Počet ejakulací za sebou

Je to vrozená dispozice daného muže, zda je schopen opakovat sexuální styk nebo ne. U někoho refrakterní fáze (od ejakulace do nastoupení další erekce) může trvat i 24 hodin.

bakterialni_zanet_prostaty

Pokud jste nemocný, tělo slábne a šetří energii na léčbu. Ejakulace může být slabá. Pro tělo totiž v době léčby není prvořadá

 

Oddálení ejakulace

Doplňky stravy jsou pouze placebo efekt, nebo „jedna paní povídala“. Léčivý přípravek na předčasnou ejakulaci (PE) je  pouze dapoxetin, Priligy (kontrolované klinické studie, podpora SUKLu).

 

Přerušovaná soulož

Jde o běžnou soulož s tím rozdílem, že muž penis vytáhne dříve, než k ejakulaci dojde. Poté “rozdýchá“ své vzrušení a po chvíli pokračuje.

Tato metoda klade zvýšené nároky na oba partnery. Doba přerušování je velmi individuální. Někdo vydrží souložit minutu, jiný déle. Výsledkem je v každém případě prodloužení soulože. Metodě se říká také edging.

ČTĚTE TAKÉ: Podrobný návod, jak na přerušovanou soulož (stop a go metoda). 

 

Častá masturbace

Častý trénink je jednou z odpovědí na předčasnou ejakulaci. Není třeba nikam spěchat. Naopak. Při boji s předčasnou ejakulací chcete mít na trénink čas a být uvolnění.

Experimentujte a v momentě blížící se ejakulace přestaňte. Dejte si minimální pauzu a po chvíli pokračujte. Tímto způsobem rozpoznáte a najdete svůj hraniční bod. Vaším cílem je ho pravidelným cvičením posunout.

TIP PROTI NUDĚ: Pokud nemáte partnerku, naučte se různé techniky masturbace. 

 

Masturbační techniky

Je několik technik, které se liší od standardní stimulace a více imitují pohlavní styk. Díky nim lze penis lépe připravit na vnímání skutečného pohlavního styku. Toto jsou některé techniky, které doporučujeme vyzkoušet:

 • Masturbace levou rukou – méně dominantní ruka nabízí nový, zajímavý pocit
 • Technika “OK“ gesto – masturbace spojením palce a ukazováčku

Žalud jako víko láhve – technika napodobuje otevírání víka lahve. Jen místo víka je v tomto případě žalud.

Druhý kondom

Kondom na PE může fungovat, na druhé straně může snižovat prožitek ze sexu, takže spíše jeden než dva a doplnit další metodou k léčbě PE.

Sexuální polohy pro slabší dráždění penisu

Obecně by se muž měl vyhýbat pozicím, kde je na něm většina práce. Takovou je třeba misionářská poloha. Muž je zde iniciativní a poloha je intimní. Pokud má muž problém s předčasným finišem, pak tyto polohy nepomohou.

Vyhněte se i polohám “zezadu“. Ty jsou velmi dráždivé a muž se udělá velmi rychle.

Obecně jsou vhodné polohy, kdy je vagina co nejvíce rozevřená a tření je slabší. 

Jaké polohy tedy zvolit? Ideálně všechny, kde převezme jízdu partnerka.  V podstatě jde o dvě skupiny poloh, které dokážou oddálit vyvrcholení a prodloužit rozkoš obou partnerů:

 • Muž sedí a žena na něj nasedá
 • Muž leží a žena je nahoře – bokem k němu, nebo intimně hrudník na hrudník

Obě tyto polohy dávají prostor ženě k uspokojení a muž není nucen přirážet. Nohy ženy by měly být co nejdál od sebe.

 

Kegelovy cviky

Na PE bohužel nepomohou. Jsou určeny k posílení svalového dna pánevního, využíváme je u mužů, kteří naopak nemohou ejakulovat. Běžně se doporučuji při léčbě inkontinence (samovolné pomočování) mužů i žen.

 

Znecitlivující gely

Ty se používají k řešení PE. 20 minut před stykem v tenké vrstvě nanese muž na žalud. Musí se jednat o léčivé přípravky schválné SUKL. Někdy mohou vést k horší erekci a potížím (snížená citlivost) u partnerky, ale tato metoda může být doporučena a je v metodách doporučených Evropskou urologickou asociací.

ČTĚTE TAKÉ: Podrobně o lžích a slibech výrobců gelů na podporu erekce. 

 

Doplňky stravy a léky na oddálení ejakulace

Doplňky stravy jsou pouze placebo efekt, který dosahuje 10 nejvýše 20 % účinků.

V případě léků je výhodou jejich účinek. Nástup lze očekávat poměrně rychle a účinně.

Nevýhodou je nutnost návštěvy lékaře, protože tyto léky jsou vydávány na předpis. Druhou nevýhodou jsou pak vedlejší účinky. Jak už to u syntetických léků bývá nedobrým zvykem, téměř každý sebou nese určitý vedlejší účinek.

PODROBNÁ RECENZE: Priligy na oddálení ejakulace testoval redaktor Jakub. 

priligy

Priligy je jediný LĚK s potvrzeným účinkem na oddálení ejakulace

 

Druhou alternativou jsou přírodní přípravky. Složení je na bázi bylin a rostlin. Účinkem se sice nevyrovnají léku, jako podpora oddálení ejakulace ale mají svůj význam.

Jaké zvolit přípravky na posílení výdrže? V podrobných recenzích našich redaktorů na erekce.cz dopadly tyto přípravky jako vhodní kandidáti:

prášky na erekci

 

Pravidelný sex

Pravidelná sexuální aktivita 2-3x týdně určitě ano. Spousta mužů s PE má tendenci se sexu naopak vyhýbat, tím ale situaci jen zhoršují a výron semene se po delší době sexuální abstinence dostavuje rychleji.

 

Léky a léčba předčasné ejakulace

Léčba PE je spíše orientována na ženu, protože většině žen krátké spojení vadí. Z hlediska reprodukce pochopitelně to nemá žádný vliv, z hlediska prožitku ano. Proto také muži PE dlouho neřeší, často až se dopátrají nevěry partnerky – moje opakované případy z klinické praxe.

Problém řeší častěji empatický muž, kterému nezáleží jen na vlastním prožitku, ale i /nebo hlavně na prožitku partnerky. Cílem je tzv. synchronní pár.

 

Jak na předčasnou ejakulaci?

Stimuly z penisu se přenášejí rychleji a svěrače reagují brzkým výronem semene. Řešení je několik. Na redukci zrychlených stimulů platí již výše zmiňovaný silnější kondom, znecitlivující gel.

 

Lék na předčasnou ejakulaci

Signály dokážou zpomalit i určité účinné látky. Obsahuje i lék na předčasnou ejakulaci Priligy.

PODROBNÁ RECENZE: Priligy na oddálení ejakulace testoval redaktor Jakub. 

andropauza u mužů

Za oslabení sexuální aktivity může z velké části andropauza. Nastupuje po cca. 45 roku života

 

 

Poruchy ejakulace statisticky

Pro mnoho mužů je předčasná ejakulace jev, který nastane zčista jasna a pak odezní. Této skupině mužů tedy nepřináší až zas tolik problémů.

Pro ostatní je tato dysfunkce těžkou překážkou. Tento boj může být extrémně vyčerpávající.

Za předčasnou ejakulaci lze považovat orgasmus ke kterému dojde do 90 až 120 sekund po zasunutí, nebo dokonce i před. Projevuje se u všech věkových skupin.

VÍTE, ŽE:

 • Až 69 % mužů nevyhledá lékařskou pomoc při předčasné ejakulaci. To je ale chyba, protože problematická ejakulace může poukázat na jiné onemocnění.
 • Až 70 % mužů hledá pomoc na internetu, což není vždy správné. Na síti je mnoho dezinformací. 
 • Více než polovina mužů věří, že předčasná ejakulace je psychologického původu. Pokud neporadí urolog, poradit může psycholog. 
 • Téměř 43 % uvádí jako hlavní příčinu PE stres.

 

Impotence – erektilní dysfunkce

Termín impotence se užívá pro muže neschopné erekce, impotence = erektilní dysfunkce, tedy porucha erekce. Impotence je pejorativní název pro erektilní dysfunkci (ED).

Ve starší literatuře se užívá impotentia coeundi (neschopnost ke styku) a impotentia gnerandi (neschopnost plození, neplodnost).

RYCHLÝ TEST IMPOTENCE:

Zodpovězte 15 rychlých otázek, zjistěte stupeň rozvoje impotence a nechte si poradit, co dělat.

 

 

Dělení infertility podle místa vzniku

Impotence vyjadřuje neschopnost muže plodit děti. Příčiny lze dělit do 3 skupin:

 • Pre-testikulární – varlata fungují, jen tělo je neumí přinutit tvořit spermie
 • Testikulární – porucha varlat, netvoří spermie
 • Post-testikulární – chyba je na cestě mezi varlaty a ústím močové trubice

 

Jak se projevuje impotence?

Projevuje se neschopností plodit děti. Spolehlivě ji lékaři rozeznají na sperimiogramu. Zjistí, jak na tom ejakulát daného muže je a doporučí další vhodné postupy.

JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ NA SPERMIOGRAMU? Nejde o nic bolestivého. Odebere se pouze vzorek ejakulátu. Klikněte.

 

Léčba impotence

V případě, že pochybujete o své plodnosti, zajděte určitě za urologem.

Impotence se dá léčit. Vše začíná návštěvou odborníka. Ten zjistí příčinu neplodnosti. Ty mohou být různé, proto je správná diagnóza klíčová.

Nikdo není schopen zjistit příčinu neplodnosti bez řádného vyšetření. Vždy je důležitý názor lékaře.

 

Andropauza

Pacient s nedostatkem testosteronu si v ordinaci sexuologa stěžuje na ztrátu nebo snížení sexuální touhy a sexuální aktivity, únavu, poruchu erekce, zhoršení ranních erekcí, méně intenzivní ejakulaci či snížený objem ejakulátu.

Další příznaky nedostatku testosteronu jsou: snížená vitalita, úbytek svalové hmoty a síly, řídnutí ochlupení, abdominální obezita (obvod pasu více jak 102 cm), epizodické pocení, návaly horka, nespavost, ale i poruchy psychických funkcí jako je podrážděnost nebo letargie, snížený pocit spokojenosti, nedostatečná motivace, nízké sebevědomí, snížená duševní energie, deprese, pocit strachu či problémy s krátkodobou pamětí. Významný nedostatek testosteronu vede k neplodnosti.

Vyšetření hladiny testosteronu provádíme biochemickými testy, odběr krve je vhodné realizovat mezi 8. a 10. hodinou, protože hladina testosteronu během dne kolísá. Pokud je hladina testosteronu nízká, doporučuje se opakovat měření 1-2 krát. Ke stanovení hladiny testosteronu by nemělo dojít při akutním onemocnění. Lékař doplní komplexní tělesné vyšetření. Pacient vyplní Dotazník stárnutí muže.

Hladina mužského pohlavního hormonu testosteronu od 35. roku věku klesá každý rok o 0.4 %. Tzv. syndrom nedostatku testosteronu je významný u mužů nad 40 let věku a představuje velký zdravotní problém, protože na základě vztahu nízkých hladin testosteronu a cukrovky, srdečně-cévních onemocnění a osteoporózy vede ke snížení délky a kvality života. Životospráva je důležitá zvláště u mužů ohrožených nedostatkem testosteronu: pohyb, úbytek na váze.

 

Příznaky andropauzy

Příznaky andropauzy dělíme do tří skupin:

Příznaky psychologické:

 • napětí – zvýšený stres a podezíravost
 • podrážděnost – pocity méněcennosti a vyhoření
 • úzkost – strach o budoucnost a vlastní hodnotu ve společnosti
 • výkyvy nálad

Příznaky somatovegetativní:

Příznaky sexuální:

 • pokles erekční pohotovosti – erekce se navozuje pomaleji a vydrží krátce, po ejakulaci penis ihned ochabne
 • méně pevná erekce – penis je pořád více měkký i na pohmat
 • kratší výdrž – nedokáže uspokojit partnerku

ČTĚTE TAKÉ kompletní projevy andropauzy a jak mění muže k horšímu. 

 

Léčba andropauzy

Správný chlap bere osud do svých rukou. Takže ani nějaká andropauza ho nemůže rozhodit. V prvé řadě může na sobě pracovat sám.

Pohyb, životospráva a optimismus jsou klíčem k oddálení stáří. Na místě je i konzultace s odborníky.

Testosteron jako léčivý přípravek je dostupný ve formě tablet, injekcí a transdermální ve formě gelů. Transdermální gel (gel aplikovaný na kůži) je v současnosti doporučený v první linii léčby nedostatku testosteronu.

Benefitem léčby testosteronem je dosažení normální hladiny testosteronu, zvýšení kvality života, zlepšení sexuálních funkcí, svalové síly a hmoty, zvýšení energie, kostní denzity, pocitu životní pohody a zlepšení srdečně-cévního zdraví.  Z léčby testosteronem musí být vyloučeni muži mající karcinom prostaty, prsu a závažné srdeční selhání.

Během léčby testosteronem musí být muž pravidelně sledován. Provádíme komplexní krevní analýzu a vyšetření prostaty. Nelze nezmínit muže, kteří nechtějí hormonální léčbu pomocí léčivých přípravků a místo tablet či injekcí používají doplňky výživy. Vždy je rozhodnutí na samotném pacientu.

 

Udržujte svou ejakulaci aktivní a vitální

Doufáme, že jsme alespoň zčásti rozklíčovali tak rozsáhlou oblast, jakou je mužská ejakulace. Snad jste zde našli alespoň základní odpovědi na vaše otázky. Pokud ne, doporučuji napsat nám přímo do poradny.

NECHTE SI DOPORUČIT: Seřadili jsme 10 nejsilnějších bylinných doplňků na oddálení ejakulace, které vám pomohou vydržet déle díky lepšímu prokrvení penisu . 

prášky na erekci

 

Nejčtenější články o předčasné ejakulaci a příbuzných poruchách

OTESTOVÁNO: 10 nejlepších doplňků pro oddálení ejakulace a prodloužení soulože
14 tipů pro úspěšné oddálení ejakulace - ověřeno sexuoložkou
6 nejčastějších poruch ejakulace
Informační megačlánek Vše o ejakulaci, ověřený sexuoložkou
Retardovaná, opožděná ejakulace - příliš dlouhá doba do vyvrcholení
Ejakulace bez erekce - je to problém?
Ejakulace bez orgasmu - jak si vyvrcholení doopravdy užít?
Retrográdní ejakulace - co když vyvrcholíte bez výstřiku semene?